lördag 11 juli 2020

Hettan försvann i juli

Ojämnt falla ödets lotter. Den värme och sol vi bestods med i juni har mestadels lyst med sin frånvaro i juli. Heta dagar finns inte i synfältet längre fram heller.

BORGÅ. När juni hade en medeltemperatur på 17,7 grader, dvs. 2,5 grader varmare än i genomsnitt, är det tvärtom nu när vi skriver den 11 juli. Medeltemperaturen är 15,2 grader, vilket är 2,5 grader under månadsgenomsnittet för juli. Visst, det återstår två tredje delar av juli, men prognosen utlovar fortsatt ostadigt väder med solglimtar och regn men inga heta dagar, åtminstone fram till den 24.7.
Något varmare
Däremot stiger dagstemperaturen till 20 grader och litet över medan det nattetid är som tidigare, ungefär 10–13 grader.
I statistikens ljus tycks juli bli litet ostadigare och kyligare än på lång sikt. År 2019 och 2018 hade juli 17,5 respektive 20,7 grader i genomsnitt medan de heta dagarna var 10 och 21. Men 2017 var redan svalare med en genomsnittstemperatur på 15,7 grader och en het dag.
Sedan år 2000 har juli haft temperaturer över genomsnittet 14 gånger och under genomsnittet 6 gånger.
För tillfället har det varit vackert för 50 procent medan regnmängden uppgår till 66 millimeter. Regndgarna är 8. Åskan har gått en gång, den 8.7; utan att nå fram till land från Finska viken åtminstone inte till sommarstället på Vessö.

Åskmuller. Ostadigt väder har präglat juli så här långt. Den 8.7. mullrade åskan ute till havs men nådde inte fram till fastlandet på södra Vessö.


onsdag 1 juli 2020

Hetta och sol slutade i rotblöta

Juni var exceptionellt varm och solig med 11 heta dagar, näst mest som bokförts. Hällregnet under månadens sista dygn var mer än välkommet för växtligheten.

BORGÅ. Med medeltemperaturen 17,7 grader (15,2 normalt) placerar sig juni 2020 bland fem-i-topp. Sedan 2000 har bara juni 2013 med 18,0 grader i genomsnitt varit varmare. Högst var temperaturen i juni 1999 då kvicksilvret steg till 18,8 grader. Också juni 1995 med 18,4 grader och 1974 med 18,2 grader i medeltal var varmare än i år. 
Ändå började juni i år med kylslaget väder som pågick till den 9.6. då medeltemperaturen ännu var nere i 14,6 grader. Men medeltemperaturen därefter fram till den 30 juni var hela 19,4 grader.
De heta dagarna började den 10.6. med en dagstopp på 25 grader och dagarna med hetta uppgick totalt till 11 stycken. Varmast var det den 25 juni med 31 grader. Svalast hade vi på morgonnatten den 2 juni då temperaturen var 5 grader.
Flera heta dagar i juni har förekommit en gång, närmare bestämt den rekordvarma juni 1999 då de räknades till 18. Normalt har vi 5 heta junidagar. År 2019 var de rätt höga 9 till antalet men 2018 och 2017 bara fyra respektive en i juni.
Rekordvacker midsommar
Midsommaren var vackrare än någonsin tidigare, räknat från 1974 eftersom det var helt klart alla helgdagar från fredag till söndag.
Det har nog förekommit varmare midsomrar men att alla dagar skulle ha varit klara har inte hänt tidigare. Midsommaraftonen var dessutom het med 27 grader som högst medan lördagen och söndagen hade en högsta temperatur på 24 och 22 grader.
Mycket sol
Det var soligt och klart för 72 procent (58 normalt), vackrast sedan år 2000. Två gånger har juni varit ännu vackrare. Så var fallet 1992 med 78 procent vackert väder och 1988 då det var vackert för 73 procent.
Det ovanliga denna juni var den långa perioden med helt klara dagar. Den sträckte sig från midsommaraftonen den 19.6. till och med den 28 juni, dvs. 10 dagar. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till 17 medan två dagar var helt mulna.
Samtidigt var det torrt. Före midsommaren kom ett mera häftigt regn den 18.6. då det föll 25 millimeter i samband med ett åskväder. Tillsammans med de regn som fallit därförinnan uppgick nederbörden den 18 juni till 56 millimeter.
Den 29.6. föll det sedan 7 millimeter regn och den 30.6. var millimetertalet 63 så att den totala nederbördsmängden blev 126 millimeter. Det är drygt 50 mm mera än normalt, men som synes ojämnt fördelat. I samband med regnet drog vindar med stormstyrka i byarna in över Finska viken och Ågatan i Borgå svämmade över.
Havsvattnet på Vessö blev varmt tidigt. Redan före midsommar var det kring 20 grader och veckan efteråt 23 grader. Märkligt nog förekom ingen blågrön algblomning, kanske på grund av ostliga och nordvästliga vindar i stället för vind från sydväst. Men på nätet kunde man gå in på sidor med uppgifter om alger i vattnet  c. fem till tio kilometer ute på Finska viken.
Juli kallare
Hur julivädret blir vet ingen, men prognosen fram till ungefär halva juli visar på dagstemperaturer på knappa 20 grader och cirka 13 grader nattetid. Ofta faller det också regn.
Om den heta period vi upplevde i juni förblev sommarens enda, kan det kanske vara till glädje för dem som plågats av hetta inomhus, medan andra hoppas på mera hetta och vackert väder.
Normalt har juli en medeltemperatur på 17,7 grader, det är vackert för 57 procent och det faller 74 millimeter under 12 regndagar.
År 2019 var medeltemperaturen 17,5 grader, det var vackert för 50 procent och det föll 75 millimeter under 8 dagar. De heta dagarna uppgick till 10. 

Vädret i juni

Medeltemperatur: 17,7 grader. Normalt: 15,2 grader.
Varmast: 31 grader den 25 juni.
Kallast: 5 grader den 2 juni.
Soligt & klart: 72 procent. Normalt: 58 procent.
Nederbördsdagar: 9. Normalt: 12.
Nederbördsmängd: 126 milllimeter. Normalt: 73 millimeter.


Sol. Den 28 juni slutade en vacker och het period som inleddes på midsommaraftonen. Havspanoramat är fotat från Lilla Tackholmen i riktning norrut.


