torsdag 31 december 2015

Decembers rekordvärme försvann på slutet

Fram till sista veckan i december var medeltemperaturen den högst uppmätta för månaden men vintervädret från och med juldagen till årets slut omintetgjorde ett nytt genomsnittligt värmerekord. Väderåret 2015 var ett av de varmaste på drygt 40 år.

BORGÅ. Ja, det var länge milt och soligt i december. Ännu den 25.12. var medeltemperaturen uppe i +3,4 grader men köldknäppen därefter drog ned på medeltalet så att månaden till sist uppvisade en genomsnittlig temperatur på +1,8 grader (-3,0 normalt). Därmed hör årets december till den mildaste tiondelen räknat från 1974.
Decembers medeltemperatur är närapå fem grader mildare än i genomsnitt och varmare i december har det varit bara tre gånger. Mildast var det 2007 med +2,7 grader, år 2000 var medeltemperaturen +2,2 grader och i december 2011 var den +1,9 grader. Sex gånger till har vi upplevt en genomsnittstemperatur på över 0 grader under årets sista månad. Kallast för sin del var december 1978 med -11,4 grader i genomsnitt.
Varmast var det den 6 och 20 december då temperaturen steg till 10 grader. Det är ovanligt, bara en gång tidigare har det varit 10 grader i Borgå i december, nämligen den 15.12.2007. 
Hyfsat med sol
Sol- och klarvädret stannade på 29 procent, dvs. fyra procentenheter mera än normalt. Det kändes också ganska lyxigt efter att vi sedan 2007 har upplevt decembermånader med klart väder för bara 8-18 procent. Undantaget var i fjol då december var vacker ungefär som i år med  28 procent vackert.
Klarast var december 1980 med 53 procent vackert, mulnast december 1984 med futtiga sex procent vackert.
Vackrast var det under köldperioden i månadens slutskede, då den 27.12. var helt klar och den 29.12. var klar för sju åttondelar. Dagarna med minst 75 procent vackert blev just dessa två medan de helt mulna dagarna räknades till sex.
Mest regn
Det milda vädret gjorde att det gick att avläsa regnmätaren fram till köldperioden. Tills dess hade det regnat 60 millimeter under 17 dagar.
Därefter föll det en aning snö den 26.12; men något egentligt snötäcke gick det inte att tala om.
December har normalt drygt 20 nederbördsdagar. Mest vart de år 2011 då de blev 26 och då det samtidigt också var så milt att man kunde mäta regnmängden. Den blev 206 millimeter, vilket är månadsrekord för alla månader under året. 
Milt väderår
År 2015 var det tredje varmaste året sedan 1974 och hade en genomsnittstemperatur på 7,2 grader (5,7 normalt). Årets medeltemperatur har därmed överskridits endast 1975 med sina 7,6 grader och 2000 med 7,3 grader. Kallast var det år 1987 med ett genomsnitt på +2,7 grader.
Väderåret 2015 hade bara vinter i januari, sedan blev det milt och snöfattigt. Våren var rätt normal medan sommaren var kylig i juni och juli. Hösten blev också mildare än normalt och utan snö.
Alla månader utom maj, juni, juli och oktober år 2015 var varmare än i genomsnitt. I synnerhet januari och februari hade ett ovanligt högt temperaturöverskott på tre respektive sex grader. När det ännu grönskade. Den 23 december var en solig och mild dag. På annandag jul kom vintern.

tisdag 29 december 2015

Nu blir det vinter

Vintern ser ut att komma en månad i efterskott. Efter en hittills ovanligt mild december är det nu redan normalt kallt för årstiden men fr.o.m. kommande lördag den 2.1.2016 börjar det också att snöa och så fortsätter det enligt prognosen nästan hela följande vecka.

BORGÅ. I så fall torde det bestående snötäcket dateras till ungefär samma tid som året innan då den bestående snön kom den 3 januari 2015. Men julen var vit i fjol år 2014  i motsats till i år då det var barmark överallt.
Orsaken till väderomslaget är att vinden nu drar in först från nordväst och småningom från sydost i riktning från Moskva, där den kalla, torra inlandsluften betyder vintertemperaturer. Men eftersom Finska viken fortfarande är isfri uppstår det snö när luften sveper över havet och den snön verkar att falla över södra kustbandet.
Som det redan påpekats inom meteorologskrået på Fonectas hemsida är det inte omöjligt att vi får en kall och snörik vinter i likhet med den som inföll 2009-2010 och som var den första av tre ordentliga snövintrar. Det här står f.ö. i bjärt kontrast till ECMWF:s långsiktsprognos för vintern som berättar om milda temperaturer i vinter fram till mars. 
I tidningen Uusima kunde man i dag läsa att Kokon skidcentrum öppnar för säsongen lördagen den 2 januari. Temperaturen är som bäst c. fem köldgrader på dagen och tio på natten. Vintern är här.
Isbildning på Borgå å. Ett tunt lager is fanns längs västra åstranden  den soliga måndagen den 28 december.

fredag 25 december 2015

Inget värmerekord i december

Länge såg det ut som om december skulle bli den mildaste någonsin men nu utlovas till mellandagarna tre-fyra dygn med "normal" vinterköld. Temperaturen på tisdag den 29.12. ska gå ner till 8 köldgrader.

BORGÅ. Det betyder att medeltemperaturen som nu ligger kring +3,,3 grader sjunker ned mot +2,0 grader. Det är fortfarande c. fem grader högre än normalt, men medeltemperaturen i december 2006 på +2,7 grader kommer att stå sig som värmerekord. Kanske också medeltemperaturen på +2,2 grader år 2000 blir högre än för december 2015.
Milt har det varit hur som helst. Det går fortfarande att mäta regnmängden, vilket skett bara en gång tidigare i december. Året var 2011 då det föll tidernas regnrekord för en månad på 206 millimeter. Nu är regnmängden för december uppe i c. 65 millimeter.
Hyfsat soligt
Sol- och klarväder har det för närvarande varit för drygt 20 procent denna december. Det kan jämföras med fjolåret då det var vackert för 25 procent, 2013 som hade 16, 2012 med 8; 2011 med 19 och 2010 som uppvisade vackert väder för 10 procent. 
Året som helhet kommer att gått till väderhistorien som ett av de varmaste med en medeltemperatur på drygt +7 grader. I genomsnitt är årsmedeltalet c.5,5 grader. I fjol var det 6,8 grader. Mildast var det år 1975med +7,6 grader.
Soligt värre. Den 23 december sken solen från en molnfri himmel. Bilden är från Vessö.

fredag 18 december 2015

Ingen snö ens till nyår

Så blev det uttalat i klartext. Meteorolog Pekka Pouta konstaterade i onsdags på frågan om vi får en snöfri jul att det blir snöfritt åtminstone fram till nyår.

BORGÅ. Orsaken är den rådande milda vädertypen som bottnar i varm luft från Sahara som drar upp över Spanien och Frankrike mot Skandinavien och Finland. Efter några dagar med svag köld den 13-15 december innebär det att dagstemperaturen nu till söndag den 20 december förväntas stiga upp mot +10 grader.
Två gånger har jag uppmätt 10 värmegrader i december, första gången skedde det den 15.12. 2007 och därefter på självständighetsdagen i år. 
Vädret i december och förvintern påminner mycket om vintern 2007-2008 då det första gången hittills var så milt att det aldrig blev ett bestående snötäcke. December 2007 hade medeltemperaturen +1,5 grader, januari och februari 2008 uppvisade -0,3 och +0,4 grader i genomsnitt. Hela vinterns medeltemperatur blev därmed den mildaste med +0,5 grader.
Rekordmilt?
Mildast i december hade vi 2006 med +2,7 grader.
Som bäst är medeltemperaturen +2,6 grader men eftersom det utlovas för årstiden höga temperaturer mellan c. +2 och +7 grader fram till årsskiftet verkar medeltemperaturen för december 2015 bli rekordhög eller något mellan +3,0 till +3,3 grader. Men minns att en vindkantring mot ost eller nord kan ändra på allting.
Vintern 2007-2008 hade vi alltså ingen bestående snö. De kronologiskt sett senaste datumen för det bestående snötäcket är noterade den 11.2.1993; den 31.1.1983 och den 21.1.1998 och 2007. Som tidigast fick vi ett snötäcke den 8.11.2002 och den 16.11.1995.
I en artikel på Mtv 3:s väderhemsida kan man läsa att vintrar som nu blir allt vanligare och mera en regel än undantag i mitten av detta århundrade.
Temperaturstegringen märks mest under höst och vinter då det blir mildare och regnar mer än under vintrarna på 1980- och 1990-talen. Men de normala väderavvikelserna i Finland gör ändå att kalla, snörika vintrar kommer emot oss också inom en relativt nära framtid. 


Snöfritt och milt. December kan bli den mildaste om den rådande vädertypen fortsätter med en jul och ett nyår utan snö.


söndag 13 december 2015

Fortfarande milt men chans till vit jul

Det utlovades snö till luciadagskvällen och nu kl. 20 har det också börjat falla snö. Men medeltemperaturen är fortfarande sju grader högre än i genomsnitt, marken är bar men det finns ännu en liten chans till vit jul.

