tisdag 31 mars 2015

Vårlig mars slutade i vinter

Mars började med snöslask och mulet väder men övergick kring den 11.3. i solsken och vårliga vindar som höll i sig fram till den sista veckan, och speciellt de två sista dagarna i mars, då snö, snöslask och regn fick våren att ta ett rejält steg tillbaka.

BORGÅ. Medeltemperaturen på 2,2 värmegrader är den näst mildaste och betyder jämfört med genomsnittstemperaturen på 1,7 köldgrader i mars att temperaturen i medeltal blev nästan fyra grader högre än normalt. I fjol hade mars en medeltemperatur på 1,8 värmegrader.
Mildare i mars har det varit bara en gång, nämligen 2007 då medeltemperaturen var 3,2 värmegrader. Lika milt som i år hade vi i mars 1975 och 1992. Kallast var det i mars 1987 och 2013 med 6,6 och 6,7 köldgrader.
I mitten av mars i år var medeltemperaturen +2,4 medan månadens senare hälft hade ett medeltal på 2,0 värmegrader. Mildast var det den 17–18 mars med 10 och 11 värmegrader, kallast natten till den 22 mars då temperaturen gick ned till 9 köldgrader.
Upp till 10 grader
Dagen då temperaturen första gången nådde upp till minst 10 värmegrader under våren kom alltså den 17 mars. Det är tidigt, i genomsnitt sker det den 10 april. Också i fjol var den aktuella dagen tidig, det blev då 10 värmegrader redan den 12 mars.
Perioden från när det senast på hösten var +10 grader och nu i vår sträckte sig den här säsongen från den 5.11.2014 till den 17.3. 2015, dvs. i 132 dagar. I genomsnitt är det mellan +10 grader på höst och vår i 165 dagar. Den kortaste perioden på 99 dagar inföll den 15.12.2006 till den 24.3.2007 medan den längsta perioden är daterad till 202 dagar mellan den 9.10.1976 och den 29.4.1977.
Sol och högtryck
Fram till den 11 mars upplevde vi ett grått och vått väder, nederbörden varierade från snö till snöslask och regn. Men sedan kom högtrycket och från och med den 12 fram till den 23 mars var det klart och soligt s.g.s. varje dag.
Sol- och klarväder i mars hade vi för normala 42 procent (43 normalt). Men månaden började i mulna tecken.
Den 10.3. var det ännu bara vackert för 9 procent men den vackra perioden den 12-23.3. höjde på medeltalet så att det den 20 mars var 49 och den 25 mars 48 procent vackert. Den sista veckan i mars var liksom början av månaden igen mulen. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till 9 och de helt mulna dagarna till 11. Vackrast i mars var det år 1980 med 68 procent sol- och klarväder, mulnast 1995 med 22 procent vackert. 
På kvällen den 17 mars drog ett ståtligt norrsken också ned över södra Finland, orsakat av en geomagnetisk storm på solen som orsakade stora partikelmoln som rörde sig bort från solen och nådde jordens magnetfält den 17.3.
Tidig islossning
Islossningen i Borgå å var den näst tidigaste och skedde den 10 mars. Den tidigaste islossningen hade vi den 25 februari 1990, då vintern och vintern innan,1989, båda var milda.
Också i fjol var vintern mild och Borgå å blev då isfri sent i mars, datumet var då den 28.3. Islossningar i mars har också förekommit den 27.3. 1989 och den 25.3. 1992. Alla andra gånger räknat från och med 1975 har isen i Borgå å försvunnit i april. Medeltalet är den 11.4.
De till tidpunkten senaste islossningarna dateras till den 25.4. år 1985, till den 24.4. år 1998 och 2003 och till den 22.4. år 1976, 1979, 1986 och 1996.
Normalt och bakslag
Nederbördsdagarna i mars uppgick till normala 14 och nederbörden föll fyra dagar som regn, två dagar i form av snö och 8 dagar som snöslask.
Vårens första bakslag kom den 25 mars då marken var vit på morgonen, men snön smälte bort till följande dag. Den snö som vräkte ned den 30 mars var betydligt rikligare, fastän regnet påföljande dag redan började decimera snötäcket, med slaskiga gator och trottoarer i sitt fotspår.
Den 10 april  står solen redan lika högt på himlen som i slutet av augusti. Medeltemperaturen ligger därför redan kring 4 värmegrader, det är vackert för 48 procent och det faller nederbörd i 11 dagar.
År 2014 hade april medeltemperaturen +5,4 grader, det var vackert för hela 65 procent och det föll nederbörd i 5 dagar. 