Regn. Den 30 juni föll det 63 millimeter regn. Vattentunnorna på Vessö svämmade snabbt över.

fredag 19 juni 2020

Midsommaren blir fin

Det är inte självklart att midsommarhelgen blir så fin som det ser ut i år. Solsken, värme och ljumma vindar utlovas.

BORGÅ. Efter den skrala inledningen på juni har vädret visat sig från
sina bättre sidor. För tillfället upplever vi den sjätte heta dagen och de verkar bli över 10 för månaden som helhet. Det har regnat 56 millimeter, mest i samband med åskan den 18.6. då det föll 25 millimeter i Borgå och 17 på Vessö. Det har därtill varit vackert för 60 procent.
Midsommaren består oss med temperaturer mellan 27 och 23 grader. På nätterna är det kring 17 grader. Solen skiner för det mesta och regnen lyser med sin frånvaro.
Varierande
Midsommarvädret varierar kraftigt. I fjol var det rätt bra men 2018 steg vattnet och det blåste kraftigt på midsommaraftonen samtidigt som det regnade. Som värst var det 1998, 2003, 2008, liksom 2014 och 2015 då det var mulet, regnigt och under 20 grader.
Vackrast var midsomrarna 1979, 1985, 1988, 1989, 1997, 2000, 2001 och 2016 då åtminstone någon av dagarna från fredag till söndag var het och det mestadels var soligt. Sju midsomrar har varit regnfria, dvs. 15 procent eller en av sju.
Juni verkar få en medeltemperatur i närheten av 18 grader, vilket skulle innebära att den blir den andra varmaste sedan 2000. Varmast var juni 2013 med genomsnittstemperaturen 18,0 grader. Kyligast var det i juni 1982 med 11,2 grader i medeltal.

Sol och värme utlovas till midsommarhelgen 2020.

torsdag 11 juni 2020

Sommarvärmen är här

Efter en sval början på juni kom sommarvärmen den 10.6. Och den verkar hålla i sig åtminstone till efter midsommaren.

BORGÅ. Den femte juni var medeltemperaturen 13 grader i Borgå men den 10 juni hade den stigit till 14,6 grader. Prognosen fram till den 20 juni utlovar lite olika beroende på om det är Forecas eller meteorologiska institutets beräkningar, men i huvudsak är de liknande. Enligt Foreca blir genomsnittstemperaturen lite på 18 grader medan meteorologiska institutets utsago vittnar om samma sak men påspätt med tre heta dagar. Och de heta dagarna började igår den 10.6. då det i Harabacka uppmättes 25,3 grader.
Vattentemperaturen på Vessö har sakta men säkert stigit från 9 grader för två veckor sedan till 16 grader den 10.6. Men den nordostliga vinden gör att vi får vänta på 20 grader i vattnet ännu en tid. Och med varmare vatten kommer sannolikt också blommande blåalger.
Varmare än normalt 
Normalt har juni en medeltemperatur på 15,2 grader. I fjol var det varmt.
De heta dagarna blev 9 och medeltemperaturen 17,3 grader, det var vackert för 65 procent och det föll 36 millimeter regn.
Räknat från 2015 har medeltemperaturen i juni varit 13,5; 15,3; 13,2, 15,1 och 17,3 grader.
Nu ser det ut att bli någonting mellan 17–17,5 grader i genomsnitt beroende på hur månadens sista tredje del och för all del också perioden 11–20.6. artar sig.
För tillfället har vi haft vackert väder för 50 procent och det har fallit 23 millimeter regn. Normalvärdena är 56 procent och 75 millimeter för juni.
Lugn kväll. Vinden mojnade och lugnet bredde ut sig över viken efter sommarens första heta dag den 10 juni.

söndag 31 maj 2020

Vårvärme i slutet av maj

Maj var kall, blåsig och regnig fram till månadens sista tredje del då det blev varmt och torrt.

BORGÅ. Medeltemperaturen i maj på 9,4 grader (10,7 normalt sedan 1974) är ändå låg. I synnerhet som medeltemperaturen från och med år 2000 är 11,3 grader. Räknat från år 2000 har maj varit kyligare en gång, år 2017 då genomsnittstemperaturen vara 8,9 grader, och 9 gånger sedan 1974. 
Maj började kall och det kyliga vädret höll i sig fram till den 21.5. då varmare vindar från sydväst började dra in över södra Finland. Den 20.5. var medeltemperaturen så låg som 7,1 grader medan genomsnittet för den sista tredje delen av maj hade en temperatur på 13,5 grader. Kallaste maj noterades 1994 då medeltemperaturen var 7,9 grader. Varmast vara det i maj 2018 med 14,6 grader i genomsnitt. Som högst i år var temperaturen den 26 maj med 24 grader, kallast den 1 maj med en temperatur på -2 grader.
Normalt vackert
Det var klart och soligt för 60 procent, dvs. som normalt. Men också i det här fallet kom värmen med solskenet för den 20.5. var det ännu vackert för bara 53 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert väder stannade på 10. Sju av dem inföll efter den 20 maj. En dag var helt mulen.
Nederbördsmängden uppgick till 53 millimeter (43 normalt). Två gånger föll det snö, den 11 och den 15 maj då bland annat de blommande körsbärsträden i Den japanskt inspirerade författarparken norr om huvudbiblioteket avtecknade sig mot en vit mark och bakgrund. Snön smälte båda gångerna bort samma dag. Mest nederbörd föll det mellan den 15 och 20 maj, då millimetertalet blev 27. 
Våren kylig
Det ovanliga med våren liksom vintern var avsaknaden av ett bestående snötäcke och att Borgå å inte hade någon islossning.
Vårmånaderna mars–maj hade en genomsnittlig temperatur på 5,2 grader. Det är i och för sig 0,6 grader mildare än i genomsnitt men den ofta friska nordliga vinden och nederbörden gav ett huvudsakligt intryck av kyla och regn. Kallare vår sedan 2000 har det varit 13 gånger, mildare 8 gånger.
Våren var klar och solig för 50 procent, det samma som normalt. Nederbördsdagarna räknades till 42. I genomsnitt är de 36.
Mot sommaren
Juni har normalt en temperatur på 15,2 grader, det är vackert för 56 procent, nederbördsdagarna är 12 och regnmängden 75 millimeter. I fjol var juni varm, genomsnittstemperaturen var 17,3 grader och de heta dagarna uppgick till 9 samtidigt som det var vackert för 65 procent. Regnmängden blev 36 millimeter, uppmätt under 11 nederbördsdagar.