BORGÅ. På Mtv:3:s vädersida ingår en nyhet om just möjligheterna till en vit jul. Meteorolog Liisa Rintaniemi talar om snö till natten den 14.12. och temperaturer på under 0 grader de följande dagarna men nytt milt väder drar in mot slutet av nästa vecka. Allt beror nu på lågtryckens rutt, rör de sig söder om södra kustbandet kan det bli kallare och den snö som då bildas över den öppna Finska viken kan dra in över södra Finland. Men chanserna är rätt små. Som bäst är medeltemperaturen +4,1 grader, normalt har december c. 3 köldgrader i genomsnitt.
Var fjärde jul är svart
Svarta jular är otrevliga men förekommer inte så sällan. Ungefär en jul av fyra firas i Borgåtrakten utan snö på marken. Så har det varit julen 1974, 1980, 1982, 1983, 1987och 1991. Svarta jular har dessutom förekommit på senare tid år 2003, 2006, 2007 och 2011. I fjol var julen vit men snön smälte bort så att det bestående snötäcket kom först den 3.1. 2015.
Vattenståndet är fortfarande högt, toppen på +120 cm nåddes den 6.12. Sammanlagt har det varit högt vatten, dvs. vatten högre än +70 cm ungefär 5-6 gånger i november-december.Ur familjealbumet. Bilden är tagen en "gammaldags vinter," antagligen i början av 1980-talet. Gångbron byggdes i slutet av 1970-talet. Foto: Fred Green.

söndag 6 december 2015

Rekordmilt och högt vatten den 6.12.

Självständighetsdagarna firas i regel i ett hundväder. 83 procent av självständighetsdagarna räknat från 2010 har varit mulna och det har fallit nederbörd. 

BORGÅ. Årets självständighetsdag är inget undantag, men det ovanliga är den höga temperaturen på 10 grader och översvämningar bl.a. i Borgå
Vädret självständighetsdagen 2015 har uppvisat ovanligt höga temperaturer på mellan 8 och 10 värmegrader. Bara en gång tidigare har det varit 10 värmegrader i december, det hände den 15.12.2007.
På Mariehamns flygfält på Åland slogs ett nytt nationellt värmerekord för december i dag på +11 grader.
Ser vi på självständighetsdagarna sedan 2010 ser statistiken ut så här:

2010: -5 - -3/0 klart. Snöfall.
2011: -1 - +2/25% klart. Ingen nederbörd.
2012: -6 - 3/0% klart. Snöfall.
2013: 0 - +2/0% klart. Snö & regn.
2014: 0 -+2/0% klart. Snö & regn.
2015: +8 -+10/0% klart. Regn.
Högt vatten
Som bäst blåser sydvästlig storm på Finska viken. Det är tredje gången inom en vecka.
Vattenståndet var på dagen uppe i +120 cm i Borgå. Det betydde vatten på Standgatan på östra åstranden och vatten längs gångstigar och Wilénska varvet på västra åstranden.
Också i västra Sverige och i södra Norge har hårda vindar och hällregn ställt till med översvämningar. I Norge har det under ett dygn regnat mer än 100 millimeter, folk har därför evakuerats från sina hem.


Vått den 6.12. Vatten gör det svårt att komma fram på gångvägen mellan Alexandersgatans bro och gångbron. måndag 30 november 2015

Näst mildaste november

Bara en gång har november uppvisat mildare medeltemperaturer än i år, men månaden var också blöt och mulen. Hösten som helhet har varit mildare fem gånger sedan 1974.

BORGÅ. Medeltemperaturen i november på 4,7 grader har överskridits endast år 2000 då det var 0,2 grader mildare. Lika mild som i år var november 1974.
I genomsnitt har november en medeltemperatur på +1,0 grad. Nu var november så mild att det bara var en differens på 0,6 grader till oktobers månadens medeltemperatur som var 5,3 grader.
I mitten av månaden var medeltemperaturen 6,0 grader så månadens andra hälft hade ett snittvärde på 3,4 grader. Det berodde på att det föll snö den 21.11. som under de två, tre påföljande dagarna fortsatte med litet mera snö, men också sol och köldgrader. Med undantag för dessa tre dagar med kyla och snö gick det att mäta nederbördsmängden som nu steg upp till omkring 100 millimeter under 22 regndagar.
Kallast i november var det 1993 då genomsnittstemperaturen var -3,4 grader. Mildast i november detta år var det den 2 och 3.11. då det slogs nya värmerekord, först på 13 och sedan på 14 grader. Kallast var det natten till den 24.11. då temperaturen gick ned till 7 köldgrader.
Sol- och klarvädret blev för novembers del någorlunda hyfsat, dvs. 15 procent. I snitt är det vackert för 24 procent. Men i fjol var det nytt rekord i mulenhet, alla årets månader medräknade, då november var vacker för bara 5 procent. Vackrast var november 1990 med 43 procent sol- och klarväder.
Den första snön föll den 21.11. I fjol skedde det en månad tidigare, dvs. som i genomsnitt. Den snö som kom försvann igen denna november mot kvällen tisdagen den 24.11. då temperaturen steg till 4 värmegrader.
Mild höst
Också hela hösten från september till november var mildare än normalt. I genomsnitt är höstens medeltemperatur 6,0 grader, nu blev den 7,7 grader. September hade 13,0 grader, oktober, 5,3 och november 4,7 grader i medeltal.
Mildare höstar har vi haft 2011 med 8,3 grader, 2005 med 8,1 grader, 2000 med 7,9 grader samt 1975 och 1974 med 7,8 respektive rekordmilda 8,8 grader i medeltemperatur. 
Procenten för sol- och klarvädret i höst stannade på 39 procent (36 normalt). September var vacker för 46 procent, oktober för höga 55 procent och november för 15 procent. Sju gånger har hösten varit vackrare. Vackrast var det 1991 med 50 procent, mulnast 2012 med 23 procent sol- och klarväder.
Regndagarna uppgick till 40, så att september hade 14, oktober 4 och november 22. Den totala nederbördsmängden blev ca 194 millimeter, fördelat så att september hade 64, oktober 20 och november 110 millimeter.
November förde också med sig ett mindre oväder den 27.11. med vindar på upp till 24 meter per sekund och ett högvatten på + 70 centimeter. Följande hårdblåst med högvatten följde den 30.11.
Fortsatt milt
December har i genomsnitt en temperatur på -3,3 grader, det är vackert för omkring 20 procent och faller nederbörd i 23 dagar.
I fjol var medeltemperaturen i december -1,6 grader, det var vackert för 25 procent och det föll nederbörd i 19 dagar. Julen var vit men snön smälte sedan bort så det bestående snötäcket kom först den 3.1.15.
Nu ser december ut att fortsätta i milda tecken, fram till den 12.12. ligger dagstemperaturen på cirka 4-5 värmegrader och nattemperaturen på över 0 grader. Det är mestadels mulet och regnar då och då. Någon ordentlig snö och köld finns ännu inte i sikte.


Några vinterdagar. November var överlag mild men några vinterdagar noterades i samband med den första snön den 21-24.11.

Hösten har bara fem gånger varit mildare än i år. Ett nytt värmerekord noterades i början av november då dagstemperaturen steg till 14 grader. Orsaken var föhnvindarna från Norge.

lördag 21 november 2015

Första snön och första snön

I stora delar av norra och nordöstra Finland samt Österbotten råder full vinter. På morgonnatten lördagen den 21 november föll också den första snön i Borgåtrakten. Eller föll den?

BORGÅ. Jag har inbillat mig att den första snön faller när man ser tydliga snöflingor i luften och/eller på marken - antingen i form av ren snö eller snöslask. På det har min statistik också baserat sig, som ger vid handen att den första snön i genomsitt kommer till våra trakter den 21 oktober. I år kom den alltså en månad senare.
Efter att ha läst en väderblogg på nätet av meteorolog Markus Mäntykannas definieras inom yrkesskrået den första snön så här:
Snön som fallit ska vara minst en centimeter djup och ligga kvar åttatiden följande morgon. Om det alltså snöar, säg fem centimeter någon dag, men snön har smält bort på morgonen följande dag, då handlar det inte om den första snön. Enligt den vedertagna meteorologiska definitionen.
Enligt min uppfattning av den första snön föll den i fjol samma dag som i medeltal, dvs. den 21.10. Tidigast det singlade ned snöflingor var den 14.9. år 1973; senast 2011 då den fösta snön föll dagen före självständighetsdagen, den 5.12.
Bestående snö
Tidpunkten för den bestående snötäcket är i genomsnitt den 17 december. Förra vintern hände det den 3.1.15, vintern innan den 11.1.14 och vintern 2011-12 den 28 november. Det tidigaste datumet för det bestående snötäcket är den 8.11. 2002, det senaste den 11.2. 1993. Men notera också att vintern 2006-2007 var så mild att det inte alls uppstod något bestående snötäcke.

Den snö som föll i natt har orsakat strömavbrott i 30.000 hushåll i Birkaland, avkörningar och krockar på vägarna. Något liknande förutspås inte för Borgåregionen åtminstone i november.
Men vintern och de fenomen som hör till den knackar på dörren. Vattenståndet är som bäst c. 50-60 cm över det normala. Det utlovas hård västlig vind på östra Finska viken, som mot natten den 22.11. blåser med 19 sekundmeters styrka. Tre högvatten och sen blir det vinter, hette det förr. Det stämmer inte längre.


Högvatten på Vessö den 20.11. Vattenståndet är som bäst c. 60 cm över det normala.

tisdag 17 november 2015

Snön kommer - är du redo?

Den i oktober så soliga och rekordtorra hösten har fortsatt med för årstiden höga temperaturer långt in i november, men kring den 20.11. ser vädret ut att bli normalt kyligt. Då verkar den första snön att komma också till södra Finland.

