tisdag 31 oktober 2017

Oktober visade sig från sin regnigaste och mulnaste sida

Liksom september var oktober regnig, rentav så regnig att månaden slog alla tiders regnrekord, sommar som höst och vår. Oktober var också rekordmulen, något kyligare än normalt och mot slutet av månaden slog vintern till i två dygn.

BORGÅ. Medeltemperaturen 5,4 grader (5,9 normalt) innebär att oktober sex gånger varit kyligare sedan 2000 och 16 gånger sedan 1974. Det för in månaden i den kyligaste 50 procenten, dvs. vi hade en ganska normal medeltemperatur. I fjol var oktober månads medeltemperatur 4,9 grader.
Fram till den 19.10 var det onormalt milt för årstiden. I mitten av månaden var medeltemperaturen höga 7,9 grader och ännu den 20 oktober 7,6 grader. Men omslaget med nordliga vindar och ett allmänt kylslaget väder kom att karakterisera den sista tredje delen av oktober, då genomsnittstemperaturen låg kring 1,5 värmegrader. Mildast var det den 16 oktober med 14 grader, kallast natten till den 24 oktober då temperaturen sjönk till -4 grader.
Med största sannolikhet blev den 19 oktober datumet då vi för sista gången i höst hade 10 värmegrader. I fjol skedde det så sent som den 20.12.
Den mildaste oktober noterades 2000 med medeltemperaturen 9,1 grader, följt av oktober 2001 då det var 8,6 grader i genomsnitt. Kallast var för sin del oktober 1992 med +0,7 grader i medeltal.
Mulet
Oktober var således rekordmulen. Det förekom nu sol- och klarväder för endast 16 procent. I genomsnitt är oktober ändå vacker för 36 procent. Därmed underskreds det förra bottenrekordet från 1974 då det var vackert för 18 procent i oktober.
Det milda vädret fram till den 20.10. innebar nämligen mycket få soltimmar eller klart väder efter det att solen hade gått ned. I mitten av oktober hade vi därmed vackert för endast 6 procent.
Men i.o.m. omslaget till det kallare följde en vecka med onormalt kyligt väder och samtidigt fyra-fem dagar då det var klart för mellan 25 till närmare 40 procent. Vackrast var sedan den sista oktober med 75 procent sol- och klarväder. Den för månaden ovanligt soliga dagen höjde samtidigt på den genomsnittliga procenten vackert i oktober med 2,5 procentenheter. De helt mulna dagarna i oktober blev 14 stycken.
Visst har det också förekommit vackra oktobermånader, men på ett undantag när rätt långt tillbaka i tiden. 1988 och 1993 var det vackert för 57 respektive 51 procent men också 2015 med 55 procent vackert hör till de klaraste oktobermånaderna med ett procenttal över 50. I fjol var oktober vacker för 27 procent.
Rekordregnigt
Nederbördsmängden i oktober noterades under 19 nederbördsdagar och den föll huvudsakligen i form av vatten. För andra gången sedan noteringarna inleddes 1982 steg regnmängden över 200 millimeter, närmare bestämd 207 millimeter.
Därmed överskreds alla tiders tidigare nederbördsrekord, som ovanligt nog ägde rum i december 2011, då det föll en millimeter mindre nederbörd än nu, alltså 206 millimeter.
Mest regnade det denna oktober från den 3 till den 17.10. då millimetertalet redan var uppe i 177. Sedan följde en helt torr period fram till den 24 oktober då också den första snön för i år noterades i form av några förstulna flingor. I fjol fick vi den första snön den 13.10 och 2015 den 21.11. Det är också det senaste datumet för den första snön. Det tidigaste datumet för den första snön är noterad den 14 september 1973.
Torsdagen den 26 oktober vräkte sedan snön ner och det här fortsatte ännu in på fredagen, men ett omslag till det mildare med snöslask och rent regn fick snön att försvinna lördagen den 28 oktober. Som mest hade vi c.10 cm snö på marken.
De största regnen föll den 3.10. med 26 millimeter, den 8.10 med 20 millimeter och den 10.10. då vi fick 35 millimeter regn. Ännu den 28.10. kom ett sista skyfall på 20 millimeter som alltså sköljde iväg snön från dagarna innan.
November ska i genomsnitt ha en medeltemperatur på +1,0 grader, det är vackert för 24 procent och det faller nederbörd under 15 dagar. I fjol hade november medeltemperaturen -0,9 grader, det var vackert för 10 procent och det föll nederbörd 18 dagar.
Prognosen för början av månaden utlovar en litet mildare medeltemperatur på c. +2,5 grader, den högsta temperaturen är kring +8 grader och den lägsta -4 grader. Det är soligt under tre-fyra dagar och det faller nederbörd i tre dagar och då i form av vatten.


