torsdag 31 december 2015

Decembers rekordvärme försvann på slutet

Fram till sista veckan i december var medeltemperaturen den högst uppmätta för månaden men vintervädret från och med juldagen till årets slut omintetgjorde ett nytt genomsnittligt värmerekord. Väderåret 2015 var ett av de varmaste på drygt 40 år.

BORGÅ. Ja, det var länge milt och soligt i december. Ännu den 25.12. var medeltemperaturen uppe i +3,4 grader men köldknäppen därefter drog ned på medeltalet så att månaden till sist uppvisade en genomsnittlig temperatur på +1,8 grader (-3,0 normalt). Därmed hör årets december till den mildaste tiondelen räknat från 1974.
Decembers medeltemperatur är närapå fem grader mildare än i genomsnitt och varmare i december har det varit bara tre gånger. Mildast var det 2007 med +2,7 grader, år 2000 var medeltemperaturen +2,2 grader och i december 2011 var den +1,9 grader. Sex gånger till har vi upplevt en genomsnittstemperatur på över 0 grader under årets sista månad. Kallast för sin del var december 1978 med -11,4 grader i genomsnitt.
Varmast var det den 6 och 20 december då temperaturen steg till 10 grader. Det är ovanligt, bara en gång tidigare har det varit 10 grader i Borgå i december, nämligen den 15.12.2007. 
Hyfsat med sol
Sol- och klarvädret stannade på 29 procent, dvs. fyra procentenheter mera än normalt. Det kändes också ganska lyxigt efter att vi sedan 2007 har upplevt decembermånader med klart väder för bara 8-18 procent. Undantaget var i fjol då december var vacker ungefär som i år med  28 procent vackert.
Klarast var december 1980 med 53 procent vackert, mulnast december 1984 med futtiga sex procent vackert.
Vackrast var det under köldperioden i månadens slutskede, då den 27.12. var helt klar och den 29.12. var klar för sju åttondelar. Dagarna med minst 75 procent vackert blev just dessa två medan de helt mulna dagarna räknades till sex.
Mest regn
Det milda vädret gjorde att det gick att avläsa regnmätaren fram till köldperioden. Tills dess hade det regnat 60 millimeter under 17 dagar.
Därefter föll det en aning snö den 26.12; men något egentligt snötäcke gick det inte att tala om.
December har normalt drygt 20 nederbördsdagar. Mest vart de år 2011 då de blev 26 och då det samtidigt också var så milt att man kunde mäta regnmängden. Den blev 206 millimeter, vilket är månadsrekord för alla månader under året. 
Milt väderår
År 2015 var det tredje varmaste året sedan 1974 och hade en genomsnittstemperatur på 7,2 grader (5,7 normalt). Årets medeltemperatur har därmed överskridits endast 1975 med sina 7,6 grader och 2000 med 7,3 grader. Kallast var det år 1987 med ett genomsnitt på +2,7 grader.
Väderåret 2015 hade bara vinter i januari, sedan blev det milt och snöfattigt. Våren var rätt normal medan sommaren var kylig i juni och juli. Hösten blev också mildare än normalt och utan snö.
Alla månader utom maj, juni, juli och oktober år 2015 var varmare än i genomsnitt. I synnerhet januari och februari hade ett ovanligt högt temperaturöverskott på tre respektive sex grader. När det ännu grönskade. Den 23 december var en solig och mild dag. På annandag jul kom vintern.

tisdag 29 december 2015

Nu blir det vinter

Vintern ser ut att komma en månad i efterskott. Efter en hittills ovanligt mild december är det nu redan normalt kallt för årstiden men fr.o.m. kommande lördag den 2.1.2016 börjar det också att snöa och så fortsätter det enligt prognosen nästan hela följande vecka.

