torsdag 31 oktober 2019

Oktober kom med vinterkänning

Oktober blev litet kallare än normalt och den sista veckan bjöd både på snö och köldgrader. Samtidigt var det mulnare och regnigare än normalt.

BORGÅ. Medeltemperaturen 5,3 grader är 0,6 grader lägre än i genomsnitt och 1,5 grader lägre än oktober i fjol. Perioden fram till den 10.10. var kall med en medeltemperatur på 4,1 grader. Sedan började mildare vindar dra in från sydväst tillsammans med regn och blåst så att temperaturgenomsnittet den 25 oktober var uppe i 6,2 grader. Den kalla sista veckan med snöslask och snö ändrade på situationen, nattemperaturen gick rejält ned under 0 grader medan dagstemperaturen knappt steg över 0 grader. Den 15 oktober hade vi en medeltemperatur på 4,9 medan andra hälften av månaden hade snittemperaturen 5,7 grader, trots den kalla sista veckan. Varmast var det den 13 oktober då temperaturen gick upp till 13 grader. Kallast var det morgonnatten den 29 och 30 oktober med –4 grader.
Oktober har vad temperaturen beträffat gått i ungefär samma banor de senaste fem åren. 2017 var medeltemperaturen 5,4 grader, 2016 var den 4,9 grader och 2015 igen 5,3 grader. 28 gånger har det varit mildare och 16 gånger kyligare i oktober. Kallast var det 1992 med 0,7 grader och mildast 2000 med ett temperaturmedeltal på 9,1 grader.
Sol och regn
Det var vackert för 23 procent, vilket för oktobers del är lägre än normalt. Räknat från 1974 är genomsnittsprocenten 36 och fr.o.m. år 2001 litet lägre, dvs. 33 procent. Vackrast var oktober 1988 med 57 procent, följd av oktober 2015 då vi hade sol- och klart väder för 55 procent. Mulnast hade vi i oktober 2017 då det var vackert för endast 16 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert uppgick till en, den 30.10. var det 87,5 procent vackert. Helt mulet var det sju dagar. 
Nederbördsmängden steg till 113 millimeter, uppmätt under 20 dagar (12 normalt). I genomsnitt faller det 94 millimeter nederbörd i oktober räknat sedan 1982.
De första snöflingorna dalade ned den 4.10. I genomsnitt sker det den 21.10. Ett litet kraftigare snöfall med stora blöta flingor ägde rum den 26–28 oktober. Snön låg kvar i ett tunt täcke men hade till största delen smält bort igen mot slutet av månaden. Mest nederbörd i oktober hade vi 2017 då vi fick 207 millimeter, rekord för alla månader. Minst nederbörd bestod oss oktober 2015 med då det föll 20 millimeter.
Kyligt i sikte
November har i medeltal en temperatur på +1,2 grader, det är vackert för 24 procent och det faller nederbörd 15 dagar. I fjol var temperaturen för årstiden höga 2,7 grader i genomsnitt, det var vackert för 21 procent och nederbördsdagarna räknades till 12. Först var det milt, men den sista tredje delen av november 2018 var kall med en medeltemperatur på två köldgrader.
Prognosen för november fram till den 13.11. på den svenska appen Klart utlovar kyliga tider. Medeltemperaturen kretsar kring ett par tiondelar över 0 grader, det faller nederbörd s.g.s. dagligen och det är mestadels mulet. 

Vädret i oktober

Medeltemperatur: 5,3 grader. Normalt: 5,9 grader.
Varmast: 13 grader den 13 oktober.
Kallast: -4 grader den 29–30 oktober.

Soligt & klart: 23 procent. Normalt: 36 procent.
Nederbördsdagar: 20. Normalt: 12.
Nederbördsmängd: 113 milllimeter. Normalt: 94 millimeter.
Första snön: 4.10. Normalt faller den första snön den 21.10.Snö. Den 27 oktober föll det blöt snö liksom dagen innan och efter. I bakgrunden stadsbiblioteket.

måndag 21 oktober 2019

Grå och kylig oktober

Oktober har varit som den brukar, våt och grå och samtidigt aningen kallare än normalt.