Omväxlande. Den 13 oktober karakteriserades av ett delvis soligt väder med spridda regnskurar och revor i molntäcket. Fotot är från västra åstranden.


torsdag 26 oktober 2017

Tillfälligt vinter

Natten till torsdagen den 26 oktober kom den första snön också enligt den meteorologiska definitionen. Men redan den 24.10. singlade de första snöflingorna ned.

BORGÅ. Enligt vedertagen kutym inom meteorologin ska den första snön ligga kvar på marken kl. 8 på morgonen. Så som nu. Har det snöat mycket kvällen och natten innan men snön därefter är borta är det inte fråga om den första snön.
Jag bokför i alla fall den första snön till den 24.10. Den snö som nu har kommit och fortsätter att falla verkar bli kvar till åtminstone lördagen den 28.10. då nederbörden övergår i regn.
I fjol fick vi den första snön den 13.10 och 2015 den 21.11. Det är också det senaste datumet för den första snön. Det tidigaste datumet för den första snön är noterad den 14 september 1973.
Det bestående snötäcket senaste vinter kom den 2.1.17 och året innan den 12.2.16. Julen både 2015-2016 firades utan snö på marken.
Torrt en vecka
Det högtryck som låg över södra Finland fr.o.m. den 20.10. betydde också att det var ganska vackert och att det inte regnade under nästan en vecka. Nu är nederbördsmängden med den snö som fallit uppe i nästan 180 millimeter. Rekordet är noterat i oktober 2008 då det föll 188 millimeter regn så sannolikt överskrids det värdet nog denna oktober.
Däremot har temperaturen fortsatt att sjunka och väntas stanna nära det normala på 5,9 grader medan sol- och klarvädret kretsar kring 18-20 procent jämfört med det normala som är 36 procent för oktober.Vitt på marken. Snön började falla torsdagen den 26 oktober och väntas stanna kvar på marken åtminstone till halva lördagen då det börjar regna. Bilden tagen mitt på dagen är från korsningen av Borggatan och Kvarnbergsgatan.

fredag 20 oktober 2017

Nu gick temperaturen ned under 0 grader

I dag den 20 oktober sjönk temperaturen för första gången denna höst under 0 grader, närmare bestämt -2 grader. Det skedde tre dagar efter den första frosten.

BORGÅ. I genomsnitt går temperaturen under 0 grader den 26 september medan den första frosten noteras ungefär en vecka tidigare, den 18 september. 
Nu ligger vi nästan en månad senare i tidtabellen men ändå inte rekordsent. De tre senaste tidpunkter för när temperaturen sjunkit under 0 grader är dokumenterade den 24.10.1974 samt den 23.10. år 1980 respektive 2012. Tidigaste tidpunkten är 6.9.1976; 7.9.1991och 9.9.1977.
Frost på bron
Gamla bron var täckt av frost i morse, såväl gångbanan av trä som körbanan. Orsaken var att det steg fukt upp från ån som frös till is på bron.
Det är skäl att se upp för halka. I synnerhet för den som rör sig med bil tidigt på morgonen. Tafikverket uppmanar redan bilister också i söder att börja fundera på att byta till vinterdäck. 
I nuläget är medeltemperaturen 7,8 grader men det blir kallare under månadens sista tredje del med dagstemperaturer kring 5 grader och nattemperaturer över och under 0-strecket. Men samtidigt minskar regnen och sol- och klarvädret ökar i och med det högtryck som nu stabiliserar vädret.
Nästa milstolpe är dagen för den första snöns ankomst. Det förutspås redan så smått att den ska komma i början av nästa vecka. I genomsnitt borde den första snön ha kommit i dag, den 20.10. I fjol skedde det den 13 oktober, men året innan rekordsent, dvs. den 21.11.2015.

Morgonfägring. Morgonen den 20 oktober var kall och klar före kl. 9 då temperaturen första gången sjönk under 0 grader (-2 grader) denna höst. Efter kl. 9 kom dimman.

tisdag 17 oktober 2017

Första frosten en månad senare än normalt

Frosten slog till en månad senare än i genomsnitt denna regniga och mulna oktober.

