onsdag 28 februari 2018

Februari kom med sibirisk kyla

Efter en mild december och januari skärpte kölden till ordentlig fr.o.m. mitten av februari. Månaden blev den femte kallaste sedan år 2000 och den elfte kallaste räknat från 1974. Vintern var däremot mildare än i genomsnitt.

BORGÅ. Februari hade en medeltemperatur på -8,1 grader, nästan tre grader lägre än normalt. Räknat från 1974 är februaris genomsnittliga temperatur -5,7 grader och utgående från 2001 är den -5,0 grader.
Fram till mitten av månaden låg temperaturen i genomsnitt ännu på -4,9 grader men sedan drog sibiriska vindar från nord-nordost in över vårt land så att de tretton sista dagarna i februari hade en medeltemperatur på -11,3 grader. Det är ovanligt så långt in på året men det finns en orsak, nämligen den polarvirvel i de högre luftlagren som bildades i februari i kombination med ett nästan statiskt högtryck över landet som höll mildare vindar från sydväst borta.
Hur kallt det var kan jämföras med det normala: den sista veckan i februari har i genomsnitt en temperatur på -3,5 grader och under första veckan i mars är medeltemperaturen -2,5 grader. Samtidig stiger dagstemperaturen redan över 0 grader. Men några plusgrader finns inte i sikte så långt man nu kan se in i mars.
Kallast i år hade vi den 22 februari med 22 köldgrader, mildast den 2 och 14.2. då temperaturen gick upp till en värmegrad. De var också de enda dagarna då dagstemperaturen steg över 0 grader.
Som kallast i februari var det 1985 med -15,2 grader i genomsnitt, mildast var det 1989-1990 med medeltemperaturen +0,8 grader.
Litet nederbörd och sol
Den kalla vädertypen gjorde att de kraftigare snöfallen uteblev, men snö finns det tillräcklig för skidåkning i motsats till de två senaste åren.
Det bestående snötäcket kom så sent som den 28.1. men fr.o.m. den 6.2. fick vi ett snötäcke på c. 21 centimeter som har hållit sig på ungefär samma nivå fram till slutet av februari, som hade inalles 12 dagar med nederbörd.
Med kölden kom som vanligt också sol- och klarvädret. Det kan illustreras med att samtidigt som det slog om till kallt väder den 16.2. så var också sol- och klarvädret ännu bara 15 procent medan det i slutet av februari stannade på hyggliga 38 procent, två procentenheter över det normala.
Från den 16 till den 28 februari var det m.a.o. klart för 59 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till 8 och de helt mulna dagarna till 9. Vackrast i februari var det 1994 med 71 procent klart, mulnast 2013 då det var klart för 17 procent.
Mildare än normalt
Vintern blev i alla fall något mildare än normalt just för att december och januari hade rätt höga temperaturer. December uppvisade en medeltemperatur på -1,1 (-3,0), januari på -2,0 (-5,4) och februari på -8,1 (-5,7) grader. Vinterns medeltemperatur blev därmed -3,7 grader, då den på lång sikt är -4,4 grader räknat från 1974 och -4,0 grader räknat från 2001.
Sol- och klarvädret var det inte mycket bevänt med beroende på de mulna månaderna december och januari. Vinterns medeltal stannade på 18 procent jämfört med normalvärdet på 30.
I december var det vackert för 8 procent, i januari för 9 procent och i februari för 38 procent. Bara vintern 2013 med 15 procent sol- och klarväder har varit mulnare. Vackrast var det så lång tillbaka som vintern 1975-1976 då procenten var uppe i 50.
Vinterns nederbördsdagar uppgick till 56 (53). December hade 21, januari 23 och februari 12 dagar med nederbörd.
Kallt i mars
Nu ser det ut som om också mars skulle fortsätta under ovanligt kalla förtecken. Fram till den 10.3. är medeltemperaturen enligt Forecas prognos c. 10 köldgrader, det är mellan 14 och 19 grader kallt på nätterna och 7 till 9 köldgrader på dagarna.
Det är inte omöjligt att mars 2018 blir kallare än den hittills kallaste mars 2013 då medeltemperaturen var -6,7 grader. Näst kallast var mars 2006 med -5,7 grader i genomsnitt.
Normalt har mars en medeltemperatur på -1,7 grader, det är vackert för 48 procent och nederbördsdagarna är 14. I fjol hade mars +1,0 grader i medeltal, det var vackert för 33 procent och det föll nederbörd 15 dagar.


Sol över isen. Med februarikölden kom också de länge eftertraktade soldagarna. Foto: Egil Green.

onsdag 21 februari 2018

Kung Bore kopplade strupgreppet på

Februari ser ut att bli den fjärde kallaste sedan år 2000. Prognosen för den sista veckan tyder på en medeltemperatur på 14 köldgrader.

