fredag 31 januari 2020

Nytt värmerekord i januari

Januari var ovanligt mild vilket fick medeltemperaturen att stiga högre än någonsin tidigare. 

BORGÅ. I genomsnitt har januari en medeltemperatur på -5,2 grader. I år stannade den på 2,2 värmegrader. Det är 7,4 grader högre än normalt. Det tidigare värmerekordet från 1989 på 0,0 grader överskreds med stor marginal.
Också ur Helsingforsperspektiv är januaritemperaturen unik. En tabell över medeltemperaturen fr.o.m. 1900 på Meteorologiska institutets hemsida visar att det i Kaisaniemi förekommit fyra år då januari haft  en snittemperatur över 0 grader. 1925 var den +1,1 grader, 1931 uppgick den till +1,4 grader, 1989 var den +0,5 grader och 2008 var den uppe i +0,6 grader.
I en blogg på Forecas hemsida konstaterar meteorolog Joanna Rinne att det i Helsingfors i januari förekommit flera dagar med plusgrader än på 30 år. Det blev inte en enda dag då temperaturen skulle ha hållit sig under 0 grader hela dygnet, nej, 0-strecket  överskreds någon gång varje dag. För Borgås del gäller samma sak, med undantag för den 10 januari, då maximitemperaturen stannade på 0 grader.
Ovanligt var också att dagstemperaturen i januari steg till +8 grader. Så var fallet den 8 och den 21.1. Det har hänt en gång tidigare, den 10 januari 2007.
Januari var mildare än december och november, som uppvisade en snittemperatur på +1,5 och +1,9 grader. Nio gånger gick dygnstemperaturen ner under 0 grader. Som kallast var det den 11.1. med  temperaturen -7 grader. Kallast i vinter så här långt hade vi i december då temperaturen sjönk till 13 köldgrader. 
Om februari får en medeltemperatur på högst -2,0 grader blir också vintern den mildaste. Än så länge är vintern 2007–2008 med medeltemperaturen +0,5 grader den mildaste.
Mulet och regnigt
Det milda vädret med vindar från sydväst, påspädda med Föhnvindar från de norska fjällen, har som brukligt åtföljts av moln, regn eller snö. Dagarna med sol uppgick till omkring tio och var uppskattade. Procenten för soligt och klart väder stannade på 27 (29 normalt). Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till tre medan 11 dagar var helt mulna.
Det föll nederbörd i 19 dagar, mest i form av regn eller snöslask. Men vi hade också snö på marken mellan den 5 och 6, den 23 och 24 och den 27 och 28 januari. Också den 30.1. föll det blötsnö som stannade kvar på marken till månadsskiftet. Vattenståndet har varit högt i flera repriser. Som högst var det kring den 11 januari då vattnet steg till 98 centimeter över det normala i Borgå. 
Februari varmare
Februari har i genomsnitt en temperatur på -5,4 grader. Notera att -5,4 grader är medeltalet för åren 1974–2020. Mellan 1974 och 1999 var medeltalet för februari -5,9 grader och mellan 2000 och 2020 var den -4,4 grader. Februari liksom vinter i sin helhet har alltså blivit varmare.
Februari är normalt vackert för 37 procent och det faller nederbörd i 14 dagar. Förra året var januari kall (-6,0 grader) och februari mild med en snittemperatur på -0,2 grader. 2019 var februari vacker för 27 procent och det föll nederbörd i 14 dagar.
Långtidsprognosen fram till månadens mitt tyder på en medeltemperatur för februari 2020 på en köldgrad. Det kallare och soliga vädret efter den första veckan i februari återgår igen till ett milt och mulet väder om man vågar lita på en i och för sig ganska svajig prognos.

Vädret i januari

Medeltemperatur: +2,2 grader. Nytt rekord. Normalt: -5,2 grader.
Varmast: +8 grader den 8 och 21.1. Lika varmt som i januari 2007.
Kallast: -7 grader den 11.1.
Soligt & klart: 27 procent. Normalt: 29 procent.
Nederbördsdagar: 19. Normalt: 18.


Isfritt. Borgå å är isfri ovanligt sent. Fotot är taget den 10 januari men situationen var den samma i slutet av månaden. Foto: Egil Green.


lördag 25 januari 2020

Det kan bli snö till månadsskiftet

Med en medeltemperatur i januari som ligger nästan åtta grader över genomsnittet –  dvs. +2,5 i stället för -5,0 – känns det ovanligt när det igen utlovas litet kyligare och eventuellt snö till månadens sista vecka.

BORGÅ. Maximirekord har slagits för januari på många håll i landet och också Borgå har nu en högsta temperatur på +8 grader som noterats den 8 och 21 januari. Medeltemperaturen är likaså rekordhöga +2,7 grader för tillfället och väntas sjunka något så att månadsmedeltalet stannar på c. +2 grader.
Men det blir alltså kyligare, om bara litet. Temperaturen pendlar mellan fyra värme- och två köldgrader fram till den 31.1. och samtidigt utlovas litet snö den 27, 29 och 30 januari, vilket indikerar att vi kan ha ett tunt lager snö på marken när februari inleds.
Novemberväder, eller?
Man kan vara av olika åsikt, men snö och köld är att föredra ur flera perspektiv. Nu när det har rått novemberväder i snart tre månader med regn och blåst och milda vindar har det gjort att byggnader blivit blöta och att vägar förstörts på ett annat sått än om vädret hade varit torrt och kallt som det borde vara normalt med tjäle i jorden.
Om det här milda, blöta vädret är det nya normala är frågan. Eller är det ännu bara naturliga avvikelser som hör till med vår vädertyp här i Norden?
Snö hade vi i januari mellan den 5 och 6 och den 23 januari föll det snö från kl. 15 på eftermiddagen men den hade smält bort till 22-tiden.
För närvarande har vi haft vackert väder för c. 30 procent medan det fallit nederbörd 14 dagar.
Februari ser i början ut att få en snittemperatur på -1 till -2 grader under första veckan, men hur det fortsätter är för tidigt att säga.