BORGÅ. Som bäst är medeltemperaturen aningen under 6 grader, dvs. nästan 5 grader mildare än i genomsnitt för november. Men till fredag eller senast i början av nästa vecka sjunker temperaturerna så att dagstemperaturen håller sig kring 0 grader och nattemperaturen några grader på minussidan. 
Det här indikerar samtidigt en medeltemperatur för november på något mellan 3,5 och 4 grader. I så fall skulle det ha varit varmare i november endast sex gånger sedan 1974. Rekordmilt i november hade vi år 2000 då medeltemperaturen var +4,9 grader. Kallast var november 1988 med -3,0 grader i genomsnitt. Det långvariga medeltalet för november är +0,7 grader.
Med omslaget i vädret utlovas också snö eller snöslask. Meteorologiska institutet tror på snöslask och några värmegrader till fredag-lördag 20-21.11. medan Foreca, som MTV3:s meteorologer använder sig av, förutspår snö till tisdagen den 23.11. 
Det torra, soliga oktobervädret har denna vecka övergått till ett mera regnigt. Millimetertalet är som bäst 42, men det går tyvärr inte att jämföra med tidigare år eftersom regnmätaren i regel tas in redan i oktober för att inte frysa sönder. Så varmt har det alltså varit.
Sol- och klarvädret som ännu den 10 november var kring 30 procent är nu nere i under 20, vilket redan är mulnare än genomsnittet för november på 25 procent.
Hur som helst, den som ännu inte bytt om till vinterdäck har all orsak att göra det nu. Svart is och kanske blixthalka är att vänta de närmaste dagarna eller senast nästa vecka.Höstligt. Dimma, regn och högvatten i Borgå å hör till det normala för hösten. Nu utlovas också snö eller snöslask till veckoslutet eller början av nästa vecka.

onsdag 11 november 2015

Vintern låter vänta på sig

Förra veckan uppmättes ett nytt värmerekord på Kimito på 14,3 grader, i Borgå var temperaturen 14 grader, också det ett nytt rekord för november. Vintern är ordentligt försenad och enligt en färsk tremånaders prognos fram till slutet av februari blir det knappast mycket snö och ordentligt kallt åtminstone i södra Finland.

BORGÅ. Snö finns än så länge bara i norr medan den termiska vintern i det här skedet borde ha börjat i mellersta och norra Finland. Den termiska vintern är här när temperaturen permanent håller sig under 0 grader.
I Borgå ligger medeltemperaturen som bäst kring 6,7 grader, dvs. 6 grader högre än i genomsnitt för november.
Enligt meteorologiska institutet blir vinterns värmerekord allt vanligare, i Tyskland är värmerekordet för november nu 22,7 grader, uppmätt i Garmisch-Partenkirchen medan det i Wales den 1 november uppmättes 22,3 grader.
Vintern förutspås vara fortsättningsvis mild, beroende på föhnvindeffekten och sydvästliga vindar som för med sig mild luft från Atlanten. Den hittills mildaste vintern i Borgå inföll 2007-2008 med ett genomsnitt på +0,5 grader. Tiden för kyla, snö och is minskar hela tiden.
Enligt ECMWF:s långtidsrapport från december till slutet av februari utlovas 1-2 grader mildare temperaturer i Finland än normalt. Chanserna för större nederbörd är 70-80 procent när den statistiskt sett är 50 procent.
Senast kallt 2009-2010
I fjol var vinterns medeltal i Borgå -1,2 grader, året innan -1,9 grader. I genomsnitt ska det vara -4,4 grader kallt. Vintern 2012-2013 kom ganska nära medeltalet, då var vinterns genomsnitt -4,8 grader (-6,3/-5,2/-2,3 grader för december-februari). Den närmast liggande kalla vintern var 2009-2010 med en genomsnittstemperatur på -8,6 grader. Då hade december -5,1 grader, januari -12,1 och februari -8,7 grader i genomsnitt.
Som bäst utlovas ingen snö i södra Finland de närmaste två veckorna, medeltemperaturen sjunker mot slutet av perioden till c. +1 grad, men någon termisk vinter verkar det inte bli för novembers del. Procenten för sol- och klarvädret har sjunkit till under 30 och närmar sig långtidsvärdet i november på 25 procent. Regnmängden är för tillfället drygt 20 millimeter men väntas stiga den närmaste veckan.


Sol över Maren. På morgonen den 11 november kunde man från Maren se revor i molntäcket i riktning sydost.

fredag 6 november 2015

Mot normalare vader

Det tillsvidare rätt soliga och varma vädret övergår nu i ett för årstiden mera normalt väder med regn och mulna dagar i sikte.

BORGÅ. Den 2 november hade vi ett nytt värmerekord för Borgå på 13 grader och dagen därpå blev det hela 14 grader. Med en medeltemperaturen på 7,3 grader i skrivande stund är det fortfarande varmt för årstiden men vädertypen ändrar.
Fram till den 17.11. utlovas nämligen dagstemperaturer på sex, sju grader och nattemperaturer på någon grad över 0. I så fall lutar det mot en snittemperatur på något över 5 grader när vi nått fram till den 20 november och beroendet på vädret den sista tredje delan av månaden kan vi antagligen se fram emot en medeltemperatur på omkring 4 grader när vi övergår till december. Det är fortfarande varmt, för genomsnittet för november är ändå så lågt som +0,7 grader.
Samtidigt kommer det att regna åtminstone till en viss grad och solskenet och klara nätter börjar lysa med sin frånvaro. Det betyder en återgång till det normala, men det hade varit mycket ovanligt om vädret i oktober som var rekordtorrt och näst vackrast skulle ha fortsatt i samma banor i november.
Någon snö verkar det ändå inte komma inom de närmaste veckorna, antagligen sker det först i december. I fjol var julen vit men det besående snötäcket fick vi först den 3 januari 2015.Mulet i sikte. Vädret övergår som bäst till ett för årstiden mera normalt väder med regn och mulna dagar. Nätbild.

måndag 2 november 2015

Nytt värmerekord för november

I dag den 2 november slogs ett nytt nationellt värmerekord i Finland. Det förra rekordet stod sig i 16 år och noterades på Jomala, Åland den 12.11.1999.

BORGÅ. Det nya rekordet för november är 13,3 grader och noterades i Jomala och i Borgå. Också i Jyväskylä slogs det tidigare rekordet på 13,0 grader, för där uppmättes i dag 13,2 grader.
Egen statistik bekräftar rekordet. Eftersom jag avrundar till närmaste jämna gradtal, betyder det att avläsningen på 12,9 grader i dag innebär 13 grader. Det har inte tidigare hänt i november för egen del. Men 12 grader har det nog varit åren 2005 och 2012. 
Den kyligaste maximitemperaturen i november på +5 grader noterades 1993, 1995 och 2002. Kallast i november hade vi 1980, 1989 och 1990 då det var 19 grader kallt.
Nu tyder det mesta på  att månadens första hälft får en ovanligt hög medeltemperatur på c. 6 grader, normalt är medeltemperaturen i november +0,7 grader.


Rekordvärme. Den 2 november slogs ett nytt värmerekord för november. Officiellt lyder det på 13,3 grader och noterades i Jomala och i Borgå.

lördag 31 oktober 2015

Torrast och näst vackrast i oktober

Så litet nederbörd som i oktober har det inte fallit hittills och klarare var det bara en gång i slutet på 1980-talet. Medeltemperaturen höll sig däremot till det normala.

BORGÅ. Genomsnittstemperaturen i oktober 2015 på 5,3 grader är 0,4 grader under det normala. Varmare har vi haft det 11 gånger sedan år 2000 och 27 gånger sedan 1974. Kyligare oktober månader har förekommit 17 gånger. Mildast var oktober 2001 med 9,1 grader och kallast oktober 1992 då genomsnittstemperaturen var nere i 0,7 grader.
De högsta dagstemperaturerna noterades i början av oktober, den 1 och 2.10. hade 16 respektive 17 grader som högst. Sedan följde en aning kyligare period fram till den 13 oktober då dagstemperaturerna igen höll sig kring snäppet över 10 grader för att den 23.10. stiga till 13 grader. Mot slutet av månaden blev det igen normalare temperaturer. Varmast var alltså den 2 oktober med 17 grader, kallast natten till den 28 oktober med 6 köldgrader.
Temperaturer på 0 grader eller lägre förekom 14 gånger. Den första nattfrosten slog till den 5.10. och det var första gången under 0 grader natten därpå. Det är ganska sent för i genomsnitt kommer den första frosten den 18 september och det är första gången under 0 grader den 26.9. 
I mitten av oktober var medeltemperaturen 5,6 grader medan månadens andra hälft hade ett genomsnitt på 5,0 grader.
Soligt
I media har man redan kunnat läsa att oktober var den soligaste sedan statistikföringen för Metorologiska institutet inleddes. För egen del stämmer det ganska bra också fastän jag noterar inte bara soltimmarna under dygnets ljusa tid utan sol- och klarvädret för hela dygnet.
Oktober var nu klar för 55 procent. Det är mycket för i genomsitt är det vackert för bara 36 procent i oktober. En gång har det varit vackrare, nämligen i oktober 1988 då det var sol-och klarväder för 57 procent. Över 50 procent vackert i oktober hade vi också 1993 då det var vackert för 51 och 1978 då det var vackert för 52 procent. Mulnast var oktober 2006 med 22 procent och i fjol då det var sol- och klarväder för 23 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert blev 10 och de helt mulna dagarna två. Vackrast var det fram till den 15 oktober då procenten för sol- och klarvädret var uppe i 69. Ännu den 20.10. var det vackert för 65 procent men sedan följde en mulnare och för årstiden mera typisk period.
Rekordtorrt
Regnmängden i oktober på 20 millimeter är det lägst uppmätta sedan 1982. Det tidigare rekordet i torka är från 2005 då det föll nederbörd för 32 millimeter. I genomsnitt är nederbördsmängden i oktober drygt 90 millimeter.
Ännu den 21.10. hade det fallit bara en futtig millimeter regn, nämligen den 1.10; men den 22 oktober föll det 9 millimeter, följande dag 2 millimeter och den 25 oktober 8 millimeter.
Någon snö finns ännu inte i sikte, normalt borde den första snön ha fallit kring den 21 oktober. Det soliga och torra vädret har fått hösten att framskrida nästan i smyg, utan normal väta och mulenhet. Fram till mitten av november utlovas det fortfarande upp till 6-7 grader mildare än i genomsnitt, bara litet nederbörd och hyggliga chanser för sol- och klarväder.
November har i genomsnitt en temperatur på 0,7 värmegrader, det är vackert för 25 procent och regnar 18 dagar. I fjol var medeltemperaturen i november +2,4 grader, det var rekordmulet med bara 5 procent vackert och det föll nederbörd under 14 dagar.


