onsdag 12 december 2018

Nu är mörkaste och molnigaste tiden

I dag går solen ner som tidigast, kl. 15.07 medan vi får vänta till den 20 december tills den går upp som senast, kl. 9.25.

BORGÅ. Vi är med andra ord inne i den absolut mörkaste tiden då dygnets ljusa timmar håller sig under 6. Så här fortsätter det för att vara som mörkast mellan den 19 och 25.12. Midvintersolstånd är det den 22.12.
Det är alltså vintertid som för närvarande råder i vårt land och nu när EU också satt sig på hasorna beträffande en tidsjustering till antingen permanent vinter- eller sommartid ska vi antagligen fortsätta med att ställa om klockorna till sommartid åtminstone till 2021 eller 2022. Det tycks irritera många, mig själv inte medräknad. Jag tycker om ljusare sommarkvällar, men böjer mig för majoritetens önskningar om det blir en förändring.
Bara vi orkar vänta till den 21 januari så går solen igen ner kl. 16 och därefter ett par, tre minuter senare dag för dag tills dygnet är lika ljust som mörkt vid vårdagjämningen den 20 mars 2019.
Mulet i december
Det har knappast undgått någon att vintern hos oss är mulen. Ett tjockt molntäcke brukar ligga över oss och få är dagarna då vi har sprickor i molntäcket.
Att så är fallet beror på fyra faktorer som meteorolog Markku Mäntykannas vid Foreca utreder i sitt senaste blogginslag.
För det första är Finlands läge mellan den 60:e och 70:e breddgrader så långt norrut att solstrålningen från en mycket flack vinkel inte hinner värma upp markytan. Solstrålningen fungerar som en viktig upplösare av fukt men eftersom det inte förhåller sig så hos oss bildar fukten tjocka molnlager i stället.
För det andra ligger vi nära Atlanten som för med sig milda och fuktiga vindar i det närmaste året runt. Det tar sig uttryck i moln, regn och vindar. Utan Atlantens inverkan skulle vårt väder närma sig ett sibiriskt fastlandsklimat på vintern. Dagarna skulle vara klara men temperaturen skulle gå ner till 20, 30 ja t.o.m 40 grader kallt.
För det tredje ligger södra Finland vid Östersjön. Dess betydelse är inte den samma som Atlantens men inverkar sowieso som en källa för fukt och värme i synnerhet under vintrar då havet inte har is. Östersjön ökar i viss mån på regnigheten i söder på förvintern och därigenom på de molniga dagarna.
För det fjärde ligger vi på en rutt där lågtryck från Atlanten drar in över vårt land, vilket inverkar på molnigheten. 
Med dessa informativa faktorer i minne kan man ytterligare konstatera att nordliga eller ostliga vindar är det som medför molnfrihet på vintrarna hos oss, inte sällan med långvariga stationära högtryck parkerade över landet. Precis som när vi har hett på sommaren, då med ostliga eller sydostliga vindar och kraftiga högtryck.
Kanske vit jul
För tillfället har vi en snittemperatur på närmare en köldgrad (-2,9 normalt), det har varit vackert för drygt 10 procent och nederbördsmängden är liten.
Från och med början av nästa vecka utovas litet snö, det skärper aningen till redan innevarande vecka, men någon stark köld med klart väder finns inte i sikte. Med god tur kan vi ha litet snö till julen. Det skulle vara andra julen i rad, åren 2015–2016 firade vi jul utan snö på marken. Sedan 2011 har fyra av sju jular varit snöfria. De inföll år 2011, 2013 och 2015 och 2016.Is på träsket. Sondby träsk hade den 12.12. ett tunt istäcke med små stråk av snö på isen.

fredag 30 november 2018

Först milt sen kallt i november

November såg länge ut att bli rekordvarm men ett väderomslag till det kyligare fick medeltemperaturen att stanna betydligt närmare det normala. Hösten blev i alla fall en av de mildaste, normalt vacker och rätt torr.

BORGÅ. Medeltemperaturen i november på +2,7 grader är en och en halv grader högre än normalt och i och för sig högt för november.
Nio gånger har november varit mildare sedan år 2000 och sexton gånger sedan 1974. 28 gånger har den varit kyligare.
Månaden var i alla fall osedvanligt mild fram till den 20.11. då den sista ordentligt kalla tredje delen med en medeltemperatur på ca 2 köldgrader drog ned på genomsnittstemperaturen. Den 15.11. var medeltemperaturen 5,8 grader och den 20.11. ännu höga 5,2 grader. Varmast var det den 1,4,5 och 16 november med 10 värmegrader, kallast natten till den 25 och 28.11. då temperaturen gick med till 7 köldgrader. 
Mildast var november 2000 med 4,9 grader men också 2015 hade vi 4,7 grader i november. I fjol var medeltemperaturen +2,9 grader. Kallast var november 1993 då vi hade -3,4 grader i snitt.
November i år följde trenden för september och oktober, som också båda började med ovanligt höga temperaturer, men när en tredje del av månaderna återstod blev det kyligt. De kalla nätterna och dagarna gjorde att det bildades is på vattendrag och på Borgå å. Den 29 november blåste det upp till storm från syd.
Hyfsat klart
November var vacker för 21 procent (24 normalt) vilket måste anses som ganska hyfsat. I alla fall var det betydligt angenämare än under de tre tidigare åren då procenten för soligt och klart väder i november höll sig kring 15 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert denna november räknades till bara en medan åtta dagar var helt mulna. De följde på varandra under den milda perioden mellan den 6 och 13 november.
Under samma period föll det 24 millimeter regn av totalt 30 millimeter. Det förekom 12 nederbördsdagar samt några dagar med obetydlig köldsnö under sista veckan i november. Normalt har vi 15 dagar med nederbörd i november.
Prognosen för början av december utlovar ett väder med temperaturer på litet över och under 0 grader, som kallast är det fyra köldgrader.
I snitt har december en medeltemperatur på -2,9 grader, det är vackert för 27 procent och det faller nederbörd i 24 dagar. 2017 var medeltemperaturen +1,0 grad, det var vackert för 8 procent och det föll nederbörd 23 dagar.
Mild höst
Hösten var den femte mildaste. Medeltemperaturen 7,7 grader har överträffats två gånger sedan år 2000 och fyra gånger sedan 1974. En lika mild höst hade vi 2015. På lång sikt är höstens medeltemperatur 6,2 grader.
I september var medeltemperaturen 13,7 grader (11,4), i oktober 6,8 grader (5,9) och i november 2,7 grader (1,2). Det är 1,5 grader högre än i genomsnitt. Mildast var hösten 1974 med 8,8 grader och 2011 med 8,3 grader. Kallast hade vi hösten 1993 då snittemperaturen var 2,4 grader.
Hösten i år var vacker för 35 procent dvs. som normalt medan regndagarna uppgick till 39 (50 normalt). I september var det vackert för 44 procent, i oktober för 41 och i november för 21 procent. I fjol var det vackert för bara 20 procent, medeltemperaturen var 6,6 grader och höstens nederbördsdagar höga 55 till antalet.


Vädret i november & på hösten

Medeltemperatur: +2,7 grader. Normalt +1,2 grader.
Varmast: 1,4,5 & 16.11. med 10 grader.
Kallast: 25 och 28.11. med 7 köldgrader.

Soligt & klart: 21 procent. Normalt 24 procent.
Nederbördsdagar: 12. Normalt 15.

