måndag 31 augusti 2015

Augusti finast i sommar

Fyra av fem gånger har sommaren varit varmare än i år. Augusti blev sommarens pärla, den var rekordvacker och varmast av sommarens månader.

BORGÅ. Augusti hade en medeltemperatur på 16,8 grader, vilket är 0,4 grader högre än i genomsnitt men ändå var månaden varmare än juni med 13,5 och juli med 16,1 grader i medeltal.
Det hör inte till det normala att augusti är varmast, så har varit fallet sedan 1974 bara tre gånger. Åren är 1979 (16,3 - 16,9 - 18,3 grader för juni-augusti), 1985 (13,2 - 15,6 - 16,5) och 1996 (13,7 - 15,6 - 17,8). Sommaren 2007 var juli och augusti lika varma med ett medeltal på 17,8 grader. Juni hade då 15,2 grader i genomsnitt.
Som 1996
Augusti påminner i mycket om läget sommaren 1996, vilket kvällstidningarna redan uppmärksammat. Då följde på en skral juni och juli en helt strålande augusti med en medeltemperatur på 17,8 grader, som då var sommarens högsta, och ett sol- och klarväder på 76 procent.
De varmaste augustimånaderna noterades 1997 då medeltemperaturen var 18,6 grader, 2006 som hade 18,4 och 1979 med 18,3 grader i genomsnitt.
Årets augusti hade sannolikt nått upp till en medeltemperatur på över 18 grader ifall den låga nattemperaturen under delar av månaden inte dragit ned medeltalet. Från den 14 till den 23 var nattemperaturen nere kring 8 grader. Den 25 och 28 augusti var den lägsta nattemperaturen ändå så hög som 16 och 15 grader.
Den högsta dagstemperaturen var 26 grader den 23.8. Dessutom noterades två andra heta dagar under månaden. Men hela nio dagar var maximitemperaturen ändå så hög som 24 grader. I fjol hade augusti 11 heta dagar. Kallast var det natten till den 14, 19 och 31 augusti med 7 grader. Den 15 augusti var medeltemperaturen 17,4 grader så månadens senare hälft hade ett medeltal på 16,2 grader.
Rekordvackert
Augusti blev den vackraste under dokumenterade 42 år. Procenten för sol- och klarvädret stannade nämligen på 78 (52 i genomsnitt). 
De övriga vackra augustimånaderna har noterats 1996 med 76 procent vackert, 2002 med 75 procent, 1997 med 73 procent och 1991 då vi hade vackert för 67 procent i Borgå.
Bara en gång har en sommarmånad varit vackrare. Vackrast var det i juli 2006 med 80 procent sol- och klarväder medan juni 1992 och juli 1994 också hade procenttalet 78.
Ingen dag var helt mulen medan dagarna med minst 75 procent vackert blev 23. Mellan den 13 och den 24 augusti var det nästan helt klart, bara två dagar under perioden hade en åttondel mulet.
Regnmängden i augusti uppgick till 55 (74) millimeter men det var länge torrt tills det den 28.8. föll 30 millimeter i samband med månadens första åskväder. Följande dag kom månadens andra åska men då var regnmängden bara några millimeter.
Kylig sommar
Sommarens medeltemperatur 15,5 grader (13,5 - 16,1 - 16,8 för juni-augusti) är 0,9 grader lägre än i genomsnitt och för in sommaren i den kyligaste femte delen.
Kallare somrar har vi haft sex gånger, ungefär lika kallt var det somrarna 2012 och 2008 då genomsnittstemperaturen var 15,6 grader. Kallast var det 1987 då medeltemperaturen var bara 13,7 grader, varmast sommaren 1997 med 18,5 grader i genomsnitt.
Sommaren ska i medeltal ha 17 heta dagar, nu blev de fem, fördelade så att juli hade två och augusti tre. Varmast i sommar var det den 3.7. med 30 grader. Jämfört med förra året är skillnaden markant, då hade vi sammanlagt 32 heta dagar.
Färre heta dagar än den här sommaren 2015 hade vi 1987 då de uppgick till två och 1993 då de blev 3. Mest heta dagar uppvisade sommaren 1997 med 44, 1999 med 41 och 2010 med 36 stycken dagar med en temperatur på över 25 grader. I fjol var de heta dagarna 32.
Genomsnittligt
Sol- och klarvädret för sommaren blev 56 procent, vilket är en procentenhet mer än i genomsnitt. Men det var mulet i juni och juli som hade bara 44 respektiver 45 procent vackert.
Dagarna med minst 75 procent vackert i sommar räknades till 37, det vill säga en mer än i genomsnitt, men fördelade så att juni hade 8 (13 normalt), juli 6 (13) och augusti 23 (10).
Den vackraste sommaren hade vi 2006 med 67 procent vackert, följt av sommaren 1997 och 1983 med 66 procent vackert. Mulnast var sommaren 1998 då det var vackert för 41 procent.
Åskvädren var få och sällan hårda. I juni förekom tre, i juli två och i augusti likaså två åskväder.
Det har talats om en regnig sommar men den uppmätta regnmängden på 228 millimeter ligger i alla fall under medelvärdet på 240 millimeter. I juni regnade det 86, i juli 87 och i augusti 55 millimeter. Maj hade ett regnvärde på 63 millimeter.
Regnigast var sommaren 2004 med 443 millimeter och torrast somrarna 1994-1995 då det föll 116 millimeter nederbörd vardera året.
Nattfrost
I september kommer i regel den första nattfrosten, i fjol skedde det 16.9; i medeltal äger det rum två dagar senare. Men det har också hänt att nattfrosten kommit så sent som den 23.10 (1980) och så tidigt som den 26.8. år 1984.