Vädret i maj

Medeltemperatur: 9,4 grader. Normalt: 10,7 grader.
Varmast: 24 grader den 26 maj.
Kallast: -2 grader den 1 maj.
Soligt & klart: 60 procent. Som normalt.
Nederbördsdagar: 11. Som normalt.
Nederbördsmängd: 53 millimeter. Normalt: 43 millimeter.

Vårens väder

Medeltemperatur: 5,2 grader. Normalt: 4,6 grader.
Kallast: -9 grader den 31.3.
Varmast: 24 grader den 26.5.
Soligt & klart: 50 procent. Som normalt.
Nederbördsdagar: 42. Normalt: 36.


Ofta halvmulet. Vädret i maj var kyligare än normalt, lika vackert som på lång sikt och litet regnigare. Vyn från Maren är rätt typisk för det omväxlande vädret som länge var kallt och blött men slog om till värme under månadens sista tredje del.


onsdag 20 maj 2020

Rekordkall maj får äntligen över normal värme

Det återstår visserligen en tredje del av maj månad, normalt sett den varmaste delen, men så här långt har maj varit kallare än någonsin. Men nästa vecka vänder det. Äntligen.

BORGÅ. Medeltemperaturen 7,1 grader den 20.5. ligger 0,8 grader under genomsnittet för maj 1994 som hade 7,9 grader och är den kallast uppmätta. 
Det beror delvis på lägre dagstemperaturer än normalt men framför allt på att nattemperaturen alla dagar förutom två legat på högst +3 grader, oftast snäppet över 0-strecket eller under.
När maj i genomsnitt har c. 15 grader på dagen och 6 grader på natten och alltså en medeltemperatur kring 10,5 grader, har den så här långt hållit sig kring 12 grader på dagen och 2 grader på natten, vilket alltså inneburit en snittemperatur på 7 grader.
Snö har det fallit den 11 och den 15 maj, och hagel flera gånger den här veckan tillsammans med en och annan åskknall. I regel har nätterna och förmiddagarna varit vackra medan det bildats moln med regnskurar på eftermiddagarna. Procenten för soligt och klart väder är för tillfället 50 och regnmängden 51 millimeter, uppmätt under 10 dagar.
Varmare
Men det kalla vädret viker undan. Till veckoslutet drar varmare vindar från sydväst in över Finland och under nästa vecka stiger dagstemperaturen från tisdag–torsdag upp emot 21–22 grader, samtidigt som nattemperaturen ligger kring 7–9 grader. Det här tyder på en snittemperatur i närheten av 9 grader för maj månad 2020. Kallare har det varit en gång sedan 2000 och sex gånger sedan 1974. 

Mulna eftermiddagar. Maj har tillvidare varit kall, regnig och mulen. Speciellt har molnen dragit ihop sig på eftermiddagarna. Men nästa vecka blir det varmare. I dagsläget ligger medeltemperaturen tre grader under det normala men nu stiger den till närmare fyra grader över det normala, dvs. femton grader i dygnet.


tisdag 12 maj 2020

Snö och drastiskt temperaturfall

Dagen efter mors dag den 10 maj sjönk temperaturen drastiskt samtidigt som snö och snöslask bäddade in marken i ett vitt täcke.

BORGÅ. Ett lågtryck från väster svepte den 11 maj över landet österut och snön vräkte ned i Helsingfors- liksom Borgåregionen samtidigt som temperaturen sjönk ned mot 0 grader.
Differensen till mors dagen den 10 maj var markant. Då var maximitemperaturen uppe i 15 grader och ännu 12 grader när dygnet växlade till den 11 maj. Mors dagens medeltemperatur var närapå 9 grader medan den dagen därpå hade sjunkit till 6 grader och den 12.5. till närmare 3 grader.
Det betydde att medeltemperaturen som den 10 maj var  8,7 grader under de två påföljande dygnen sjönk med en halv grad.
Rött mot vitt
Den Japanskt inspirerade  författarparken norr om Borgå stadsbibliotek besöktes under den gångna veckan av en aldrig sinande ström av fotograferande människor som tog foton av träden och sig själv och vänner bland blommande körsbärsträd.
Där rörde sig kanske omkring 100 personer i timmen, vilket under en 10 timmars besökstid i dygnet innebar 1.000 personer. Under den vecka körsbärsträden blommar kan kanske parken ha besökts av 7.000 personer, plus, minus ett par tusen personer.
När sedan snöfallet började måndagen den 11 maj sveptes parken och körsbärsträden in av ny, vit snö. Det kan uttryckas med ordet makabert.
Kylig maj
Medeltemperaturen är nu cirka 8,3 grader, det har varit vackert för över 60 procent och fallit nederbörd två dagar. Millimetertalet är nu 21.

Denna vecka och delvis nästa vecka blir kylig så medeltemperaturen är uppskattningsvis bara 7 till 7,5 grader den 20.5. Månadens sista tredje del avgör maj månads medeltemperatur men den verkar bli mycket lägre än normalt, dvs. 10,7 grader. Kallast var maj 1994 med 7,9 grader i genomsnitt. Sedan 2000 var maj 2017 med 8,7 grader den kallaste. Varmaste maj inföll 2018 då snittemperaturen noterades till 14,6 grader.


Normalt. Körsbärsträd i blom är ett årligen återkommande fotograferingsobjekt. Fotot är taget mors dagen den 10 maj.


Onormalt. Den 11 maj sveptes parken med träden in i ett snötäcke. 

torsdag 30 april 2020

Litet aprilvärme men mest kyligt

Temperaturen i april blev ungefär som i genomsnitt, men dagarna med vårvärme var få och de nordliga vindarna fick det oftast kylslagna vädret att verka ännu kallare.

