tisdag 28 februari 2017

Vintern mildare än normalt

Alla vinterns månader, från december till och med februari, var mildare än i genomsnitt. Det gällde också februari som var drygt två grader mildare än på lång sikt.

BORGÅ. Medeltemperaturen i februari på -3,2 grader är 2,5 grader högre än normalvärdet på -5,7 grader. Räknat sedan 2000 har februari varit mildare 7 gånger och 11 gånger räknat sedan 1974. Det för in årets februari i ungefär den mildaste fjärde delen.
De tre senaste åren var februari de facto ännu varmare, i fjol var medeltemperaturen -0,5 grader medan den både 2014 och 2015 var +0,2 grader. Ordentligt kalla februari månader sedan 2000 noterades de snörika vintrarna 2010, 2011 och 2012 med medeltemperaturerna -8,7; -10,6 och -8,0 grader. Den kallaste februari uppmättes 1985 då genomsnittstemperaturen var -15,2 grader, mildast var det i februari 1989 och 1990 med ett genomsnitt på +0,8 grader bägge åren.
Februari inleddes i milda tecken men en första köldknäpp noterade den 6–11.2. då nattemperaturerna gick ned under 15 köldgrader och dagstemperaturen höll sig krig 5–10 köldgrader. Sedan slog det om till blidväder som räckte t.o.m. den 20.2. då det igen blev kallare i fem dygn, för att igen slå om till ett milt väder i slutet av månaden.
I mitten av februari var medeltemperaturen -4,3 grader och under månadens andra hälft -2,1 grader. Kallast var det natten till den 7 och 9 februari med 17 köldgrader, mildast den 14.2. då Föhnvindar från väst fick temperaturen att stiga till 7 värmegrader.
Hyggligt klart
Sol- och klarvädret i februari på 31 procent (38 normalt) är vinterns högsta, vilket  berodde på köldperioderna med sol och blå himmel. 
Så klart har det inte varit i februari sedan 2001 då det var vackert för 50 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert räknades till fem och de helt mulna dagarna till nio. 
Vackrast var februari 1994 med 71 procent sol- och klarväder och mulnast februari 2014 då det var vackert för bara 10 procent.
Snö
Tre gånger snöade det kraftigt och mest snö föll det i samband med ett yrväder den 22–23.2. Snöyran föregicks av ett lättare snöfall tisdagen den 21 februari och eftersom snön då täckte in det förrädiska istäcke som hunnit bildas dagarna innan glömde många bort vad som fanns inunder.
Det betydde att folk stod på näsan litet till mans. I lokaltidningarna kunde man läsa om att det när det var som värst körde 10 ambulanser per timme till jouren i Näse med folk som stukat vrister och armar eller brutit ben.
Nederbördsdagarna uppgick till 9 i februari (14 normalt). Snötäcket som ibland ökade och däremellan decimerades p.g.a. blidväder är i slutet av februari fortfarande 17 centimeter enligt mätstationen i Harabacka. Mest nederbördsdagar i februari hade vi 1988 då de stannade på 23, minst i februari 1994 då de blev fem.
Is har det varit på Borgå å denna vinter och inomskärs medan det längre ute på Finska viken är isfritt. Några pilkare på Vessöisen i riktning Emsalö har inte förekommit p.g.a. svaga isar.
Mild vinter
Vintern som helhet hade en medeltemperatur på -2,3 grader. Räknat sedan 1974 är genomsnittsvärdet -4,4 grader och räknat sedan 2001 är det -3,9 grader. I december 2016 var medeltemperaturen -1,1, i januari 2017 var den -2,7 och i februari -3,2 grader.
Mildare vintrar har vi haft fyra gånger sedan 2000 och nio gånger sedan 1974. Mildast var vintern 2007–2008 med +0,5 grader och kallast vintern 1984–1985 med -10,6 grader samt vintern 1986—1987 med ett genomsnitt på -10,2 grader.
Rätt soligt
Sol- och klarvädret för vintern är i genomsnitt 30 procent, nu blev det vackert för hyggliga 26 procent. December hade vackert för 24, januari för 23 och februari för 31 procent. Vackrare vintrar sedan 1974 har vi upplevt 22 gånger men sedan 2000 bara tre gånger, så vintrarna har inte bara blivit mildare utan också mulnare.
Vackrast var vintern 1975–1976 och 1986–1987 med 50 respektive 46 procent klart. Mulnast var vintern 2012–2013 med bara 15 procent klart väder.
Nederbördsdagarna för vintern som var blev totalt  35 (53), vilket är rekordfå. Men få nederbördsdagar är inte det samma som litet snö, det kan snöa kraftigt då det gör det, fastän nederbördsdagarna inte är så många.
I december föll det nederbörd 10 dagar, i januari 16 och i februari 9 dagar. Mest nederbördsdagar hade vi vintern 2011–2012 då det uppgick till 75.
Vårvinter är här
Vårvintermånaden mars har en temperatur på -1,7 grader i genomsnitt, det är vackert för 48 procent och det faller nederbörd 14 dagar.
Förra året var medeltemperaturen i mars +0,3 grader, det var vackert för 36 procent och det förekom 10 dagar med nederbörd.
Till ungefär den 13 mars utlovar meteorologiska institutet en medeltemperatur på ett par köldgrader medan Forecas prognos är närmare en och en halv grad mildare. Det utlovas för det mesta mulet väder men en tre, fyra dagar borde solen titta fram.Ännu halvklart. Bilden från Maren på förmiddagen dateras till den 22 februari. På kvällen och natten blev det snöyra och blixthalka. Foto: Egil Green.

torsdag 23 februari 2017

Snöyra och halka

Ett snöoväder som drog in över södra Finland på onsdag kväll och torsdag natt och förmiddag den 23.2. bäddade in landskapet in ny, ren snö. Men före det gick ambulanserna i skytteltrafik p.g.a. blixthalka.

