onsdag 31 augusti 2016

Augusti underströk ombytlig sommar

Augusti var ungefär som sommaren 2016 överlag, ostadig, normalt varm och rätt blöt men mulnare än i genomsnitt. Sommaren kan inte räknas till de bättre men lika dålig som sommaren i fjol var den inte.


BORGå. Medeltemperaturen i augusti på 16,2 grader är två tiondels grader lägre än i genomsnitt men ändå svalare än i fjol då augusti hade 16,8 grader i medeltal och var vacker för 78 procent och samtidigt ståtade som överlägset bäst av sommarmånaderna 2015.
Inte hett och
litet sol
Ett ombytligt väder med avsaknad av längre stabila vackra eller regniga perioder kännetecknade hela sommaren och det gällde också för augusti.
Några heta dagar blev det inte denna augusti, varmast var det den 21.8 med 24 grader, kallast natten till den 12 och sista augusti då temperaturen gick ned till 7 grader. Månadens första hälft hade temperaturgenomsnittet 16,3 och den andra 16,1 grader.
Sol- och klarvädret inskränkte sig till låga 43 procent, dvs. två procentenheter mera än i juli. Normalt har vi vackert för 52 procent i augusti. Dagarna med minst 75 procent vackert stannade på sex medan de helt mulna dagarna blev två.
Med andra ord var det ändå litet klart nästan varje dag, vilket understryker sommarens ombytliga väder.
Augusti uppvisade 14 regndagar och en regnmängd på 75 millimeter. Lika häftiga regn som i juli, då det t.ex. den 15.7. föll 30 millimeter regn, förekom inte i augusti. Som mest regnade det 10 millimeter den 29.8. Augustis nederbördsmängd var som i genomsnitt eftersom det värdet är 74 millimeter.
En sommarstorm noterades den 27 augusti då det blåste västliga vindar med c. 21 meter i byarna.
Medioker sommar
När vi ser på sommaren som helhet var den kanske inte så oäven för den som önskade sig svalare dagar med måttligt solsken och någon regnskur åtminstone varannan eller var tredje dag.
Men synar vi vädret i belysningen av heta dagar ser det sämre ut. En genomsnittssommar har 18 heta dagar. Mest hade vi sommaren 1997 då de räknades till 44, minst sommaren tio år tidigare,1987, då de heta dagarna inskränktes till två.
I år blev de heta sommardagarna 9, fördelade så att juni hade fyra och juli fem heta dagar och augusti inte en enda. I fjol var de heta dagarna 5 men året innan, 2014, hela 32.
Normal temperatur
men mulet
Medeltemperaturen var 16,4 grader (15,3 – 17,6 – 16,2 för juni-augusti), dvs. det samma som på lång sikt. Räknat från 2001 är temperaturmedeltalet ändå högre, dvs. 17,0 grader för sommarens del som helhet.
Varmast i sommar var det den 2 juni med 28 grader, kyligast den 6 och 10 juni med 4 grader.
Sol- och klarvädret för sommaren blev däremot låga 45 procent (55 normalt). I juni var det vackert för 50 procent, i juli för 41 och i augusti för 43 procent.
Sämre har det varit bara 1998 då procenttalet för hela sommaren var 41 medan 2004 och 2005 också hade 43 procent vackert. Vackrast var somrarna 2006 och 1997 med 67 respektive 66 procent vackert väder. I år blev dagarna med minst 75 procent vackert 18. I genomsnitt ska de vara dubbelt fler, m.a.o. 36.
En normal sommar ska det falla litet på 240 millimeter regn under 35 regndagar i Borgå. Årets sommar bjöd på 268 millimeter under 35 regndagar. I juni regnade det 94, i juli 99 och i augusti 75 millimeter. De lokala variationerna var som så ofta betydande.
Regnigast var sommaren 2004 då det föll 443 millimeter, torrast sommaren 1994 och 1995 då milllimetertalet blev 116 båda gångerna.
Det blåste ofta i sommar och mot slutet av juli då vi hade fyra heta dagar av totalt fem blommade blåalgerna en knapp vecka. De fåtal åskväder som förekom var svaga, åtminstone i Borgåtrakten.
Plåster på såren åt en medioker sommar gav ändå maj som med 13,1 grader i genomsnitt, tre heta dagar, 78 procent vackert och tre regndagar med en total regnmängd på 32 millimeter, blev närapå en extra sommarmånad. Det unika med maj var att det fram till den 10.5. var helt klart.
Nattfrosttider
I september är medeltemperaturen 11,9 grader, det är vackert för 46 procent och det faller drygt 80 millimeter nederbörd.
Förra året var snittemperaturen i september höga 13,0 grader, det var sol- och klarväder för normala 46 procent och det regnade 64 millimeter.
Om knappa tre veckor är det dags för den första nattfrosten som i genomsnitt slår till den 18 september. I fjol kom den första frosten först den 5 oktober, hösten var mild och gräsmattorna gröna hela december. Bestående snötäcke blev det inte förrän den 12 februari 2016.


Färger i skyn. I mitten av augusti syntes regnbågen på himlen efter en smärre regnskur.måndag 22 augusti 2016

Ostadigt fram till slutet av sommaren

Det för sommaren 2016 typiskt ostadiga vädret forsätter fram till slutet av augusti.