Hösten 2018

Medeltemperatur: 7,7 grader. Normalt 6,2 grader. Femte varmaste hösten sedan 1974.
Soligt & klart: 35 procent. Som i genomsnitt.

Nederbördsdagar: 39. Normalt 50. 


Kyligt mot slutet av november. Den sista november fanns ett tunt istäcke vid Maren.

torsdag 15 november 2018

Det blir snart kyligare

Efter att temperaturen länge hållit sig ca 5 grader över det normala verkar vi återgå till för årstiden mera normala förhållanden fr.o.m. veckoslutet.

BORGÅ. Den 15 november ligger medeltemperaturen på 5,9 grader. Det är rekordvarmt för tillfället, eftersom den hittills högst noterade medeltemperaturen för november är 4,9 grader, dokumenterat år 2000.
Men snart vänder vinden fån syd- till nordväst och då blir det kallare. Nästa vecka råder ett halvklart väder med en temperatur kring tre, fyra minusgrader nattetid och någon plusgrad på dagen. I fall det fortsätter månaden ut blir medeltemperaturen för november litet under +3,0 grader.
Därmed följer november temperaturtrenden för hösten, dvs. september och oktober. Båda månaderna började med onormalt höga temperaturer men senast under månadens sista tredje del, alltså från den 20:e blev det kyligare och en hägrande rekordtemperatur förvandlades till en visserligen högt noterad temperatur men inget rekord, men nog ett tangerat.
I september den 20.9 var medeltemperaturen 15,7 grader men sjönk till månadens slut till 13,7 grader, tangerat värmerekord för september 2006.
I oktober var medeltemperaturen den 20.10. 8,8 grader för att mot slutet av månaden sjunka till 6,8 grader, vilket låg 2,3 grader under rekordåret 1992 som hade 9,1 grader i medeltemperatur.
Solglimt och månsken
November är mulen och åtta dygn var vi utan sol- och klarväder i Borgå. Så var fallet från den 6 till den 13.11. Men igår klarnade det mot sena eftermiddagen och kvällen så man både såg en solglimt och en halvmåne i vardande mot en stjärnbeströdd himmel. Det var klart för en fjärde del, vilket betyder att det den 15.11. har varit klart för 12 procent. 24 procent är normalvärdet.
Regnmängden är för tillfället 28 millimeter, mest regnade det den 12 och 13 november då det föll 16 millimeter totalt. Men i fortsättningen blir det torrare, kallare och vackrare, vilket sist och slutligen är att föredra jämfört med ett tjockt molntäcke, duggregn och varmare väder.Månsken. I skymningen den 14.11. var himlen över Borgå ovanligt nog klar och man såg först månen och sedan stjärnor.

fredag 9 november 2018

Milt, grått och fuktigt

Det var visst Lill Lindfors som sa att ingen veterligen sjungit och prisat november, den gråaste av våra månader. Ja november är med undantag för den milda temperaturen just så som den brukar vara.

BORGÅ. För tillfället är medeltemperaturen +6,4 grader den högst noterade, men då har bara knappt en tredje del av november passerats.
En inte helt oäven gissning är ändå att november kan bli den mildaste, dvs. ha en medeltemperatur på högre än +4,9 grader, som noterades år 2000. Så långt fram som man ser, dvs. till den 22.11. enligt den svenska vädersajten klart.se, håller sig tämligen temperaturen längs en sjunkande skala hela tiden över 0-strecket, natt som dag. 
Normalt har november en medeltemperatur på +1,2 grader, räknat från 1974. Fram till 1999 var medeltemperaturen +0,7 grader och från 2000 till 2017 +1,9 grader, så det har blivit mildare. 
Mulet
Solen har man inte sett mycket av. Procenten för sol- och klarvädret ligger nu på 15. Normalt är november klar för 24 procent, men då är det skäl att betona att det var klarare förr, numera är november liksom höstarna överlag mulnare.
Regnmängden är nu uppe i 8 millimeter. I genomsnitt faller det nederbörd kring 20 dagar, men milllimetertalet brukar inte gå att fastställa p.g.a. att man inte kan hålla ute regnmätare för att det fryser på. Ibland lyckas det som i år  och tex. i fjol. Då var regnmängden 23 millimeter. Fuktigt är det ändå och det duggregnar s.g.s. dagligen. Till veckoslutet utlovas mera ihållande regn som ska avta på fars dag den 11.11.
Nästa gång det utlovas sol är kommande onsdag enligt Foreca men först söndagen den 18.11. enligt Meteorologiska institutet och norska sajten yr.no.Grått men uppehåll. Svenska dagen den 6 november var som nästan alla övriga dagar under månaden mulen och mild. Turistströmmarna vid Gamla bron har också minskat jämfört med i somras.

onsdag 31 oktober 2018

Mild oktober slutade med köld och snö

Oktober såg länge ut att bli en av de mildaste men en liten köldknäpp med snöfall mot slutet av månaden drog ned medeltemperaturen.

BORGÅ. Med facit på hand uppvisade oktober en medeltemperatur på 6,8 grader. Det är 0,9 grader högre än i genomsnitt och för in oktober 2018 i den mildaste tredje delen sedan 1974. Sju gånger har vi haft en mildare oktober sedan år 2000 och 15 gånger under 45 år. Mildast var oktober 2000 då genomsnittstemperaturen var 9,1 grader. Kallast var oktober 1992 med +0,7 grader. 
Ändå hade vi en lång och varm period under oktober i år fram till den 22.10. Dagstemperaturerna kretsade litet innan och i trakterna av månadens mitt som högst kring 10–15 grader i närmare en vecka då också nattemperaturerna höll sig kring 10 grader. Varmast var det den 10.10. då temperaturen steg till 17 grader och kallast på morgonen den 29 oktober med fem köldgrader. Så kallt har vi inte haft sedan den 3 april då temperaturen gick ned till -8 grader.
Första snön
Den 15 och ännu den 20.10. var medeltemperaturen 8,8 grader, för att den 25.10. ha sjunkit till 8,2 grader och till sist alltså till 6,8 grader. Det berodde på den kalla sista veckan då vi samtidigt fick den första snön i Borgå den 29.10.
Enligt meteorologisk terminologi ska den snö som faller ligga kvar kl. 8 på morgonen med ett djup på minst en centimeter för att vi kan tala om den första snön. Så var fallet på Vessö, där det snöade kraftigare än i Borgå, men jag fördrar att tala om den första snön i Borgå med, eftersom redan flingor i luften räcker för min del. I genomsnitt får vi den första snön den 21.10. I fjol skedde det samma datum som i år, dvs. den 29.10.
Rätt klart
I oktober har vi i genomsnitt klart för 36 procent. Nu var det fem procentenheter klarare. Mulnast i oktober hade vi år 1974 då det var vackert för 18 procent. Vackrast var oktober 1988 då det var soligt och klart för 57 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert blev 7 medan de helt mulna dagarna inte blev fler än tre till antalet.
Men mulnast i november
De mulnaste månaderna hos oss infaller i november–januari. Meteorolog Markku Mäntykannas skriver i en väderblogg på Forecas hemsida att Finland är Europas och samtidigt världens gråaste land. Som jämförelsemånad använder han november och synar det genom olika parametrar för huvudstädernas del. Beträffande förekomsten av tjocka moln ligger Helsingfors på andra plats efter Tallinn som har 22 helt mulna dagar i november och Helsingfors 21,8 dagar.
Ser vi på gråheten ur den genomsnittliga regnmängdens synvinkel i november är Oslo och Reykjavik blötast med 79 millimeter nederbörd och Helsingfors tredje med 70 millimeter, det samma som för Tallinn.
Luftfuktigheten i Helsingfors är högst med 88 procent, följt av Vilnius med 87 och Stockholm och Riga med 85 procent.
Ljuset i november ger vid handen att de ljusa timmarna den 30.11. i Reykjavik är 5 timmar och 6 minuter, följt av Helsingfors med 6 timmar och 29 minuter.
När dessa parametrar poängsätts blir Helsingfors Europas gråaste huvudstad i november. På andra plats kommer Tallinn, följt av Reykjavik, Oslo och Vilnius. Tack och god natt.
Inte så regnigt
Regnmängden i oktober uppgick till 54 millimeter (91 millimeter i genomsnitt). Mest regnade det under månadens första tredje del då det föll 31 millimeter.
Regnigast var oktober i fjol då det föll 207 millimeter nederbörd, rekord för alla årets månader under 45 år. Minst regnade det i oktober 2005 med 32 millimeter.
Mild novemberbörjan
November har i genomsnitt en medeltemperatur på c. +1,0 grader. Det är vackert för 24 procent och det faller nederbörd i 14 dagar.
I fjol var medeltemperaturen +2,9 grader, det var vackert för 16 procent och det föll 95 millimeter nederbörd i 23 dagar.
Prognosen fram till den 10.11. visar på en ovanligt varm början på november. Medeltemperaturen är närapå 7 grader samtidigt som det är mestadels mulet och regnigt så gott som varje dag.


