fredag 31 mars 2017

Mars igen mildare än normalt

Liksom de tre senaste åren var också mars 2017 mildare än normalt. När de sista dagarna också var rätt soliga blev det hyfsat klart. Nederbördsmängden var liten och snön försvunnen.

BORGÅ. Medeltemperaturen i mars på +1,0 grader (-1,6 normalt) följder trenden med milda marsmånader som pågått på några undantag när s.g.s. under hela 2000-talet.
Också i fjol var mars mild, medeltemperaturen var +0,3 grader, 2015 var den +2,2 grader och 2014 ännu så mycket som +1,8 grader.
Marsmånader med medeltemperaturer under 0 grader har vi haft sex gånger sedan år 2000 och 16 gånger sedan 1974. Senast det bet till ordentligt i mars skrev vi 2013 då medeltemperaturen på -6,7 grader i själva verket var rekordkall. Mildast var mars 2007 då genomsnittstemperaturen blev +3,2 grader.
Efter de första tre dagarna i mars följde en fyra dagars kallare period med dagstemperaturer under 0 grader och månadens kallaste nattemperaturer på nio köldgrader som noterades den 5 och 6.3. Sedan blev det mildare, nattemperaturen pendlade på bägge sidor av 0-strecket medan dagstemperaturen först var uppe i +6 grader, sedan 8 grader och till sist 11 grader den 26 och 27 mars, som blev månadens maximirekord för temperaturens del.
I mitten av mars var medeltemperaturen -0,2 grader och under månadens andra hälft +1,2 grader.
10 grader
Den 26.3. uppnåddes en av vårens milstolpar, nämligen dagen då temperaturen uppgick till minst 10 grader den här våren. Det är betydligt tidigare än genomsnittet som inträffar den 10 april.
Sedan 2000 har 10-gradersstrecket uppnåtts tidigare än i vår åren 2005 (25.3), 2014 (12.3.) och 2015 (17.3.) Allra tidigast som vi hade minst 10 grader var 1997 då det skedde den 10 mars; senast var 1977 då det var dags först den 29 april.
Dagarna räknat från när det var 10 grader som senast på hösten och tidigast  på våren sträckte sig nu till 167 (i genomsnitt 172 dygn) och noterades mellan den 10.10.16 och alltså den 26.3.17.
Den längsta perioden daterades mellan den 9.10.76 och den 29.4.77 då dagarna uppgick till 202 medan den kortaste perioden var mellan den 15.12.2006 och den 24.3.2007 då perioden uppgick till 99 dygn. Notera att det alltså var +10 grader varmt 2006 så sent som den 15 december.
Natten till den 28 mars drog en nordostlig storm medvindstyrkor på upp till 25 meter per sekund i byarna också över södra Finland. Träd välte och folk blev utan elektricitet.
Sol mot slutet 
Mars har i genomsnitt klart för 48 procent så årets medeltal för sol- och klarvädret på 33 procent är rätt lågt. 
Men det kunde ha varit sämre om inte några rätt klara dagar mellan den 26 och den 30 mars drog upp medeltalet. Mulnare än i år har mars varit två gånger sedan år 2000 och 11 gånger sedan 1974. Klarast var mars 1980 med 68 procent vackert, mulnast mars 1995 då procenttalet var 25. 
Dagarna med minst 75 procent vackert denna mars blev fem och de helt mulna dagarna åtta.
Litet nederbörd
Fastän nederbördsdagarna i mars räknades till 15 (14 normalt) var mängden nederbörd rätt liten. Enligt mätstationen i Harabacka försvann snön den 18 mars. Efter det föll litet det snöslask och regn, men den sista mars bjöd på snö som smälte bort längs dagens lopp.
Islossning pågår
Islossningen i Borgå å som allt sedan 2014 skett i mars var nära att ske den sista mars i år, men det fanns ännu is kvar den 31.3. ett tiotal meter från platsen där m/s J.L. Runeberg är förankrad i riktning söderut mot Sakta farten. Norröver var ån isfri fram till Gamla bron och längre norrut mot Maren. Så var läget kl. 20 på kvällen den 31 mars. Antagligen försvinner isen helt i Borgå å den 1 april.
Och i april är medeltemperaturen +4,0 grader, det är vackert för 48 procent och det förekommer 11 nederbördsdagar. Förra året var medeltemperaturen i april 5,1 grader, det var vackert för 38 procent och nederbördsdagarna uppgick till 10.