BORGÅ. Medeltemperaturen har stigit vecka för vecka men ligger fortfarande i dag den 21.10. på 5,5 grader, dvs. några tiondelar under genomsnittet som är 5,9 grader. Prognosen för slutet av månaden tyder på att det blir kallare så om vi räknar med en genomsnittstemperatur på cirka 5,4 grader landar vi en halv grad under det normala när oktober övergår i november.
Karakteristiskt för vädret har varit för årstiden rätt varma dagstemperaturer medan nattemperaturen legat under det normala. Men fr.o.m. den 16.10. har köldgraderna på morgonnatten uteblivit och nattemperaturen har stigit från fem upp till åtta grader. Som kallast var det den 15.10. då temperaturen var nere i tre köldgrader.  Varmast var det den 13.10. med 13 grader.
Regnigt
Det har regnat tre dagar av fyra varför sol- och klarvädret för närvarande är 20 procent. Normalt har vi ett procenttal på 36. Regnmängden är nu uppe i 88 millimeter då den är 79 millimeter i genomsnitt för hela oktober. Kraftigare regn har förekommit 3-4 gånger, mest regn fick vi den 11 oktober då det regnade 26 millimeter. Mestadels har det ändå fallit 2-4 millimeter i form av duggregn och spridda regnskurar. Morgnarna har varit disiga och vädret gråkallt, helt normalt med andra ord.
I fjol var oktober mild och rätt klar, medeltemperaturen blev 6,8 grader, det var vackert för 41 procent och det föll 54 millimeter regn under 14 regndagar.
Disig morgon. Morgonen den 18 oktober var grå och disig i parkområdet vid Huktis.

torsdag 10 oktober 2019

Kall oktober vänder mot det mildare

I vädret pågår en förändring. Den onormalt kalla början på oktober övergår till mer traditionella temperaturer samtidigt som vädret blir ostadigare, dvs. regnigare och mulnare.

 BORGÅ. Oktober har en medeltemperatur på cirka 6 grader. Därför har perioden fram till den 10.10. med snittemperaturen 3,7 grader varit ordentligt kylig. Dagstemperaturerna har med undantag för månadens första dag som hade 12 grader som högst oftast legat under 10 grader medan nattemperaturerna fr.o.m. den 4.10. pendlat kring och under 0 grader. Kallast har vi haft den 5,6 och 9 oktober med -1 grad.
Men det blir mildare. En titt två veckor framåt visar att medeltemperaturen blir kring 6–7 grader med över 10 grader dagstid och 1-7 grader på nätterna. Stämmer det har vi kring den 23 oktober ett snittvärde som ligger tre tiondelar under det normala. Och då återstår ännu en vecka av oktober.
Det har tillsvidare varit vackert för drygt 20 procent (36 normalt) och fortsättningen blir ännu mulnare. Vädret efter den 10 oktober är definitivt mulnare än normalt i oktober som under de fem senaste åren haft vackert för 41, 16, 27, 55 och 23 procent.
Snö
Regnmängden uppgår i detta nu till cirka 20 millimeter, vilket är lägre än det brukar. I genomsnitt faller det nämligen omkring 90 millimeter nederbörd i oktober.
Den första snön fick vi redan den 4 oktober, då en liten skur med blötsnö noterades. Officiellt kommer den första snön när snön ligger kvar på ett djup av minst 1 centimeter följande morgon.
Nu är i alla fall hösten som vackrast. Det skiftar i gult och rött och t.ex. på ängarna i Tarkis avtecknar sig granna öar i omgivningen.


Höstprakt. Den japanskt inspirerade författarparken i Borgå har en vacker färgsättning liksom den övriga naturen.