Vädret i oktober

Medeltemperatur: 6,8 grader. I genomsnitt: 5,9 grader.
Varmast; 10.10. med 17 grader.
Kallast: 29.10. med 5 köldgrader.

Soligt & klart: 41 procent. I genomsnitt 36 procent.
Regnmängd: 54 millimeter. Normalt 91 millimeter.
Första snön föll den 29.10. I genomsnitt sker det den 21.10.Klart med måne. Morgonen den 29 oktober var vacker och klar men mot kvällen föll den första snön.

onsdag 17 oktober 2018

Mild och vacker oktober går mot sitt slut

Det milda och vackra vädret i oktober går mot sitt slut. Till veckoslutet går nattemperaturerna ned mot 0-strecket men det stora omslaget sker i mitten av nästa vecka då också dagstemperaturerna håller sig under +5 grader.

BORGÅ. Efter en paus i bloggaktiviteten p.g.a. en resa till Skottland och England är det dags att syna höstvädret under den del av oktober som varit. 
För tillfället är medeltemperaturen nästan 9 grader (5,9 normalt för hela oktober). Speciellt senaste vecka var varm med en dagstopp på 17 grader den 10.10. Nätterna har med undantag för två dagar med temperaturer under 0 grader, av vilka den 8.10. uppvisade -2 grader, varit varma och ofta hållit sig kring 10 grader.
Den soligaste perioden inföll 13–15.10. med s.g.s. helt klara dagar. Procenten för sol- och klarvädret är nu 44, normalt är det vackert för 36 procent i oktober.
Det har regnat ganska sparsamt. Millimetertalet är nu kring 25 och dagarna med nederbörd 4. Normalt faller det kring 90 millimeter nederbörd i oktober.
Ändring
Men förändringens vindar drar in över Borgå och hela vårt avlånga land, då det börjar blåsa från nordväst och temperaturerna faller.
Prognosen fram till nästan slutet av månaden indikerar en medeltemperatur på +2 grader från den 18 till den 30.10. Det skulle ge ett utfall på c. 6,7 grader för oktober som helhet. Förutsatt att prognosen håller.
Vi får gå tillbaka till 2013 för att stöta på en lika mild oktober, då medeltemperaturen också var 6,7 grader. 

Höstfägring. Klassisk Borgåvy den 7.10.Mytisk sjö. De skotska högländernas stora dragplåster Loch Ness med sitt mytomspunna sjöodjur Nessie fotograferades den 11.10. söndag 30 september 2018

Tangerat värmerekord för september

Länge låg medeltemperaturen på rekordnivå men det kyliga vädret den sista veckan i september gjorde att september i år och 2006 blev lika varma med en snittemperatur på 13,7 grader. År 1975 var september nästan lika varm med 13,6 grader i medeltal.

BORGÅ. 13,7 grader är nästan två grader högre än i genomsnitt (12,0 grader). Temperaturmedeltal på minst 13 grader i september är inte vanliga och har förekommit fyra gånger sedan 2000 och åtta gånger sedan 1974.
September i år var onormalt varm fram till den 22.9. då temperaturen blev normal för årstiden. I mitten av månaden var medeltemperaturen 16,4 grader medan den senare häften i september hade ett genomsnitt på normala 11 grader. Men ändå var det alltså mycket varmt fram till den 23.9. då dagstemperaturerna med ens sjönk från 20 grader till litet på 10 grader och nattemperaturen från 12 grader ned till 0 och därunder.
Sista gången vi hade 20 grader var den 22.9. medan den första nattfrosten slog till redan den 24.9. då temperaturen var ner i +3 grader men det var frost på marken. I fjol kom den första frosten den 17.10. I genomsnitt blir det frost den 18.9.
Ovanligt
Den 29 september var en ovanlig dag, vilket en meteorolog intervjuad i en av våra kvällstidningar underströk samma dag. 
Temperaturen gick nämligen på morgonen ned till 3 köldgrader. Det är i det närmaste unikt och förekommer i september bara ungefär vart 11:e år. Egen statistik visar samma sak. Minimitemperaturen i september 2002 var den samma som i år dvs. -3 grader. Ännu kallare var det i september 1993 och 1986 då kvicksilvret sjönk till 5 köldgrader.
Jämför vi september 2006 och 2018 var genomsnittet för den högsta dagstemperaturen 2006 så mycket som 17,6 grader och för den lägsta nattemperaturen 9,8 grader. I september 2018 var motsvarande temperaturer 17,0 och 10,4, det vill säga dagstemperaturerna var nu 0,6 grader lägre och nattemperaturerna 0,6 grader högre.
Varmast var det den 8 september då vi upplevde något så ovanligt som en het dag med 25 grader. Kallast var alltså den 29.9. med tre köldgrader.
Perioden maj – september i år är med en medeltemperatur på 16,5 grader den absolut varmaste. Närmast kommer 1997, 2010 och 2011 med ett genomsnitt som ligger 0,7 grader lägre.
Omväxlande
Några längre enhetliga perioder med sol är inte vanligt på hösten och vädret var som det brukar i september omväxlande med sol och spridda regnskurar.
Det var i alla fall soligt och klart för normala 44 procent  (46 på lång sikt) medan det t.ex. i fjol var en regnig september och sol- och klarvädret därför uppgick bara till 28 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert blev 7 medan ingen dag var helt mulen.
Regndagarna denna september stannade på normala 13 medan regnmängden blev 65 millimeter (81 normalt). Mest regnade den 11.9. då det föll 25 millimeter nederbörd.
Stormigt
Ovanligt för denna september var fyra höststormar mot slutet av månaden. Under den första stormen blåste det från sydväst med 26 sekundmeter i vindbyarna, under den andra 27 meter i sekunden medan stormen den 27.9. hade 29 sekundmeter i byarna vid Emsalö lotsstation. Vattnet steg samtidigt som högst den 27.9. och gick då upp till cirka 90 centimeter över det normala. Bryggor flöt i land och vattnet i Borå å steg upp på Ågatan, på Svinövägen och runt Wiléns varv vid västra åstranden. Den sista stormen drog in natten till den 30.9. med högvatten på c. 70 centimeter och vindar på 24 meter i sekunden i byarna.
Väderprognosen för den första tredje delen i oktober visar på ett något mildare väder än normalt och en medeltemperatur på cirka 7 grader. Normalt är oktober varm för 5,9 grader, det är vackert för 36 procent och det faller 91 millimeter nederbörd.
I fjol var det vått och mulet. Medeltemperaturen i oktober 2017 var 5,4 grader, det var vackert för blygsamma 16 procent och det regnade 207 millimeter, vilket var det samma som alla tiders regnrekord.

