tisdag 31 juli 2018

Juli kom med långvarig hetta

När de heta julidagarna började följa på varandra som pärlor på ett
halsband upplevde vi den varmaste period som noterats under en sommar.

BORGÅ. Medeltemperaturen i juli blev 20,7 grader, vilket överträffats 2010 då vi hade en rekordvärme på 22,1 grader och 2001 då medeltemperaturen var 21,2 grader. År 2014 hade vi samma medeltemperatur som i år.
Men den heta perioden, som sträckte sig från den 12–31.7. i år, hade en genomsnittlig temperatur på c. 24 grader, så det var hetare då än någonsin tidigare.
De heta dagarna med en temperatur på över 25 grader
räknades till 21. Den 7 juli var nämligen också het liksom de tjugo
dagarna från den 12.7 till slutet av månaden. Flera heta dagar än i juli detta år har förekommit 1994 och 2001 då de
uppgick till 22 samt 2010 då de var rekordmånga, dvs. 25.
Varmast var det den 16–17 juli då termometern visade 31 grader.
Svalast var det natten till den 4 juli då vi hade 7 grader i Borgå.
De s.k. tropiska nätterna då temperaturen inte går under 20 grader
blev fyra i Borgå men på Vessö där vattnet bildade ett eget
värmeelement blev de åtta. Det här har inte förekommit tidigare under någon sommar, räknat från 1974.
Den ovanliga hettan berodde på ett stationärt högtryck som fick
lågtrycken från väster att ta en rutt över norra Norge till Ishavet
medan vi i Finland befann oss i en värmekupa.
Havsvattnet på Vessö var 27 grader som varmast, vilket är en grad
högre än det tidigare rekordet. Med värmen följde algblomning som
uppträdde både ute till havs och vid stränderna, men de ostliga vindar som blåste under sista veckan i juli fick algerna att försvinna åtminstone från ytvattnet.
Soligt och häftiga regn
Med hettan följde många soliga, vackra dagar. Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till 18 medan ingen dag var helt mulen.
Procenten för soligt och klart väder denna juli räknades till 66
procent. I genomsnitt är juli vacker för 57 procent. Förra juli var
det vackert för 41 procent och medeltemperaturen var 15,7 grader.
Med undantag för ett kraftigt regn på 19 millimeter den 2 juli var det
länge torrt fram till den 20.7 då det hade fallit sammanlagt 34
millimeter regn. Men den 20 juli öppnades himlens kranar på full volym då det föll 68 millimeter under ett dygn och ännu 6 millimeter dagen därpå. Regnet orsakade översvämningar  i närheten av ån, på västra åstranden och vid korsningen av Ågatan och Stadshusgatan.
I sandvägar bildades djupa diken av det framforsande vattnet på många håll i Borgå. Totalt fick vi 111 millimeter regn i juli, normalvärdet är 82 millimeter. Åska förekom två gånger, den 20 juli då det regnade häftigt var åskan kraftig i Borgå men svag på Vessö.
Hettan verkar fortsätta ungefär till den 5 augusti. Normalt har
augusti en medeltemperatur på 16,4 grader, det är vackert för 58
procent och det regnar omkring 75 millimeter. I fjol hade augusti
medeltemperaturen 16,1 grader, det var vackert för 38 procent medan regnmängden uppgick till 101 millimeter. Augusti förra sommaren var liksom juni och juli svala, samma gällde somrarna åren 2016 och 2015.


Julivädret

Medeltemperatur: 20,7 grader. 18,0 grader i genomsnitt.
I fjol: 15,7 grader.
Heta dagar: 21. Normalt 8.
Varmast: 16–17.7. med 31 grader.
Svalast: 7 grader.

Sol- och klarväder: 66 procent. Normalt 57 procent.
I fjol: 52 procent.
Vackrast var juli 1994 med 78 procent.

Regndagar: 6. Normalt 10.
Regnmängd: 111 millimeter. Normalt 63.
I fjol: 58 millimeter  under 14 regndagar.


Första heta dagen. Den 7 juli på Vessö var den första heta dagen. Efter en paus på fyra dagar fortsatte de heta dagarna från den 12 till den 31.7. Inalles blev de 21.


tisdag 24 juli 2018

Det verkar bli 21 heta dagar

Hettan bara fortsätter och ser ut att bestå fram till månadsskiftet. Juli 2018 blir i så fall en månad som vad heta dagar beträffar överträffats bara tre gånger.

