måndag 31 oktober 2016

Lång torka slutade i regn

Liksom i september kännetecknades höstvädret i oktober av en lång torrperiod, som avslutades den 24 oktober.

BORGÅ. I september var det uppehåll mellan den 6 och 28.9 medan det för oktobers del var torrt fram till den 24.10. Men eftersom det var uppehåll även den 30 september blev perioden utan nederbörd 24 dygn medan den i september var 22 dygn. 
Torrperioden är unik, eftersom något liknande inte har noterats. Närmast ligger hösten 1993 då det var tre nederbördsdagar i september och 8 i oktober. Torrperioden pågick då mellan den 13.9. och den 5.10.1993; dvs. i 22 dygn.
Men de få dagar det regnade var regnen kraftigare i år. 1993 föll det i  september-oktober sammanlagt 59 millimeter, medan det i år föll 70 millimeter i september och 34 i oktober, totalt alltså 105 millimeter.
Kallare än i genomsnitt
Medeltemperaturen i oktober blev 4,9 grader, dvs. drygt en grad under det normala som är 6,0 grader.
I fjol var det något varmare i genomsnitt med en snittemperatur på 5,3 grader. 2014 hade vi 5,7 grader och 2013 rentav 6,7 grader som medeltemperatur i oktober. Mildast var oktober 2000 då genomsnittstemperaturen var så hög som 9,1 grader. Kallast var oktober 1992 med +0,7 grader, följd av oktober 2003 då vi hade +1,4 grader i genomsnitt.
Oktober inleddes med temperaturer på 15 grader och ännu den 10.10. var dagstemperaturen uppe i 10 grader. Sannolikt var det sista gången för den här hösten, men helt säkert är det inte, ett par gånger har det varit 10 grader ännu i december, åren var 2006 och 2015.
Efter den varma inledningen på oktober då det samtidigt var soligt slog det kring den 10.10. om till ett mulet högtrycksväder som betydde dagstemperaturer under 10 grader och nattemperaturer som tidvis gick under 0-strecket. Mildast var det den 1 och 2 oktober med 15 värmegrader, kallast kvällen till den 1 november då kvicksilvret sjönk till 3 köldgrader. I mitten av oktober var medeltemperaturen 6,2 grader och under månadens senare del 3,6 grader.
Mulnare och torrare än normalt
Sol- och klarvädret för oktober blev efter en solig början ändå så lågt som 27 procent. I genomsnitt är det vackert för 36 procent. Den 10 oktober var det vackert för 66 procent och den 15 för 44 procent men därefter var klarvädret så gott som slut.
Om torrperioden i oktober noterades redan. Det första regnen kom den 24.10. då det föll en millimeter nederbörd, men summa summarum blev regnmängden under sista veckan i oktober 34 millimeter. Mest regnade det torsdagen den 27.10. då det föll 13 millimeter vatten.
Den första snön noterades så tidigt som den 13 oktober, då några lätt räknade snöflingor singlade ned. Mera snö eller närmast snöslask kom det sedan under månadens blöta sista vecka.
I fjol kom den första snön exakt samma dag som i år men år 2015 så sent som den 21.11.
Meteorologen definition på den första snön är att det ska falla snö som blir kvar på marken till följande dag, smälter den alltså bort under natten är det inte ännu det samma som den första snön meteorologiskt sett. 
Snö på lut
Till onsdagen den 2.11. utlovas i alla fall ett första snöyrväder i södra Finland och när temperaturen samtidigt sjunker under 0 grader ligger sannolikt snötäcket kvar åtminstone för en tid. Då är också officiellt den första snön i södra Finland ett faktum.
November verkar bli kall. Prognosen utlovar en medeltemperatur på c. en och en halv till två grader kallt t.o.m. den 10 november, snö faller under flera dagar och det är mest mulet.
November har i genomsnitt en medeltemperatur på +1,0 grad, det är vackert för 24 procent och det faller nederbörd under 18 dagar. Förra året var november mild, medeltemperaturen var +4,7 grader, det var vackert för 15 procent och det föll 104 millimeter nederbörd i 22 dagar. Vädret var m.a.o. så milt att det gick att mäta regnmängden och i milda tecken fortsatte vädret även hela december. Ingen snö till julen i fjol alltså.Regn efter torkan. Efter en 24 dagars torrperiod regnade eller föll det snöslask nästan hela den sista veckan i oktober.

tisdag 25 oktober 2016

Lång period med torka tog slut

Liksom i september kännetecknades höstvädret i oktober av en lång torrperiod som avslutades den 24 oktober.