Vädret i september

Medeltemperatur: 13,7 grader. Tangerat rekord med september 2006. Normalt är medeltemperaturen 12,0 grader.
Varmast: 8.9. med 25 grader.
Kallast: 29.9. med tre köldgrader.

Soligt & klart: 44 procent. Normalt 46 procent.
Regndagar: 13. Som normalt.
Regnmängd: 65 millimeter. Normalt: 91 millimeter.Högvatten. Fyra stormar drog in över Borgåregionen mot slutet av september. Den sista stormen kom natten till den 30.9. med högt vatten och kraftig vindar. 

torsdag 27 september 2018

Tredje höststormen tog bryggan

Igår blåste det för tredje gången upp till höststorm denna september och den här gången fick mången sommarstugägare se sin brygga flyta i land, bland dem undertecknad.

BORGÅ. Vanligtvis brukar det inte bli storm med kraftigt högvatten förrän i oktober, men med stormen den 26 september följde ett nästan en meters högvatten och då var det klippt. Stormen drog in från sydväst mitt på blanka eftermiddagen, vilket fick alltså brygglavorna att flyta i land med vågorna, som kunde räddas en efter en.
Som mest var vindstyrkan mellan kl. 14 och 16 uppe i 29 meter i sekunden i byarna medan högvattennivån kretsade kring 90 centimeter och litet på. I Borgå svämmade ån över sina bräddar vid Ågatan, Svinö och västra åstranden, närmare bestämt Wiléns båtupplägg. Någon större regnmängd medförde stormen inte. På Vessö föll det 2 och i Borgå 3 millimeter regn.
Det är ännu höljt i dunkel om september blir rekordvarm, dvs. har en medeltemperatur på minst 13,7 grader, men det kan gott bli så. Nu är medeltemperaturen 14,2 grader, men natten till lördag ska det bli någon minusgrad också vid kusten, medan det kompenseras av en varm sista dag då temperaturen enligt prognosen ligger mellan 7 och 13 grader. 


Renrakat. Brygglavorna flöt i land med stormen den 26.9. Ännu den 27.9. blåste det med en vindstyrka på över 24 meter/sekund från nordväst men molnen hade skingrats och solen sken. Observera svanparet till vänster.

måndag 24 september 2018

Frosten slog till

Det varma höstvädret i september pågick till den 22.9. Sedan slog det om till ett väder med t.o.m. kallare temperaturer än normalt. Den första frosten noterades den 24.9; nästan en månad tidigare än fjol.

BORGÅ. I dag den 24.9. är medeltemperaturen fortfarande litet över 15 grader. I genomsnitt har september en medeltemperatur på 11,9 grader. 
Men nu sjunker temperaturen radikalt. Prognosen fram till månadens slut tyder på dygnstemperaturer kring 8 grader, c. 3 grader lägre än i genomsnitt. Men före det låg temperaturen 4–5 grader över genomsnittet.
Hur det blir när september är slut är spännande. Det kan nämligen hända att septemberrekordet från 1975 på 13,6 grader står sig. Eller så tangeras det, men det är heller inte omöjligt att årets september blir den varmast noterade. Men då ska medeltemperaturen fram till den 30.9. inte underskrida 7,9 grader i genomsnitt. En temperatur mellan t.ex. 3 och 13 grader dagligen räcker till, men det är osäkert om det förverkligas.
För nu är nattemperaturen låg och frosten är här. På morgonen i dag hade vi frost i gräset och en minimitemperatur på +3 grader. I fjol fick vi den första frosten först den 17.10. p.g.a. en mild och regnig september och oktober.I genomsnitt får vi frost den första gången på hösten den 18 september.
Sol- och klarvädret är nu hyggliga 43 procent (46 normalt) och regnmängden 58 millimeter ( 81 i genomsnitt) ligger under det normala för årstiden.
Under veckoslutet drog en andra höststorm, Mauri-stormen, över södra Finland. Vattnet steg på Vessö till nästan 70 cm över det normala och det var fem före att brygglavorna inte flöt i land. Den sydvästliga vinden var i byarna uppe i 25 meter/sekund.


Frost i gräset. Frosten slog till den 24.9. Det är ungefär en vecka senare än normalt men nästan en månad tidigare än förra året.


lördag 15 september 2018

Det lutar mot höstvärmerekord

Halvmånadsöversikten ger belägg för att vi som bäst upplever den varmaste septembermånaden som dokumenterats.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 15 september ligger nämligen på höga 16,4 grader och t.o.m. medeltemperaturen för den lägsta nattemperaturen på 13,7 grader är mera än det långsiktiga genomsnittet som är 11,9 grader för september.
Tiodagarsprognosen visar på ett fortsatt milt förhöstväder, ja i mitten på nästa vecka går dagstemperaturen igen upp över 20 grader medan nattemperaturen håller sig på båda sidorna av 10 grader.
Håller prognosen kan vi gott få en medeltemperatur för september på snäppet över 14 grader. Det är rekordvarmt och omkring en halv grad mera än den hittills varmaste september, noterad 1975 då snittemperaturen var 13,6 grader. September månader med medeltemperaturer på minst 13 grader är inte vanliga och har förekommit 7 gånger sedan 1974, dvs. i genomsnitt alltså en gång på sex år. Antagligen blir medeltemperaturen för maj–september också rekordhög, men det får vi analysera närmare när september övergår i oktober.
Mulet och milt
Till det milda höstvädret har bidragit en mulen vädertyp som hållit nattemperaturen hög. Kallast hade vi den 13.9. då termometern visade på 10 grader och mycket kallare nattetid verkar det inte bli heller under den kommande tiodygnsperioden. September är normalt den månad då vi får den första frosten på besök i Borgå och då temperaturen går under 0 grader. I genomsitt sker det den 18 respektive den 20.9. Men knappast i år. Inte heller i fjol fick vi någon frost i september p.g.a. det mulna och regniga vädret. Först den 20.10. gick temperaturen under 0 grader, närmare bestämt till -2 grader.
Sol- och klarvädret är nu 33 procent. I genomsnitt har september ett medeltal på 46 procent klart. Det mulna och omväxlande vädret märks i att dagarna med minst 75 procent vackert nu är bara två medan ingen dag har varit helt mulen.
Regnmängden är för tillfället uppe i 39 millimeter. I genomsnitt regnar det litet på 80 millimeter i september. Mest regn föll det den 11.9. då regnmätaren visade 25 millimeter. Den 12 september blåste det upp till en första höststorm. Vattnet steg c. 40 cm över det normala, och i vindbyarna på Emsalö mätstation blåste det hela 27 meter i sekunden. Mot natten drog även en mindre åskfront över regionen.Den 12 september blåste det på Vessö upp till storm på kvällen och natten. I vindbyarna var vindstyrkan 27 meter i sekunden och i genomsnitt litet på 20 meter i sekunden.

