lördag 31 mars 2018

Mera vinter än vår

Mars kan vara kallare än någon av vintermånaderna och visst var mars kall i år men februari var ännu kallare.

BORGÅ. Med medeltemperaturen -4,7 grader placerar sig mars 2018 som den femte kallaste av marsmånaderna. Det är fem år sedan mars var minst lika kall, åren 2014-2017 var medeltemperaturen i mars däremot över 0 grader. I genomsnitt har mars en temperatur på -1,7 grader.
Mars 2013 var rekordkall med en snittemperatur på -6,7 grader. Kallare än i år var likaså mars efter den rekordkalla vintern 1987 då temperaturen var nere i -6,6 grader samt mars 2006 och 2005 med medeltemperaturer på -5,7 och -5,5 grader.
År 2013 och 2005 var mars dessutom vinterns kallaste månad. I år hade vi -8,1 grader i februari, som blev den här vinterns kallaste månad.
Början av mars 2018 var som kallast. De fem första dagarna gick temperaturen som lägst ned till 21 köldgrader. Det är det samma som tangerat köldrekord för mars. Samma låga temperatur har också uppmätts i mars 2013, 2005, 1987, 1983 och 1981.
Med undantag för perioden den 9–13 mars i år var nätterna överlag kalla medan temperaturen under dagarna tack vare solens värmande effekt sakta började stiga mer och mer över 0 grader. Som varmast var det den 25 och den 31.3. med +5 grader. Senast vi hade lika varmt var den 10 december 2017.
Ingen + 10 grader i mars
Det betyder också att vi ännu får vänta på dagen då temperaturen stiger till minst +10 grader. Det här sker i genomsnitt den 10 april men vi har skämts bort med varma marsmånader de fyra senaste åren.
I fjol var det dags för +10 grader den 26.3; år 2016 den 28.3; år 2015 den 17.3. och 2014 så tidigt som den 12.3. Från 2009 till 2013 blev det minst 10 värmegrader först i april.
Islossningen i Borgå å sker i genomsnitt kring den 11.4. Tidiga islossningar på senare tid har förekommit 2014 (28.3.); 2015 (10.3.); 2016 (31.3.) och förra året den 1.4. I år sker islossningen antagligen inte före mitten eller under sista tredje delen av april om det inte slår om till ordentlig med värme före det.
Soligt och snöfattigt
Marskölden betydde som det brukar att det också var soligt och snöfattigt. Sol- och klarvädret steg till 48 procent, det samma som på lång sikt. Dagarna med minst 75 procent vackert blev 11 och de helt mulna dagarna 3.
Riktigt vackra marsmånader hade vi den rekordkalla mars 2013 då det var klart för 66 procent och 2005 då procenten var 63. Vackrast var ändå mars 1980 med sol- och klarväder för 68 procent. Mulnast var mars 1995 då det var klart för bara 22 procent.
Dagarna med nederbörd i mars blev sammanlagt 15 (14 normalt). Vanligtvis föll det något snö men det regnade också kraftigt den 13 mars vilket minskade på snötäcket. Som mest uppvisade Harabacka mätstation 24 centimeter snö den 11.3. Den sista mars var snötäcket 11 centimeter tjockt.
Blå måne
Blå måne kallas numera en andra fullmåne samma kalendermånad. Så var fallet både i januari och mars 2018.
En extra fullmåne beror på att ett månvarv är omkring 27 1/3 dagar, medan ett jordvarv är c. 365,3 dagar, dvs. 30,4 dagar per månad i snitt. De extra dagarna samlas och ger två fullmånar samma kalendermånad vartannat eller vart tredje år
Följande gånger det är blå måne blir i oktober 2020, augusti 2023, maj 2026 och december 2028.
Mot det varmare
I april är medeltemperaturen +4,0 grader, det är vackert för 48 procent och vi har 11 dagar med nederbörd.
I fjol var april kall. Medeltemperaturen var +2,4 grader, det kallaste på 20 år. Det var vackert för 43 procent och nederbördsdagarna uppgick till 16. 

Fram till den 10 april utlovas omväxlande men ännu rätt kallt väder med en genomsnittlig temperatur på c. +1,5 grader. Forecas prognos visar som mest på 8 värmegrader den 5 april medan meteorologiska institutet förutspår +10 grader den 8 april.


Soligt väder. Kalla nätter och soliga dagar med några värmegrader har varit typiska för mars.

måndag 26 mars 2018

Våren är två veckor försenad

Våren är två veckor försenad, konstaterade meteorolog Anne Borgström i tv på söndag. Mtv:s meteorolog Pekka Pouta talade för sin del om ett nytt skidlov till påsken.

BORGÅ. Mededeltemperaturen i mars på c. 5 köldgrader denna måndag den 26.3. innebär att temperaturen nästan är drygt tre grader kallare än för mars i genomsnitt (-1,7 grader).
Ser vi på den gångna veckan och jämför hur det såg ut ifjol kan man  konstatera att medeltemperaturen för mars fr.o.m. den 20 till den 26.3. år 2017 var +2,0 grader medan den i år är -2,5 grader. Ett foto från Tullportsgatan den 26.3. förra året och i år illustrerar bra läget. 2017 var gatan bar, nu finns det snö som föll i natt på såväl gatan som trottoaren.
Den 26 mars 2017 råkade också vara dagen då temperaturen första gången steg till minst 10 grader, närmare bestämt var det 11 grader varmt och samma temperatur upprepades dagen därpå.
I år hade vi så kallt som 15 köldgrader natten till den 21 mars. Och under veckan skärper kölden till nattetid till under 10 köldgrader medan dagarna kan ha några värmegrader. Varmast var det den 25.3. med +5 grader. Senast vi hade så varmt var den 10 december. Först efter påsk den 3 april finns det chans till vårvärme.
Sol- och klarvädret är i detta nu 43 procent (48 procent i snitt för mars) och nederbördsdagarna 13. Nederbördsmängderna har generellt sett varit små. Snömängden i Harabacka är nu 13 centimeter från att ha varit uppe i 24 centimeter den 10 mars.

