fredag 30 november 2018

Först milt sen kallt i november

November såg länge ut att bli rekordvarm men ett väderomslag till det kyligare fick medeltemperaturen att stanna betydligt närmare det normala. Hösten blev i alla fall en av de mildaste, normalt vacker och rätt torr.

BORGÅ. Medeltemperaturen i november på +2,7 grader är en och en halv grader högre än normalt och i och för sig högt för november.
Nio gånger har november varit mildare sedan år 2000 och sexton gånger sedan 1974. 28 gånger har den varit kyligare.
Månaden var i alla fall osedvanligt mild fram till den 20.11. då den sista ordentligt kalla tredje delen med en medeltemperatur på ca 2 köldgrader drog ned på genomsnittstemperaturen. Den 15.11. var medeltemperaturen 5,8 grader och den 20.11. ännu höga 5,2 grader. Varmast var det den 1,4,5 och 16 november med 10 värmegrader, kallast natten till den 25 och 28.11. då temperaturen gick med till 7 köldgrader. 
Mildast var november 2000 med 4,9 grader men också 2015 hade vi 4,7 grader i november. I fjol var medeltemperaturen +2,9 grader. Kallast var november 1993 då vi hade -3,4 grader i snitt.
November i år följde trenden för september och oktober, som också båda började med ovanligt höga temperaturer, men när en tredje del av månaderna återstod blev det kyligt. De kalla nätterna och dagarna gjorde att det bildades is på vattendrag och på Borgå å. Den 29 november blåste det upp till storm från syd.
Hyfsat klart
November var vacker för 21 procent (24 normalt) vilket måste anses som ganska hyfsat. I alla fall var det betydligt angenämare än under de tre tidigare åren då procenten för soligt och klart väder i november höll sig kring 15 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert denna november räknades till bara en medan åtta dagar var helt mulna. De följde på varandra under den milda perioden mellan den 6 och 13 november.
Under samma period föll det 24 millimeter regn av totalt 30 millimeter. Det förekom 12 nederbördsdagar samt några dagar med obetydlig köldsnö under sista veckan i november. Normalt har vi 15 dagar med nederbörd i november.
Prognosen för början av december utlovar ett väder med temperaturer på litet över och under 0 grader, som kallast är det fyra köldgrader.
I snitt har december en medeltemperatur på -2,9 grader, det är vackert för 27 procent och det faller nederbörd i 24 dagar. 2017 var medeltemperaturen +1,0 grad, det var vackert för 8 procent och det föll nederbörd 23 dagar.
Mild höst
Hösten var den femte mildaste. Medeltemperaturen 7,7 grader har överträffats två gånger sedan år 2000 och fyra gånger sedan 1974. En lika mild höst hade vi 2015. På lång sikt är höstens medeltemperatur 6,2 grader.
I september var medeltemperaturen 13,7 grader (11,4), i oktober 6,8 grader (5,9) och i november 2,7 grader (1,2). Det är 1,5 grader högre än i genomsnitt. Mildast var hösten 1974 med 8,8 grader och 2011 med 8,3 grader. Kallast hade vi hösten 1993 då snittemperaturen var 2,4 grader.
Hösten i år var vacker för 35 procent dvs. som normalt medan regndagarna uppgick till 39 (50 normalt). I september var det vackert för 44 procent, i oktober för 41 och i november för 21 procent. I fjol var det vackert för bara 20 procent, medeltemperaturen var 6,6 grader och höstens nederbördsdagar höga 55 till antalet.


Vädret i november & på hösten

Medeltemperatur: +2,7 grader. Normalt +1,2 grader.
Varmast: 1,4,5 & 16.11. med 10 grader.
Kallast: 25 och 28.11. med 7 köldgrader.

Soligt & klart: 21 procent. Normalt 24 procent.
Nederbördsdagar: 12. Normalt 15.

Hösten 2018

Medeltemperatur: 7,7 grader. Normalt 6,2 grader. Femte varmaste hösten sedan 1974.
Soligt & klart: 35 procent. Som i genomsnitt.

Nederbördsdagar: 39. Normalt 50. 


Kyligt mot slutet av november. Den sista november fanns ett tunt istäcke vid Maren.

torsdag 15 november 2018

Det blir snart kyligare

Efter att temperaturen länge hållit sig ca 5 grader över det normala verkar vi återgå till för årstiden mera normala förhållanden fr.o.m. veckoslutet.

