söndag 31 mars 2019

Mars avslutades med islossning

Efter en kall start blev mars allt mildare och soligare. Månaden avslutades med islossning i Borgå å.

BORGÅ. Medeltemperaturen –0,3 grader är 1,2 grader högre än genomsnittsvärdet –1,5 grader och betydligt mildare än mars 2018 då medeltemperaturen på –4,7 grader var dem femte lägst uppmätta i mars. Mars hade nästan samma medeltemperatur som februari som uppvisade –0,2 grader i genomsnitt.
Mars har fem gånger varit mildare sedan 2001 och 12 gånger sedan 1974. En gång var medeltemperaturen den samma och 31 gånger kallare.
Men mars såg i början av månaden ut att bli kall. Första gången temperaturen steg över 0 grader var den 6.3. och först fr.o.m. den 14 mars höll sig dagstemperaturen över 0 grader varje dag. Den 10 mars var snittvärdet –3,6 grader, i månadens mitt –3,5 grader och den 25.3. –1,1 grader. Det soliga och vackra vädret med en högsta dagstemperatur på 13 grader den 29 mars och ännu 10 grader dagen därpå bidrog till att höja på medeltemperaturen. Den 29.3. var samtidigt dagen då temperaturen första gången i år steg till minst 10 värmegrader. I genomsnitt sker det den 10 april. I fjol skedde det den 9 april.
Den termiska våren då temperaturen i genomsnitt håller sig över 0 grader inleddes den 14 mars. Samma dag försvann också snön vid Harabacka mätstation. Kallast i mars var det natten till den 6 mars då temperaturen gick ned till 16 köldgrader.
Också sol
Mars var inte så värst solig och klar eftersom procenttalet stannade på 31 (48 normalt). Men det förekom soliga dagar med. Fyra dagar var klara för minst 75 procent medan nio dagar var vackra för åtminstone 50 procent. De helt mulna dagarna övervägde ändå och räknades till 10 medan fem dagar inte var vackrare än 12,5 procent.
Nederbörd föll det i 20 dagar men snömängden minskade an efter och var i Harabacka 4 centimeter den 9.3; 2 centimeter den 18.3. medan snön helt hade försvunnit den 23.3. vid mätstationen där. 
Tidig islossning
Det milda vädret i slutet av mars och regnet på kvällen den 30.3. och natten till den 31.3. fick isen i Borgå å att försvinna den 31 mars. Det är cirka två veckor tidigare än normalt. Som vanligt flöt isflak ned längs med strömmen och det uppstod mindre proppar med is och skräp här och där.
I genomsnitt försvinner åisen den 11 april. Men från 2014–2017 har isen försvunnit tidigt, dvs. den 28.3.; den 10.3; den 31.3. och 2017 den 1.4. 2018 försvann isen först den 15.4.
Tidigast försvann isen 1990 den 25 februari och som senast 1985 då ån kastade sitt istäcke först den 25 april, glappet är med andra ord två månader.
1975–1979 försvann isen i medeltal den 20.4. På 1980-talet skedde det i genomsnitt den 14 april, på 1990-talet den 7.4; 2000–2009 den 10.4. och 2010–2019 den 5.4. 

Vädret i mars

Medeltemperatur –0,3 grader. Normalt: –1,5 grader.
Mildast:  29.3. med +13 grader.
Kallast: 6.3. med –16 grader.

Soligt och klart 31 procent. Normalt 48 procent.
Nederbördsdagar 20. Normalt 14.
Isen i Borgå å försvann den 31.3. Normalt: 11.4.
Första gången minst +10 grader den 29.3. Normalt: 10.4.Isfritt. Isen i Borgå å försvann den 31 mars. Det är närmare två veckor tidigare än i genomsnitt. Foto Egil Green.

lördag 16 mars 2019

Väderomslag får det att luta mot termisk vår

Den från det normala avvikande kyliga vädertypen i början av mars övergick efter den 14.3. till ett milt, regnigt och blitt väder. Det betyder att den termiska våren eventuellt redan har börjat.