BORGÅ. Medeltemperaturen 4,4 grader är 0,3 grader högre än på lång sikt, räknat från 1974, men 0,4 grader kallare om man utgår från år 2000. Från millennieskiftet har april sex gånger varit kyligare och fjorton gånger mildare.
Månaden började kall och fortsatte kylig fram till perioden den 21–23 april då maximitemperaturen på 15 grader uppnåddes den 21.4. Också den 8 april steg dagstemperaturen till 14 grader liksom den 22 och 23 april. Kallast var det på morgonen den 30 april med tre köldgrader. Nätterna var överlag kalla. 18 gånger var temperaturen nere i 0 grader eller under 0-strecket.
Ofta blåste det friskt från norr vilket gjorde att det kändes ännu kallare. I mitten av april var medeltemperaturen 3,7 grader medan månadens andra hälft hade en snittemperatur på 5,1 grader.
Normalt vackert
April var vacker för 48 procent dvs. det samma som i genomsnitt. Sedan 2000 har april varit vackrare 9 gånger.
Vackrast var april 2004 med 70 procent soligt och klart, mulnast april 2015 då det var vackert för 39 procent. Räknat från 1974 var det mulnast i april 1977 då procenten var 28 medan det var som vackrast i april 1990 då sol- och klarvädret uppgick till 72 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert blev sju medan de helt mulna dagarna räknades till två.
Länge torrt
Nederbördsdagarna stannade på 13 (11 i genomsnitt). Regnigast var det mellan den 10 och 17 april, sedan rådde länge uppehållsväder fram till den 29 april då det föll snö och hagel.
Marken var också vit den 16 april, men snön smälte bort samma kväll.
Vårtecken
I fjol var april varm. Medeltemperaturen skrevs till 6,3 grader. Temperaturen steg till 21 grader den 23 april, vilket var rekordtidigt för tidpunkten när temperaturen första gången når upp till minst 20 grader.
Vårtecknen droppade förstås ändå in även denna april. I Japanska parken ett stenkast norr om Borgå stadsbibliotek blommade som vanligt scillorna och vitsipporna först, senare några blyga narcisser. Parkens körsbärsträd, som i fjol blommade den 27 april och fick folk att vallfärda dit med kameror i hand, är ännu i knopp med undantag för ett träd som synbarligen är av en tidig sort. Men väderprognosen bär på löften om en tilltagande värme redan första veckan i maj. Därefter blir det igen litet kyligare.
Normalt har maj en medeltemperatur på 10,7 grader, det är vackert för 60 procent och det faller nederbörd 10 dagar. År 2019 var medeltemperaturen 10,3 grader, det var vackert för 50 procent och det föll nederbörd 13 dagar. Regnmängden dokumenterades då till 84 millimeter. I genomsnitt faller det c. 50 millimeter regn i maj.
Egil Green

Vädret i april

Medeltemperatur: 4,4 grader. Normalt: 4,1 grader.
Varmast: 15 grader den 21.4.
Kallast: -3 grader den 30.4.
Soligt & klart: 48 procent dvs. som normalt..
Nederbördsdagar: 13. Normalt: 11.

Bakslag. Våren kom inte utan bakslag. Den 16 april var marken vit fram till sena kvällen.

Märkligt moln. Den fjortonde april seglade en ovanligt molnformation lågt över havet på Vessö.

lördag 25 april 2020

Våren tog ett steg tillbaka

Vårvärmen mot slutet av april höll i sig i tre dagar men sedan fick nordliga vindar temperaturen att sjunka.

BORGÅ. Den kalla och regniga april som inleddes den 11.4 slutade den 18:e då det blev torrare och mellan den 20 och 23 april upplevde vi dagar med en maximitemperatur på 15 grader, den 21.4; samt nattemperaturen kring fyra värmegrader. 
Därefter var det slut på det roliga. Vinden vände till nord och fastän det på dagarna var närmare 10 grader orsakade vindens kyleffekt att det kändes ovanligt kallt jämfört med dagarna innan. På morgonnatten i dag den 25.4. sjönk temperaturen till -2 grader, senast det var fallet var den 12 april.
Också snö
Medeltemperaturen med fem dagar kvar till Valborg är nu 4,5 grader (4,1 normalt), det har fallit nederbörd 12 dagar. Allt sedan den 17.4. har det varit uppehåll. Torsdagsmorgonen den 16 april var marken vit av snö, men snötäcket smälte bort samma dags kväll.
För tillfället har vi haft vackert för 50 procent och det utlovas halvklart fram till månadsskiftet, så procenten bibehålls sannolikt.
Vårtecken
Vårtecknen droppar ändå in. I Japanska parken utanför vårt hus blommar scillorna och några blyga narcisser med dem.
I fjol då april var ovanligt varm började svål magnolian som körsbärsträden blomma kring den 27 april. Vi får nog vänta på det till tidigast första veckan i maj.

Vårtecken. Scillorna står än så länge för blomsterprakten i Japanska parken – eller den Japanskt inspirerade författarparken – som den egentligen heter.


söndag 12 april 2020

Solvädret övergår i regn och rusk

Påsken är en nyckfull högtid vad vädret beträffar på gränsen mellan vinter och vår.  I år var långfredag och påsklördag den 10–11.4. mild, halvklar och torr men påskdagen blöt och kall. Så blir också påskannandag.

BORGÅ. Strålande påskväder fortsätter med 20 graders värme rubricerades inlägget på denna blogg om förra påskens väder, som inföll fredagen den 19 till måndagen den 22 april och var drygt en vecka senare än i år, men i alla fall. Det var varmt.
Eftersom påsken är en rörlig högtid som inträffar någon gång mellan den 23 mars och den 24 april är redan de naturliga avvikelserna så stora att vädret kan bli litet hur det råkar.
Som normalt
April har i detta nu en medeltemperatur på +4,1 grader, vilket är exakt som på lång sikt. Det har varit vackert för c. 60 procent och fallit nederbörd 7dagar av 12. Det här måste man nog godkänna som hyfsat, men fortsättningen blir ostadigare, regnigare och kallare, främst under kommande vecka.
När jag skriver detta inlägg hamrar regnet mot taket, hunden har varit ut och luktar som en våt hund brukar och så kommer det att fortgå en tid. Meteorologiska institutet utlovar ett väder med dagligt regn och fem till åtta grader på dagen fram till fredagen den 17.4. Därefter blir det sol och litet varmare. Långsiktsprognosen som sträcker sig till den 25 april på sajten klart.se visar att medeltemperaturen alltjämt håller sig vid 4,1 grader men att det blir mestadels mulet och att det faller nederbörd över 20 millimeter.
Varmt och kallt
I fjol var april strålande, medeltemperaturen var 6,3 grader, som varmast var det 21 grader, det var vackert för 69 procent och det föll nederbörd 4 dagar.
Men det kan vara värre. April 2017 var den kallaste på 20 år med ett temperaturgenomsnitt på 2,4 grader, 43 procent vackert och 16 nederbördsdagar.
Vårtecknen fortsätter hur som helst att droppa in. På långfredag den 10 april visade sig några blyga vitsippor längs en stig vid Uddas. På samma rutt märktes nere vid ån att renoveringen av brunnar och rör vid avloppsreningsverket/pumpstationen i Kokon äntligen är genomförd efter ett snart två års arbete. 
Vårtecken. Vitsipporna blommade långfredagen den 10 april.