torsdag 6 september 2018

Mulet och milt septemberväder

September har inletts med ett mulet, dimmigt men för årstiden ovanligt varmt väder.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 6.9. ligger kring 16 grader. Det är litet på fyra grader högre än normaltemperaturen för hela september. Men prognosen tyder på fallande temperaturer fr.o.m. nästa vecka, så det jämnar ut sig.
Det utlovade soliga vädret har uteblivit. I stället har dimman legat tät kring större vattendrag medan ett molntäcke hållit solen borta bl.a. i Borgå. Först mot kvällen har det klarnat en aning.
Regnmängden i skrivande stund är omkring fyra-fem millimeter. Det har inte hindrat svamparna från att skjuta upp. I synnerhet stensopp och kantareller har funnits i rikliga mängder.
Sol- och klarvädret är nu kring 30 procent. Normalt är det vackert för 46 procent i september.
Något kyligare men ändå varmt
10-dygnsprognosen utlovar för Forceras del sjunkande temperaturer som dagstid går upp till c. 15–16 grader börjande från den 11.9. dvs. nästa vecka. Meteorologiska institutets motsvarande prognos är ungefär likadan. Ett halvmulet väder med en snittemperatur på 13–14 grader utlovas och det faller åtminstone litet regn nästan dagligen. I mitten av september torde medeltemperaturen fortfarande ligga kring höga 14,5 grader.
Sommaren var med medeltemperaturen 18 grader den femte varmaste under 45 år men räknar vi med den ovanligt varma maj – som hade en snittemperatur på rekordhöga 14,6 grader och 7 heta dagar –  är medeltemperaturen för maj–augusti 17,2 grader, vilket är alla tiders värmerekord. Det är inte heller omöjligt att september fortsätter att vara så mild att perioden maj–september också blir den hittills varmaste.

Svampar i sikte. Stensopparna har skjutit upp ur marken trots att några större regn uteblivit tillsvidare i september.

lördag 1 september 2018

Varm augusti avrundade fin sommar

Liksom juli fortsatte augusti i varma tecken, trots att vädret var mera ostadigt än i juli. Augusti var den fjärde varmaste sensommarmånaden medan sommaren blev den femte varmaste, noterat under fyrtiofem år.

BORGÅ. Med en medeltemperatur på 18,3 grader ligger årets augusti alltså på fjärde plats vad temperaturen beträffar. Varmare i augusti har det varit 2006 med 18,4 grader, 2002 med rekordhöga 19,2 grader och 1997 med 18,6 grader. 1979 hade augusti samma medeltemperaturen som i år.
De 7 heta dagarna fick vi under första tredje delen av augusti, efter det blev temperaturen mera normal. Varmast var det den 2, 3 och 10 augusti med en maximitemperatur på 30 grader. Svalast var det natten till den 22 augusti med 8 grader.
I månadens mitt var medeltemperaturen 20 grader medan andra hälften av augusti uppvisade en medeltemperatur på 16,6 grader. I genomsnitt har augusti 16,5 grader. I fjol var medeltemperaturen 16,2 grader.
Mulnare och regn
Det var soligt och klart för 53 procent i augusti, vilket är fem procentenheter under det normala. Dagarna med minst 75 procent vackert blev i alla fall 11 jämfört med året innan då de var 5.
Regndagarna uppgick till 12 och nederbördsmängden till 102 millimeter (75 normalt). Två gånger kom det ordentligt med nederbörd. Den 12.8. fick vi 19 millimeter men mest regnade det den 20 augusti då regnmängden blev 28 millimeter. Också dygnet innan föll det 10 millimeter. Över hälften av månadens regnmängd, 57 millimeter, föll med andra ord under dessa tre dagar.
Varm sommar
Sommaren 2018 blev varm och övervägande vacker, vilket var välkommet eftersom de tre tidigare somrarna var mindre varma och klara.
Medeltemperaturen uppgick till 18,0 grader (15,1 – 20,7 – 18,3 för juni –augusti). I genomsnitt är sommarens medeltemperatur 16,5 grader. Varmare somrar hade vi 2011 med 18,4 grader, 2010, 2002 med 18,3 grader och inte minst den rekordvarma sommaren 1997 då snittemperaturen blev 18,5 grader. Sommaren 1999 var lika varm som i år.
De heta dagarna uppgick till 32; juni hade 4 av dem, juli 21 och augusti 7. Men minns också att maj var varm och bestod oss med 7 heta dagar. Sommaren i Borgåtrakten har i genomsnitt 18 heta dagar. I fjol var de tre, 2016 blev de 9 och 2015 uppgick de heta dagarna till 5. Sommarens hetaste dagar i år inföll den 16–17.7. då det var 31 grader.
I genomsnitt hade vi vackert i somras för 59 procent (55 normalt), fördelat så att juni var vacker för 57 procent, juli för 66 procent och augusti för 53 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert stannade på 38 (36 normalt).
Regnmängden denna sommar uppgick till 283 millimeter. I juni regnade det 69 millimeter, i juli 111 och i augusti 103 millimeter. Normalmängden regn är c. 240 millimeter.
Varm september
Trots att vi nu går in i september fortsätter vädret i somriga tecken. Fram till den 10.9. utlovas en medeltemperatur på omkring 16 grader, det vill säga det blir ovanligt varmt, men samtidigt ostadigt och mera regnigt.
Normalt har september en medeltemperatur på 11,9 grader, det är vackert för 46 procent och det regnar omkring 80 millimeter.
I fjol var september aningen kyligare och regnigare än normalt men mycket mulnare än på lång sikt. Medeltemperaturen var 11,4 grader, det var vackert för 28 procent och det regnade 95 millimeter.

Vädret i augusti

Medeltemperatur: 18,3 grader. 16,5 grader i genomsnitt. Fjärde varmast sedan 1974.
Heta dagar: 7. Normalt 5. 
Varmast: 2, 3 & 10 augusti med 30 grader.
Svalast: 8 grader.

Soligt & klart: 53 procent. Normalt 58 procent.
Regndagar: 11. Normalt 13.
Regnmängd: 102 millimeter. Normalt 75 millimeter.

Sommaren 2018

Medeltemperatur: 18,0 grader. Normalt 16,5 grader. Femte varmast sedan 1974. 
Heta dagar: 32. 4 i juni, 21 i juli och 7 i augusti. Normalt har sommaren 18 heta dagar.
Sommarens hetaste dagar: 31 grader den 16–17 juli.
Soligt & klart: 59 procent. 57 procent i juni, 66 i juli och 53 i augusti.
Normalt är det vackert för 55 procent.
Regnmängd: 282 millimeter (241 normalt). 69 mm i juni, 111 i juli och 102 i augusti.

Regndagar: 25. Normalt 33.Soligt och varmt. Sommaren 2018 går till väderhistoriken som en av de varmaste och soligaste.

söndag 26 augusti 2018

Augusti ändå varm trots omslag i vädret

Trots ett omslag till normalt och svalare augustiväder den 26.8. blir augusti en av de varmaste månaderna. 

