måndag 31 juli 2017

Kall juli tog sig mot slutet

Juli var fram till månadens sista vecka ännu rekordkall men normala temperaturer mot slutet höjde på medeltalet så att juli 2017 blev den fjärde kallaste, men inte rekordkall.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 25.7. var ännu nere i 15,2 grader men den sista veckan noterades en het dag och i övrigt normala dags- och nattemperaturer på över 20 och kring 15 grader. Det gjorde att genomsnittstemperaturen blev 15,7 grader.
Kallare hade vi bara i juli på 1980-talet. 1987 var rekordkall med medeltemperaturen 15,2 grader, 1984 var det i genomsnitt 15,3 grader och 1985 ännu så lågt som 15,6 grader i juli. I genomsnitt har juli en temperatur på 17,9 grader. I fjol var det 17,6 grader i juli men 2015 så pass lågt som 16,1 grader. Varmast var juli 2001 med en medeltemperatur på 21,2 grader.
Den 28 juli noterades sommarens andra heta dag med några tiondelar över 25 grader, den första heta dagen hade vi den 17 juni med samma gradtal. Det är inte mycket, för normalt ska vi efter juni och juli ha haft sammanlagt 13 heta dagar och 17 heta dagar när sommaren är slut. I fjol var de 9 och 2016 fem stycken, men åren innan 32 och 26. Sämst var det sommaren 1987 då de uppgick till 2 och 1993 då de blev 3 stycken.
Om augusti inte har några heta dagar blir årets sommar lika skral som 1987 då det alltså totalt blev 2 heta dagar, båda dokumenterade i juli.
Omväxlande
Det ostadiga vädret innebar att procenten för sol- och klarvädret blev 52 (57 normalt). Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till sex. Helt mulna dagar förekom inte alls.
Vackrast i juli var det 2006 då procenten för sol- och klarvädret stannade på 80. Mulnast var det 1974 med 34 procent vackert
Litet torrare än normalt
Liksom för juni växlade vädret i juli s.g.s. hela tiden, ibland var det soligt men regnen drog in rätt ofta. Sammanlagt föll det 58 millimeter under 14 regndagar.
Mest regnade det den 11 och den 22.7. då regnmätaren visade 13 millimeter. Den 22 juli åskade det också. Regnmängden på 58 millimeter är fem millimeter under det normala. 
Samtidigt som det blev varmare steg också vattentemperaturen i havet vid Vessö. Hela juni och fram till slutet av juli höll den sig kring 15–16 grader eller lägre, för att under månadens sista dagar gå upp till normala 20 grader. Men samtidigt blev vattnet fullt av blågröna alger, så den glädjen var kortvarig.
Varmast i augusti
I augusti är det normalt varmt för 16,4 grader, det är vackert för 52 procent och det faller drygt 70 millimeter regn.
Förra året var medeltemperaturen i augusti 16,2 grader, det var vackert för 43 procent och det regnade 75 millimeter. Inga heta dagar noterades i augusti 2016 men sommaren hade det oaktat 9 heta dagar, 4 i juni och 5 i juli.
Medeltemperaturen fram till den 10 augusti ser enligt prognosen ut att bli kring 17 grader, det verkar bli omväxlande sol och regn. Det är rätt sannolikt att augusti blir sommarens varmaste månad eftersom juni och juli var exceptionellt kalla.Omväxlande sommardag. Borgå sedd från Kokon den 18 juli.

söndag 23 juli 2017

Kalla nätter håller medeltemperaturen nere

Juli håller på att utvecklas till en av de kyligaste efter de tre kallaste julimånaderna på 1980-talet. De låga nattemperaturerna är en av orsakerna till det här.