Byggarbetena vid pumpstationen i Kokon är färdiga och trafiken löper normalt.


Regn. Påsksöndagen kom med regn och rusk. Utsikt från bilen mot nya bron.

tisdag 31 mars 2020

Mars mild och rätt solig

Mars fortsatte i likhet med vintermånaderna med en temperatur rejält över det normala. Det förekom också perioder med såväl regn som solsken.

BORGÅ. Medeltemperaturen +1,8 grader är cirka tre grader högre än i genomsnitt (-1,5 grader). Men kall blåst fick temperaturen att många gånger kännas lägre.
Hur som helst har mars varit mildare bara två gånger sedan 2000 och fyra gånger sedan 1974. Mildaste mars hade vi 2007 med +3,2 grader. Kallast var det för sju år sedan, 2013, då temperaturmedeltalet stannade på -6,7 grader, kallare än alla vintermånader det året. I mitten av mars det här året var medeltemperaturen +2,0 grader, så den senare hälften av månaden hade en snittemperatur på +1,6 grader. Varmast var det den 28 mars då temperaturen var uppe i 11 grader, kallast på morgonnatten den 31 mars med -9 grader.
Regn och sol
Att det var mildare i början berodde på att det drog in lågtryck från sydväst och därför ofta regnade fram till den 18 mars, både häftigare och i form av duggregn. I Vanda var nederbördsmängden c. 55 millimeter, normalt är den 20 millimeter mindre. Snö som stannade på marken i Borgå förekom mellan den 4 och 5 mars samt den 20 och 23 mars. Den 31.3. föll det så mycket snö att marken blev vit igen.
Nederbördsdagarna uppgick till 18 (14 normalt). De flesta inföll före den 15.3. Mellan den 21 och den sista mars var det uppehållsväder. Då sken också solen mest och nätterna var klara. Procenten för soligt och klart väder blev hyggliga 41 (48 normalt, räknat från 1974). Vackrare i mars har vi haft 10 gånger på tjugo år. 
Vackrast i mars var det 1980 med 68 procent och 2013 med 66 procent sol- och klarväder. Mulnast hade vi 1995 med 22 procent samt 1978, 1988, 1989 och 1992 då procenten var 25. I fjol var mars också mild med en snittemperatur på -0,3 grader och det var vackert för 31 procent. Däremot var den kalla mars 2018 med -4,7 grader i genomsitt  vackert för hela 48 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert och de helt mulna dagarna blev båda sju till antalet.
Omväxlande april
April ser i väderprognosens ljus ut att under de närmaste tio dagarna få en medeltemperatur kring +3 grader. Först är det soligt, därefter mulet med små mängder nederbörd.
April har i genomsnitt en medeltemperatur på +4,1 grader, det är vackert för 48 procent och faller nederbörd 11 dagar. Förra året var april fin. Medeltemperaturen var 6,3 grader, det var vackert för 69 procent och det föll nederbörd 4 dagar.


Vädret i mars

Medeltemperatur: +1,8 grader. Normalt: -1,5 grader.
Varmast: +11 grader den 28.3.
Kallast: -9 grader den 31.3.
Soligt & klart: 41 procent. Normalt: 48 procent.
Nederbördsdagar: 18. Normalt: 14.


Också sol. Omväxlande väder med regn och sol var karakteristiskt för milda mars. Fotot är taget den 8 mars då solen sken från en klarblå himmel.


söndag 22 mars 2020

Marssnö- och solsken på

Vädret i mars går mot det soligare trots små bakslag med snö.

BORGÅ. Vårdagjämningen i går den 21.3. då dag och natt är lika långa överallt på Jorden fick en hälsning från Kung Bore i form av ett tätt snöfall mitt på dagen. En del av snön ligger fortfarande kvar på marken.
Men vi har också fått sol i allt frikostigare former. När sol- och klarvädret i början av mars låg vid 8 procent är vi nu uppe i 33 procent.  De milda temperaturerna under första tredje delen av mars har från mitten av månaden förbytts till kallare nätter och soligare dagar. Mellan den 15–17 var nattemperaturen nere i 6 köldgrader. Kallast hade vi den 21 och 22.3. med -8 grader på morgonnatten. Varmast var det den 20 mars med +9 grader.
Högre än normalt
Medeltemperaturen är för tillfället  +1,7 grader. Det är drygt tre grader högre än normalt i mars. 
Nederbördsdagar har förekommit rikligt, dvs. 16 av 22 i detta nu.  Till slutet av mars utlovas sol s.g.s. dagligen och temperaturer litet under + 10 grader på dagen. Efter nästa veckas tisdag den 24.3. verkar också nattemperaturen att hålla sig över 0 grader.
Den 29 mars övergår vi till sommartid då visarna flyttas en timme framåt. Kvällarna blir då ljusare och morgnarna mörkare. Den 28 oktober är den sen dags att igen återgår till normal- eller vintertid. Man får hoppas att coronapandemin som upptar allt i nyhetsväg för tillfället ebbat ut tills dess.


Snöfall. En snöby svepte in över Borgå på dagen den 21 mars.Sol. Den 22 mars lyste solen från en klarblå himmel. Havet på Vessö har varit öppet hela vintern och svanparen har stannat kvar när det funnits mat.

onsdag 11 mars 2020

Milt, blött och någon solglimt

Mars tycks fortsätta med den vädertyp som rådde under vintern, dvs. det milda, blöta och sporadiskt soliga vädret fortsätter.