Vårligt den 26.3.2017.


Mindre vårligt den 26.3.2018.


fredag 16 mars 2018

Vårvärmen låter vänta på sig

Mars 2018 är fortsättningsvis mera en vinter- än en vårmånad. Temperaturen dagstid som en kort period den 9–14 mars var uppe över 0 grader ligger igen långt under medeltalet för årstiden med nattminimum kring 13 grader och dagstoppar på 3–4 grader kallt.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 15 mars var -6,0 grader och enligt prognosen för tio dygn framåt kan man räkna med en slutlig medeltemperatur på omkring 4,5 grader. Mars skulle i så fall bli den tredje kallaste sedan 1974 eftersom bara mars 2013 (-6,7) och 2006 (-5,7 grader) har varit kyligare.
Inte ens på dagarna vill temperaturen stiga över 0 grader så vi vår sannolikt vänta både på en senare islossning i Borgå å än under de senaste åren och på dagen då temperaturen första gången går upp till 10 grader.
Det här sker i genomsnitt den 10 april men vi har skämts bort med varma marsmånader en längre tid. I fjol var det dags den 26.3; år 2016 den 28.3; år 2015 den 17.3. och 2014 så tidigt som 12.3. 
Därförinnan följde tre år då 10-gradersstrecket uppnåddes först i april. 2009 skedde det den 3.4; 2010 den 10.4. och 2011 den 22.4.
Islossningen i Borgå å sker i genomsnitt kring den 11.4. Tidiga islossningar på senare tid har vi haft 2014 (28.3.), 2015 (10.3.); 2016 (31.3.) och förra året den 1.4. I år sker islossningen antagligen inte före mitten av april om det inte slår om till ordentlig med värme före det.
Soligt 
Det kyliga marsvädret har i alla fall det goda med sig att vi kunnat njuta av hyfsat med sol.
Procenten för sol- och klarvädret är nu 45 och ett flertal soldagar ligger framför oss. Den blålila marshimlen före solnedgången ger också goda vibrationer.
Fullmåne två gånger
I ett större perspektiv har januari och mars varit ovanliga i den bemärkelse att vi har haft fullmåne två gånger respektive månad. Att det är fallet beror på att måncykeln är 29,5 dygn lång medan månaderna har 30 eller 31 dygn med undantag för februari.
I något skede blir således det ohjälpligt två fullmånar någon månad, men det går år emellan fenomenet. I januari var det fullmåne den 3 och 31.1. och i mars den 2 och igen den 31.3. Februari hade ingen fullmåne p.g.a. att månaden var för kort för att en fullmåne skulle ha rymts med i någondera ändan.


Vatten på havsisen. Länge var vattenståndet i Finska viken lågt men när det steg till det normala var resultatet fruset vatten på isarna på många håll på Vessö.
fredag 9 mars 2018

Tre veckors köldperiod tog slut

En klassisk vinter med köld och sol, skidspår till Holken, rejäla havsisar och pimpelfiskare på Borgå å, pågick i tre veckor tills temperaturen den 9 mars på nytt nosade på 0-gradersstrecket.

BORGÅ. Köldperioden inleddes den 16 februari och pågick till den 8 mars. Under den tiden var medeltemperaturen 10,8 köldgrader och sol- och klarvädret 62,5 procent. 
Det ovanliga var att kölden fortsatte så långt in i mars. Normalt är medeltemperaturen för den första veckan i mars kring 2-3 köldgrader och dagstemperaturen stiger redan över 0 grader. Nu blev det aldrig varmare än 4 köldgrader och köldtopparna låg under 20 grader.
Tangerat köldrekord i mars
Medeltemperaturen den 5 mars var så låg som 11,9 grader och procenten för sol- och klarvädret uppe i 80. De två kalla nätterna till den 1 och 2 mars med 21 grader kallt drog givetvis ned medeltemperaturen ordentligt. 21 köldgrader är samtidigt köldrekord för mars och denna låga temperatur har förekommit i mars också åren 1981, 1983, 1987, 2005 och 2013. 
Som sagt slog vädret om kvällen den 8 mars då temperaturen gick upp till -2 grader och det började snöa, vilket inte förekommit i större skala sedan mitten av februari. Snöfallet betydde ändå inte mer än 3-5 cm snö. I nuläget är snötäcket i Harabacka 24 centimeter tjockt.
Fortsatt milt
Det milda vädret med dagstemperaturer på maximalt +4 grader och nattemperaturer på c. 5 köldgrader ser ut att fortsätta åtminstone i en vecka framöver. Då har vi kring den 20.3. en medeltemperatur på c. 7 grader kallt och eftersom månadens sista tredje del sannolikt blir ännu mildare tack vare plusgrader på dagen blir månadsmedeltalet för temperaturens del antagligen kring 4–5 grader när mars övergår i april.
Det är i alla fall mycket kallare än genomsnittsvärdet på -1,7  grader, för att inte tala om marstemperaturen de fyra senaste åren som alla uppvisat medeltal på över 0 grader. Senast mars var ordentligt kall var 2013 med -6,7 grader i genomsnitt, vilket samtidigt  är köldrekord för medeltemperaturens del i mars.


7 mars. Köld och sol på Vessö.


9 mars. Snö, milt och mulet i Borgå.