BORGÅ. Medeltemperaturen den 25.8. var 19 grader och ser enligt prognosen för slutet av månaden ut att stanna på några tiondelar över 18 grader.
Stämmer det blir augusti 2018 den fjärde varmaste sedan 1974. Rekordåret var 2002 då snittemperaturen var 19,2 grader. De heta dagarna blev 7 och varmast hade vi den 2, 3 och 10:e augusti med 30 grader. Det är en grad mindre än för sommarens varmaste dagar som noterades den 16–17 juli då temperaturen steg upp till 31 grader.
Ser vi tillbaka på den svala, ostadiga sommaren i fjol då maximitemperaturen var 25 grader och de heta dagarna uppgick till tre är skillnaden markant  jämfört med sommaren i år då vi räknar till 32 heta dagar (4 i juni, 21 i juli och 7 i augusti).
Oanade följder
Sol- och klarvädret är för närvarande 55 procent (52 procent normalt) och regnmängden visar på 79 millimeter (74 millimeter för augusti i genomsnitt). Den största nederbörden registrerades den 19–20.8. då det sammanlagt föll 38 millimeter regn.
Det fick oanade konsekvenser eftersom f.d. Valintatalo, nuvarande K-Market Linnankoskenkatu drabbades av översvämning då dagvattenbrunnarna vid gatan inte orkade svälja allt vatten utan det rann in i affären så att det stod 30 cm över golvet på morgonen när personalen kom på arbete. Det betydde att butiken ska renoveras och slutar med sin verksamhet. Affären var också annars på fallrepet men vädrets makter påskyndade en process som helt plötsligt måste verkställas mycket snabbare än förväntat.
September ser i belysningen av långsiktsprognosen ut att fortsätta varmare än normalt åtminstone fram till den 10 september.

Mulet väder. Söndagen den 26 augusti var övervägande mulen och sval med temperaturer mellan 13 och 18 grader.

onsdag 15 augusti 2018

Sensommar i ljumma vindars tecken

Nu när de heta augustidagarna verkar ha kommit till sin ände är situationen i alla fall rätt bra. Vädret har fortsatt med för årstiden ett ljumt om också mera ostadigt väder och ser ut att fortsätta så fram till månadsskiftet.

BORGÅ. Med en medeltemperatur på 20 grader den 15.8. ligger vi ännu rekordhögt för augustis del, men det blir aningen svalare vilket indikerar en snittemperatur på något över 18 grader när månaden övergår i september. Det är nästan två grader högre än i genomsnitt.
När medeltemperaturen den 10.8. ännu var 21,5 grader innebär det en sänkning på 1,5 grader på fem dygn. Mest har dagstemperaturen sjunkit med c. 2 grader och nattempertauren med 1 grad i genomsnitt.
Mulet och rätt torrt
Det mera mulna och omväxlande vädret syns också i sol- och klarväderprocenten som sjunkit från 71 till 58 den 15 augusti, dvs. i närheten av normalvärdet för augusti.
Regnmängden växte med 19 millimeter i samband med den åska som drog in över Borgåregionen den 12.8. och är nu uppe i 44 millimeter. 
Men ännu är det torrt i naturen. Det tar sig uttryck i förtorkade små tallar och i björkarnas gula löv som singlar till marken. Gräsmattan har man inte behövt klippa på ett par veckor.
Med tanke på svampskörden är läget ändå inte kört. Situationen efter den torra och heta sommaren 2010 fortsatte med rikliga regn i september som fick svamparna att skjuta upp ur marken.
Däremot är skörden på åkrarna den sämsta på drygt trettio år, det syns i små ax och en kort tillväxt. På åkrarna nära Svenskborg har redan skördetröskorna varit i gång. 
Enligt meteorologiska institutets långsiktsprognos fortsätter vädret att vara tämligen varmt och ganska torrt ännu en bit in i september.


Sensommarblomster. Rabatten prunkar i Borgå men regnmätaren är som under så många dagar tom. 


onsdag 8 augusti 2018

Augustivärmen går i vågor

Augusti började med fyra heta dagar men sedan var det slut på en 25-dagars period med hetta. Men den 9–10.8 blir det hett igen.

BORGÅ. Den heta perioden som inleddes den 12 juli fortsatte t.o.m. den 4 augusti. Sedan blev det normalare temperaturer på 22–24 grader medan nattemperaturerna gick ned till 10 grader som lägst den 8 augusti.
Men en värmesvans från de otroligt heta områdena i Portugal, Spanien och Centraleuropa på långt över 40 grader på dagen söker sig nu upp till Finland i och med sydliga vindar. Det betyder att vi har kring 30 grader att se fram emot igen denna veckas torsdag och fredag då även nätterna igen blir snudd på tropiska.
För tillfället är medeltemperaturen höga 20,8 grader jämfört med augustis normaltemperatur på16,4 grader. Varmast var augusti 2002 med en snittemperatur på 19,2 grader men så hög blir den knappast i år. Något mellan 18 och 18,5 grader kan det ändå bli.
Det soliga vädret har i stort sett fortgått. Nu är procenten för sol- och klarvädret 70 (58 normalt i augusti). Torrt är det också. Regnmängden är för närvarande 19 millimeter men fr.o.m. nästa vecka ska det regna då och då, men inte mycket, förutsatt att inte det inte förekommer åskregn.
Sommaren som helhet ser ut att få en medeltemperatur bland fem-i-topp, vilket skulle innebära en medeltemperatur på c. 18 grader (16,4 normalt). Varmast var sommaren 1997 md en genomsnittlig temperatur på 18,5 grader, följd av somrarna 2011 då det var 18,4 och 2002 samt 2010 då det var 18,3 grader i genomsnitt.Klart men kyligt. Det var klart och soligt på morgonen på Vessö den 6 augusti då nattemperaturen i Borgå gick ned till 14 grader. I dag den 8.8. var nattemperaturen 10 grader. Så kyligt har vi inte haft sedan den 4 juli.

tisdag 31 juli 2018

Juli kom med långvarig hetta

När de heta julidagarna började följa på varandra som pärlor på ett
halsband upplevde vi den varmaste period som noterats under en sommar.

