torsdag 31 augusti 2017

Augusti var normal men sommaren kallast på 24 år

Medeltemperaturen var normal men i övrigt var augusti regnigare och mulnare än i genomsnitt. Sommaren blev för sin del den kallaste på 24 år. Mulnare har det varit bara 4 gånger.

BORGÅ. Augusti uppvisade ett tudelat väder. Fram till månadens mitt var det varmt och rätt soligt men omslaget den 20.8. innebar sjunkande temperaturer. De två sista dagarna steg temperaturen igen till närmare 20 grader.
Medeltemperaturen 16,2 grader i augusti är det samma som i fjol och två tiondels grader under genomsnittsvärdet. I mitten av augusti hade vi ännu en medeltemperatur på 18 grader men månadens andra hälft hade en så pass låg medeltemperatur som 14,4 grader.
Varmast var det den 12 augusti då temperaturen steg till heta 25 grader, f.ö. sommarens tredje heta dag. Kallast var det natten till den 26 och 28.8. då temperaturen sjönk till 6 grader.
Mulet
Sol- och klarvädret stannade på låga 38 procent (58 normalt). Fram till den 15 augusti var det ännu vackert för hyggliga 53 procent men månadens andra hälft uppvisade bara vackert för 23 procent. Mulnare i augusti har det varit 1987 och 1988 med 37 respektive 31 procent vackert samt 2008 då det var rekordmulet och bara 25 procent sol- och klarväder. Dagarna med minst 75 procent vackert blev 5 dvs. hälften av det normala.
Regnmängden i augusti uppgick till 101 millimeter (74). Mest regn föll det i samband med den s.k. Kirastormen och sommarens häftigaste åska den 12.8. då nederbördstalet blev 27. Mycket regn föll det också den 2 och den 5 augusti med 18 millimeter vardera gången. I fjol föll det 75 millimeter regn i augusti.
Kall sommar
Sommarens temperaturmedeltal 2017 blev 15,0 grader. Det är det tredje kallaste sedan 1974. Lika kyligt var det senast 1993, för 24 år tillbaka. Juni hade nu medeltalet 13,2, juli 15,7 och augusti 16,2 grader. I genomsnitt är sommaren varm för 16,4 grader.
Men kallare har det varit och då måste vi gå tillbaka till 1980-talet. 1984 var sommarmedeltalet 14,8 grader och naturligtvis var det igen det kalla året 1987 som utgjorde bottennappet med 13,7 grader i genomsnitt för sommaren. I fjol var sommarens temperaturmedeltal det samma som i genomsnitt dvs. 16,4 grader.
Orsaken till årets kyliga sommar beror på de jetströmmar som parkerade sig litet söder om Finland med den påföljd att kalla och ostadiga polarvindar präglat vårt väder. Ibland nuddade vädertypen med varmt och fuktigt väder aningen längre söderut också Finland men höll sig i regel till Mellan- och Sydeuropa där man minsann haft det hett om öronen.
Hos oss syns det i sommarens heta dagar som blev en för respektive månad, dvs. tre totalt. Normalt är de 15. Värt att notera är att maximitemperaturen för sommaren inte steg till mer än 25 grader, det är den lägsta heta temperaturen, alla andra somrar har det varit minst 26 grader som varmast.
Mindre heta dagar förekom bara sommaren 1987 då de var två, båda noterade i juli. Inga heta dagar noterades i augusti 2016 men sommaren hade det oaktat 9 heta dagar, 4 i juni och 5 i juli. Flest heta dagar hade vi sommaren 1997 med 44 stycken och 1999 då de var 41 till antalet.
Fem gånger mulnare
Sol- och klarvädret i sommar stannade på 46 procent (49–52–38 för juni-augusti). Medeltalet är 55 procent. Fem gånger har det varit mulnare somrar, bl.a. i fjol då procenttalet var en procentenhet lägre. Sämst var sommaren 1998 med 41 procent klart (36–48–38), klarast sommaren 2006 med 67 procent vackert (62–80–58).
Sommarens regnmängd blev 244 millimeter, dvs. tre mm mera än i genomsnitt. I juni föll det 85, i juli 58 och i augusti 101 millimeter. 
Året innan var sommaren regnigare med 269 millimeter nederbörd men regnigast var sommaren 2004 med 403 millimeter nederbörd. Torrast var sommaren 1994 och 1995 då regnmängden var 116 millimeter vardera året.
September varm?
September ser enligt tiodygnsprognoset ut att bli varm. Medeltemperaturen utlovar en snittemperatur på drygt 14 grader, i övrigt omväxlande sol och bara sporadiskt med regn.
I genomsnitt har september en medeltemperatur på 11,8 grader, det är vackert för 46 procent och regnmängden uppgår till omkring 80 millimeter. Nattfrost är också normalt. Förra september hade en medeltemperatur på 12,3 grader, det var vackert för 49 procent och det föll 70 millimeter regn under fem regndagar. Första nattfrosten noterades 19.9.Gåsplog på himlen. Den sista augusti var sommarens sista dag och på himlen syntes två gåsplogar på väg över centrum söderut.

fredag 25 augusti 2017

Höstkänning på gång

Efter en längre period med värme och sol ändrade vädertypen den 20 augusti och hösten gläntade på dörren.