BORGÅ. För tillfället är medeltemperaturen +2,5 grader (-1,5 normalt). Den mildaste mars hade vi 2007 då temperaturen i snitt steg till +3,2 grader. Det är enda gången det varit en högre temperatur än i år. 
De för mars typiska kalla nätterna och soliga, varma dagarna har lyst med sin frånvaro på några få undantag när. Den 7 och 8 mars gick temperaturen på natten ned till två, tre köldgrader. Temperaturvariationerna mellan dag och natt har varit små. För det mesta har dagstemperaturen kretsat mellan 3 och 6 värmegrader.
Snö fick vi den 4.3. men den hade smält bort följande dag. Regn har förekommit 8 av 10 dagar och nederbördsmängderna har varit rikliga.
Sol - och klarväder har vi haft för 19 procent när det normalt ska vara 48 procent vackert i mars. Det är det mulnast noterade någonsin för mars.
Det blev aldrig någon termisk ordentlig vinter med bestående snötäcke och dessutom frös Borgå å aldrig på så att man kan tala om en ordinarie islossning, bara då och då förekom ett tunt istäcke. I stället hade vi högvatten som först nu har avtagit och mycket blåst.
Litet kallare
Prognosen visar på ett väder som blir aningen kallare och soligare under de kommande veckorna, men medeltemperaturen håller sig stadigt över 0 grader och torde landa på c. +2 värmegrader kring den 24.3. Notera kan att nätterna fr.o.m. torsdag denna vecka till början av nästa vecka blir kalla med temperaturer ned till -7 grader.
Värmeöverskottet för januari-februari är uppe i 13,7 grader, dvs. så mycket varmare har det varit än normalt och nu när kanske även mars får ett överskott på c. +3,5 grader har årets tre första månader i snitt varit omkring sex grader mildare per månad än normalt. Det är unikt. Blir intressant att se hur fortsättningen av våren och i synnerhet sommaren blir.


Undantag. Den mulna och blöta inledningen av mars hade några dagar då det förekom sol. Den 8 mars var en av dem.

söndag 1 mars 2020

Också februari mild och vintern den varmaste

Februari fortsatte i samma fotspår som vintermånaderna december och januari. Februari blev lika mild som februari åren 1989 och 1990. Vintern blev å sin sida den mildaste någonsin.

BORGÅ. Medeltemperaturen i februari på +0,8 grader är cirka 6 grader mildare än i genomsnitt. Lika milt hade vi i snitt i februari åren 1989 och 1990. Hade vi inte haft en skottdag hade februari fått en medeltemperatur på +0,9 grader och blivit rekordvarm. Men nu råkade månadens kallaste period inträffa mellan den 25–29.2. då nattemperaturen gick ned till 10 grader och dagstemperaturen med nöd och näppe överskred 0 grader. Ännu den 25 februari var medeltemperaturen +1,5 grader.
Dygnstemperaturen höll sig länge över 0 grader, vilket innebar att den termiska vintern inte kom förrän den 24.2. Dessutom ska medeltemperaturen per dygn hålla sig under 0 grader tio dagar i följd för att kriteriet för termisk vinter ska uppfyllas. Det ser inte ut att vara fallet eftersom det igen utlovas mildare väder i början av mars.
Mildast var det mellan den 11 och 24 februari då nattemperaturen höll sig över 0 grader och dagstemperaturen steg till 7 grader som högst den 18.2.
Riklig nederbörd och solglimtar
Februari bjöd på sol och klart väder för 32 procent (37normalt) men det skedde först i slutet av månaden då det blev klart och kallt liksom under några dagar den första februariveckan. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till fem medan de helt mulna dagarna stannade på 10.
Det föll rikligt med regn. Nederbördsdagarna uppgick till 19 (14). Häftigast var skyfallen den 21–22.2. då det regnade s.g.s. hela dagen.
Snön lyste mestadels med sin frånvaro men den 5–6 och den 12 hade vi snö på marken som snabbt smälte bort igen. Också den sista februari kom med snö som fortfarande ligger kvar.
Karakteristiskt för februari var det nästan stationära högvattnet. Sällan gick vattennivån ned under 50 centimeter över normalvattenståndet. Som högst var vattennivån två gånger i februari då den steg till 108 respektive 102 centimeter över det normala. Åvattnet svämmande upp på gator och gångstråk och lämnade vass och skräp efter sig.
Rekordmild vinter
Vintern blev den mildaste någonsin men i övrigt rätt normal. Medeltemperaturen +1,5 grader är ovanlig. Den överskrider med en grad den tidigare mildaste vintern 2007-2008, som hade +0,5 grader i snitt. Normalt har vintern en medeltemperatur på -4,4 grader så det var nästan sex grader mildare än en vinter ska vara i genomsnitt.
I december 2019 var medeltemperaturen +1,5 grader, i januari +2,2 grader och i februari +0,8 grader. I fjol var vinterns medeltemperatur -2,7 grader. Kallast i vinter var det den 28 december och den 29 februari med 10 köldgrader. Det är den mildast noterade kallaste temperaturen, för vinter 2007-2008 var det som kallast -12 grader.
Vintern 2019-2020 var vacker för 26 procent, fördelat så att december hade en procent på 18, januari på 27 och februari på 32. Normalt är vintern vacker för 30 procent. I fjol var det vackert för 19 procent.
Nederbördsdagarna blev 57 och jämnt fördelade så varje vintermånad hade 19 dagar med nederbörd. I genomsnitt är de 53. I fjol var de 49.
Ån har för tillfället den 29.2. ett tunt istäcke som väntas smälta bort. Ser vi tillbaka på den milda vintern 2007-2008 utan bestående snö var det ovanliga också att vi hade två islossningar i Borgå å. Första gången isen försvann var den 14 mars. Sen följde en kall period på drygt en vecka då det igen frös på. Den 1 april 2008 skedde sedan den andra islossningen. 
Blött och milt
Mars ser i väderprognosens belysning ut att för de närmaste veckorna få en medeltemperatur på cirka en till två värmegrader, för det mesta är det mulet och faller blötsnö. Temperaturen pendlar mellan +5 och -2 grader.
Det utlovar inte gott för i snitt är mars vacker för 48 procent, det faller nederbörd 14 dagar och medeltemperaturen är -1,5 grader.
2019 hade vi -0,3 grader i mars, det var vackert för 31 procent och nederbördsdagarna uppgick till 20.

Vädret i februari 2020

Medeltemperatur: +0,8 grader. Lika hög som i februari 1989 & 1990. Normalt: -5,3 grader.
Mildast: + 7 grader den 18.2.
Kallast: -10 grader den 29.2.
Soligt & klart: 32 procent. Normalt: 37 procent.
Nederbördsdagar: 19. Normalt: 14.

Vinterns väder

Medeltemperatur: +1,5 grader. Nytt rekord. Normalt: -4,4 grader.
Mildast: +8 grader den 8 och 21 januari.
Kallast: -10 grader den 28.12.19 & 29.2.20.
Soligt & klart för 26 procent. Normalt: 30 procent.

Nederbördsdagar: 57. Normalt: 53.