BORGÅ. Medeltemperaturen i juli blev 20,7 grader, vilket överträffats 2010 då vi hade en rekordvärme på 22,1 grader och 2001 då medeltemperaturen var 21,2 grader. År 2014 hade vi samma medeltemperatur som i år.
Men den heta perioden, som sträckte sig från den 12–31.7. i år, hade en genomsnittlig temperatur på c. 24 grader, så det var hetare då än någonsin tidigare.
De heta dagarna med en temperatur på över 25 grader
räknades till 21. Den 7 juli var nämligen också het liksom de tjugo
dagarna från den 12.7 till slutet av månaden. Flera heta dagar än i juli detta år har förekommit 1994 och 2001 då de
uppgick till 22 samt 2010 då de var rekordmånga, dvs. 25.
Varmast var det den 16–17 juli då termometern visade 31 grader.
Svalast var det natten till den 4 juli då vi hade 7 grader i Borgå.
De s.k. tropiska nätterna då temperaturen inte går under 20 grader
blev fyra i Borgå men på Vessö där vattnet bildade ett eget
värmeelement blev de åtta. Det här har inte förekommit tidigare under någon sommar, räknat från 1974.
Den ovanliga hettan berodde på ett stationärt högtryck som fick
lågtrycken från väster att ta en rutt över norra Norge till Ishavet
medan vi i Finland befann oss i en värmekupa.
Havsvattnet på Vessö var 27 grader som varmast, vilket är en grad
högre än det tidigare rekordet. Med värmen följde algblomning som
uppträdde både ute till havs och vid stränderna, men de ostliga vindar som blåste under sista veckan i juli fick algerna att försvinna åtminstone från ytvattnet.
Soligt och häftiga regn
Med hettan följde många soliga, vackra dagar. Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till 18 medan ingen dag var helt mulen.
Procenten för soligt och klart väder denna juli räknades till 66
procent. I genomsnitt är juli vacker för 57 procent. Förra juli var
det vackert för 41 procent och medeltemperaturen var 15,7 grader.
Med undantag för ett kraftigt regn på 19 millimeter den 2 juli var det
länge torrt fram till den 20.7 då det hade fallit sammanlagt 34
millimeter regn. Men den 20 juli öppnades himlens kranar på full volym då det föll 68 millimeter under ett dygn och ännu 6 millimeter dagen därpå. Regnet orsakade översvämningar  i närheten av ån, på västra åstranden och vid korsningen av Ågatan och Stadshusgatan.
I sandvägar bildades djupa diken av det framforsande vattnet på många håll i Borgå. Totalt fick vi 111 millimeter regn i juli, normalvärdet är 82 millimeter. Åska förekom två gånger, den 20 juli då det regnade häftigt var åskan kraftig i Borgå men svag på Vessö.
Hettan verkar fortsätta ungefär till den 5 augusti. Normalt har
augusti en medeltemperatur på 16,4 grader, det är vackert för 58
procent och det regnar omkring 75 millimeter. I fjol hade augusti
medeltemperaturen 16,1 grader, det var vackert för 38 procent medan regnmängden uppgick till 101 millimeter. Augusti förra sommaren var liksom juni och juli svala, samma gällde somrarna åren 2016 och 2015.


Julivädret

Medeltemperatur: 20,7 grader. 18,0 grader i genomsnitt.
I fjol: 15,7 grader.
Heta dagar: 21. Normalt 8.
Varmast: 16–17.7. med 31 grader.
Svalast: 7 grader.

Sol- och klarväder: 66 procent. Normalt 57 procent.
I fjol: 52 procent.
Vackrast var juli 1994 med 78 procent.

Regndagar: 6. Normalt 10.
Regnmängd: 111 millimeter. Normalt 63.
I fjol: 58 millimeter  under 14 regndagar.


Första heta dagen. Den 7 juli på Vessö var den första heta dagen. Efter en paus på fyra dagar fortsatte de heta dagarna från den 12 till den 31.7. Inalles blev de 21.


tisdag 24 juli 2018

Det verkar bli 21 heta dagar

Hettan bara fortsätter och ser ut att bestå fram till månadsskiftet. Juli 2018 blir i så fall en månad som vad heta dagar beträffar överträffats bara tre gånger.

BORGÅ. De heta dagarna har följt på varandra som pärlor på ett halsband allt sedan den 12.7. Före det var det hett också den 7.7.
Om vi får 21 heta dagar, de är uppe i 13 för tillfället och åtta dagar med sannolik hetta återstår, har det förekommit flera heta dagar främst i juli 2010. Då var de rekordmånga dvs. 25. Också juli 2001 och 1994 var de fler än nu, dvs. 22 till antalet.
Hetare nu
Skillnaden mellan juli 2010 och juli i år är att de heta dagarna 2010 inleddes den 3 juli och fortsatte s.g.s oavbrutet fram till de sista dagarna i juli. Det var m.a.o. hett längre än i juli i år då de heta dagarna började välla in först den 12.7.
Det här syns också i medeltemperaturen. Den 15.7. i år var medeltemperaturen i Borgå c. 18 grader och den väntas stiga till 21 grader till slutet av juli. Det betyder att månadens andra hälft i så fall har en medeltemperatur på 24 grader. 2010 var rekordhet med en snittemperatur på 22,1 grader men månadens andra hälft i år är hetare än då.
Värmekupa
Den här ovanligt långa heta perioden beror på att ett högtryck parkerat över Finland och därmed håller lågtrycken från Atlanten på en rutt som går upp över Norge till Ishavet.
 ”Hellekupu” kallas den på finska och på svenska handlar det alltså om en värmekupa, en kupa av het luft över Finland. Och den verkar bestå på obestämd tid framöver för också den första veckan i augusti utlovas fortsätta med heta dagar  och sol.
Också regn
Fram till den 19 juli hade det fallit 34 millimeter regn men i samband med ett kraftigt åskväder den 20 juli föll det 68 millimeter under ett dygn, påspätt med 6 millimeter dygnet därpå. Regnet förorsakade översvämningar i Borgå, bl.a. på västra åstranden och vid Ågatans och Stadshusgatans korsning. Också grusvägar och gator av sand som sluttade nedåt plöjdes upp av djupa vattendiken. Regnmängden är nu uppe i 108 millimeter, normalt faller det drygt 60 millimeter i juli.


Sprickor i vägen. Det vara länge torrt och hett men den 20 juli föll det kraftigt med regn. Det orsakade sprickor i bl.a. vägen ner till stadsbiblioteket.
tisdag 17 juli 2018

Extrem hetta pågår

Vädret är ännu hetare än det som prognosticerades för en knapp vecka sedan. Extrem hetta varnas det nu för och det händer mycket sällan.

BORGÅ. I söndags var Borgå officiellt den hetaste platsen i Finland med 31,2 grader uppmätt vid Harabacka mätstation.
Själv noterade jag 30 grader för söndagen, 31 grader i går och i dag verkar temperaturen gå upp till 32 grader.
Hos oss och i Norden är gränsen för hetta 25 grader. I Spanien är gränsen 30 grader och i USA 32 grader, enligt uppgifter i dagens Uusimaa.
Det heta dagarna började den 12.7. Ett mindre avbräck utlovas till kommande veckoslut, lördag–måndag, då det regnar i samband med åska, men temperaturen är fortfarande hög och har ändå en topp på 24 grader nämnda dagar. Sedan blir det igen heta dagar.
Nära fem-i-topp
Så här var också juli 2010 då de heta dagarna uppgick till rekordmånga, dvs. 25. Så många hinner det inte bli denna juli, men någonting mellan 13-17 dagar med hetta verkar sannolikt. Det skulle föra in juli 2018 ganska nära i fem-i-topp.
Medeltemperaturen som jag gissade att skulle ligga på 18,3 grader vid månadens slut var redan just så hög den 15.7. så om vi reviderar litet kan medeltemperaturen gå upp till närmare 20 grader.
Sol- och klarvädret är nu över 50 procent och kan bli omkring 60 (57 normalt) medan regnmängden nu är 34 millimeter.Beroende på åskskurarnas intensitet kan den stiga till kanske 50 vid månadens slut. 

Men nu ska den som tycker om värme och inte försmäktar i en het lägenhet njuta och minnas att vi har tre sämre somrar bakom oss.Högsommar i utskären. Bilden är i söndags från Långhällen med Klovharun baktill till vänster.

torsdag 12 juli 2018

Nu kommer värmeböljan

Den av många, inte minst semesterfirare, emotsedda perioden med heta dagar tycks förverkligas. Åtminstone i åtta dagar framöver har vi enbart heta dagar att se fram emot.