Bedrövligt. Skidbacken i Kokon ser inte mycket ut för världen men kanske det tar sig.


Sju timmars vinter. Den 23 januari snöade det mellan kl. 15 och 16 men snön hade försvunnit mot 22-tiden. 


onsdag 15 januari 2020

Fortfarande milt med blåst och högvatten

Den ovanligt milda januari fortsätter. Till vädertypen hör hårda vindar från sydväst och högvatten som följer på varandra.

BORGÅ. Till idag utlovas maximitemperaturer på 8 grader, något som inte tilldragit sig i januari tidigare och som var ett faktum redan den 8.1. Medeltemperaturen ligger för närvarande vid 2,3 grader, också nytt januarirekord. I prognosernas belysning ser det ut som om januari skulle få en medeltemperatur på minst +1,0 grader, vilket i så fall skulle vara det högst noterade sedan egna observationer inleddes 1974. Närmast ligger januari 1989 som hade 0,0 grader i genomsnitt.
Större bild
En större bild med data om medeltemperaturen i januari i Helsingfors visar att temperaturen i genomsnitt i Kaisaniemi hållit sig över 0 grader åren 1925, 1930, 1989 och 2009. Mildast var det 1930 med 1,4 grader. Då är det att notera att medeltemperaturen i Helsingfors normalt är c. en halv till en grad högre än i Borgå, så när det i Helsingfors var +0,6 grader 2008 hade vi i Borgå -0,3 grader. 1989 var det +0,5 grader i Helsingfors och alltså 0,0 grader i Borgå.
Med det milda vädret har följt hårda vindar och stormbyar. Vattenståndet ha varit högt i flera repriser. Som högst var det kring den 11 januari då vattnet steg till 98 centimeter över det normala i Borgå. För tillfället är vattnet ungefär 50 centimeter över det normala.
Också sol
Procenten för sol- och klarvädret är nu 38 för det har också varit soligt 8 dagar av 15, trots dagens hällregn.
Snö hade vi i Borgå mellan den 5 och 6 januari. Den snö som bildades med snökanoner i Kokon skidbacke håller på att smälta bort, det är lätt att hålla sig för skratt för dem som ansvarar och har ekonomiska intressen för backen.
Mild vinter?
När också februari och mars förutspås ha en medeltemperatur på c. en till två grader över det normala ser vintern ut att bli en av de mildaste. Den mildast vintern hade vi 2007-2008 med medeltemperaturen +0,5 grader
 Nu verkar det som om december-januari får en medeltemperatur på c. +1,4 grader. Får februari en genomsnittstemperatur på minst +0,4 grader skulle vi ha ett nytt maximirekord för vintern på +0,6 grader. Men det är ännu bara spekulationer. Öppnas portarna till norr blir det snö och köld på ett dygn.

Högvatten. Vy från västra åstranden den 12 januari. 

måndag 6 januari 2020

Januari kan bli rekordvarm

Om det är en naturlig fluktuation i temperaturen eller ett utryck för klimatuppvärmningen kan diskuteras, hur som helst ser januari 2020 ut att bli en av de varmaste om inte den varmaste.

BORGÅ. Medeltemperaturen i skrivande stund är +1,6 grader och något omslag till det kallare finns inte i sikte. Tvärtom visar den svenska väderappen klart.se att det två veckor framöver råder en temperatur på c. +2,5 grader. Det skulle betyda en medeltemperatur för januari på +2,1 grader kring den 20.1.
Stannar medeltemperaturen på plussidan när månaden går mot sitt slut är det unikt. Sedan 1974 är genomsnittstemperaturen för januari nämligen -5,2 grader. Varmast i januari var det år 1989 med medeltemperaturen 0,0 grader, 2008 då det var -0,3 grader i genomsnitt samt 2001 och 2005 då vi hade -1,0 grader i medeltemperatur.
Rätt vackert
Januari 2020 har börjat med relativt vackert väder. Med undantag för trettondagen i dag har vädret varit rätt soligt och procenten för soligt och klart väder är nu 39 (29 procent är långsiktsmedeltalet för januari).
Nederbörd har det fallit i form av duggregn den 3.1. och snö morgonnatten den 6.1. I morse visade mätstationen i Harabacka att det fallit 5 centimeter snö. Den kommer att smälta bort inom de närmaste dagarna.
I fjol var januari kall, medeltemperaturen var -6,0 grader men det var ingenting emot januari 1987 då vi hade -17,8 grader i genomsnitt och 35 köldgrader som kallast.

Pengar till Borgå. Ryskregistrerade bussar med turister flockades nära Gamla bron på trettondagen.


Ny is. Ett skört istäcke hade lagt sig över Borgå å på morgonen den 6 januari.