BORGÅ. Med en medeltemperatur som nu ligger på 15,1 grader och en prognos till slutet av juli på varmare väder landar vi antagligen litet under 16 grader när juli slår över i augusti.
Dagstemperaturerna har så småningom börjat visa en dragning mot det normala, dvs. på värden över 20 grader. Men nattemperaturen har 13 dagar av 23 hållit sig på högst 10 grader. För tillfället är nattemperaturens medeltal 10,4 grader jämfört med normalvärdet 13,0 grader i juli. Kallast var det den 7 och 15.7. med 7 grader, varmast den 16 juli då temperaturen gick upp till 24 grader.
En het dag
De heta dagarna denna sommar är för tillfället en enda, noterad den 17 juni då det med nöd och näppe blev 25 grader.
Det är katastrofalt litet för i genomsnitt har vi ändå 17 heta dagar per sommar. I fjol var de 9 och 2016 fem stycken, men åren innan 32 och 26. Sämst var det sommaren 1987 då de uppgick till 2 och 1993 då de blev 3 stycken.
Betecknande för den här sommaren är en kall vattentemperatur (16 grader), litet mygg, bromsar och getingar och ingen algblomning.
Trots kyligare väder än normalt har solen lyst allt emellanåt och procenten för sol- och klarvädret är som bäst 54 (57 normalt). Regnmängden är uppe i 50 millimeter, det åskregn som föll den 22.7. bidrog med 13 millimeter. I genomsnitt regnar det 63 millimeter i juli.Också sol. Den 21 juli lyste solen nästan hela dagen. Fotot är från Lilla Tackholmen.

lördag 15 juli 2017

Sakteliga mot det varmare

Det går långsamt som kvällsskyn men i alla fall. Medeltemperaturen i mitten av juli har sakteliga segat sig uppåt men juli månad som helhet stannar troligtvis i segmentet för den kyligaste tiondelen, räknat allt sedan 1974.

BORGÅ. Trenden från april, maj och juni befästs därmed också med en juli som verkar bli kallast på tiotals år, men andra hälften av månaden återstår för all del.
Prognosen är ändå inget att skryta med, medeltemperaturen från den 15:e fram till den 24.7 ligger kring 17,4 grader, för att nu vara 15,3 grader. Det tyder på en medeltemperatur kring 16 grader eller kanske något mer när juli övergår till augusti.
Om så är fallet har juli varit kallare bara tre gånger, alla på 1980-talet. 1987 var medeltemperaturen 15,2, 1984 var den 15,3 och 1985 var den 15,6 grader. I genomsnitt är den så hög som 18,0 grader. I fjol hade vi en medeltemperatur på 17,6 grader i juli men året innan var den nere i 16,1 grader. Riktigt varm var juli 2011 med 20,7 grader och 2010 med rekordvarma 22,1 grader i genomsnitt.
Omväxlande
Vädret har fortsättningsvis varit omväxlande. Det syns i sol-och klarvädret som nu visar på 48 procent (57 normalt för juli).
Regnmängden är inte så värst hög, som bäst har det regnat 34 millimeter (63 normalt för månaden som helhet). 
Havsvattnet har varit ovanligt högt, dvs. 20-40 cm över det normala, vilket bara är ett tecken på ostadigt väder. Samtidigt har ihärdiga nordvästanvindar hållit temperaturen i vattnet nere kring 15 grader. Normalt är det redan simbart med temperaturer kring 18-20 grader i havsvattnet. Men någon algblomning har inte förekommit, så något gott har den tillsvidare kyliga sommaren fört med sig.

Lugnt i viken. Den 14.7. bjöd på lugn och stilhet i vattnen kring Varpet på Vessö. Notera svanen till höger om stenen i mitten av bilden.
fredag 7 juli 2017

Äntligen litet varmare

Med första veckan i juli avverkad är det lätt att hålla sig för skratt, men det syns en liten ljusning.

BORGÅ. Medeltemperaturen 14,3 grader är rekordkall, vi är visserligen bara i början av juli ännu. Men i alla fall.
Den kallaste juli är noterad det olycksaliga året 1987 med sin kalla vinter, vår och sommar. Då hade juli 15,2 grader i genomsnitt. Kallt var det i juli också 1984 och 1985 med 15,3 respektive 15,6 grader i medeltal. Efter det har det inte varit julimedeltemperaturer som börjar på 15 grader. I genomsnitt är julis medeltemperatur 18,0 grader. I fjol var den 17,6 grader.
Eftersom somrarna 2015 och 2016 var kyligare än normalt känns det extra trist. Men vi behöver bara gå tillbaka till sommaren 2014 då det var riktigt varmt. Den bjöd bl.a. på 32 heta dagar och 2013 var de 26 stycken.
Men det verkar bli bättre nu i juli, åtminstone för en vecka framåt. Dagstemperaturen ska stiga till litet över 20 grader, det blir soligt och litet regn, sedan är allt ännu en öppen fråga.
Sol- och klarväder har det för tillfället varit för skrala 35 procent och regn har det fallit för 10 millimeter. Varmast var det den 2 juli med 21 grader medan de två senaste nätterna var kalla, temperaturen var nere i 8 respektive 7 grader.Sol. Den 7 juli bjöd på sol över Sondby träsk. Nu ska det bli bättre väder än det har varit.