Sol över havet. Oktober var den näst vackra och rekordtorr.
Oktober 2015 var den torraste hittills. Diagrammet visare de fem regnigaste och torraste oktober månaderna sedan 1982.

onsdag 28 oktober 2015

Mellaneuropeisk tid skulle betyda mörkare kvällar

Ett medborgarinitiativ under uppsegling nu i oktober syftar till att slopa sommartiden och få Finland att följa mellaneuropeisk tid, den samma som i Sverige. Resultatet skulle vara mörkare kvällar och ljusare morgnar.

BORGÅ. Initiativet gjort av samlingparistiska riksdagsmannen Timo Heinonen kräver 50.000 namn för att gå vidare, vilket verkar orealistiskt. Orealistisk är också de för delar man för fram, nämligen att den nu vedertagna förskjutningen från vinter- till sommartid inverkar på nattsömnen och på våra dagliga arbetsrutiner som försämras. Vi talar ju om en differens på bara en timme, men man hänvisar till undersökningar som Livsmedelssäkerhetsverket  Evira gjort. 
Men tänk efter. Om vi skulle övergå till mellaneuropeisk tid skulle visarna flyttas inte framåt utan bakåt med två timmar permanent. I så fall skulle kvällarna mörkna vid midsommaritd kl. 21 och solen skulle gå upp kl. 01 på natten. Vid midvintertid skulle vi visserligen få ljust halv åtta tiden på morgonen medan solen skulle gå ned redan ettiden på eftermiddagen. Eftersträvansvärt? Knappast. 
Det ljus som solen består oss med är ju konstant oberoende av hur vi flyttar klockans visar hit eller dit, det är bara tidpunkten för solens upp- och nedgång som skulle variera från det vedertagna.
Idén med sommartiden då den infördes hos oss på 1970-talet var ju att vi skulle få längre ljust på kvällarna medan morgnarna ändå skulle vara ljusa på sommaren. Nu går solen upp cirka fyratiden i juni och ned elva på kvällen, när vi inte hade sommartid var det ljust från tretiden på morgonnatten till 10 på kvällen. Enligt mig är sommartiden det enda rätta, ska det vara ljust ska det vara på kvällen inte tidigt på morgonen.


Ett slopande av sommartiden eller övergång till mellaneuropeisk tid skulle göra kvällarna mörkare och morgnarna ljusare. Till vilken nytta?


lördag 24 oktober 2015

Fortfarande chans för torraste oktober

Med en vecka kvar av oktober finns det fortfarande goda odds för att oktober blir den torraste sedan dokumenteringarna inleddes 1974.

BORGÅ. Regnmängden är för tillfället 13 millimeter så det är en bit till det hittillsvarande rekordet för minsta regnmängd i oktober, noterad år 2005, då det föll inalles 32 millimeter. Dessutom utlovas på sin höjd omkring 10 millimeter till för slutet av månaden.
Denna normalt varma men torra och soliga oktober 2015 har som bäst sol- och klarväder för ca 60 procent, men prognosen tyder på rätt mulet väder till slutet av oktober, vilket innebär att vi antagligen landar på omkring 55 procent klart. Det innebär i alla fall omkring 10 procentenheter mer än normalt för oktober och gör den i så fall till den tredje, fjärde vackraste.
Frost förekom mellan den 5 och 21 oktober men efter det har nattemperaturen i och med den förändrade, mera mulna vädertypen, hållit sig över 6 grader. Också dagstemperaturerna har under månadens senaste dagar snusat på 10-gradersstecket, för att den 24.10. gå upp till för årstiden höga 13 grader.Varmast var det den 2 oktober med 17 grader och kallast natten till den7 och 9. 10. då temperaturen gick ned till 4 grader.
När vi i morgon, den 25.10. övergår till vinter- eller normaltid och visarna flyttas en timme bakåt betyder det mörkare kvällar och ljusare morgnar. Den 25 oktober går solen ned 16.39 och upp 7.22. Därefter blir dygnet ungefär 5 minuter kortare fram till vintersolståndet kring den 20.12.Löven faller. Nu är vi så lågt komna med hösten att träden sant har fällt sina löv. Men någon  snö finns ännu inte i sikte.

måndag 19 oktober 2015

Oktober kan bli den regnfattigaste

Med bara 1 millimeter nederbörd för oktobers del i detta nu den 19.10. finns det goda chanser att månaden blir den regnfattigaste sedan regnmängden började dokumenteras år 1982.

BORGÅ. Den 1 oktober regnade det 1 millimeter och prognosen fram till månadsskiftet utlovar på sin höjd 10 millimeter till. I så fall upplever vi den torraste oktober, för den minsta regnmängd som noterats hittills är från oktober 2005 då det föll 32 millimeter. I genomsnitt ska det falla liter över 90 millimeter nederbörd i oktober.
Sol- och klarvädret är i skrivande stund 64 procent, vilket också är rekord i solighet och klart väder men i det fallet utlovas ett mulet slut på månaden. I så fall går procenten för sol- och klarväder ner under 60 och antagligen också under 57 procent, som det var i oktober 1988 som är den tillsvidare vackraste oktober. I genomsnitt är det klart för 36 procent i oktober. Så hur som helst kan man tala om en vacker och torr oktober.
Medeltemperaturen ser ut att bli ungefär som normalt, nu är den 5,6 grader, i genomsnitt är den 5,7 grader. Dimma har förekommit flera morgnar, vilket hör till oktober månads kännetecken.Dimma över vattnet. Dimmiga morgnar och förmiddagar hör oktober till.
måndag 12 oktober 2015

Hösten framskrider med normalvärme och litet regn

Början av september var onormalt mild men fr.o.m. den 6.10. blev det kyligare då vinden slog om till nord och dygnstemperaturen blev i stort sett normal.

BORGÅ. Då genomsnittstemperaturen fram till den 5 oktober ännu låg vid 9,6 grader gick den de följande fem dygnen ned till 5,8, dvs. ungefär som normalt för oktober.
För den kommande tiden fram till näst sista veckan i oktober utlovas först litet mildare och sedan ganska normal värme. Min tippning är att oktober blir aningen kyligare än normalt med ett genomsnitt kring 4,5 - 5,5 grader.
Vacker och regnfattigt
Nu när vi skriver den 12.10. har det i huvudsak förekommit ett vackert höstväder med litet regn och mycket sol. Procenten för sol- och klarvädret är som bäst uppe i cirka 70 procent (46 normalt) och det har fallit endast 1 mm regn den 1 oktober. I fortsättningen utlovas litet mulnare väder men fortfarande sparsamt med nederbörd. Den regnfattigaste oktober noterades 2005 då nederbördsmängden var 32 millimeter. Årets oktober har chansen att bli den allra torraste.
Kalla nätter

Det vackra vädret innebar att vi fick den första frosten den 5 oktober. Nattemperaturen har legat under 0 grader allt sedan den 6.10.
Kallast var det den 7 och 9.10. då temperaturen kröp ned till 4 köldgrader. Varmast hade vi den 2 oktober med en dagstopp på 17 grader. Som det nu ser ut verkar dagstemperaturen igen stiga till minst 10 grader den pågående veckan.

Brunmelerat. Växtperioden är över och buskarna har fått en mera höstlig färg.

tisdag 6 oktober 2015

Dags för första frosten

Så kom den ändå, dvs. den första frosten som daterades till den 5 oktober. Och i dag kröp kvicksilvret fr första gången i höst under 0 grader då det tidigt på morgonen visade -2 grader.

BORGÅ. Medeltalet för den första frosten är den 18 september, nu kom den alltså drygt två veckor senare. I fjol hade vi frost på marken redan den 16 september, året innan den 25 september och år 2012 den 12 oktober. Tidsspannet för den första frosten sträcker sig från den 26.8. (1984) till den 26.10. (1980).
Nästa milstolpe är den första snön som i medeltal ska komma den 20 oktober. Forecas väderprognos fram till den 18 oktober visar på dagstemperaturer kring fem grader och nattemperaturer litet under noll. Det betyder en mera normal temperatur för oktober än den vi hade fram till den 5.10. Nederbörd utlovas däremot nästan inte alls, det är klart till halvklart så vi får nog vänta på den första snön ännu.
Igår var det dags för vår 11-åriga flatty Manda att gå vidare till alla flatcoated retrievers himmel, älskad och saknad, som det heter i dödsannonserna. Bifogar undantagsvis också en bild av henne från sommarens soliga dagar.


Frost på vindrutan. På tisdag den 6.10. var det igen dags att skrapa isen från vindrutan på bilen.Varmare minnen. Vår flatty Manda är borta. Här tillsammans med kompisen Mili på landet.


torsdag 1 oktober 2015

Mild och normalt vacker september

September hörde med medeltemperaturen 13,0 grader till den mildaste sjunde delen under drygt fyrtio år. Det var lika vackert som normalt och det föll närmare tjugo millimeter mindre regn än i genomsnitt.