Isfritt. Borgå å var isfri den 25 februari men ett tunt istäcke lade sig i.o.m. kölden i slutet av månaden.Högvatten. Det var ofta högvatten i februari, vilket syns på strandpromenaden den 23.2.

onsdag 12 februari 2020

Milt och omväxlande

Det milda vintervädret håller i sig. Februari kan som januari bli rekordvarm och vintern verkar som helhet också slå ett nytt värmerekord.

BORGÅ. I nuläget är medeltemperaturen +0,4 grader (-5,4 normalt för februari) och väntas stiga till ungefär +1 grad till månadsskiftet. Det utlovas visserligen några dagar med temperaturer under 0 grader men på det hela taget växlar temperaturen kring och mestadels över 0-strecket.
Folk har frågat om det förekommit liknande vintrar och det har det, men de är få. 1989 var en mild vinter och mildast var vintern 2007-2008 då medeltemperaturen blev +0,5 grader. För tillfället verkar det som om vi skulle få en genomsnittstemperatur för vintern på +1,0 – +1,5 grader.
Det betyder inte att det inte kan skärpa till i mars. Så skedde just 2008 då mars med -0,3 grader var ungefär lika kall som januari och kallare än februari  (+0,4) februari och mars var då vinterkall mellan den 19 och 26.3.
Det har regnat mycket i februari i år och den snö som föll på morgonnatten den 12.2. är på väg att smälta bort. Procenten för vackert väder är 33 och nederbördsdagarna 8.
Högvattnet fortsätter och nästan dagligen är vattenståndet uppe kring 60 – 80 cm över det normala. Den 10 februari var barometertrycket rekordlågt 961mmHg. Ser man på barometern som på en urtavla stod pilen på kl. 7. Vid normalt lufttryck är den på kl. 12.

Lågtrycket och högvattnet har åtföljts av ett blåsigt väder som i början av veckan betydde stormvindar med 25 m/sek på Emsalö sydspets.
Tillfällig snö. Den snö som föll morgonnatten den 12 februari smälte bort längs dagen.

Högvatten. Högvatten på 60 -80 cm över det normala har hört till det omväxlande, milda och blöta vintervädret. Hunden Molly på promenad vid åstranden.

fredag 31 januari 2020

Nytt värmerekord i januari

Januari var ovanligt mild vilket fick medeltemperaturen att stiga högre än någonsin tidigare. 

BORGÅ. I genomsnitt har januari en medeltemperatur på -5,2 grader. I år stannade den på 2,2 värmegrader. Det är 7,4 grader högre än normalt. Det tidigare värmerekordet från 1989 på 0,0 grader överskreds med stor marginal.
Också ur Helsingforsperspektiv är januaritemperaturen unik. En tabell över medeltemperaturen fr.o.m. 1900 på Meteorologiska institutets hemsida visar att det i Kaisaniemi förekommit fyra år då januari haft  en snittemperatur över 0 grader. 1925 var den +1,1 grader, 1931 uppgick den till +1,4 grader, 1989 var den +0,5 grader och 2008 var den uppe i +0,6 grader.
I en blogg på Forecas hemsida konstaterar meteorolog Joanna Rinne att det i Helsingfors i januari förekommit flera dagar med plusgrader än på 30 år. Det blev inte en enda dag då temperaturen skulle ha hållit sig under 0 grader hela dygnet, nej, 0-strecket  överskreds någon gång varje dag. För Borgås del gäller samma sak, med undantag för den 10 januari, då maximitemperaturen stannade på 0 grader.
Ovanligt var också att dagstemperaturen i januari steg till +8 grader. Så var fallet den 8 och den 21.1. Det har hänt en gång tidigare, den 10 januari 2007.
Januari var mildare än december och november, som uppvisade en snittemperatur på +1,5 och +1,9 grader. Nio gånger gick dygnstemperaturen ner under 0 grader. Som kallast var det den 11.1. med  temperaturen -7 grader. Kallast i vinter så här långt hade vi i december då temperaturen sjönk till 13 köldgrader. 
Om februari får en medeltemperatur på högst -2,0 grader blir också vintern den mildaste. Än så länge är vintern 2007–2008 med medeltemperaturen +0,5 grader den mildaste.
Mulet och regnigt
Det milda vädret med vindar från sydväst, påspädda med Föhnvindar från de norska fjällen, har som brukligt åtföljts av moln, regn eller snö. Dagarna med sol uppgick till omkring tio och var uppskattade. Procenten för soligt och klart väder stannade på 27 (29 normalt). Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till tre medan 11 dagar var helt mulna.
Det föll nederbörd i 19 dagar, mest i form av regn eller snöslask. Men vi hade också snö på marken mellan den 5 och 6, den 23 och 24 och den 27 och 28 januari. Också den 30.1. föll det blötsnö som stannade kvar på marken till månadsskiftet. Vattenståndet har varit högt i flera repriser. Som högst var det kring den 11 januari då vattnet steg till 98 centimeter över det normala i Borgå. 
Februari varmare
Februari har i genomsnitt en temperatur på -5,4 grader. Notera att -5,4 grader är medeltalet för åren 1974–2020. Mellan 1974 och 1999 var medeltalet för februari -5,9 grader och mellan 2000 och 2020 var den -4,4 grader. Februari liksom vinter i sin helhet har alltså blivit varmare.
Februari är normalt vackert för 37 procent och det faller nederbörd i 14 dagar. Förra året var januari kall (-6,0 grader) och februari mild med en snittemperatur på -0,2 grader. 2019 var februari vacker för 27 procent och det föll nederbörd i 14 dagar.
Långtidsprognosen fram till månadens mitt tyder på en medeltemperatur för februari 2020 på en köldgrad. Det kallare och soliga vädret efter den första veckan i februari återgår igen till ett milt och mulet väder om man vågar lita på en i och för sig ganska svajig prognos.

Vädret i januari

Medeltemperatur: +2,2 grader. Nytt rekord. Normalt: -5,2 grader.
Varmast: +8 grader den 8 och 21.1. Lika varmt som i januari 2007.
Kallast: -7 grader den 11.1.
Soligt & klart: 27 procent. Normalt: 29 procent.
Nederbördsdagar: 19. Normalt: 18.


Isfritt. Borgå å är isfri ovanligt sent. Fotot är taget den 10 januari men situationen var den samma i slutet av månaden. Foto: Egil Green.


lördag 25 januari 2020

Det kan bli snö till månadsskiftet

Med en medeltemperatur i januari som ligger nästan åtta grader över genomsnittet –  dvs. +2,5 i stället för -5,0 – känns det ovanligt när det igen utlovas litet kyligare och eventuellt snö till månadens sista vecka.