Prognosen fram till den 12 april utlovar inget vidare, dvs. en genomsnittstemperatur på 2–3 grader, bara litet sol och sporadiskt med nederbörd, mest i form av regn.


Isfritt till J.L. Runeberg. Den 31 mars hade islossningen i Borgå å kommit så långt att ån kl. 20 var s.g.s. isfri fram till m/s J.L Runeberg.


Isfritt norrut. Ån var isfri från Alexandersgatans bro mot norr.

söndag 26 mars 2017

10-graders milstolpen uppnåddes

I dag den 26 mars steg temperaturen till minst 10 grader. Det passade bra för sommartiden utlystes samma datum. De facto stannade temperaturen på 11 grader och ovanligt nog var det som varmast sent på eftermiddagen. Litet föhnvindar hjälpte till.


BORGÅ. Det är betydligt tidigare än genomsnittet för nämnda minst 10 grader som beräknas inträffa den 10 april.
Sedan 2000 har 10-gradersstrecket uppnåtts tidigare än i vår åren 2005 (25.3), 2014 (12.3.) och 2015 (17.3.) Allra tidigast som vi hade minst 10 grader var 1997 då det skedde den 10 mars; senast var 1977 då det var dags först den 29 april.
Dagarna räknat från när det var 10 grader som senast på hösten och tidigast  på våren sträckte sig nu till 167 (i genomsnitt 172 dygn) och noterades mellan den 10.10.16 och alltså den 26.3.17.
Den längsta perioden daterades mellan den 9.10.76 och den 29.4.77 då dagarna uppgick till 202 medan den kortaste perioden var mellan den 15.12.2006 och den 24.3.2007 då perioden uppgick till 99 dygn. Beaktningsvärt då var att det var +10 grader varmt så sent som den 15 december 2006.
I dagsläget verkar mars få en genomsnittstemperatur på nära en värmegrad (-1,7 normalt), sol- och klarvädret ligger litet under 30 procent och nederbörden har varit rätt liten.
Snön försvann i Harabacka den 18 mars. De sista dagarna i mars kommer dagstemperaturen inte att stiga upp till 10 grader och det blir också dagar då nattemperaturen är lägre än dagstemperaturen, vilket innebär att den termiska vår som nu pågått i över en vecka avbryts och det blir att räkna om från ett senare datum.Över 10 grader. Solen och föhnvindarna fick temperaturen i Borgå att stiga till 11 grader den 26 mars. Bilden är från Tullportsgatan.

onsdag 22 mars 2017

Det drar ihop sig till islossning

I ett tidigare inlägg antog jag att isen i Borgå å knappast försvinner i mars. Nu är jag ändå benägen att revidera min åsikt. Islossningen har inletts och ån kan vara isfri innan vi övergår till april.

BORGÅ. Vattnet strömmar nämligen redan fritt under Mannerheimgatans bro liksom under Gamla bron. Mellan broarna syns också öppna stråk med vatten framför åbodarna i riktning söderut.
Men riktigt säker kan man inte vara ännu. Det utlovas visserligen något mildare väder till veckoslutet men nästa vecka ligger dagstemperaturerna kring tre-sex plusgrader och nätterna uppvisar tidvis temperaturer ned mot fyra till sex köldgrader. Helst ska isen smälta dygnet runt för att islossningen ska fortskrida.
I fjol gick åisen den 31.3; 2015 den 10.3. och 2014 den 28.3. Men därförinnan skedde islossningen den 20.4. år 2013 och den 12.4. år 2012. Ja, ända tillbaka till 2008 försvann isen också först i april. I genomsnitt försvinner åisen den 13 april.
Efter mulna och halvklara dagar med regn och snöslask utlovas förutom kommande lördag ett soligt men rätt kyligt vårväder med dagstemperaturer betydligt under 10 grader grader fram till månadens slut. Upp till 10 grader blir det knappast längre i mars, men också den prognosen kan man hamna att revidera.


Islossning i sikte. Vattnet strömmar redan fritt under Mannerheimgatans bro den 22 mars. Det kan betyda att åisen försvinner i mars liksom under de tre senaste åren.

torsdag 16 mars 2017

Våren gjorde ett hyfsat försök

I en dag fick vi njuta av ett soligt och klart vårväder men i morgon blir det regn och därefter ostadigt.