BORGÅ. Snöyran föregicks av ett lättare snöfall tisdagen den 21 februari och eftersom snön täckte in det förrädiska istäcke som hunnit bildas glömde många bort vad som fanns inunder. Det betydde att folk stod på näsan litet till mans. I Uusimaa av i dag kunde man läsa att det när det var som värst körde 10 ambulanser per timme till jouren i Näse.
Också i övriga södra Finland hade sjukjouren det hett om öronen med folk som halkat och skadat sig, oftast med stukade eller brutna vrister eller anklar som följd.
Nu ligger isen täckt under ett ungefär 17 centimeter tjockt snölager och fotgängarna rör sig tämligen obehindrat med tanke på halkan. Däremot hade snösvängen inte hunnit med t.ex. trottoarerna längs bortre ändan av Werner Söderströms gata i trakten av Skarpens och längs Galgbacksvägen som vid 10-snåret ännu var helt oplogade. Det märkte vi på morgonvandring med hunden.
Vädret blir mot slutet av februari omväxlande: fram till mitten av söndagen den 26.2. råder ett normalt kallt vinterväder med temperaturer kring 10 köldgrader nattetid och fem grader kallt på dagen men sedan blir det blidväder och plusgrader fram till månadsskiftet. Det soliga veckoslutsväder som utlovades så sent som i går har enligt den färskaste prognosen övergått till mulet uppehållsväder.


Morgonpromenad. Det föll ännu snö på förmiddagen torsdagen den 23.2. i närheten av Skarpens efter nattens snöyra. Och cykel- och gångvägen var som syns oplogad.

onsdag 15 februari 2017

Fortsatt upp och ned

Några längre enhetliga perioder med kallt eller milt tycks inte förekomma denna vinter. Februari som var kall i närmare en vecka blev tack vare Föhnvindar igen mild men till månadens slut utlovas igen mera kyla.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 15 februari på -4,4 grader är 1,3 grader mildare än månadens långsiktiga genomsnittstemperatur -5,7 grader. När februari övergår till mars ser det ut som om medeltemperaturen skulle stanna på fyra köldgrader, vilket i sin tur skulle betyda att vinterns medeltemperatur blir kring -2,6 grader, dvs. 1,8 grader mildare än i genomsnitt. Vintern 2013-2014 och 2014-2015 var ännu mildare med genomsnittstemperaturer på -1,9 och -1,2 grader så onormalt är det inte.
Men solen har till mångas glädje också hälsat på, vilket innebär att det i detta nu har varit vackert för 46 procent i februari. Det ovanliga är att det också var klart och soligt under Föhnvindperioden den 12-15 februari då dagstoppen som högst var +7 grader. Natten till den 14.2.var nattemperaturen också och nosade över 0-strecket för att som lägst vara två värmegrader.

Någon nederbörd har inte förekommit just alls, snötäcket är som bäst uppe i 13 centimeter och torde förbli i de trakterna till slutet av månaden eftersom det snart igen blir kyligare.


Strandhund. Molly vid stranden på Vessö den 15.2. En tunn isskorpa har lagt sig över det tidigare öppna havet, men det är skäl att hålla sig på land om man vill vara torrskodd.

söndag 5 februari 2017

Gråvädret övergår i köldperiod

Vintern släpper inte sitt grepp. Den tidigare prognosticerade milda februari övergår i en andra köldperiod denna vinter fr.o.m. måndagen den 6 februari då nordostliga vindar från Sibirien drar in över vårt land.

BORGÅ. Från måndag till fredag den 10.2. utlovas soliga, klara dagar med ned mot 20 grader kallt på nätterna och 10–15 grader kallt på dagen. Det sänker givetvis kraftigt på den rådande medeltemperaturen som nu på Runebergsdagen den 5.2. är -0,3 grader.
Myt
Runebergsdagen har i allmänhet uppfattats som kall, men statistiken visar att det är en myt. Sex gånger har dagen allt från 1974 varit riktigt kall med temperaturer mellan 10 och 25 köldgrader medan den 18 gånger varit ovanligt mild. I fjol hade Runebergsdagen en temperatur på mellan 0 och 5 köldgrader, i år verkar den bli ungefär likadan.
Hur som helst inskränks alltså inte vinterns kalla period till den tredagars köldknäpp som noterades den 4–6 januari. Hur det blir efter mitten av februari är ännu oklart, men det tyder på en fortsättning med normalt kallt väder kring 5–6 köldgrader. I så fall verkar hela vinterns medeltemperatur landa kring kanske en grad under det normala, som är -4,4 grader.
Sol- och klarvädret i februari kommer också att bli högre än nuvarande 0 procent. December var vacker för 24 och januari för 23 procent, eventuellt blir det ungefär lika klart i februari. Det skulle innebära ett genomsnitt på drygt 20 procent. På lång sikt är vintern vacker för 30 procent, räknat sedan 1974.

Ännu får vi vänta omkring två månader på dagen då temperaturen stiger till +10 grader. I medeltal sker det kring den 10 april och i fjol var det dags den 28 mars.


Grått blir soligt. Den 4 februari var ännu vädret grått och milt men ett omslag till det kallare nästa vecka gör att vinterns köldperiod inte inskränktes till de tre dagarna den 4–6 januari.