BORGÅ. Med termisk vår avses att dygnets medeltemperatur bestående överstiger 0 grader. Så har det varit sedan den 14 mars. Men kommer det ett bakslag med en längre period då medeltemperaturen ligger under 0 grader är det bara att börja räkna om på nytt från det att vädret igen blir mildare.
Ser vi på den termiska vårens ankomst i Borgå så började den först den 20.4. ifjol då våren var cirka 2 veckor försenad. Året innan, 2017, var dagen för den termiska vårens ankomst den 26.3. Det rimmar bra med meteorologens statistisk för termisk vår i södra Finland som är ett faktum sista veckan i mars.
Ser vi på det tidigaste och senaste datumet för den termiska våren i Borgå skedde det som tidigast 1975 den 19 mars. Senast vi fick termisk vår var 1988 då det var dags först den 28.4. I genomsnitt sker det den 4 april.
Ett annat vårtecken är vårdagjämning då dag och natt är lika långa. dvs. 12 timmar. Officiellt sker det den 20 mars i år. Men p.g.a. ljusets fraktion i atmosfären i gryning och solnedgång inträffar tidpunkten då dag och natt är lika långa redan den 18 mars här. Då går solen upp kl. 6.26 och ned 18.26 i Borgå.
Mildare än normalt
Medeltemperaturen har varit på stigande så att den den 5.3. var -5,4 grader, den 10.3 var den -3,6 och den 15 mars uppgick den till -3,5 grader. Men prognosen visar som sagt på dygnstemperaturer över 0 grader så långt framåt man kan se. Det indikerar en slutlig medeltemperatur för mars kring 1 köldgrad (-1,7 normalt).
För tillfället har det varit soligt och klart för 25 procent medan dagarna med nederbörd är uppe i 11.
Åisen i Borgå försvinner möjligtvis redan i mars men antagligen först i början av april. I genomsnitt sker det den 12 april och i fjol skedde det den efter en kall vår först den 15 april.


Regnig vårvinterdag. Regn, snöslask och vatten på åisen präglade förmiddagsvädret i Borå den 16 mars.


torsdag 7 mars 2019

Mars började med sol och snö, köld och blida

Mars har så till vida ett oberäkneligt lynne att vädret kan variera från kallaste vinter och mycket snö till soliga, varma vårdagar. Tillsvidare har vi fått känna på den vintrigare sidan men det ändrar sig.


BORGÅ. Med en medeltemperatur på nästan -5,5 grader, sol och klarväder för nästan 50 procent och snöfall då och då kunde vi lika väl ha talat om någon av vinterns  tre månader. Men det handlar om första veckan i mars som var frostbiten så det räckte och blev över.
Kallast var det natten till den 6.3. då temperaturen gick ner till -13 grader. Men också dagstemperaturerna har rört sig när 3 köldgrader för att  nu den 7 mars första gången stiga över 0-strecket.
Vädret slår nu om till blitt, snö eller snöslask och regn, men efter veckoslutet blir det igen kallare. Först kring den 20 mars ändrar igen vädertypen med tremperaturer över 0 grader. Vill man sig på en gissning kan mars får en medeltemperatur på -2 – -4 grader, vilket är avgjort kallare än genomsnittets -1,7 grader.
Men så här var det också fjol då mars uppvisade ett genomsnitt på -4,7 grader och det var soligt och klart för 48 procent.
10 värmegrader
Nu vet vi inte hur vädret blir efter den 20.3 men det verkar sannolikt att vi inte når upp till en av vårens milstolpar, dvs. datumet då temperaturen första gången stiger till minst +10 grader.
Ifjol skedde det den 9 april och i genomsnitt sker det den 10.4. Senast vi uppnådde 10 värmegrader i mars var de facto åren 2014–2017 då det hände den 12.3; 17.3; 28.3. och 26.3. 
Snömängden i Harabacka är nu 4 centimeter och verkar få ett tillskott med veckoslutets och följande veckas snöfall som enligt prognosen uppgår till drygt 20 centimeter.
"Än så är det lång till vår, innan rönn i blomma står" skrev Zacharias Topelius i Sov du lilla videung visan och man är nödgad att hålla med honom. Ifjol var våren två veckor försenad. Återstår att se hur det blir i år.


Öppet vatten. Bara i stranden finns det kvar is på sommarstället på Vessö. Det konstaterar också flattyn Molly som den 4 mars var på väg att ta sig ett dopp, men fick tummen ner av husse.