BORGÅ. Det betyder samtidigt att en av vårens första milstolpar då temperaturen stiger till minst 10 grader inte infriades, det var nämligen 8 värmegrader både den 15 och 16 mars.
Det här är helt normalt, i genomsnitt blir det 10 grader först kring den 11 april. 
I fjol och året innan och därförinnan var undantag. 2016 blev det 10 grader varmt den 28.3; 2015 den 17.3. och 2014 så tidigt som den 12.3. Tidigast vi upplevde 10 grader på våren noterades till 1997 då det skedde den 10.3. Senaste tidpunkten för 10 grader var 1988 då det var dags den 28 april. Eftersom väderprognosen fram till de sista dagarna i mars inte lovar några högre temperaturer blir det knappast +10 grader i mars det här året.
Islossning
Åisen ska för sin del försvinna i Borgå i genomsnitt den 13 april.  2014-16 har varit undantag de med.
2014 försvann åisen 28.3, året därpå den 10.3. och i fjol den 31.3. Jag räknar med att isen har gått då man kan köra med båt förbi Sakta farten, inte t.ex. att ån är isfri ungefär till Wilens båtvarv. Den tidigaste tidpunkten för islossningen i Borgå år var 1990 då det skedde den 25 februari medan vi fick vänta till den 25 april år 1985.
Som det nu ser ut verkar mars få en medeltemperatur nära +1 grad, som bäst är den -0,2 grader. Genomsnittsvärdet är -1,7 grader för mars. Sol- och klarväder har vi haft för 27 procent så vi ligger under medelvärdet som är 48 procent vackert i mars, i fjol var det klart för 36 procent. 
Snömängden uppmätt vid Harabacka är nu nere i 4 centimeter så det kan gott vara snöfritt i slutet av mars. Men mera snö är inte heller omöjligt.Klar himmel. Torsdagen den 16  mars var solig och klar. Den blå skiftningen på mars- och aprilhimlen är en av de saker man uppskattar efter vintern.

torsdag 9 mars 2017

Den termiska våren är på antågande

Den termiska våren för i år kan bekräftas först efteråt men innebär att medeltemperaturen bestående håller sig över 0 grader. Förväntningarna kan i bästa fall infrias redan från och med veckoslutet den 11-12 mars om det inte blir kallt på nytt, men så ser det inte ut åtminstone nu.


BORGÅ. Nej, nu utlovas sol eller halvklart och dagstemperaturer på upp till 8 grader kommande vecka medan nattemperaturen håller sig på båda sidor om 0-strecket.
Ovanligt är det inte, våren har kommit tidigt de senaste åren, och statistiskt sett skall den termiska våren i vår region inträffa mellan den 26 mars och de första dagarna i april.
Tidig var våren i Borgå 2015 då medeltemperaturen sedan den 18 februari till den 12 mars låg över 0 grader. Sedan kom ett litet bakslag men den 25 mars blev det sedan termisk vår.
Också 2014 var våren tidig. Medeltemperaturen låg över 0-strecket fr.o.m. sista veckan i februari fram till den 15 mars, då en fem dygns köldperiod med nattemperaturer ner mot 12 köldgrader och dagstemperaturer på omkring 0 grader betydde ett litet bakslag i vårens framskridande. Men från den 21.3. började den termiska våren 2014. Och 2016 blev det termisk vår den 27 mars, dvs. helt enligt det normala.
Ännu snö
Snö finns för närvarande med en tjocklek av 12 cm enligt mätstationen i Harabacka efter snöfallen den 7-9.3. Men blir det som väntat betydligt mildare inom kort beskattas snötäcket snabbt. Först blir gatorna bara, sedan åkrar och ängar och tills sist försvinner snön i skogen och på sluttningarna mot norr. I mitten av april brukar snön i regel ta adjö.

Efter en inte direkt kall eller snörik men ändå seg, rätt grå och tråkig  vinter med sågande temperaturer upp och ned är våren mer än välkommen. Men vi ska inte ropa hej riktigt ännu.
Inte så sällan kommer det ett bakslag då ett vitt snötäcke sveper in naturen, ofta till påsk. Nu är emellertid påsken rätt så sen, långfredagen är den 14 april. Men för all del, det har också hänt att det snöat till valborgsfirarens förtret den 1 maj, vilket var fallet 1976 och 1978. Snöslask föll det också den 1 maj 1981, 1999, 2005 och 2011. 


Sol på marsisen. Den 6 mars lyste solen klart över isen på Vessö. Blir det termisk vår inom kort betyder det också att isen försvinner.