BORGÅ. Medeltemperaturen i skrivande stund ligger på c. 16,4 grader men efter värmeböljan är vi uppe i c. 18,3 grader, dvs. tre tiondelar mera än normaltemperaturen för juli, räknat sedan 1974.
Temperaturen t.o.m. den 21.7 pendlar nämligen mellan ungefär 16 och 28 grader. Det ger en dygnstemperatur på 22 grader i bästa fall och över 20 grader hur som helst. Varmare blir det inte hos oss.
Förutsatt att prognosen håller alltså, men nu strömmar det het luft in både från ost och sydväst, vilket är ovanligt. I Lappland har man redan haft temperaturer kring 30 grader, så det är hett i hela Finland.
12 gånger med
långvarig hetta
Håller prognosen streck får vi åtminstone nio heta julidagar i följd plus den heta dag som redan förverkligats den 7.7. En jämförelse med tidigare julimånader visar att vi sedan år 2000 haft sju julimånader som bestått oss med mera än 10 heta dagar och 12 gånger har det skett sedan 1974.
Mest heta julidagar var det 2010 då de heta dagarna uppgick till 25, följd av juli 2001 då dagarna uppgick till 22. De heta dagarna i juli 1988 räknades till 20 och i juli 2014 var de 18. Förra juli hade vi en het dag, vilket också gällde för juni och augusti.
Nu är regnmängden i juli 34 millimeter och den utlovade hettan ger inga nya regn ifall det inte blir åska då lokala skurar kan betyda mera nederbörd.
Sol- och klarvädret är nu kring 40 procent, 17 procentenheter lägre än normalvärdet för juli, men det blir vackrare i samband med den heta perioden. Hur slutet av juli ter sig är ännu osäkert men antagligen fortsätter värmen, torkan och ett halvklart väder.


Sommargrönska. Inne i skogen frodas ormbunkarna. De klarar sig utan mycket vatten.


torsdag 5 juli 2018

Svårt att förutse sommarvädret

Den prognos för de första veckorna i juli som omtalades i senaste inlägg på denna väderblogg stämde inte. Det blir mera regn, mindre sol och lägre temperaturer,

BORGÅ. Det här bottnar i de allmänna svårigheterna att förutse speciellt sommarvädret.
En meteorolog i dagens HS kommenterar det med att de högre och lägre luftmassorna interaktivas mera på sommaren, vilket gör förutsägelserna svåra. Han tillspetsar sitt resonemang med påståendet om den s.k. fjärilseffekten, alla människor påverkar vädret genom att röra upp luftströmmar, små virvlar, som i slutändan kan förändra situationen på ett radikalt sätt.
Det här kan verka diskutabelt men helt klart är ändå att vädertypen här i Norden är annorlunda än t.ex. i Spanien där den är mera stabil. Och förutsägelser som sträcker sig över tre dagar börjar vara osäkra. En väderprognos som går längre än 18 dagar framåt är enligt samma meteorolog i praktiken helt instabil.
Därför ska man inte tro t.ex. på Accu Weathers långtidsprognoser veckor eller månader i förväg. De grundar sig på ett statistisk medeltal för hur vädret varit tidigare år och har ingenting med det kommande vädret att göra, fastän de förstås kan stämma in, men då handlar det om slumpen.
Som det nu prognostiseras är den här veckan ostadig och regnig men fr.o.m. mitten av nästa vecka utlovas fyra dagar med hetta och en längre vacker period fram till mitten av juli. Men vi talar alltså om en prognos som kan förändras redan i morgon.
För tillfället är medeltemperaturen 14,3 grader (18,0 grader i snitt för juli) , det har varit vackert för 33 procent och regnmängden uppgår till knappa 30 millimeter.Moln över fjärden. Det i början av juli utlovade vackra sommarvädret har övergått i ett mera molnigt och regnsjukt väder.

lördag 30 juni 2018

Normal men torr juni

De långsiktiga medelvärdena dominerade under juni med undantag för regnen som var färre än normalt.

BORGÅ. Medeltemperaturen 15,1 grader är som i genomsnitt. Samma gäller sol- och klarvädret på 57 procent.
Ändå var juni betydligt varmare än under den skrala fjolårssommaren då temperaturen i snitt var två grader lägre. Om vi ser på temperaturen i juni under de senaste 20 åren har det varit varmare 7 gånger, lika varmt sommaren 2000 och kyligare 11 gånger.
De heta dagarna med temperaturer på över 25 grader uppgick till 4. Två av dem hade vi under månadens första två dagar då junis maximitemperatur 26 grader noterades den 1.6. Kallast var det natten till den 7 juni med 3 värmegrader och snudd på nattfrost.
Omväxlande
Solskenet växlade om med mulnare dagar, vilket genomsnittsvärdet 57 procent är en indikator för. Under de 20 senaste åren har juni varit vackrare 4 gånger och räknat sedan 1974 hela 17 gånger. Det var m.a.o. vackrare förr.
De regn som många gått och väntat på efter sex veckors torka fr.o.m. maj kom också till sist. Regnmängden i juni uppgick till 69 millimeter (82 i genomsnitt). Regndagarna blev 7 (12).
Första regnfallet kom den 12.6. med en nederbördsmängd på 17 millimeter. Sedan fick vi vänta till den 20 juni då det regnade 13 millimeter medan det kraftigaste regnet var ett faktum den 22 juni då det föll 23 millimeter. Efter det uppgick regnmängden till drygt 10 millimeter. I skärgården var det torrare än i Borgå.
Den 29 juni fanns det redan blåbär i Kokon. Det är tidigt, för blåbären sågs först första veckan i juli senaste år, som också är tidigt. Enligt tidningsuppgifter uppgav en Hangöbo att han aldrig plockat blåbär så tidigt.
Midsommaren var blåsig med närmare 20 meter i sekunden i vindbyar från sydväst. Temperaturen växlade mellan 10 och 18 grader. Det föll sammanlagt 5 millimeter regn på midsommaraftonen och midsommarsöndagen medan midsommardagen var vackrast och utan regn.
Lovande juli
Juli ser inte alls oäven ut i prognosens ljus och har fram till den 10.7. en medeltemperatur på närmare 18. Vädret är omväxlande med sol, regn och litet åska. Också en eller ett par, tre heta dagar står på lut.
I genomsnitt har juli medeltemperaturen 18 grader, det är vackert för 57 procent och det faller drygt 60 millimeter regn. Förra året hade juli medeltemperaturen 15,7 grader, det var vackert för 52 procent och det regnade 58 millimeter under 14 regndagar.

Junivädret

Medeltemperatur: 15,1 grader. Som i genomsnitt.
I fjol: 13,1 grader.
Juni hade 4 heta dagar (5 i genomsnitt).
Varmast: 26 grader den 2.6.
Kallast:  3 grader den 7.6.

Sol- och klarväder
57 procent. Som i genomsnitt.
I fjol: 49 procent.

Regndagar: 7 (12 normalt).
Regnmängd: 69 millimeter (82 normalt).
I fjol: 85 millimeter.Genomsnittligt. Juli var normal med undantag för regnmängden som var lägre än i genomsnitt. Bilden är från Borgå å den sista juni.


Tidiga blåbär. De första blåbären sågs på Kokon den 29.6. dvs. fem dagar tidigare än i fjol, som också var tidig för blåbärens del.