BORGÅ. Normaltemperaturen i september är 11,9 grader så årets september har med genomsnittstemperaturen 13,0 grader varit mildare sex gånger. Senast skedde det 2011 och 2009 då medeltemperaturen var 13,2 respektive 13,1 grader.
Den högsta snittemperaturen i september noterades år 2006 då den var 13,7 grader. Kallast var det i september 1993 och 1986 då medeltemperaturen blev 7,2 respektive 7,5 grader.
Dagarna har uppvisat en aningen högre temperatur än normalt medan speciellt nätterna med temperaturer på över 10 grader varit höga. Så var fallet fram till månadens sista dagar då nattemperaturen två gånger gick ner till 4 grader, den 27 och 29.9. vilket inte har hänt sedan den 30 maj. Varmast var det i början av september då det fem gånger var 19 grader, kallast alltså den 27 och 29 september.
Ingen frost
När dagarna blir kortare och solljuset avtar som i september är det normalt dags för den första frosten dagarna innan den 20.9. Men i år blev september frostfri.
I fjol hade vi frost på marken den 16 september, året innan den 25 september och år 2012 den 12 oktober. 
2007 och 2008 samt 1994 slog frosten till så tidigt som den 1 september men det tidigaste datumet för den första frosten är den 26.8. år 1984. Frosten kom rekordsent 1980 då det skedde den 26.10; 1977 var det dags den 16.10. och 2012 den 12.10.
Normalt vackert
September hade sol- och klarväder för 46 procent, vilket är det samma som i genomsnitt. 
Mellan den 8 och den 14.9. rådde ett vackert höstväder medan det från den 15 till den 21 regnade varje dag, men sol förekom också.
Vackrast var september 2000 med 70 procent sol- och klarväder, mulnast september 2010 och 2012 då procenttalet var nere i 32.
Dagarna med minst 75 procent vackert denna september uppgick till sju och de helt mulna dagarna till tre.
Regnmängden på 64 millimeter är 18 millimeter mindre än genomsnitt. Mest regnande det den 5 september då det föll 13 millimeter regn medan det mellan den 15 och 
den 21.9. föll totalt 26 millimeter. Det åskande två gånger den 4 och den 21.9.
Regnigast var september 2012 med 190 millimeter nederbörd, torrast september 2002 då det föll 18 millimeter.
Månförmörkelse
På morgonnatten den 28 september var det månförmörkelse i samband med en s.k. supermåne och blodmåne, som då är full och närmast jorden.
Men det mulna vädret gjorde att man knappast såg fenomenet i södra Finland men däremot i Österbotten och norra Finland.
Själv hade jag turen att se månen skymta blodröd fram mellan molnen i cirka fem minuter på himlen ett stycke söder om Emsalö.
Nu i oktober är temperaturen i genomsnitt redan nere i  5,7 grader, det är vackert för 36 procent och det faller drygt 90 millimeter nederbörd. I fjol var medeltemperaturen i oktober 5,7 grader, det var vackert för 23 procenten men det regnade sparsamt och föll inte mera än 56 millimeter nederbörd under 9 dagar. 

Den första snön brukar också singla ned i oktober. I genomsnitt sker det den 21.10. vilket det också gjorde i fjol.

Ännu båtar vid ån. Största delen av båtfolket hade kvar sina båtar vid Borgå å i september. Men vänta till slutet av oktober.

måndag 28 september 2015

Blodmånen skymtade en kort stund

Blodmånen i samband med superfullmånen på morgonnatten måndagen den 28 september befann sig för det mesta bakom molnen här i Borgåregionen, men på Vessö skymtade vi fenomenet i cirka fem minuter, aningen efter halv sex.

BORGÅ
Situationen i Borgå centrum före kl. fem var inte lovande, moln täckte himlen  s.g.s över allt. Alltså körde jag med barnen Lotta och Mikael ner till landet och grannens berg med utsikt över Emsalö.
Först syntes ingenting bakom molnen och vi var redan på väg bort när blodmånen plötsligt dök upp mellan molnen, försvann och dök upp igen för några korta ögonblick.
Svårigheterna var att hitta kamerskärpan för bilderna i mörkret och utan stativ, men med lång slutartid fick Lotta ändå ihop till några mer eller mindre suddiga bilder, också till sin Facebooksida.
En dylik blodmåne i kombination med superfullmåne är sällsynt, senast den sågs hos oss var 1982 och följande gång blir det om 18 år, nämligen 2033.

Revor i molntäcket. Blodmånen syns över molnkanten tillsammans med en och annan stjärna.


Två röda fläckar. Den röda punkten nedtill är från en mobilmast och den upptill blodmånen. 
fredag 25 september 2015

Ingen frost i sikte

Den milda höststarten har inneburit att den för årstiden normala frosten i september fortfarande lyser med sin frånvaro.

BORGÅ. När dagarna blir kortare och solljuset avtar som i september är det normalt dags för den första frosten dagarna före den 20.9. I fjol hade vi frost på marken den 16 september, året innan den 25 september och år 2012 den 12 oktober. 
2007 och 2008 samt 1994 slog frosten till så tidigt som den 1 september men den tidigaste datum för den första frosten är den 26.8. år 1984.
Frosten har kommit sent år 1980 då det skedde rekordsent den 26.10; 1977 då det var dags den 16.10. och 2012 den 12.10.
Milt
Medeltemperaturen ligger fortfarande kring höga 13,4 grader (11,9 normalt) men prognosen för slutet av september och början av oktober visar på nordlig vindar och normala temperaturer med knappt tio grader på dagen och en två, tre grader under 10 grader på natten. Först till den 7 oktober utlovas nattemperaturer på fyra grader.
Regnmängden är för tillfället litet över 50 millimeter så det är en bit till normalregnmängden för september som ligger kring 80 millimeter. Sol- och klarvädret som i detta nu är c. 40 procent är fem procentenheter under det normala och kan eventuellt stiga till normalvärdet enligt prognosen för de sista dagarna i september.
Mulet över gångbron. Någon solstrimma trängde sig genom molnen över gångbron den 24 september på morgonen. Bron har reparerats i sommar och öppnades i dag den 25.9. kl. 11 för trafik. De som var på plats under öppningsceremonin fick skumgodis.

måndag 21 september 2015

Milt, mera regn och en extraordinär månförmörkelse

Det för årstiden varma höstvädret ser ut att fortsätta till slutet av september, men också regnen har ökat. Och i slutet av september skall ni se upp mot morgonnattens himmel.

BORGÅ. Som det nu ser ut verkar september få en medeltemperatur kring eller över 13 grader (11,9 normalt), vilket skulle föra in månaden i den mildaste sjunde delen, bara sex gånger har september tidigare haft en medeltemperatur på minst 13 grader. Senast skedde det 2011 och 2009 då medeltemperaturen var 13,2 respektive 13,1 grader.
Den högsta snittemperaturen i september noterades år 2006 då den var 13,7 grader. Så är den också för närvarande men en tredje del av månaden återstår och det förutspås ett varmt men inte så varmt väder mot slutet av september. Dagarna har haft litet högre temperaturer än normalt men det är nattemperaturen kring och över 10 grader som är onormalt hög. Frost har inte förekommit alls, normalt blir det frost kring den 18.9.
Mellan den 8 och 14 september rådde ett vackert höstväder utan regn men fr.o.m. den 15.9. har det regnat varje dag, regnmängden är nu uppe i 42 millimeter. I genomsnitt regnar det kring 80 millimeter i september.
Månförmörkelse
På morgonnatten den 28 september inträffar ett intressant himlafenomen då det blir en fullständig månförmörkelse, som inleds  kl. 5.11 och avslutas  6.23.
Det som gör det extra intressant är att det rör sig om en s.k. supermånförmörkelse, som inträffar då månen är full och befinner sig närmast jorden. Det skedde senast 1982 och händer nästa gång år 2033.
Om det inte är molnigt syns månen i en blodröd skepnad eftersom bara de röda och orangefärgade ljusvågorna tränger igenom atmosfären. 


Fullsatt vid åstranden. Den milda hösten har fått båtfolket att hålla kvar sina båtar i Borgå år, september blir med stor säkerhet frostfri.
Månförmörkelse. Den 28 september blir det en s.k. supermånförmörkelse då fullmånen syns som blodröd på morgonnatten, ungefär  mellan fem och sex.

onsdag 16 september 2015

Höstdagjämningen närmar sig

Om en vecka, den 23 september, är det höstdagjämning, dagen då solen står i zenit över ekvatorn och dag och natt är lika långa överallt på jorden.

BORGÅ. Ur Borgåperspektiv är dagen och natten lika lång först den den 25 september då solen går upp kl. 07:08 och ner 19:09. Det beror på horisontalrefraktionen som är en optisk effekt som kröker horisonten.
Efter höstdagjämningen blir det hur som helst mörkare, nätterna blir längre och dagarna allt kortare. 
Och det går undan med fart, ungefär var tionde dag går solen ner en halv timme tidigare och upp 24 minuter senare, dygnet blir alltså 54 minuter kortare var tionde dag eller c. 3 x 54 = 162 minuter; 2 timmar och 42 minuter, per månad.
Observera också att vi övergår till vinter- eller s.k. normaltid den sista söndagen i oktober då visarna förs en timme bakåt och det med en gång - den 25 oktober - blir en timme mörkare på kvällen och en timme ljusare på morgonen.
I.o.m. höstdagjämningen lämnar vi årets ljusare halva bakom oss. Ett för årstiden typiskt gråväder med regn och allt kallare väder ligger och väntar bakom hörnet. I fjol var hösten mild och långsiktprognosen utlovar ett väder i samma banor för i år. Bestående snö fick vi först i början på januari 2015 förra vintern, och någon ordentlig snövinter blev det aldrig.Hösttecken. Växtligheten i Japanska parken bakom huvudbiblioteket går i lila medan elefantgräset kompletterar i grönt. Manda hunden var ute på morgonpromenad i parken den 16.9.

lördag 12 september 2015

Sol över fjärdarna

Ett varmt och soligt höstväder präglar ännu några dagar södra Finland och hela september verkar bli varmare än normalt.