BORGÅ. När medeltemperaturen i dagsläget ligger vid -6,0 grader och alltså sjunker med ytterligare 8 köldgrader på slutet innebär det att vi slutar på en medeltemperatur på c. -8 grader när februari övergår i mars. Kallare i februari har vi haft tre gånger sedan 2000 och nio gånger sedan 1974. Senast det var kallare  skrev vi februari 2011 då det var -10,6 grader i genomsnitt.
Det ovanliga är att kung Bore kopplar strupgreppet på så sent in i februari. Förverkligas prognosen för sista veckan i februari blir det som kallast kring -25 grader i vår region. Det är inte ovanligt med så kallt under vintern men det sker vanligtvis i början av februari eller i januari.
Kallast 1987
Tre gånger har vi haft köldtoppar på minst 30 grader. 1987 var det som kallast med 35 köldgrader den 9-10 januari. År 1985 var det 31 grader kallt den 27.1. och 1976 frös vi i en köld på 30 grader den 27.12.
Sedan år 2000 var det som kallast den 7.2. 2003 då mätaren visade på 28 grader. 27 grader kallt var det den 18.2. 2011, den 5.2.2012 och den 8.1. 2016. I fjol var det som kallast den 6 januari då vi hade 24 grader kallt.
Mera sol
Med kölden har vädret samtidigt klarnat och procenten för sol- och klarvädret är nu 26 och väntas stiga över 30 procent till månadens slut, dvs. ungefär som normalt för februari.  Nederbörden har varit s.g.s. obefintlig och bara något litet snö utlovas till sista veckan i februari. 
Men tiodagarsprognosen visar också att det inte blir mildare heller de första dagarna i mars utan kölden fortsätter med ned mot 20 grader nattetid och omkring tio grader mildare på dagen. Fram till den 7.3. utlovas dagstemperaturen stiga till -5 grader och nattemperaturen till -15 grader. Men visst är det kallt för att vara i mars. Och prognosen kan ännu ändra sig.
Vintern som helhet, dvs. december–februari, blir ändå inte så kall eftersom vi hade en medeltemperatur på +1,0 (-3,0 normalt) i december och -2,0 (-5,4) i januari. I genomsnitt är det -4,4 grader kallt på vintern räknat sedan 1974 och -3,9 grader med utgångspunkt år 2001. Nu tyder det på en medeltemperatur på 3 köldgrader för vintern 2017–2018.


Solnedgång i vinterlandskap. Solen sjunker mot horisonten vid Virénska parken i Prästgårdsbacken den 18 februari.


Snökristaller. Snön glittrar i solen i den starka kyla som nu håller också Borgå i sitt grepp.


lördag 17 februari 2018

Soldagar på lut

Med knappt hälften av februari kvar fortsätter ett för årstiden normalt vinterväder med måttlig köld, litet snö och ibland till och med klart väder. Dessutom blir det klarare och klarare.

BORGÅ. Medeltemperaturen -4,9 grader är lika som på lång sikt räknat från 2001 men litet mildare om man utgår från år 1974 som visar på -5,7 grader som februari månads genomsnittliga temperatur. De närmaste tio dygnen blir det ännu litet kallare. Nätterna kan uppvisa ned mot 15 köldgrader medan dagstemperaturen pendlar kring och litet mildare än tio köldgrader.
Snödjupet i Harabacka mäts i dag den 17.2. till 19 centimeter, det är vitt överallt och det är ett gott skidföre Vinter-OS i PyeongChang till ära. Några större snöfall finns inte i sikte.
Mera sol
Det mulna vintervädret som i januari  uppgick till 9 procent vackert ligger nu kring 16 procent, men det fina i kråksången är att det ser ut att bli flera vackra än mulna dagar under både sportlovet och litet därutöver. Det är verkligen på tiden.
I bästa fall kan det betyda att sol- och klarvädret för februari stiger över 30 procent, vilket är det samma som på lång sikt. I fjol var det vackert för 31 procent, och både den kalla februari 2011 (-10,6) och 2007 (-9,6) var det 50 procent vackert, vilket är det vackraste vi upplevt i Borgå sedan 2000. Vi måste backa 24 år tillbaka för att komma fram till den rekordvackra februari 1994 med sina 71 procent sol- och klarväder. Då var det också -12,7 grader kallt i medeltal.Hopp om mera sol. I dag den 17.2. var det vackert för ungefär 50 procent och det blir flera soldagar under sportlovsveckan som ligger framför oss. För tillfället har vi haft det klart för 16 procent i februari. Vyn är från åkrarna vid Harabacka.

onsdag 7 februari 2018

Februari kom med klassisk vinter i släptåg

Närmare barndomens vintrar än nu i februari kommer man inte. Det är lämpligt kallt, det finns snö och emellanåt skiner solen.

BORGÅ. Efter de första dagarnas blida har vädret slagit om till det bättre och kallare. Som kyligast var temperaturen nere i 14 köldgrader den 3 februari, därefter har kölden varit måttlig och snötäcket har ökat till ungefär 20 centimeter. Skidspåren i Kokon går i normala slingor och det går att skida såväl till Humla och något har t.o.m. dristat sig till Holken, där det åtminstone igår fanns uppskidade spår, enligt uppgift av initierade som tagit sig dit.
Medeltemperaturen är nu ungefär den normala, dvs. -5,8 grader (5,7 på lång sikt), det har varit vackert för drygt 30 procent och den snö som faller är lätt och tilltalande köldsnö.
Likadant följer
Prognosen för de närmaste tio dagarna talar om en fortsättning i samma banor, någon bister köld finns inte i sikte, endast sol- och klarvädret verkar bli i knappaste laget.
Gissar man på en månadstemperatur för februari på 4–5 köldgrader ligger vi kanske ganska nära sanningen. Det ska ställas i relation till de senaste åren då februari varit rätt mild. I fjol var medeltemperaturen -3,2 grader, 2016 var den -0,5 grader och 2015 samt 2014 +0,2 grader. Också 2013 var rätt mild med -2,3 grader i genomsnitt. Det var så långt tillbaka som åren 2012 med -8,0 grader, 2011 med -10,6 grader och 2010 med -8,7 grader som februari senast var ordentligt kall.
Nu är det bara att njuta av vintervädret, skida, skrinna eller ta promenader, allt är möjligt för den som så vill.


Snövinter. Snön ligger nu nästan 20 centimeter djup. Bilden från den 4 februari är tagen i närheten av Ishockeyvägen vid Pepot sandgrop.