BORGÅ. Det  har inneburit sjunkande dags-och nattemperaturer som från den 21.8.med en dagstopp på 18 grader dag för dag har gått ned med en grad ända till 15 grader den 24 augusti. Nattemperaturen har också sjunkit och var för sin del nere i 7 grader, månadens kallaste, den 25.8. Också vattentemperaturen har med nordvästliga vindar gått ned från 19 till 15 grader, så visst är det höstkänning.
Medeltemperaturen som den 20.8. var hela 18,0 grader är nu 17,3 och eftersom prognosen till månadsskiftet utlovar fortsatt kyligare än normal blir månadsmedeltalet för augusti sannolikt mellan 16 och 16,5 grader. Det är mycket nära normalvärdet på 16,4 grader för augusti men samtidigt också sommarens varmaste månadsmedeltal. Juni hade ju 13,2 och juli 15,7 grader i genomsnitt.
Sol- och klarvädret är definitivt sämre än i genomsnitt och visar nu på snäppet över 40 procent (58 normalt) medan regnmängden är uppe i 88 millimeter (74 normalt). Det fina i kråksången är att nya svampar skjuter upp i skogen varje dag.


Fiskare. Jag trodde att en svallvåg var på väg in i viken men det var 11 storskrakar som fiskade och sedan lade sig till ro på vattenspegeln på morgonen den 25 augusti.


tisdag 15 augusti 2017

Åska och varmt

Första hälften av augusti har fört med sig sommarens varmaste väder och en ordentlig åskfront.

BORGÅ. Medeltemperaturen är nu 17,9 grader, dvs. en och en halv grad högre än medeltalet för augusti, men väntas sjunka i.o.m. kallare nattemperaturer längre fram.
Men augusti blir ändå ohotat sommarens varmaste månad eftersom juni hade 13,2 och juli 15,7 grader i genomsnitt jämfört med normalvärdena 15,1 och 18,0 grader.
Sol- och klarvädret är nu uppe i c. 50 procent (58), vilket innebär ett ganska ombytligt väder men ändå utrymme för sol.
Det kraftiga åskvädret som drog in från väst lördagskvällen den 12 augusti förde med sig stormvindar, och regn som på Vessö uppgick till 19 millimeter under den första timmen, därefter föll det bara ett par millimeter till. I Borgå blev regnmängden ändå så pass hög som 27 millimeter.
Träd föll på flera håll och vattnet steg i Borgå å så att bottenplanet i tidigare Läkarcentralen i korsningen av Stadshusgatan oh Ågatan översvämmades. En så här kraftig åska har vi inte haft sedan sommaren 2010.
Ny het dag
Åskan föregicks av varma vindar som fick dagstemperaturen den 12.8. att uppgå till 25 grader. Dagen var därmed sommarens tredje heta dag.
Regnmängden i juli är nu uppe i 80 millimeter (74 normalt) och kommer antagligen att stiga mot 100 millimeter eller mer innan augusti är slut.
Ett ovälkommet sommarfenomen i viken till Varpet och Nyvarpet intill Långholmen är de stora skarorna av skarv som nu flyttar sig över vattnen allt närmare människor och bebyggelse. 


Ovälkommet. Skarvarna har börjat göra påhälsning i stora skaror i viken utanför. 
tisdag 8 augusti 2017

Regnig augustibörjan

Efter första veckan i augusti har det regnat 70 procent av den genomsnittliga månadsnederbörden, men fortsättningen verkar vara torrare.

BORGÅ. Regnmängden den 8.8. är uppe i 52 millimeter. I genomsnitt regnar det 74 millimeter i augusti. I fjol föll det 75 millimeter regn. Mest regn denna augusti föll det den 2 och 5 då mängden var 18 millimeter båda dagarna.
Men det ser ut att bli torrare. Fram till den 17.8 utlovas bara ett par regndagar, men prognosen kan ändras.
Medeltemperaturen har tack vare det äntligen sommarvarma och fuktiga vädret hållit sig kring litet på 17 grader (16,4 för månaden som helhet på lång sikt). Några heta dagar har inte förekommit och finns inte heller i sikte. Men den svans av Lucifer, som hettan som legat över Medelhavsområdet en stor del av sommaren har kallats, och som till onsdag drar in ett litet stycke över Finland från söder kan föra med sig temperaturtoppar på omkring 24 grader.
Sol-och klarvädret ligger nu på 38 procent. Augusti har normalt vackert för 53 procent. Men också soldagarna verkar bli fler än hittills.
I havsvattnet på Vessös västra sida har det tidvis förekommit påhälsning av blågröna alger som blommat, för att igen försvinna i och med blåsten som rör om i vattnet. Havsvattnets temperatur är i alla fall simvänligt och rör sig kring 18–20 grader efter att s.g.s. hela juni och juni ha varit fem till sex grader lägre.Efter regnet. De större regnen i augusti hade vi den 2 och 5.8. men också den 7 augusti regnade det 7 millimeter, vilket syns på västra åstranden.