BORGÅ. De heta dagarna har följt på varandra som pärlor på ett halsband allt sedan den 12.7. Före det var det hett också den 7.7.
Om vi får 21 heta dagar, de är uppe i 13 för tillfället och åtta dagar med sannolik hetta återstår, har det förekommit flera heta dagar främst i juli 2010. Då var de rekordmånga dvs. 25. Också juli 2001 och 1994 var de fler än nu, dvs. 22 till antalet.
Hetare nu
Skillnaden mellan juli 2010 och juli i år är att de heta dagarna 2010 inleddes den 3 juli och fortsatte s.g.s oavbrutet fram till de sista dagarna i juli. Det var m.a.o. hett längre än i juli i år då de heta dagarna började välla in först den 12.7.
Det här syns också i medeltemperaturen. Den 15.7. i år var medeltemperaturen i Borgå c. 18 grader och den väntas stiga till 21 grader till slutet av juli. Det betyder att månadens andra hälft i så fall har en medeltemperatur på 24 grader. 2010 var rekordhet med en snittemperatur på 22,1 grader men månadens andra hälft i år är hetare än då.
Värmekupa
Den här ovanligt långa heta perioden beror på att ett högtryck parkerat över Finland och därmed håller lågtrycken från Atlanten på en rutt som går upp över Norge till Ishavet.
 ”Hellekupu” kallas den på finska och på svenska handlar det alltså om en värmekupa, en kupa av het luft över Finland. Och den verkar bestå på obestämd tid framöver för också den första veckan i augusti utlovas fortsätta med heta dagar  och sol.
Också regn
Fram till den 19 juli hade det fallit 34 millimeter regn men i samband med ett kraftigt åskväder den 20 juli föll det 68 millimeter under ett dygn, påspätt med 6 millimeter dygnet därpå. Regnet förorsakade översvämningar i Borgå, bl.a. på västra åstranden och vid Ågatans och Stadshusgatans korsning. Också grusvägar och gator av sand som sluttade nedåt plöjdes upp av djupa vattendiken. Regnmängden är nu uppe i 108 millimeter, normalt faller det drygt 60 millimeter i juli.


Sprickor i vägen. Det vara länge torrt och hett men den 20 juli föll det kraftigt med regn. Det orsakade sprickor i bl.a. vägen ner till stadsbiblioteket.
tisdag 17 juli 2018

Extrem hetta pågår

Vädret är ännu hetare än det som prognosticerades för en knapp vecka sedan. Extrem hetta varnas det nu för och det händer mycket sällan.

BORGÅ. I söndags var Borgå officiellt den hetaste platsen i Finland med 31,2 grader uppmätt vid Harabacka mätstation.
Själv noterade jag 30 grader för söndagen, 31 grader i går och i dag verkar temperaturen gå upp till 32 grader.
Hos oss och i Norden är gränsen för hetta 25 grader. I Spanien är gränsen 30 grader och i USA 32 grader, enligt uppgifter i dagens Uusimaa.
Det heta dagarna började den 12.7. Ett mindre avbräck utlovas till kommande veckoslut, lördag–måndag, då det regnar i samband med åska, men temperaturen är fortfarande hög och har ändå en topp på 24 grader nämnda dagar. Sedan blir det igen heta dagar.
Nära fem-i-topp
Så här var också juli 2010 då de heta dagarna uppgick till rekordmånga, dvs. 25. Så många hinner det inte bli denna juli, men någonting mellan 13-17 dagar med hetta verkar sannolikt. Det skulle föra in juli 2018 ganska nära i fem-i-topp.
Medeltemperaturen som jag gissade att skulle ligga på 18,3 grader vid månadens slut var redan just så hög den 15.7. så om vi reviderar litet kan medeltemperaturen gå upp till närmare 20 grader.
Sol- och klarvädret är nu över 50 procent och kan bli omkring 60 (57 normalt) medan regnmängden nu är 34 millimeter.Beroende på åskskurarnas intensitet kan den stiga till kanske 50 vid månadens slut. 