BORGÅ. I september var det uppehåll mellan den 6 och 28.9 medan det för oktobers del var torrt fram till den 24.10. Men eftersom det också var uppehåll den 30 september blev perioden utan nederbörd 24 dygn medan den i september var 22 dygn. I dag den 25.9. var det sedan dags för snöslask. Redan den 24 oktober föll det 1 millimeter nederbörd och nu den 25.10. är nederbördsmängden uppe i 2 millimeter. Mycket är det inte, men resten av dagen och månaden blir regnig med alla former av nederbörd.
Unikt
Torrperioden är unik, eftersom något liknande inte har noterats. Närmast ligger hösten 1993 då det var tre nederbördsdagar i september och 8 i oktober. Torrperioden pågick då under dagarna den 13.9. – 5.10.1993; dvs. i 22 dygn.
Kallare
Men nu utlovas mera snöslask, snö och regn under den pågående veckan med temperaturer kring 0 och 6 grader medan det fr.o.m. månadsskiftet blir ännu kallare och temperaturen pendlar mellan 0 och 2 grader fram till den 6.11.
Oktober månads medeltemperatur ser därmed ut att gå under 5 grader, dvs. åtminstone en grad under det normala. Ännu i mitten av oktober var medeltemperaturen 6,2 grader.
Det klara väder som rådde fram till den 10.10. slog om till mulna dagar med högtryck. För tillfället är procenten för sol- och klarvädret kring 30 och den sjunker ytterligare när månaden går mot sitt slut. I genomsnitt är det vackert för 36 procent i oktober. I fjol var det klart för rekordhöga 55 procent.


Snöslask. Den 25 oktober knackade vintervädret på dörren då säsongens första snöslask var ett faktum. De första lätt räknade, lätta snöflingorna noterades redan den 13.10.


Rök och brand. Den 24 oktober brann Euromasters däckdepå i Östermalm, bilden är från fönstret hemma i riktning ost. Händelsen gick över nyhetströskeln på nationell nivå.


måndag 17 oktober 2016

Mulet och torrt högtrycksväder

Hösten kan vara regnig och blåsig eller som i år torr och rätt mulen. De flesta föredrar det senare alternativet.

BORGÅ. Som bäst ligger medeltemperaturen kring 6,0 grader, dvs. det samma som på lång sikt för hela oktober månad.
Några milstolpar passerades före månadens mitt. Den 13 oktober gick temperaturen ned till 0 grader, vilket i genomsnitt sker den 26.9. Den första frosten hade vi redan den 19 september.
Första snön
Dessutom föll det samma 13.10. några minimala, knappt synliga snöflingor, så enligt min definition på den första snön så föll den alltså den 13 oktober.
I fjol skedde det konstigt nog exakt samma dag men år 2015 så sent som den 21.11.
Meteorologen definition på den första snön är annorlunda: det ska falla snö som blir kvar på marken till följande dag, smälter den alltså bort under natten är det inte ännu det samma som den första snön meteorologiskt sett.
Ett envist högtryck som parkerat över södra Finland har fört med sig en vädertyp som på finska kallas pilvipouta, på svenska ungefär uppehåll med molnighet. Det har medfört låga havsvattennivåer, under weekenden var nivån igen 55 centimeter under det normala.
Det mulna vädret började efter den 10 oktober då det först söndagen den 16 oktober igen syntes litet solsken i ett par, tre timmar. Men mera utlovas denna vecka. Nu är procenten för sol- och klarvädret 44, den 10.10. var den 66 och den 5 .10. hela 85. Genomsnittsvärdet för oktober är 36 procent klart.
Litet regn
Regnmängden är nu uppe i 1 millimeter, men eftersom nederbörden fallit som duggregn i tre dagar, och det ska vara minst 1 millimeter/dygn för att det ska räknas som en regndag, har vi ännu inga regndagar i oktober.
Men också mera regn, fastän i små mängder, utlovas till slutet av den här veckan.
Rekordtorrt
Hur som helst har hösten i september och oktober varit rekordtorr. De facto har jag inte noterat något liknande för en enda höst sedan väderstatistiken började bokföras i mitten på 1970-talet.
Vinterprognoser
Om vintern fram till slutet av januari konstaterar meteorologiska institutet i sin långsiktsprognos att den blir 0,5 – 1,0 grader mildare än normalt medan nederbörden håller sig till det normala.
En svensk vinterprognos går i samma banor, det blir milt men också ganska blött. Helt på sin egen linje är sedan en nypublicerad dansk prognos för vintern i Skandinavien. Den utlovar mycket snö och köld. Någon av prognoserna kommer antagligen att stämma för oss i södra Finland, frågan är vilken?
Mulet men torrt. Det soliga vädret slog om till helt molnigt efter den 10 oktober, men regnmängden är bara 1 millimeter så här långt.


Mulet och torrt högtrycksväder

Hösten kan vara regnig oh blåsig eller som i år torr och rätt mulen. De flesta föredrar det senare alternativet.