Lugnet före stormen. Den 29 mars var fortfarande snöfri men den 30.3. drog ett kraftigt snöfall över södra Finland.

måndag 30 mars 2015

Mera snö i nacken

Vintern vill inte släppa sitt grepp. I dag den 30 mars är marken igen vit, det snöar och så kommer det att fortsätta med nederbörd i form av snö, snöslask eller regn åtminstone fram till tisdag eftermiddag. Hela Stilla veckan uppvisar överlag ett ostadigt väder.

BORGÅ. Det här känns speciellt tråkigt för att våren redan var långt hunnen, med för årstiden höga temperaturer, sol och barmark redan fr.om. februari.
Ser vi på påskens väderprognos ska temperaturen ligga kring +4 och -1 grader. Det är omväxlande halvklart och mulet och det ska falla litet nederbörd i form av regn s.g.s. varje dag. 
Påsken infaller ju ungefär mellan den 25 mars och 25 april och kan därför vara både kall och varm, regnig eller solig. I bästa fall har temperaturerna rört sig kring 20 värmegrader, i sämsta fall en god bit under 0 grader med snö på marken.

Nu tyder prognosen fram till den 10.4. på ett normalt väder för årstiden, dvs. en medeltemperatur på c. 3 grader. Genomsnittstemperaturen för april är +4 grader. År 2014 var april litet varmare än normalt med en medeltemperatur på 5,4 grader.
Mera snö. Den 30.3. var marken igen vit i Borgå. Stilla veckan blir ostadig och påsken ska enligt prognosen ha ett väder med temperaturer från en köldgrad till fyra värmegrader.

onsdag 25 mars 2015

Våren tog ett steg tillbaka

Man kan nog knappast påstå att det kom som en överraskning, men litet harmset känns det ändå när onsdagen den 25 mars mötte många sömniga ögonpar med ett vitt landskap och snöfall.

BORGÅ. Ändå händer det aldrig eller ytterst sällan att våren skulle komma utan det vi på finska kallar "takatalvi", en ovälkommen kort vinterperiod efter en längre period med sol och värme.
Att vi i år invaggades i falska förhoppningar beror på att det redan i februari blåste ljumma föhnvindar från Norge som resulterade i två dagar med +9 grader den 10-11.2. Trenden satt i också i mars då vi mellan den 11-19.3. skämdes bort med klara, soliga och rätt varma dagar. Den 16 till den 20 mars var temperaturen som varmast och den 19.3. hade vi hela 11 värmegrader i Borgå. Redan dagen innan gick temperaturen för första gången upp till +10 grader.
Sannolikt
Men som meteorologen Petri Takala poängterar i sin väderblogg på Forecas hemsida, är det desto sannolikare att vi får ett bakslag ju tidigare våren visar sig från sin varmaste sida, såsom nu varit fallet.
Han understryker i bloggen att våren är en känslig tid, att vintern inte släppt sitt grepp, att sjöarna är frusna och jorden i tjäle. Atlanten är nu som kallast efter vintern men solen börjar ändå värma och den stiger dag för dag allt högre upp på himlen. Den 10 april står den lika högt som i slutet av augusti. Bara en liten förändring i vindriktningen kan därför orsaka stora förändringar i temperaturen.
Oberoende hur vintern har varit börjar den kalla polarcirkulationen avta under våren, men mindre utbrott av kyla söker sig ändå söderut, såsom nu är fallet.

Den termiska våren, då medeltemperaturen permanent ligger över 0 grader, såg ut att förverkligas redan fr.o.m. den 18.2. fram till den 21.3. Men sedan blev det kallare med dagstemperaturer på c. 0 grader och nattköld ner mot 6-7 grader. Och så kom det alltså snö den 25 mars, en snö som antagligen smält bort till veckoslutet. I fjol började den termiska våren den 21 mars men i år blir det senare, eventuellt i slutet av månaden, helt i enlighet med genomsnittet som ligger mellan den 26 och den 31 mars.