BORGÅ. I så fall torde det bestående snötäcket dateras till ungefär samma tid som året innan då den bestående snön kom den 3 januari 2015. Men julen var vit i fjol år 2014  i motsats till i år då det var barmark överallt.
Orsaken till väderomslaget är att vinden nu drar in först från nordväst och småningom från sydost i riktning från Moskva, där den kalla, torra inlandsluften betyder vintertemperaturer. Men eftersom Finska viken fortfarande är isfri uppstår det snö när luften sveper över havet och den snön verkar att falla över södra kustbandet.
Som det redan påpekats inom meteorologskrået på Fonectas hemsida är det inte omöjligt att vi får en kall och snörik vinter i likhet med den som inföll 2009-2010 och som var den första av tre ordentliga snövintrar. Det här står f.ö. i bjärt kontrast till ECMWF:s långsiktsprognos för vintern som berättar om milda temperaturer i vinter fram till mars. 
I tidningen Uusima kunde man i dag läsa att Kokon skidcentrum öppnar för säsongen lördagen den 2 januari. Temperaturen är som bäst c. fem köldgrader på dagen och tio på natten. Vintern är här.
Isbildning på Borgå å. Ett tunt lager is fanns längs västra åstranden  den soliga måndagen den 28 december.

fredag 25 december 2015

Inget värmerekord i december

Länge såg det ut som om december skulle bli den mildaste någonsin men nu utlovas till mellandagarna tre-fyra dygn med "normal" vinterköld. Temperaturen på tisdag den 29.12. ska gå ner till 8 köldgrader.

BORGÅ. Det betyder att medeltemperaturen som nu ligger kring +3,,3 grader sjunker ned mot +2,0 grader. Det är fortfarande c. fem grader högre än normalt, men medeltemperaturen i december 2006 på +2,7 grader kommer att stå sig som värmerekord. Kanske också medeltemperaturen på +2,2 grader år 2000 blir högre än för december 2015.
Milt har det varit hur som helst. Det går fortfarande att mäta regnmängden, vilket skett bara en gång tidigare i december. Året var 2011 då det föll tidernas regnrekord för en månad på 206 millimeter. Nu är regnmängden för december uppe i c. 65 millimeter.
Hyfsat soligt
Sol- och klarväder har det för närvarande varit för drygt 20 procent denna december. Det kan jämföras med fjolåret då det var vackert för 25 procent, 2013 som hade 16, 2012 med 8; 2011 med 19 och 2010 som uppvisade vackert väder för 10 procent. 
Året som helhet kommer att gått till väderhistorien som ett av de varmaste med en medeltemperatur på drygt +7 grader. I genomsnitt är årsmedeltalet c.5,5 grader. I fjol var det 6,8 grader. Mildast var det år 1975med +7,6 grader.
Soligt värre. Den 23 december sken solen från en molnfri himmel. Bilden är från Vessö.

fredag 18 december 2015

Ingen snö ens till nyår

Så blev det uttalat i klartext. Meteorolog Pekka Pouta konstaterade i onsdags på frågan om vi får en snöfri jul att det blir snöfritt åtminstone fram till nyår.

BORGÅ. Orsaken är den rådande milda vädertypen som bottnar i varm luft från Sahara som drar upp över Spanien och Frankrike mot Skandinavien och Finland. Efter några dagar med svag köld den 13-15 december innebär det att dagstemperaturen nu till söndag den 20 december förväntas stiga upp mot +10 grader.
Två gånger har jag uppmätt 10 värmegrader i december, första gången skedde det den 15.12. 2007 och därefter på självständighetsdagen i år. 
Vädret i december och förvintern påminner mycket om vintern 2007-2008 då det första gången hittills var så milt att det aldrig blev ett bestående snötäcke. December 2007 hade medeltemperaturen +1,5 grader, januari och februari 2008 uppvisade -0,3 och +0,4 grader i genomsnitt. Hela vinterns medeltemperatur blev därmed den mildaste med +0,5 grader.
Rekordmilt?
Mildast i december hade vi 2006 med +2,7 grader.
Som bäst är medeltemperaturen +2,6 grader men eftersom det utlovas för årstiden höga temperaturer mellan c. +2 och +7 grader fram till årsskiftet verkar medeltemperaturen för december 2015 bli rekordhög eller något mellan +3,0 till +3,3 grader. Men minns att en vindkantring mot ost eller nord kan ändra på allting.
Vintern 2007-2008 hade vi alltså ingen bestående snö. De kronologiskt sett senaste datumen för det bestående snötäcket är noterade den 11.2.1993; den 31.1.1983 och den 21.1.1998 och 2007. Som tidigast fick vi ett snötäcke den 8.11.2002 och den 16.11.1995.
I en artikel på Mtv 3:s väderhemsida kan man läsa att vintrar som nu blir allt vanligare och mera en regel än undantag i mitten av detta århundrade.
Temperaturstegringen märks mest under höst och vinter då det blir mildare och regnar mer än under vintrarna på 1980- och 1990-talen. Men de normala väderavvikelserna i Finland gör ändå att kalla, snörika vintrar kommer emot oss också inom en relativt nära framtid. 