BORGÅ. Maximirekord har slagits för januari på många håll i landet och också Borgå har nu en högsta temperatur på +8 grader som noterats den 8 och 21 januari. Medeltemperaturen är likaså rekordhöga +2,7 grader för tillfället och väntas sjunka något så att månadsmedeltalet stannar på c. +2 grader.
Men det blir alltså kyligare, om bara litet. Temperaturen pendlar mellan fyra värme- och två köldgrader fram till den 31.1. och samtidigt utlovas litet snö den 27, 29 och 30 januari, vilket indikerar att vi kan ha ett tunt lager snö på marken när februari inleds.
Novemberväder, eller?
Man kan vara av olika åsikt, men snö och köld är att föredra ur flera perspektiv. Nu när det har rått novemberväder i snart tre månader med regn och blåst och milda vindar har det gjort att byggnader blivit blöta och att vägar förstörts på ett annat sått än om vädret hade varit torrt och kallt som det borde vara normalt med tjäle i jorden.
Om det här milda, blöta vädret är det nya normala är frågan. Eller är det ännu bara naturliga avvikelser som hör till med vår vädertyp här i Norden?
Snö hade vi i januari mellan den 5 och 6 och den 23 januari föll det snö från kl. 15 på eftermiddagen men den hade smält bort till 22-tiden.
För närvarande har vi haft vackert väder för c. 30 procent medan det fallit nederbörd 14 dagar.
Februari ser i början ut att få en snittemperatur på -1 till -2 grader under första veckan, men hur det fortsätter är för tidigt att säga.


Bedrövligt. Skidbacken i Kokon ser inte mycket ut för världen men kanske det tar sig.


Sju timmars vinter. Den 23 januari snöade det mellan kl. 15 och 16 men snön hade försvunnit mot 22-tiden. 


onsdag 15 januari 2020

Fortfarande milt med blåst och högvatten

Den ovanligt milda januari fortsätter. Till vädertypen hör hårda vindar från sydväst och högvatten som följer på varandra.

BORGÅ. Till idag utlovas maximitemperaturer på 8 grader, något som inte tilldragit sig i januari tidigare och som var ett faktum redan den 8.1. Medeltemperaturen ligger för närvarande vid 2,3 grader, också nytt januarirekord. I prognosernas belysning ser det ut som om januari skulle få en medeltemperatur på minst +1,0 grader, vilket i så fall skulle vara det högst noterade sedan egna observationer inleddes 1974. Närmast ligger januari 1989 som hade 0,0 grader i genomsnitt.
Större bild
En större bild med data om medeltemperaturen i januari i Helsingfors visar att temperaturen i genomsnitt i Kaisaniemi hållit sig över 0 grader åren 1925, 1930, 1989 och 2009. Mildast var det 1930 med 1,4 grader. Då är det att notera att medeltemperaturen i Helsingfors normalt är c. en halv till en grad högre än i Borgå, så när det i Helsingfors var +0,6 grader 2008 hade vi i Borgå -0,3 grader. 1989 var det +0,5 grader i Helsingfors och alltså 0,0 grader i Borgå.
Med det milda vädret har följt hårda vindar och stormbyar. Vattenståndet ha varit högt i flera repriser. Som högst var det kring den 11 januari då vattnet steg till 98 centimeter över det normala i Borgå. För tillfället är vattnet ungefär 50 centimeter över det normala.
Också sol
Procenten för sol- och klarvädret är nu 38 för det har också varit soligt 8 dagar av 15, trots dagens hällregn.
Snö hade vi i Borgå mellan den 5 och 6 januari. Den snö som bildades med snökanoner i Kokon skidbacke håller på att smälta bort, det är lätt att hålla sig för skratt för dem som ansvarar och har ekonomiska intressen för backen.
Mild vinter?
När också februari och mars förutspås ha en medeltemperatur på c. en till två grader över det normala ser vintern ut att bli en av de mildaste. Den mildast vintern hade vi 2007-2008 med medeltemperaturen +0,5 grader
 Nu verkar det som om december-januari får en medeltemperatur på c. +1,4 grader. Får februari en genomsnittstemperatur på minst +0,4 grader skulle vi ha ett nytt maximirekord för vintern på +0,6 grader. Men det är ännu bara spekulationer. Öppnas portarna till norr blir det snö och köld på ett dygn.

Högvatten. Vy från västra åstranden den 12 januari. 

måndag 6 januari 2020

Januari kan bli rekordvarm

Om det är en naturlig fluktuation i temperaturen eller ett utryck för klimatuppvärmningen kan diskuteras, hur som helst ser januari 2020 ut att bli en av de varmaste om inte den varmaste.

BORGÅ. Medeltemperaturen i skrivande stund är +1,6 grader och något omslag till det kallare finns inte i sikte. Tvärtom visar den svenska väderappen klart.se att det två veckor framöver råder en temperatur på c. +2,5 grader. Det skulle betyda en medeltemperatur för januari på +2,1 grader kring den 20.1.
Stannar medeltemperaturen på plussidan när månaden går mot sitt slut är det unikt. Sedan 1974 är genomsnittstemperaturen för januari nämligen -5,2 grader. Varmast i januari var det år 1989 med medeltemperaturen 0,0 grader, 2008 då det var -0,3 grader i genomsnitt samt 2001 och 2005 då vi hade -1,0 grader i medeltemperatur.
Rätt vackert
Januari 2020 har börjat med relativt vackert väder. Med undantag för trettondagen i dag har vädret varit rätt soligt och procenten för soligt och klart väder är nu 39 (29 procent är långsiktsmedeltalet för januari).
Nederbörd har det fallit i form av duggregn den 3.1. och snö morgonnatten den 6.1. I morse visade mätstationen i Harabacka att det fallit 5 centimeter snö. Den kommer att smälta bort inom de närmaste dagarna.
I fjol var januari kall, medeltemperaturen var -6,0 grader men det var ingenting emot januari 1987 då vi hade -17,8 grader i genomsnitt och 35 köldgrader som kallast.

Pengar till Borgå. Ryskregistrerade bussar med turister flockades nära Gamla bron på trettondagen.


Ny is. Ett skört istäcke hade lagt sig över Borgå å på morgonen den 6 januari.