BORGÅ. Det är nödvändigt i synnerhet med tanke på skörden. I en artikel i dagens Uusimaa skriver Olavi Inkilä från Monby att skördetiden blir en av tidernas svåraste. Grödan är ställvis ännu omogen, bara höstvete och korn har gått att skörda. Det som nu förvärrar situationen är mera regn eller alternativt frost. Regn tycks det komma enligt prognosen men ganska sparsamt och frost tycks det inte heller ligga på lut, men vem vet. Nuläget borde råda  i tre veckor framåt för att skörden åtminstone skulle duga som fodersäd.
I samma artikel hänvisar skribenten till det kalla året 1987 med en rekordkall vinter samt en regnig och kylslagen sommar. 1987 räknas som ett nödår visavi skörden, som avslutades rekordsent den 10 oktober. Ganska i samma banor ser det ut att gå med skörden också i år.
Men för andra som inte är så beroende av vädret är hösten nu som finast. Högrycket som lägrade sig över södra Finland i början av veckan har hållit regnen borta, procenten för sol- och klarvädret kryper upp mot 50 och medeltemperaturen ligger en bit över 13 grader. Genomsnittet för september är 46 procent vackert och 11,9 grader i medeltemperatur. 
Det var närapå att inte 20-gradersstrecket hade uppnåtts under de senaste dagarna men allt från den 10-12.9. stannade dagstoppen i alla fall på 19 grader. Det som jag skrev i förra inlägget om en tidsperiod då temperaturen håller sig mellan 20 grader under vår och höst stämmer alltså för i år, den verkar blir stadfäst till den 26.5. - 31.8 och omfatta 97 dygn.
Fram till den 27.9. utlovas dagstemperaturer på högst 17-18 grader, det blir halvklart och rätt milda nätter. Regndagar förekommer men regnmängden som i detta nu är 26 millimeter ökar kanske med bara 10 millimeter, så månadens regnmängd blir betydligt lägre än normalvärdet på drygt 80 millimeter.
Enligt långsiktsprognosen blir vädret från oktober till december fortsättningsvis nästan en grad mildare än i genomsnitt och regnigare än normalt. Det tyder liksom för i fjol på milt och snöfattigt väder nästan fram till jul.
Soligt. I nästan en vecka har höstsolen strålat  över land och vatten från en nästan ständigt klar himmel.

lördag 5 september 2015

Solglimtar mellan regnet

Vädret blev direkt höstligt när augusti övergick i september. Men den för årstiden milda temperaturen verkar fortsätta åtminstone till mitten av september.

BORGÅ. Det betyder att som det nu ser ut blev den 31 augusti den sista dagen med en dagstopp på 20 grader i år.
Fram till den 17 september utlovas på sin höjd dagstemperaturer på högst 16-17 grader.
Det här kan ses i ett längre perspektiv. 
Dagar då det är minst 20 grader brukar vanligtvis förekomma ännu en bit in i september, men aldrig senare. Det senaste datumet är den 30.9. 2011. Tidigast som 20-graders dagstopparna tog slut skedde 1986 och 1987 då det var dags redan den 11 och den 13 augusti. I fjol hände det den 12.9.
På våren stiger temperaturen till minst 20 grader normalt i maj. Tidigast skedde det den 24.4. 1995 och senast den 21.6. 1987, året då vintern var rekordkall och sommaren kylig
Tidpunkten mellan 20 grader på våren och hösten varierar kraftigt. Längst varade denna period 2001 då den sträckte sig från den 25.4. till den 22.9. och blev 150 dagar lång. Kortast var den - rätt gissat - år 1987 då perioden på 53 dagar började den 21.6. och slutade den 13.8.  År 2014 var samma period 117 (18.5. - 12.9.) och i år sannolikt 97 dagar lång(26.5. - 31.8.).
Nästa milstolpe mot vinter är datumet för 10-gradersstrecket, men det får vi återkomma till, det blir aktuellt på hösten först i oktober-november.
Höstligt
Men höstligt är det i alla fall. Nu den 5 september har det regnat fyra dagar av fem, det är vackert för 30 procent men medeltemperaturen är ändå så hög som nästan 14 grader eftersom nätterna varit milda. I genomsnitt har september en medeltemperatur på knappa 12 grader, men så är också bara en en sjättedel av månaden avverkad i detta nu.
Nu har också solen tittat fram, men som man kanske glömmer mer eller mindre aktivt under sommaren blir det bara mulnare i och med att hösten framskrider.
I  oktober är det i regel vackert för 36 procent, i november för 26 och i december för omkring 20 procent.  Inte heller vintermånaderna brukar numera vara något att skryta över. Det är i regel mulet.
Abborfenan
spår vader
Vill man försöka sig på att förutspå vädret kan man göra det med abborrens ryggfena.
Såg igår ett naturprogram på tv från Norge där en väderspåman från Finnskogarna visade hur man rätar ut abborrfenan som har tolv segment och räknar månaderna från huvudet till stjärten. Är segmenten mörka betyder det snö eller regn. Mannens spådomar har stämt ovanligt bra, men abborren ska helst fångas i december. Man kan förstås också köpa en hel abborre i fiskdisken i december och hoppas att den är färsk.Omväxlande. Vädret i början av september har skett i tecknet av så gott som dagliga regnskurar men det har också varit relativt milt.

måndag 31 augusti 2015

Augusti finast i sommar

Fyra av fem gånger har sommaren varit varmare än i år. Augusti blev sommarens pärla, den var rekordvacker och varmast av sommarens månader.

BORGÅ. Augusti hade en medeltemperatur på 16,8 grader, vilket är 0,4 grader högre än i genomsnitt men ändå var månaden varmare än juni med 13,5 och juli med 16,1 grader i medeltal.
Det hör inte till det normala att augusti är varmast, så har varit fallet sedan 1974 bara tre gånger. Åren är 1979 (16,3 - 16,9 - 18,3 grader för juni-augusti), 1985 (13,2 - 15,6 - 16,5) och 1996 (13,7 - 15,6 - 17,8). Sommaren 2007 var juli och augusti lika varma med ett medeltal på 17,8 grader. Juni hade då 15,2 grader i genomsnitt.
Som 1996
Augusti påminner i mycket om läget sommaren 1996, vilket kvällstidningarna redan uppmärksammat. Då följde på en skral juni och juli en helt strålande augusti med en medeltemperatur på 17,8 grader, som då var sommarens högsta, och ett sol- och klarväder på 76 procent.
De varmaste augustimånaderna noterades 1997 då medeltemperaturen var 18,6 grader, 2006 som hade 18,4 och 1979 med 18,3 grader i genomsnitt.
Årets augusti hade sannolikt nått upp till en medeltemperatur på över 18 grader ifall den låga nattemperaturen under delar av månaden inte dragit ned medeltalet. Från den 14 till den 23 var nattemperaturen nere kring 8 grader. Den 25 och 28 augusti var den lägsta nattemperaturen ändå så hög som 16 och 15 grader.
Den högsta dagstemperaturen var 26 grader den 23.8. Dessutom noterades två andra heta dagar under månaden. Men hela nio dagar var maximitemperaturen ändå så hög som 24 grader. I fjol hade augusti 11 heta dagar. Kallast var det natten till den 14, 19 och 31 augusti med 7 grader. Den 15 augusti var medeltemperaturen 17,4 grader så månadens senare hälft hade ett medeltal på 16,2 grader.
Rekordvackert
Augusti blev den vackraste under dokumenterade 42 år. Procenten för sol- och klarvädret stannade nämligen på 78 (52 i genomsnitt). 
De övriga vackra augustimånaderna har noterats 1996 med 76 procent vackert, 2002 med 75 procent, 1997 med 73 procent och 1991 då vi hade vackert för 67 procent i Borgå.
Bara en gång har en sommarmånad varit vackrare. Vackrast var det i juli 2006 med 80 procent sol- och klarväder medan juni 1992 och juli 1994 också hade procenttalet 78.
Ingen dag var helt mulen medan dagarna med minst 75 procent vackert blev 23. Mellan den 13 och den 24 augusti var det nästan helt klart, bara två dagar under perioden hade en åttondel mulet.
Regnmängden i augusti uppgick till 55 (74) millimeter men det var länge torrt tills det den 28.8. föll 30 millimeter i samband med månadens första åskväder. Följande dag kom månadens andra åska men då var regnmängden bara några millimeter.
Kylig sommar
Sommarens medeltemperatur 15,5 grader (13,5 - 16,1 - 16,8 för juni-augusti) är 0,9 grader lägre än i genomsnitt och för in sommaren i den kyligaste femte delen.
Kallare somrar har vi haft sex gånger, ungefär lika kallt var det somrarna 2012 och 2008 då genomsnittstemperaturen var 15,6 grader. Kallast var det 1987 då medeltemperaturen var bara 13,7 grader, varmast sommaren 1997 med 18,5 grader i genomsnitt.
Sommaren ska i medeltal ha 17 heta dagar, nu blev de fem, fördelade så att juli hade två och augusti tre. Varmast i sommar var det den 3.7. med 30 grader. Jämfört med förra året är skillnaden markant, då hade vi sammanlagt 32 heta dagar.
Färre heta dagar än den här sommaren 2015 hade vi 1987 då de uppgick till två och 1993 då de blev 3. Mest heta dagar uppvisade sommaren 1997 med 44, 1999 med 41 och 2010 med 36 stycken dagar med en temperatur på över 25 grader. I fjol var de heta dagarna 32.
Genomsnittligt
Sol- och klarvädret för sommaren blev 56 procent, vilket är en procentenhet mer än i genomsnitt. Men det var mulet i juni och juli som hade bara 44 respektiver 45 procent vackert.
Dagarna med minst 75 procent vackert i sommar räknades till 37, det vill säga en mer än i genomsnitt, men fördelade så att juni hade 8 (13 normalt), juli 6 (13) och augusti 23 (10).
Den vackraste sommaren hade vi 2006 med 67 procent vackert, följt av sommaren 1997 och 1983 med 66 procent vackert. Mulnast var sommaren 1998 då det var vackert för 41 procent.
Åskvädren var få och sällan hårda. I juni förekom tre, i juli två och i augusti likaså två åskväder.
Det har talats om en regnig sommar men den uppmätta regnmängden på 228 millimeter ligger i alla fall under medelvärdet på 240 millimeter. I juni regnade det 86, i juli 87 och i augusti 55 millimeter. Maj hade ett regnvärde på 63 millimeter.
Regnigast var sommaren 2004 med 443 millimeter och torrast somrarna 1994-1995 då det föll 116 millimeter nederbörd vardera året.
Nattfrost
I september kommer i regel den första nattfrosten, i fjol skedde det 16.9; i medeltal äger det rum två dagar senare. Men det har också hänt att nattfrosten kommit så sent som den 23.10 (1980) och så tidigt som den 26.8. år 1984.