Snöfritt och milt. December kan bli den mildaste om den rådande vädertypen fortsätter med en jul och ett nyår utan snö.


söndag 13 december 2015

Fortfarande milt men chans till vit jul

Det utlovades snö till luciadagskvällen och nu kl. 20 har det också börjat falla snö. Men medeltemperaturen är fortfarande sju grader högre än i genomsnitt, marken är bar men det finns ännu en liten chans till vit jul.

BORGÅ. På Mtv:3:s vädersida ingår en nyhet om just möjligheterna till en vit jul. Meteorolog Liisa Rintaniemi talar om snö till natten den 14.12. och temperaturer på under 0 grader de följande dagarna men nytt milt väder drar in mot slutet av nästa vecka. Allt beror nu på lågtryckens rutt, rör de sig söder om södra kustbandet kan det bli kallare och den snö som då bildas över den öppna Finska viken kan dra in över södra Finland. Men chanserna är rätt små. Som bäst är medeltemperaturen +4,1 grader, normalt har december c. 3 köldgrader i genomsnitt.
Var fjärde jul är svart
Svarta jular är otrevliga men förekommer inte så sällan. Ungefär en jul av fyra firas i Borgåtrakten utan snö på marken. Så har det varit julen 1974, 1980, 1982, 1983, 1987och 1991. Svarta jular har dessutom förekommit på senare tid år 2003, 2006, 2007 och 2011. I fjol var julen vit men snön smälte bort så att det bestående snötäcket kom först den 3.1. 2015.
Vattenståndet är fortfarande högt, toppen på +120 cm nåddes den 6.12. Sammanlagt har det varit högt vatten, dvs. vatten högre än +70 cm ungefär 5-6 gånger i november-december.Ur familjealbumet. Bilden är tagen en "gammaldags vinter," antagligen i början av 1980-talet. Gångbron byggdes i slutet av 1970-talet. Foto: Fred Green.

söndag 6 december 2015

Rekordmilt och högt vatten den 6.12.

Självständighetsdagarna firas i regel i ett hundväder. 83 procent av självständighetsdagarna räknat från 2010 har varit mulna och det har fallit nederbörd. 

BORGÅ. Årets självständighetsdag är inget undantag, men det ovanliga är den höga temperaturen på 10 grader och översvämningar bl.a. i Borgå
Vädret självständighetsdagen 2015 har uppvisat ovanligt höga temperaturer på mellan 8 och 10 värmegrader. Bara en gång tidigare har det varit 10 värmegrader i december, det hände den 15.12.2007.
På Mariehamns flygfält på Åland slogs ett nytt nationellt värmerekord för december i dag på +11 grader.
Ser vi på självständighetsdagarna sedan 2010 ser statistiken ut så här:

2010: -5 - -3/0 klart. Snöfall.
2011: -1 - +2/25% klart. Ingen nederbörd.
2012: -6 - 3/0% klart. Snöfall.
2013: 0 - +2/0% klart. Snö & regn.
2014: 0 -+2/0% klart. Snö & regn.
2015: +8 -+10/0% klart. Regn.
Högt vatten
Som bäst blåser sydvästlig storm på Finska viken. Det är tredje gången inom en vecka.
Vattenståndet var på dagen uppe i +120 cm i Borgå. Det betydde vatten på Standgatan på östra åstranden och vatten längs gångstigar och Wilénska varvet på västra åstranden.
Också i västra Sverige och i södra Norge har hårda vindar och hällregn ställt till med översvämningar. I Norge har det under ett dygn regnat mer än 100 millimeter, folk har därför evakuerats från sina hem.


Vått den 6.12. Vatten gör det svårt att komma fram på gångvägen mellan Alexandersgatans bro och gångbron.