BORGÅ. Den 15 november ligger medeltemperaturen på 5,9 grader. Det är rekordvarmt för tillfället, eftersom den hittills högst noterade medeltemperaturen för november är 4,9 grader, dokumenterat år 2000.
Men snart vänder vinden fån syd- till nordväst och då blir det kallare. Nästa vecka råder ett halvklart väder med en temperatur kring tre, fyra minusgrader nattetid och någon plusgrad på dagen. I fall det fortsätter månaden ut blir medeltemperaturen för november litet under +3,0 grader.
Därmed följer november temperaturtrenden för hösten, dvs. september och oktober. Båda månaderna började med onormalt höga temperaturer men senast under månadens sista tredje del, alltså från den 20:e blev det kyligare och en hägrande rekordtemperatur förvandlades till en visserligen högt noterad temperatur men inget rekord, men nog ett tangerat.
I september den 20.9 var medeltemperaturen 15,7 grader men sjönk till månadens slut till 13,7 grader, tangerat värmerekord för september 2006.
I oktober var medeltemperaturen den 20.10. 8,8 grader för att mot slutet av månaden sjunka till 6,8 grader, vilket låg 2,3 grader under rekordåret 1992 som hade 9,1 grader i medeltemperatur.
Solglimt och månsken
November är mulen och åtta dygn var vi utan sol- och klarväder i Borgå. Så var fallet från den 6 till den 13.11. Men igår klarnade det mot sena eftermiddagen och kvällen så man både såg en solglimt och en halvmåne i vardande mot en stjärnbeströdd himmel. Det var klart för en fjärde del, vilket betyder att det den 15.11. har varit klart för 12 procent. 24 procent är normalvärdet.
Regnmängden är för tillfället 28 millimeter, mest regnade det den 12 och 13 november då det föll 16 millimeter totalt. Men i fortsättningen blir det torrare, kallare och vackrare, vilket sist och slutligen är att föredra jämfört med ett tjockt molntäcke, duggregn och varmare väder.Månsken. I skymningen den 14.11. var himlen över Borgå ovanligt nog klar och man såg först månen och sedan stjärnor.

fredag 9 november 2018

Milt, grått och fuktigt

Det var visst Lill Lindfors som sa att ingen veterligen sjungit och prisat november, den gråaste av våra månader. Ja november är med undantag för den milda temperaturen just så som den brukar vara.

BORGÅ. För tillfället är medeltemperaturen +6,4 grader den högst noterade, men då har bara knappt en tredje del av november passerats.
En inte helt oäven gissning är ändå att november kan bli den mildaste, dvs. ha en medeltemperatur på högre än +4,9 grader, som noterades år 2000. Så långt fram som man ser, dvs. till den 22.11. enligt den svenska vädersajten klart.se, håller sig tämligen temperaturen längs en sjunkande skala hela tiden över 0-strecket, natt som dag. 
Normalt har november en medeltemperatur på +1,2 grader, räknat från 1974. Fram till 1999 var medeltemperaturen +0,7 grader och från 2000 till 2017 +1,9 grader, så det har blivit mildare. 
Mulet
Solen har man inte sett mycket av. Procenten för sol- och klarvädret ligger nu på 15. Normalt är november klar för 24 procent, men då är det skäl att betona att det var klarare förr, numera är november liksom höstarna överlag mulnare.
Regnmängden är nu uppe i 8 millimeter. I genomsnitt faller det nederbörd kring 20 dagar, men milllimetertalet brukar inte gå att fastställa p.g.a. att man inte kan hålla ute regnmätare för att det fryser på. Ibland lyckas det som i år  och tex. i fjol. Då var regnmängden 23 millimeter. Fuktigt är det ändå och det duggregnar s.g.s. dagligen. Till veckoslutet utlovas mera ihållande regn som ska avta på fars dag den 11.11.
Nästa gång det utlovas sol är kommande onsdag enligt Foreca men först söndagen den 18.11. enligt Meteorologiska institutet och norska sajten yr.no.Grått men uppehåll. Svenska dagen den 6 november var som nästan alla övriga dagar under månaden mulen och mild. Turistströmmarna vid Gamla bron har också minskat jämfört med i somras.