September har i genomsnitt en temperatur på 11,9 grader, det är vackert för 46 procent och regnar kring 80 millimeter. I fjol var det varmt för 12,4 grader i september, det var sol- och klarväder för 55 procent och det regnade 48 millimeter under 8 dagar. Hela hösten var mildare än normalt.


Fem heta dagar. I genomsnitt har vi 17 heta dagar om sommaren, men i år stannade de vid fem, två i juli och tre i augusti.
Efter åskan. Stiltje och cumulusmoln över havet vid Vessö efter åskan den 30 augusti. 
Det åskade endast sju gånger i sommar.

fredag 21 augusti 2015

Fortsatt vackert och ny algblomningAugusti fortsätter i strålande solsken men samtidigt har blåalgerna börjat blomma på nytt.

BORGÅ. Den första algblomningen var ett faktum kring den 12-13 augusti då temperaturen legat på 24 grader och en gång på 25 i sex dagar. Nu den 21.8. blommar algerna igen, vattnet är grönt och i stränderna ligger tjockare sjok och ser anskrämliga ut. Vindarna har varit svaga men legat mot land i snart en vecka och det brukar räcka till. Temperaturen i vattnet är trots solskenet, som i praktiken fortsatt från klar himmel sedan den 13.8.; inte högre än 18,5 grader. Det beror sannolikt på att nätterna är kalla. Det har i sin tur sin orsak i att vädret är torrt och värmen under dagen snabbt försvinner ut i atmosfären nattetid. Medeltemperaturen är därför bara aningen över det normala med värden på 24 grader dagstid och 8-9 på natten.
Augusti varmast
Ändå ser det fortfarande ut som om medeltemperaturen i augusti skulle stanna på något mellan 16,5 till 17 grader, vilket innebär att augusti blir sommarens varmaste månad. Juni hade en medeltemperatur på 13,6 och juli på 16,1 grader.
Huruvida augusti blir rekordvackert är hugget som stucket. För tillfället är procenten för sol- och klarvädret uppe i 82 men till nästa vecka förutspås halvklart väder fr.o.m. onsdag. Troligtvis blir det inget nytt rekord, det slogs 1996 då det var vackert för 76 procent i augusti, men det är bäst att inte säga varken till eller från, så små är marginalerna. Över 70 procent vackert blir det ändå ganska säkert i augusti.


Osmakligt. Algblomningen tog ny fart den 20 augusti och var den andra för sommaren ur Vessöhorisont.

tisdag 18 augusti 2015

Augusti kan bli rekordvacker

I ett tidigare inlägg den 9 augusti framgick att augusti med största sannolikhet blir sommarens varmaste månad. Nu verkar det också som om augusti har chanserna att bli rekordvacker.

BORGÅ. Det beror på det högtryck som lagt sig över stora delar av Finland och som prognosticeras ligga kvar för denna och nästa vecka.
Vädertypen är m.a.o. för första gången i sommar stabil och på ett positivt sett. Så här brukar det se ut i Sydeuropa där meteorologerna har det betydligt enklare att sia om ett sommarväder där lågtrycken sällan drar in från Atlanten som hos oss i Finland. Där är det vanligtvis vackert för 85-95 procent sommartid.
Hur som helst kan det alltså betyda att procenten för sol- och klarvädret i augusti här hos oss kan slå ett nytt rekord. Augusti påminner i mycket om sommaren 1996, vilket kvällstidningarna redan uppmärksammat. Då följde på en skral juni och juli  en helt strålande augusti med en medeltemperatur på 17,8 grader, som då var sommarens högsta, och ett sol- och klarväder på 76 procent som också är rekord för augusti.
Kanske rekord
Som bäst har det varit vackert för 79 procent och om det är förblir helt klart fram till den 20.8. ligger procenten då vid 82.
Blir genomsnittet för sol- och klarvädret minst 67 procent för månadens återstående elva dagar har vi också ett nytt rekord på 77 procent vackert. För att slå alla tiders rekord för vackert väder på 80 procent, noterat i juli 2006, måste de elva sista dagarna i augusti vara klara för minst 78 procent. Osannolikt men inte omöjligt. En enda mulen dag räcker ändå för att det inte går vägen.
I alla fall upplever vi nu en av de vackraste sommarmånaderna sedan dateringarna inleddes 1974. De vackraste augustimånaderna har infallit 1996 med 76 procent vackert, 2002 med 75 procent, 1997 med 73 procent och 1991 då vi hade vackert för 67 procent i Borgå.
Med högtrycket har också vattenståndet för första gången i sommar gått under nivån för det normala normala och ligger nu på cirka 22 centimeter under det normala i Helsingfors. Berg och stenar som legat under vatten gör igen entré.
Samtidigt har det bara regnat 16 millimeter och det råder sedan någon vecka tillbaka varning för skogsbrand.Högryck och lågvatten. Augusti har varit s.g.s. helt klar allt sedan den 13.8. Det kan bli nytt rekord ifall det vackra vädret håller i sig.


lördag 15 augusti 2015

Sensommar med algblomning och stjärnfall

Det är bara att tacka och ta emot. Den värme och sol man gick och väntade på i juni och juli är här när vi skriver den 15 augusti. Och det fortsätter åtminstone i en vecka.

BORGÅ. Den rådande medeltemperaturen på 17,5 grader är ungefär en grad högre än för hela månaden normalt och också följande vecka 17-23.8. förutspås vara vacker och varm. Det utlovas rentav ett par heta dagar mot veckoslutet.
Men nätterna har varit kyligare än normalt. Natten till den 13 augusti gick temperaturen i Borgå ned till 7 grader. Så kallt har det inte varit sedan den 17 juni.
Med värmen kom också algblomningen. Från söndagen den 8 augusti fem dagar framåt var temperaturen fyra dagar uppe i 24 och den 12.8. i 25 grader, vilket betydde sommarens tredje heta dag. Då fanns också alger i vattnet på Vessö, men när vindarna kantrade över mot norr sjönk både havsvattnets temperatur från 19 till 15 grader och algerna försvann.
Andra hösttecken är givetvis förekomsten av svamp, man har redan kunnat plocka kantareller och någon stensopp tack vare värmen och de regn som föll främst i juli. För tillfället har det regnat endast 14 millimeter i augusti.
Solen går ned allt tidigare, i dag sker det kl. 21.13 och den gick upp mot halv sextiden på morgonen. När augusti övergår i september är klockslagen 20.23. och 6.11.
Ett illustert skådespel på natthimlen ägde rum i samband att jorden passerade meteoritskuren perseiderna den 12-13 augusti. Natten till den 13 var mulen men den 14 augusti var jag uppe på morgonnatten som var klar och såg summa summarum två "stjärnfall" plus två satelliter som rörde sig i stadig bana framåt uppe i skyn. Alltid något.
Hösttecken. Sommar råder men hösttecknen finns redan i naturen i form av diverse svampar. Här en av de inte ätliga, men desto färggrannare.

söndag 9 augusti 2015

Augusti blir varmast i sommar

När en tredje del av den sista sommarmånaden i det närmaste är avverkad verkar det uppenbart att augusti blir den varmaste under sommaren 2015.

BORGÅ. Medeltemperaturen är nu 17,3 grader och prognosen fram till den 22.8. tyder på ett fortsatt varmt, om än aningen ostadigt väder, med dagstemperaturer kring 24 och nattemperaturer på 15 grader. Antagligen blir månadsmedeltalet minst 17,4 grader kanske en halv grad högre. Det ska jämföras med juni som hade 13,5 och juli med 16,1 grader i genomsnitt.
Tre gånger
Det är ovanligt att augusti är den varmaste sommarmånaden, sedan 1974 har det hänt tre gånger. Åren är 1979 (16,3 - 16,9 - 18,3 grader för juni-augusti), 1985 (13,2 - 15,6 - 16,5) och 1996 (13,7 - 15,6 - 17,8). Sommaren 2007 var juli och augusti lika varma med ett medeltal på 17,8 grader. Juni hade då 15,2 grader i genomsnitt.
Det verkar som om vi kunde få en eller ett par heta dagar till förutom de två vi hade i början av juli. Men på havsvattnets temperatur har den något varmare vädertypen inte ännu inverkat i högre grad. Temperaturen i vattnet vid Vessö ligger fortfarande kring 17-18 grader och det är hugget som stucket om den stiger till 20 grader i sommar. Till det behövs en tre, fyra närapå vindstilla dagar med dagstemperaturer på närmare 25 grader. Omöjligt är det inte men ganska osannolikt.
Sol över fjärdarna. Den 5 augusti var solig och varm. Utsikten är mot norr, sedd från Liniholmen.

fredag 31 juli 2015

Kallaste juli sedan 1996

Juli blev kylig. Under drygt fyrtio år har månaden varit kyligare fyra gånger. Senast det var kallare i juli var för 19 år sedan, 1996.