BORgÅ. Som bäst ligger medeltemperaturen kring 6,0 grader, dvs. det samma som på lång sikt för hela oktober månad.
Några milstolpar passerades före månadens mitt. Den 13 oktober gick temperaturen ned till 0 grader, vilket i genomsnitt sker den 26.9. Den första frosten hade vi redan den 19 september.
Första snön
Dessutom föll det samma 13.10. några minimala, knappt synliga snöflingor, så enligt min definition på den första snön så föll den alltså den 13 oktober.
I fjol skedde det konstigt nog exakt samma dag men år 2015 så sent som den 21.11.
Meteorologen definition på den första snön är annorlunda: det ska falla snö som blir kvar på marken till följande dag, smälter den alltså bort under natten är det inte ännu det samma som den första snön meteorologiskt sett.
Ett envist högtryck som parkerat över södra Finland har fört med sig en vädertyp som på finska kallas pilvipouta, på svenska ungefär uppehåll med molnighet. Det har medfört låga havsvattennivåer, under weekenden var nivån igen 55 centimeter under det normala.
Det mulna vädret började efter den 10 oktober då det först söndagen den 16 oktober igen syntes litet solsken i ett par, tre timmar. Men mera utlovas denna vecka. Nu är procenten för sol- och klarvädret 44, den 10.10. var den 66 och den 5 .10. hela 85. Genomsnittsvärdet för oktober är 36 procent klart.
Litet regn
Regnmängden är nu uppe i 1 millimeter, men eftersom nederbörden fallit som duggregn i tre dagar, och det ska vara minst 1 millimeter/dygn för att det ska räknas som en regndag, har vi ännu inga regndagar i oktober.
Men också mera regn, fastän i små mängder, utlovas till slutet av den här veckan.
Rekordtorrt
Hur som helst har hösten i september och oktober varit rekordtorr. De facto har jag inte noterat något liknande för en enda höst sedan väderstatistiken började bokföras i mitten på 1970-talet.
Vinterprognoser
Om vintern fram till slutet av januari konstaterar meteorologiska institutet i sin långsiktsprognos att den blir 0,5 – 1,0 grader mildare än normalt medan nederbörden håller sig till det normala.
En svensk vinterprognos går i samma banor, det blir milt men också ganska blött. Helt på sin egen linje är sedan en nypublicerad dansk prognos för vintern i Skandinavien. Den utlovar mycket snö och köld. Någon av prognoserna kommer antagligen att stämma för oss i södra Finland, frågan är vilken?
Mulet men torrt. Det soliga vädret slog om till helt molnigt efter den 10 oktober, men regnmängden är bara 1 millimeter så här långt.


lördag 8 oktober 2016

Lågvatten och solsken

Liksom september har oktober inletts med sol men också kallare temperaturer. p.g.a. årstiden. Denna lördag den 8.10. var också havsvattnet bl.a. på Vessö ovanligt lågt.

BORGÅ. Medeltemperaturen i skrivande stund ligger fortfarande över månadens normaltemperatur, den förra är nu 7,4 grader medan snittemperaturen i oktober är 5,9 grader.
Det är delvis en ”synvilla” beroende på att månadens tre första dagar var milda med dagstemperaturer på 15 grader men sedan blev både natt- och dagstemperaturerna kallare.
Från den 2.10. har nätterna uppvisat temperaturer kring +2 grader och frost har förekommit alla morgnar från den 2–7.10. medan det i natt i och med ett mulnare väder var 6 grader som kallast. Dagstemperaturerna har pendlat kring 8 till 11 grader så kring mitten av månaden torde vi få en genomsnittstemperatur i närheten av månadens medeltal 6 grader.
Soligt
Men soligt har det varit och det gör ju att hösten känns betydligt behagligare än då det regnar och är mulet.
Som bäst är procenten för sol- och klarvädret höga 78, i genomsnitt är oktober vacker för 36 procent. Vackrast var de facto oktober förra året med 55 procent klart, mulnast oktober 1974 med bara 18 procent vackert. För närvarande har det heller inte regnat alls och prognosen fram till månadens mitt talar om bara litet regn på kommande.
När det nu blåser nordostliga vindar och ett högtryck inverkar på södra Finlands väder har det resulterat i lågvattenstånd. I dag den 8.10. var vattenståndet i Borgå som lägst -55 centimeter och vid middagstid 50 centimeter under det normala. Samma var situationen i november 2014 så helt unikt är det inte.
Men i.o.m. at högtrycket försvagas går också vattenståndet upp mot det mera normala, det slår nu också om till mulna dagar och dagstemperaturer på c. 7 och nattemperaturer kring 2–3 grader nästa vecka. Normalt höstväder med andra ord.


Lågvatten. I Borgå uppmättes ett vattenstånd på 55 centimeter under det normala lördagen den 8 oktober, vilket också syntes vid stugan på Vessö.