Snö igen. Den 25 mars var det slut på vårvärmen efter morgonnattens snöfall.Vitt på gatorna i stan. Snömodd fanns bland annat på Stadshusgatan och i korsningen mot Fredsgatan på förmiddagen den 25 mars.

onsdag 18 mars 2015

Sol, värme och norrsken

Högtrycket som lade sig över södra Finland kring den10 mars håller sakta på att dra sig österut, men så länge det varade fick vi uppleva sol från en klar himmel i en vecka, temperaturen gick upp till 10 värmegrader och natten till den 18 mars såg man ett ståtligt norrsken också över södra Finland.

BORGÅ.
Fram till den 11 mars upplevde vi ett grått och vått väder, nederbörden varierade från snö till snöslask och regn. Men sedan kom högtrycket och från och med onsdagen den 12 mars har vi haft klart varje dag fram till i dag den 18 mars, dvs. i en vecka. Det har höjt på procenten för sol- och klarvädret till 47 procent från 9 procent den 10 mars.
Upp till +10 grader
Samtidigt kom dagen då temperaturen första gången nådde upp till minst 10 värmegrader under våren. Så var fallet den 17 mars. Det är tidigt, i genomsnitt sker det den 10 april. Också i fjol var den aktuella dagen tidig, ja det blev + 10 grader redan den 12 mars 2014.
Perioden från då det senast på hösten var +10 grader och nu i vår sträckte sig den här säsongen från den 5.11.2014 till den 17.3. 2015, dvs. 132 dagar. I genomsnitt är det mellan +10 grader på höst och vår i 165 dagar.
Den kortaste perioden på 99 dagar inföll den 15.12.2006 till den 24.3.2007 medan den längsta är daterad till 202 dagar mellan den 9.10.1976 och den 29.4.1977.
Norrsken
Enligt rymdväderrapporterna har solen förorsakat en geomagnetisk storm som orsakat rikligt med norrsken. Det partikelmoln som uppstod började i söndags röra sig bort från solen och nådde jordens magnetfält på kvällen den 17 mars.
Jag råkade då befinna mig på stugan på Vessö, vilket betydde en klar stjärnhimmel utan störande ljus som i en stad.
Därför hade jag också tillfälle att se en massa långa böljande draperier av norrsken i färgen gröngult som drog fram över himlen hela kvällen.
Också vår åskrädda hund som var med såg skenet och blev ynklig och skakig, hon förväxlade antagligen norrskenet med blixtar.
Kvällen var också annars litet extra, från havet hördes fram till midnatt trumpetande svanar som också annars väsnades på ordentligt. Också det hör våren till.Sol från klar himmel i riktning mot Emsalö i väster var fallet också den 17 mars på eftermiddagen.


Norrsken i södra Finland är inte så vanligt men på kvällen den 17 och natten den 18 mars såg man norrsken också i söder. Webbilden är från Lempäälä under ett tidigare norrsken.

torsdag 12 mars 2015

Våren är här

Den termiska våren kan bekräftas först efteråt, men innebär att medeltemperaturen bestående håller sig över 0 grader. Så har det i år varit i Borgå sedan den 18 februari. I måndags kom också ett högryck med solsken, vilket får vårkänslan att stiga ytterligare.

BORGÅ. Också i fjol var våren tidig.Medeltemperaturen låg över 0-strecket fr.o.m. sista veckan i februari fram till den 15 mars, då en fem dygns köldperiod med nattemperaturer ner mot 12 köldgrader och dagstemperaturer på omkring 0 grader betydde ett litet bakslag i vårens framskridande. Men från den 21.3. började den termiska våren 2014.
I år har medeltemperaturen alltså legat över 0 grader sedan den 18.2. Fastän nätterna i och med ett nu förekommande solsken och klart väder betyder temperaturer på ca två, tre minusgrader är dagarna så pass varma att den termiska våren verkar fortsätta.
Det är tidigt, i medeltal börjar den termiska våren i södra Finland enligt meteorologiska institutets nätsidor mellan den 26 och 31 mars.

Vårtecken
Våren är med andra ord en och en halv månad tidigare än normalt. Det har bl.a. märkts i vårtecken  som att gatorna sopats rena från sand under förra och den pågående veckan. Enligt anställda på stadens gatuavdelning som intervjuats i Östnyland har det här inte hänt tidigare.
I går den 11.3. var gatan utanför vårt hus sopad ren. Vi satte också ut stolar och bord i bersån mot gården, vilket också det är rekordtidigt.