BORGÅ. Medeltemperaturen 16,1 grader (17,9 normalt) skiljer sig markant från juli i fjol då temperaturmedeltalet var 19,9 grader och de heta dagarna 18. Nu hade vi två heta dagar den 3 och 4 juli då temperaturen steg till 30 respektive 28 grader. Juni var utan heta dagar.
Differensen mellan fjolårets juli och årets kan också uttryckas som så att medeltemperaturen 2014 i det stora hela var ungefär den samma som medeltalet för den högsta dagstemperaturen i år som blev 20,2 grader, nattemperaturen stannade nu på 12,0 grader. Kyligast var det den 28 juli med en temperatur på 8 grader. I mitten av månaden var medeltemperaturen 16,6 grader så månadens andra hälft hade ett medeltal på 15,6 grader.
Juli har varit kyligare åren 1984 med 15,3, 1985 med 15,6, 1987 med 15,2 och 1996 då medeltemperaturen var 15,6 grader. Lika kylig som i år var juli 1977. Det betyder att juli nästan 9 av 10 gånger har varit varmare än den här sommaren. 
Mulet
Juli hade sol- och klarväder för 45 procent (56 normalt), dvs. det samma som i juni då procenttalet var 44. Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till fem och de helt mulna dagarna till en. Normalt är julidagarna med minst 75 procent vackert 12. 
Sex gånger har juli varit mulnare. Mulnast var det 2005 med 39 procent vackert samt 1977 och 1979 då det var vackert för 41 procent. I fjol var juli vacker för höga 73 procent. Vackrast var juli 2006 då procenttalet var 80, vilket samtidigt är rekord för alla årets månader.
Regnigt slut
Regndagarna i juli blev 13 (12 normalt) och regnmängden 87 millimeter. De två sista dagarna i juli föll det 19 respektive 15 millimeter regn, dvs. 40 procent av månadens totala nederbörd. 12 gånger har det regnat mera i juli och 21 gånger mindre sedan 1982. 
I genomsnitt regnar det 64 millimeter i juli. Förra året var nederbördsmängden så låg som 20 millimeter. Åska förekom på grund av den ostadiga och kyliga väderleken sparsamt och noterades endast två gånger i juli.
Fortsatt kyligt?
Betecknande för sommaren har också varit ett onormalt högt vattenstånd och låg havstemperatur, som aldrig nått upp till normala 20 grader eller högre utan legat kring 13-16 grader.
Väderprognosen fram till mitten av augusti visar på ett fortsatt ostadigt väder med temperaturer kring 20 grader på dagen och litet över 10 på natten. Hur det ser ut senare i augusti är ännu oklart, men det mesta tyder på att sommaren som helhet placerar sig bland de fyra fem kyligaste.

Augusti har i genomsnitt en temperatur på 16,4 grader, det är vackert för 52 procent och faller 74 millimeter nederbörd. I fjol hade augusti den höga medeltemperaturen 17,8 grader, det förekom hela 11 heta dagar. Det var vackert för 55 procent medan nederbördsmängden stannade på höga 117 millimeter.


Efter regnet. Efter åskan och regnet den 31.7. uppenbarade sig en regnbåge.Fyra gånger kyligare. Juli var med 16,1 grader den femte kyligaste. 

tisdag 28 juli 2015

Två fullmånar i juli

Det händer allt emellanåt att det är fullmåne två gånger i månaden. Så är fallet denna juli. Den första fullmånen hade vi den 2 juli, andra gången sker det den 31 juli. 

BORGÅ. Det här beror på att måncykeln är kortare än månadscykeln. Ett månvarv är 29, 53 dagar medan månadens längd varierar från 28 dagar i februari till 30 och 31 under årets lopp.
Senast vi hade två fullmånar samma kalendermånad var den 2 och 31 augusti 2012, nästa gång sker det 2 och 31 januari  2018, och därefter den 1 och 31 oktober 2020.
Ungefär vart tredje år upprepas fenomenet, så fram till år 2031 har vi fr.o.m. den nu aktuella händelsen i juli 7 till att vänta på.
Självfallet har två fullmånar i månaden förknippats med mystik, månen i sig själv är redan nog i det hänseendet.
Fullmånen sägs vara särskilt kraftfull då den återkommer för andra gången inom samma kalendermånad. Viktiga nyckelord för denna andra fullmåne är frigöra, minnas, gemenskap med de döda och förutsägelse. Det är också en bra tid att be om hjälp att lösa svåra problem, frigöra gammal ilska och hela smärta. Under denna månes inflytande är det dags att släppa gamla negativa minnen och känslor och i stället sätta upp nya mål för en själv. Enligt gammal tro är den andra fullmånen så kraftfull att vad  man än önskar sig också infaller.
Trot´t den som vill.
Det som däremot är fakta är att juli verkar bli den kyligaste högsommarmånaden sedan 1996.  Havsvattnet är fortfarande kallt och temperaturen har pendlat kring 14-17 grader. Normalt ska det vara över 20 grader i nuläget. Havsvattenståndet har också legat 20-30 cm över det normala hela sommaren. Ett positivt drag är avsaknaden av algblomning.Juli månads första fullmåne inträffade den 2.7. Fredagen den 31 juli är det igen fullmåne. Två fullmånar samma kalendermånad inträffar ungefär vart tredje år.

torsdag 23 juli 2015

Sommarstorm i antågande

I avsaknad av heta dagar, åska och sol har kvällstidningarna hittat åtminstone ett väderfenomen, värt att skriva om, nämligen en sommarstorm på antågande från sydväst söndagen den 26 juli

BORGÅ. De kraftigaste vindarna torde i alla fall svepa in över sydvästra och västra Finland inklusive Åboland, vilket antagligen gör att vi i Östnyland bara upplever hårda vindar och regn.
Sommarstormar är i motsats till höststormarna ovanliga. Minns en gång på 1990-talet då en storm i augusti fick flaggstågen på landet att blåsa av på mitten. Mor var upprörd.
Kyligt
Vädret i Borgåregionen är fortsättningsvis omväxlande och ordentligt på kyligare sidan med en medeltemperatur på 16,4 grader. Normalvärdet för juli är 18,0 grader. Som det nu ser ut blir det heller inga flera heta dagar i sommar förutom de två vi hade i början av juli. I så fall är sommaren lika skral som år 1987 som innehar rådande bottenrekord. Jämför sedan med södra Europa där t.ex. människorna i Spanien upplever dagstemperaturer på 40 grader. Är det bättre?
Avsaknaden av åska har också noterats här hos oss, på nätsidan myrskyvaroitus.com talas det om den längsta perioden utan ordentliga åskväder just i sommar.
Mulet
Sol- och klarvädret  i juli har i detta nu ett procenttal på c. 45 , i genomsnitt är det vackert för 56 procent i juli. Med tanke på fortsatt ostadiga väderutsikter är det sannolikt att vi landar på ett juliväder långt under 50-procentstrecket när månaden är slut. I juni var det vackert för 44 procent så inte har sommaren heller i den bemärkelsen varit mycket att hurra över.
I juni regnade det ungefär som normalt, det föll då 86 millimeter, för tillfället är nederbördsmängden nu i juli omkring 40. Medelvärdet är 63, men det återstår flera ostadiga dagar, vilket tyder på en slutgiltig regnmängd i juli kring det normala eller kanske litet över.

--------
Nu den 24.7. har meteorologerna ändrat prognosen för sommarstormen till enbart mycket regn och hårda vindar. I Borgåtrakten ska det fall mellan 15 och 20 millimeter regn med vindar upp till 15 meter/sekund.Storm i sikte. Den prognosticerade stormen till söndagen den 26 juli lär inte drabba åtminstone Östnyland med full kraft. Nätbild.


onsdag 15 juli 2015

Fortsatt kyligt

I dag när mitten av juli är passerad har vädret fortsättningsvis en slagsida mot det kyligare och mulnare men med rätt så litet regn - än så länge.

BORGÅ. Medeltemperaturen 16,6 grader är omkring en och en halv grad under det långsiktiga månadsmedeltalet och enligt Forecas prognos fram till den 27 juli fortgår temperaturen i genomsnitt att sjunka. Dagstemperaturerna t.o.m. den 27.7. rör sig enligt prognosen kring aningen under 20 grader och nattemperaturen kring 10-13 grader. Det indikerar ett månadsmedeltal på dryga 16 grader. I fall det stämmer blir juli 2015 den femte kallaste sedan 1975. Senast det var litet kyligare än nu var för nitton år sedan, år 1996.
Sol- och klarvädret är för tillfället litet över 50 procent, dvs. nästan 8 procentenheter under det normala. Regnmängden är däremot låg, bara 12 millimeter, i genomsnitt faller det 63 millimeter i juli. I fjol var millimetertalet bara 20.
De heta dagarna är fortsättningsvis två, och inföll i början av juli. Går det så att det inte blir flera heta dagar kan man nog tala om en ovanligt kylig sommar i år. 
Men väderspåmän har intervjuats i kvällstidningarna och en av dem förutspår att det blir heta dagar i ungefär två veckor från och med mitten av augusti.
Alla gillar inte heller hetta, på Meteorologiska institutet har man på nätet räknat upp fördelar med en kyligare väderlek: inga bromsar och andra flygfän som stör, inga skogsbränder, det är behagligare att sova på nätterna och äldre och barn mår bättre av litet kyligare väderlek. Men, halva sommaren återstår ännu. Det blir intressant att se om det ostadiga vädret slår om snabbare än man förutspått.
Grönt och gult i rabatten. Växtligheten frodas trots ett kyligt sommarväder också i stan.