Men nu ska den som tycker om värme och inte försmäktar i en het lägenhet njuta och minnas att vi har tre sämre somrar bakom oss.Högsommar i utskären. Bilden är i söndags från Långhällen med Klovharun baktill till vänster.

torsdag 12 juli 2018

Nu kommer värmeböljan

Den av många, inte minst semesterfirare, emotsedda perioden med heta dagar tycks förverkligas. Åtminstone i åtta dagar framöver har vi enbart heta dagar att se fram emot.

BORGÅ. Medeltemperaturen i skrivande stund ligger på c. 16,4 grader men efter värmeböljan är vi uppe i c. 18,3 grader, dvs. tre tiondelar mera än normaltemperaturen för juli, räknat sedan 1974.
Temperaturen t.o.m. den 21.7 pendlar nämligen mellan ungefär 16 och 28 grader. Det ger en dygnstemperatur på 22 grader i bästa fall och över 20 grader hur som helst. Varmare blir det inte hos oss.
Förutsatt att prognosen håller alltså, men nu strömmar det het luft in både från ost och sydväst, vilket är ovanligt. I Lappland har man redan haft temperaturer kring 30 grader, så det är hett i hela Finland.
12 gånger med
långvarig hetta
Håller prognosen streck får vi åtminstone nio heta julidagar i följd plus den heta dag som redan förverkligats den 7.7. En jämförelse med tidigare julimånader visar att vi sedan år 2000 haft sju julimånader som bestått oss med mera än 10 heta dagar och 12 gånger har det skett sedan 1974.
Mest heta julidagar var det 2010 då de heta dagarna uppgick till 25, följd av juli 2001 då dagarna uppgick till 22. De heta dagarna i juli 1988 räknades till 20 och i juli 2014 var de 18. Förra juli hade vi en het dag, vilket också gällde för juni och augusti.
Nu är regnmängden i juli 34 millimeter och den utlovade hettan ger inga nya regn ifall det inte blir åska då lokala skurar kan betyda mera nederbörd.
Sol- och klarvädret är nu kring 40 procent, 17 procentenheter lägre än normalvärdet för juli, men det blir vackrare i samband med den heta perioden. Hur slutet av juli ter sig är ännu osäkert men antagligen fortsätter värmen, torkan och ett halvklart väder.


Sommargrönska. Inne i skogen frodas ormbunkarna. De klarar sig utan mycket vatten.


torsdag 5 juli 2018

Svårt att förutse sommarvädret

Den prognos för de första veckorna i juli som omtalades i senaste inlägg på denna väderblogg stämde inte. Det blir mera regn, mindre sol och lägre temperaturer,

BORGÅ. Det här bottnar i de allmänna svårigheterna att förutse speciellt sommarvädret.
En meteorolog i dagens HS kommenterar det med att de högre och lägre luftmassorna interaktivas mera på sommaren, vilket gör förutsägelserna svåra. Han tillspetsar sitt resonemang med påståendet om den s.k. fjärilseffekten, alla människor påverkar vädret genom att röra upp luftströmmar, små virvlar, som i slutändan kan förändra situationen på ett radikalt sätt.
Det här kan verka diskutabelt men helt klart är ändå att vädertypen här i Norden är annorlunda än t.ex. i Spanien där den är mera stabil. Och förutsägelser som sträcker sig över tre dagar börjar vara osäkra. En väderprognos som går längre än 18 dagar framåt är enligt samma meteorolog i praktiken helt instabil.
Därför ska man inte tro t.ex. på Accu Weathers långtidsprognoser veckor eller månader i förväg. De grundar sig på ett statistisk medeltal för hur vädret varit tidigare år och har ingenting med det kommande vädret att göra, fastän de förstås kan stämma in, men då handlar det om slumpen.
Som det nu prognostiseras är den här veckan ostadig och regnig men fr.o.m. mitten av nästa vecka utlovas fyra dagar med hetta och en längre vacker period fram till mitten av juli. Men vi talar alltså om en prognos som kan förändras redan i morgon.
För tillfället är medeltemperaturen 14,3 grader (18,0 grader i snitt för juli) , det har varit vackert för 33 procent och regnmängden uppgår till knappa 30 millimeter.Moln över fjärden. Det i början av juli utlovade vackra sommarvädret har övergått i ett mera molnigt och regnsjukt väder.