September har i genomsnitt en temperatur på 11,9 grader, det är vackert för 46 procent och regnar kring 80 millimeter. I fjol var det varmt för 12,4 grader i september, det var sol- och klarväder för 55 procent och det regnade 48 millimeter under 8 dagar. Hela hösten var mildare än normalt.


Fem heta dagar. I genomsnitt har vi 17 heta dagar om sommaren, men i år stannade de vid fem, två i juli och tre i augusti.
Efter åskan. Stiltje och cumulusmoln över havet vid Vessö efter åskan den 30 augusti. 
Det åskade endast sju gånger i sommar.

fredag 21 augusti 2015

Fortsatt vackert och ny algblomningAugusti fortsätter i strålande solsken men samtidigt har blåalgerna börjat blomma på nytt.

BORGÅ. Den första algblomningen var ett faktum kring den 12-13 augusti då temperaturen legat på 24 grader och en gång på 25 i sex dagar. Nu den 21.8. blommar algerna igen, vattnet är grönt och i stränderna ligger tjockare sjok och ser anskrämliga ut. Vindarna har varit svaga men legat mot land i snart en vecka och det brukar räcka till. Temperaturen i vattnet är trots solskenet, som i praktiken fortsatt från klar himmel sedan den 13.8.; inte högre än 18,5 grader. Det beror sannolikt på att nätterna är kalla. Det har i sin tur sin orsak i att vädret är torrt och värmen under dagen snabbt försvinner ut i atmosfären nattetid. Medeltemperaturen är därför bara aningen över det normala med värden på 24 grader dagstid och 8-9 på natten.
Augusti varmast
Ändå ser det fortfarande ut som om medeltemperaturen i augusti skulle stanna på något mellan 16,5 till 17 grader, vilket innebär att augusti blir sommarens varmaste månad. Juni hade en medeltemperatur på 13,6 och juli på 16,1 grader.
Huruvida augusti blir rekordvackert är hugget som stucket. För tillfället är procenten för sol- och klarvädret uppe i 82 men till nästa vecka förutspås halvklart väder fr.o.m. onsdag. Troligtvis blir det inget nytt rekord, det slogs 1996 då det var vackert för 76 procent i augusti, men det är bäst att inte säga varken till eller från, så små är marginalerna. Över 70 procent vackert blir det ändå ganska säkert i augusti.


Osmakligt. Algblomningen tog ny fart den 20 augusti och var den andra för sommaren ur Vessöhorisont.

tisdag 18 augusti 2015

Augusti kan bli rekordvacker

I ett tidigare inlägg den 9 augusti framgick att augusti med största sannolikhet blir sommarens varmaste månad. Nu verkar det också som om augusti har chanserna att bli rekordvacker.

BORGÅ. Det beror på det högtryck som lagt sig över stora delar av Finland och som prognosticeras ligga kvar för denna och nästa vecka.
Vädertypen är m.a.o. för första gången i sommar stabil och på ett positivt sett. Så här brukar det se ut i Sydeuropa där meteorologerna har det betydligt enklare att sia om ett sommarväder där lågtrycken sällan drar in från Atlanten som hos oss i Finland. Där är det vanligtvis vackert för 85-95 procent sommartid.
Hur som helst kan det alltså betyda att procenten för sol- och klarvädret i augusti här hos oss kan slå ett nytt rekord. Augusti påminner i mycket om sommaren 1996, vilket kvällstidningarna redan uppmärksammat. Då följde på en skral juni och juli  en helt strålande augusti med en medeltemperatur på 17,8 grader, som då var sommarens högsta, och ett sol- och klarväder på 76 procent som också är rekord för augusti.
Kanske rekord
Som bäst har det varit vackert för 79 procent och om det är förblir helt klart fram till den 20.8. ligger procenten då vid 82.
Blir genomsnittet för sol- och klarvädret minst 67 procent för månadens återstående elva dagar har vi också ett nytt rekord på 77 procent vackert. För att slå alla tiders rekord för vackert väder på 80 procent, noterat i juli 2006, måste de elva sista dagarna i augusti vara klara för minst 78 procent. Osannolikt men inte omöjligt. En enda mulen dag räcker ändå för att det inte går vägen.
I alla fall upplever vi nu en av de vackraste sommarmånaderna sedan dateringarna inleddes 1974. De vackraste augustimånaderna har infallit 1996 med 76 procent vackert, 2002 med 75 procent, 1997 med 73 procent och 1991 då vi hade vackert för 67 procent i Borgå.
Med högtrycket har också vattenståndet för första gången i sommar gått under nivån för det normala normala och ligger nu på cirka 22 centimeter under det normala i Helsingfors. Berg och stenar som legat under vatten gör igen entré.
Samtidigt har det bara regnat 16 millimeter och det råder sedan någon vecka tillbaka varning för skogsbrand.Högryck och lågvatten. Augusti har varit s.g.s. helt klar allt sedan den 13.8. Det kan bli nytt rekord ifall det vackra vädret håller i sig.