BORGÅ. Som det nu ser ut verkar oktober bli den mulnaste och regnigaste som bokförts.
Sol- och klarvädret ligger nämligen nu på 9 procent. Den hittills mulnaste oktober dokumenterades 1974 då procenttalet var 18. I genomsnitt är oktober vacker för 36 procent.
Men nu under skolornas höstlov utlovas i alla fall halvklart till klart under tre till fyra dagar, vilket indikerar att procenten sol- och klarväder till nästa söndag kunde ligga vid ungefär 18. Sedan hänger allt på hur slutet av månaden utformar sig, dvs. dagarna mellan den 27 och 31.10. Som helhet blir årets oktober månad i alla fall en av de mulnaste.
Regnmängden är för tillfället uppe i 169 millimeter. Den hittills största regnmängden i oktober är uppmätt 2008 då den var 188 millimeter. Om det alltså regnar mer än 19 millimeter under fortsättningen av oktober blir det nytt regnrekord. Det är mera sannolikt än osannolikt.
Det regniga vädret har varit katastrofalt för lantbruket, enligt uppgifter i pressen är 10 procent ännu oskördat och ruttnar på åkrarna. Sämst på trettio år kan man läsa i dagens tidning.
Frost
Frosten kom sent denna höst, den 17.10. I genomsnitt sker det den 18 september och i fjol den 19 september.
Frostens ankomst skedde under ovanliga former. Nu fanns det frost i gräset den 17.10 då temperaturen som lägst visade +4 grader på morgonen. Men den 12.10. då temperaturen var nere i +1 grad förekom ingen frost, vilket borde ha varit det normala. Antagligen berodde det då på att det var så vått och fuktigt att det inte bildades någon frost.
Medeltemperaturen är nu i mitten av månaden 7,9 grader, dvs. cirka två grader högre än i genomsnitt. Men kalla vindar börjar dra in från norr mot slutet av veckan, så kanske vi när oktober går mot sitt slut landar på en medeltemperatur på en grad över det normala.Dåliga skördeutsikter. Så här ser det ut på en åker sedd från Borgbackens parkeringsplats i riktning mot norr. 

måndag 9 oktober 2017

Det blöta och milda vädret fortätter

En betydligt blötare och framför allt mulnare oktober är ett faktum när månadens första tredje del närapå är passerad. Och någon avgörande förändring finns inte i sikte.

BORGÅ. Med en medeltemperatur på 8,7 grader ligger vi närmare fyra grader över genomsnittet för oktober. Mildast var det i oktober 2000 då medeltemperaturen var 9,1 grader så det är inte långt dit.
Men det förutsätter mulet och varma nätter också i fortsättningen. Så ser det ut på ett undantag när åtminstone i tio dagar framåt om prognoserna håller streck.
Frosten borde ha slagit till första gången i höst den 18.9. men nu kan det hända att frosten kommer rekordsent om det då inte sker den 12.10. som långtidsprognosen tycks utvisa. Rekordet är från oktober 1980 då frosten var ett faktum först den 23.10. 
Mulet
Så här mulet i oktober är mycket ovanligt. För tillfället har det varit vackert för en åttondel två gånger på nio dygn, vilket ger ett procentvärde på knappa 3. Mulnast i oktober hade vi 1974 då det förekom sol- och klarväder för 18 procent, följt av oktober 2006 då procenttalet var 22. I genomsnitt är oktober vacker för 36 procent. I fjol var oktober vacker för 27 procent.
Det mulna vädret har åtföljts av rikligt med regn. I detta nu har det regnat drygt 80 millimeter under sju av nio dygn. I genomsnitt regnar det c. 90mm i oktober. Men de senaste två åren har varit betydligt mindre regniga. Förra året var regnmängden i oktober 34 och 2015 bara 20 millimeter.
Frost eller inte
Forecas prognos för de kommande 10 dygnen visar på regn under sju dagar men också litet mera sol från fredag till söndag. Temperaturen växlar mellan 10 grader på dagen och omkring 7 grader nattetid, med undantag för morgonnatten den 12.10. då temperaturen kan gå ned till +2 grader och det då ligger nära till hands att den första frosten är ett faktum. Meteorologiska institutet förutspår nämligen samma låga temperatur kommande torsdagsmorgon. Höstprakt. Den 8 oktober bjöd på ett hyggligt väder med höstliga färger mellan regnskurarna nere vid västra åstranden i närheten av kanonen.