Mot sommar
Nästa steg mot sommar är den termiska växtperiodens ankomst. Den definieras som en bestående medeltemperatur på över +5 grader. Här i söder sker det i genomsnitt i mitten av april. I Borgå skedde det i fjol den 17 april.
Sommaren börjar när dygnets medeltemperatur bestående håller sig över 10 värmegrader. Det sker här i söder i  medeltal mellan den 15 och 20 maj. I fjol kom sommaren till Borgå den 29 maj men redan före det hade vi mellan den 17 och 25 maj sommar, en värmeperiod med bl.a. fyra heta dagar, dvs. temperaturer på minst 25 grader. Majvärmen avbröts sedan med en kort period av lägre temperaturer för några dagar.


Vårtecken 1. Brinkgatan sopades ren från sand den 11.3. Det är rekordtidigt.


Vårtecken 2. Sittgruppen i bersån sattes också ut den 11.3. Rekordtidigt det med.

Högtrycket kom måndagen den 9 mars, konstaterar flattyn Manda på vårpromenad under Alexandersbron, en dag före islossningen i Borgå å den 10.3.15.


tisdag 10 mars 2015

Näst tidigaste islossningen i ån

Islossningen i Borgå å var den näst tidigaste. Sent på kvällen måndagen den 9 mars fanns ännu en ispropp mellan Alexandersgatans bro och Sakta farten men på morgonen den 10 mars var det öppet vatten längs med hela ån.

BORGÅ. Den tidigaste islossningen skedde den 25 februari 1990, då vintern och vintern innan,1989, båda var milda.
Också i fjol var vintern mild och Borgå å blev isfri sent i mars, datumet var den 28.3.
Islossningar i mars har också förekommit den 27.3. 1989 och den 25.3. 1992. Alla andra gånger räknat från och med 1975 har isen i Borgå å försvunnit i april. Medeltalet är den 11.4.
De till tidpunkten senaste islossningarna dateras till den 25.4. år 1985, till den 24.4. år 1998 och 2003 och till den 22.4. år 1976, 1979, 1986 och 1996.

Tidig islossning. Borgå å blev isfri den 10 mars. En tidigare islossning har skett bara en gång, den 25 februari 1990.

fredag 6 mars 2015

Snart försvinner åisen

Till ett av vårtecknen hör dagen då Borgå å blir isfri. Som bäst strömmar vattnet redan mellan Gamla och Nya bron, vilket tyder på att isen försvinner om 2-3 veckor.

BORGÅ. En islossning i mars är tidigare än i genomsnitt, i medeltal försvinner åsen den 12 april. I fjol skedde det den 28 mars efter en mild vinter med en medeltemperatur på -1,8 grader. Den här vinter var ännu mildare eftersom temperaturgenomsnittet var -1,2 grader.
Kanske isen våren 2015 försvinner redan före vårdagjämningen den 21.3. Dagstemperaturen har nämligen sedan början av mars rört sig kring plus 2-3 grader medan även nätterna haft plus- eller snudd på plusgrader, vilket betyder att snö och is smälter under hela dygnet.
Nästa vecka den 9-15 mars blir äntligen också solig med dagstemperaturer på 5-8 grader och nattemperaturer på ner mot någon grad under 0. Något större avbrott i vårens framskridande betyder det inte.
Åisen i Borgå har tidigast försvunnit den 25 februari år 1990 och senast den 25 april 1985. 1975-1979 är medeltalet för islossningen den 20.4; på 1980-talet den 14.4; på 1990-talet den 7.4; 2000-2009 den 10.4; och räknat sedan 2010 den 11.4. 

Snön har för sin del redan försvunnit till största delen, bara på sluttningar mot norr ligger en del snö kvar. Våren är tidig, men ett ombyte av vädret sker snabbt ifall vindarna börjar blåsa från norr. Då fördröjs också vårens ankomst. Ganska sannolikt är också att vi någon eller några dagar får finna oss i ett bakslag i form av snö på marken. Det hör till och är inget ovanligt.
Islossningen närmar sig. Ett tecken på det är att vattnet strömmar fritt mellan Gamla och Nya bron.