lördag 1 juli 2017

Juni bara två gånger kallare

Årets juni månad placerar sig inom den kallaste tiondelen räknat sedan 1974. Det ostadiga och kylslagna vädret hade en liten ljusglimt i form av en het dag, men det var mulnare och litet regnigare än normalt.

BORGÅ. Medeltemperaturen på 13,2 grader (15,4 i genomsnitt) har underskridits två gånger. Juni 1982 var rekordkall med 11,8 grader medan 1987 hade genomsnittstemperaturen 13,0 grader. Lika kyliga var juni 1985 och 1994, det vill säga för 23 år sedan. Orsaken är lågryck från sydväst och ihärdiga nordvästliga vindar. Vinden ska komma en längre tid från ost-sydost för att det ska bli hett.
Den heta dagen med 25 grader inföll den 17.6. Andra dagar med temperaturer över 20 grader räknades till 7. Kallast var det natten till den 2 och 4 juni då kvicksilvret var nere i +2 grader, det betydde också nattfrost de gångerna.
Det gick som befarat, dvs. trenden från de hittills kallaste vårarna, och vintrarna med för den delen, 1985 och 1987, följdes igen upp av en kall början på sommaren. 1985 hade juni–augusti 13,2 – 15,6 och 16,5 grader och för 1987 13,0 – 15,2 och för augustis del rekordkalla 12,8 grader i medeltal.
Juliprognosen tyder på fortsatt ostadigt och kyligare väder än normalt. Knappa två veckor framöver ligger medeltemperaturen kring 14,5 – 15 grader jämfört med det långvariga medeltalet för juli som är så högt som 18,0 grader. Meteorologer har talat om risken för uteblivna heta dagar i juli. Hoppet står med andra ord till augusti.
Mindre sol än normalt
Sol- och klarvädret för juni stannade på 49 procent. Det betyder att juni hörde till den mulnaste tredje delen sedan 1974. Normalt är det vackert för 56 procent. 
29 gånger har juni varit vackrare,10 gånger var det fallet sedan år 2000. Vackrast var juni 1992 då procenttalet steg till 78. Mulnast var juni 1998 och 2014 då sol- och klarvädret var nere i 36 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert blev nu 7 och de helt mulna dagarna en.
Regnmängden uppgick till 85 millimeter under 11 regndagar. I genomsnitt regnar det 82 millimeter under 10 dagar. I fjol regnade det 94 millimeter i juni. Mest regn denna juni föll det den 12.6. då regnmängden var 18 millimeter samt den 8 juni då det föll 17 millimeter regn.
Åskan gick i juni tre gånger utan större oväsen, men några snygga regnbågar fick vi se ändå.
Månadens sista dag blåste det upp till storm från nordost. På Emsalö uppmättes 22 meter i sekunden i de starkaste vindbyarna.
Ännu kyligt
Till juli utlovas alltså kyligare än normalt, omväxlande väder med både regn och sol men knappast heta dagar åtminstone fram till ungefär månadens mitt, dvs. så långt prognosen sträcker sig. I fjol hade juni 4 och juli 5 heta dagar, så vi ligger långt efter i år.
I juli är medeltemperaturen 18,0 grader, det är vackert för 57 procent och det regnar litet på 60 millimeter. Förra året var medeltemperaturen 17,6 grader, det var vackert för 41 procent och regnmängden var uppe i  99 millimeter.


Spridda skyar. Molnigheten var högre än normalt i juni och det var kyligt och regnigare än normalt.