lördag 15 augusti 2015

Sensommar med algblomning och stjärnfall

Det är bara att tacka och ta emot. Den värme och sol man gick och väntade på i juni och juli är här när vi skriver den 15 augusti. Och det fortsätter åtminstone i en vecka.

BORGÅ. Den rådande medeltemperaturen på 17,5 grader är ungefär en grad högre än för hela månaden normalt och också följande vecka 17-23.8. förutspås vara vacker och varm. Det utlovas rentav ett par heta dagar mot veckoslutet.
Men nätterna har varit kyligare än normalt. Natten till den 13 augusti gick temperaturen i Borgå ned till 7 grader. Så kallt har det inte varit sedan den 17 juni.
Med värmen kom också algblomningen. Från söndagen den 8 augusti fem dagar framåt var temperaturen fyra dagar uppe i 24 och den 12.8. i 25 grader, vilket betydde sommarens tredje heta dag. Då fanns också alger i vattnet på Vessö, men när vindarna kantrade över mot norr sjönk både havsvattnets temperatur från 19 till 15 grader och algerna försvann.
Andra hösttecken är givetvis förekomsten av svamp, man har redan kunnat plocka kantareller och någon stensopp tack vare värmen och de regn som föll främst i juli. För tillfället har det regnat endast 14 millimeter i augusti.
Solen går ned allt tidigare, i dag sker det kl. 21.13 och den gick upp mot halv sextiden på morgonen. När augusti övergår i september är klockslagen 20.23. och 6.11.
Ett illustert skådespel på natthimlen ägde rum i samband att jorden passerade meteoritskuren perseiderna den 12-13 augusti. Natten till den 13 var mulen men den 14 augusti var jag uppe på morgonnatten som var klar och såg summa summarum två "stjärnfall" plus två satelliter som rörde sig i stadig bana framåt uppe i skyn. Alltid något.
Hösttecken. Sommar råder men hösttecknen finns redan i naturen i form av diverse svampar. Här en av de inte ätliga, men desto färggrannare.

söndag 9 augusti 2015

Augusti blir varmast i sommar

När en tredje del av den sista sommarmånaden i det närmaste är avverkad verkar det uppenbart att augusti blir den varmaste under sommaren 2015.

BORGÅ. Medeltemperaturen är nu 17,3 grader och prognosen fram till den 22.8. tyder på ett fortsatt varmt, om än aningen ostadigt väder, med dagstemperaturer kring 24 och nattemperaturer på 15 grader. Antagligen blir månadsmedeltalet minst 17,4 grader kanske en halv grad högre. Det ska jämföras med juni som hade 13,5 och juli med 16,1 grader i genomsnitt.
Tre gånger
Det är ovanligt att augusti är den varmaste sommarmånaden, sedan 1974 har det hänt tre gånger. Åren är 1979 (16,3 - 16,9 - 18,3 grader för juni-augusti), 1985 (13,2 - 15,6 - 16,5) och 1996 (13,7 - 15,6 - 17,8). Sommaren 2007 var juli och augusti lika varma med ett medeltal på 17,8 grader. Juni hade då 15,2 grader i genomsnitt.
Det verkar som om vi kunde få en eller ett par heta dagar till förutom de två vi hade i början av juli. Men på havsvattnets temperatur har den något varmare vädertypen inte ännu inverkat i högre grad. Temperaturen i vattnet vid Vessö ligger fortfarande kring 17-18 grader och det är hugget som stucket om den stiger till 20 grader i sommar. Till det behövs en tre, fyra närapå vindstilla dagar med dagstemperaturer på närmare 25 grader. Omöjligt är det inte men ganska osannolikt.
Sol över fjärdarna. Den 5 augusti var solig och varm. Utsikten är mot norr, sedd från Liniholmen.