BORGÅ. Men samtidigt har den kyligare vädertypen som rådde i någon vecka förbytts i en varmare i.o.m. ljumma vindar från sydost. T.ex. i natt den 22.8. gick temperaturen inte ner under 17 grader och igår på söndag var det snudd på hetta med en dygnstopp på 24 grader.
Ännu regn
Men regnen fortsätter, och som det nu ser ut verkar augustis regnmängd att uppgå till närmare 70 millimeter. I så fall skulle sommarens totala nederbörd ligga kring 260 millimeter, vilket är c. 20-25 millimeter mer än i genomsnitt för en sommar.
Temperaturen i augusti verkar stanna på under 17 grader i genomsnitt, dvs. rätt typiskt för augusti. Också för sommaren som helhet blir temperaturgenomsnittet rätt nära det normala.
Mulet
Sol- och klarvädret tycks däremot inte bli högre än kanske 45 procent i augusti, vilket skulle indikera ett procenttal på likaledes 45 för hela sommaren, dvs. 10 procentenheter mindre än i genomsnitt.
Med 9 heta dagar 2016 ligger årets sommar också hälften under det långvariga medeltalet på 18 heta dagar. Senast vi hade en sommar med minst trettio heta dagar var 2014 då vi räknade till 32 heta dagar; alltså dagar med minst 25 grader varmt. I fjol var de heta sommardagarna fem.Vackert vid träsket. I mitten av augusti hade en vit molnbank lägrat sig över det ostliga skogspartiet vid Sondby träsk.

måndag 15 augusti 2016

En känsla av höst

Nu i mitten av augusti har vädret närmast påmint om ett milt höstväder, omväxlande, regnigt och rätt svalt.

BORGÅ. För tillfället är medeltemperaturen i stort sett som det normala för hela augusti, dvs. 16,5 grader. I fortsättningen verkar det bli något varmare, men om man vågar sig på en gissning blir genomsnittstemperaturen knappast högre än kring 16,8 grader, vilket är exakt det samma som för augusti förra året. Varmast var det i början av augusti då det sju dagar var 21 grader, kallast natten till den 12.8 med en temperatur på 7 grader.

Mulet och regn

Skillnaden i sol- och klarväder jämfört med i fjol är ändå markant. År 2015 var augusti vacker för 75 procent, för närvarande har det varit vackert för c. 45 procent i augusti.
Regn har också förekommit ungefär var annan dag i genomsnitt. Regnmängden ligger nu kring c. 35 millimeter. I genomsnitt regnar det drygt 70 millimeter i augusti, så regnvärdena är helt normala. Mera nederbörd blir det hur som helst. I fjol föll det 55 millimeter nederbörd i augusti.
Regnen har gjort att nya svampar dyker upp. Däremot går blåbärsplockningen mot sitt slut, men säsongen inleddes som någon kanske minns rekordtidigt i slutet av juni. Är man intresserad av lingon lyser det rött i skogen litet här och var.

Högt vatten

Det ostadiga vädret syns också i form av ett högt vattenstånd. På Vessö har det som högst varit kring 50 cm över normalt.
Samtidigt har vattentemperaturen envist hållit sig litet över 20 grader, trots att det blåst friskt och t.o.m. hårt från syd till väst i s.g.s. två veckor. För tillfället har vinden mojnat och slagit om till nord, vilket tyder på mera normala temperaturer i havsvattnet.

Spridda skyar. Första hälften av augusti har varit ostadig och rätt mulen.

lördag 6 augusti 2016

Knappast flera heta sommardagar

Med snart en vecka av augusti bakom oss ser vädret inte ut att erbjuda flera heta dagar åtminstone på två veckors sikt.

BORGÅ. Medeltemperaturen ligger nu kring 17,4 grader och den huvudsakliga vädertypen handlar om varmt och fuktigt samt småregnigt väder med dagstemperaturer på drygt 20 grader och nattemperaturer kring 15-16 grader. 
Men som sagt, hett verkar det inte bli. I stället ser temperaturen i mitten av nästa vecka ut att sjunka något under 20 grader på dagen medan nattemperaturen blir några grader över 10. Om det här håller streck blev sommarens heta dagar 4 i juni och 5 i juli. I genomsnitt är de heta dagarna 18 så vi ligger rätt långt under medeltalet. I fjol var det ännu sämre, då hade vi totalt fem heta dagar, två i juli och tre i augusti. 
Senast det var en het sommar skrev vi 2014. Då hade vi 32 heta dagar, fördelade så att juni hade tre, juli 18 och augusti 11, tack vare den långa perioden med varma ostliga vindar.

Fin maj

Det är ändå skäl att minnas att maj i år var som en extra sommarmånad med en medeltemperatur på drygt 13 grader (10,7 normalt), 75 procent vackert och tre heta dagar mot månadens slut.
Regn utlovas nu s.g.s. varje dag, knappast ihållande utan mera skurartat. Som bäst är regnmängden 13 millimeter, i genomsnitt regnar det 64 millimeter i augusti. 
Sol- och klarvädret ligger kring 50 procent jämfört med det långsiktiga värdet på 53. 
En god sak är att algblomningen slutade som mot en vägg efter den 27 juli, efter det har det rätt blåsiga vädret hållit algerna borta men vattentemperaturen på Vessö är så pass hög som 23 grader tack vare tjänliga vindar från syd till väst.

Lummigt. I början av augusti var det grönt och lummigt nere vid västra åstranden nära Mannerheimgatans bro.