onsdag 30 november 2016

Novembervinter övergick i höst

November uppvisade ett tudelat väder. Först hade vi vinter, sedan slog det om till ett normalt grått och milt höstväder. Mot slutet skärpte det till igen med mera snö, en snö som nätt och jämnt finns kvar efter ett omslag till det mildare på slutrakan.

BORGÅ. Om man konstaterar att medeltemperaturen på -0,9 grader är nästan två grader lägre än normalvärdet på +0,9 grader, säger det inte så mycket om novembervädret.
Snö- och vintervädret började nämligen genast den 2.11. med temperaturmedeltal som den 5.11. var -2,6 grader, den 10.11. -4,1 grader och i månadens mitt -3,5 grader. Samtidigt ökade snömängden som var som mest kring den 10.11. med 23 centimeter. 
Sedan kom omslaget till milt väder den 15-26.11. med dygnstemperaturer på över 0 grader fram till den 26 november då medeltemperaturen redan var uppe i -0,7 grader. Från den 27 till den 29.11. gick nattemperaturen igen som mest ner till 11 köldgrader medan dagstemperaturen var under 0 grader. Månadens sista dag föll det snöslask som naggade på den snö vi fick dagarna innan. I skrivande stund är snötäcket knappa 3-4 centimeter.
Medeltemperaturen -0,9 grader betyder att november ändå var kallare än i fjol då vi hade +4,7 grader, och året innan då medeltemperaturen vara +2,4 grader. Mildare har det också varit 2013, 2012 och 2011 då medeltemperaturen respektive år låg kring plus tre och fyra grader. Först 2010 var november aningen kallare med -1,3 grader i genomsnitt. Sedan 2000 har november de facto bara två gånger varit kyligare, 2002 skedde det också med en medeltemperatur på -2,2 grader.
Kallast sedan 1974 var november 1993 med -3,4 grader i genomsnitt, mildast november 2000 då medeltemperaturen var uppe i +4,9 grader.
Kallast i år var det natten till den 11.11. med 14 köldgrader, mildast den 19, 21 och 22.11. då dagstoppen var 7 värmegrader.
Litet sol
Sol- och klarvädret nådde upp till 10 procent, ett tangerat bottenrekord med november 1976 och 2000. Klarast denna november var det några dagar under köldperioden under månadens vinterperiod samt den 28-29.11. då vi hade halvklart väder.
I genomsnitt har vi sol- och klarväder för 24 procent i november, räknat sedan 1974, så det var inte mycket sol eller stjärnhimmel vi fick skåda. November uppvisade ett tudelat väder. Först hade vi vinter, sedan slog det om till ett normalt grått och milt höstväder. Mot slutet skärpte det till igen med mera snö, en snö som nätt och jämnt finns kvar efter ett omslag till det mildare på slutrakan.

BORGÅ. Om man konstaterar att medeltemperaturen på -0,9 grader är nästan två grader lägre än normalvärdet på +0,9 grader, säger det inte så mycket om novembervädret.
Snö- och vintervädret började nämligen genast den 2.11. med temperaturmedeltal som den 5.11. var -2,6 grader, den 10.11. -4,1 grader och i månadens mitt -3,5 grader. Samtidigt ökade snömängden som var som mest kring den 10.11. med 23 centimeter. 
Sedan kom omslaget till milt väder den 15-26.11. med dygnstemperaturer på över 0 grader fram till den 26 november då medeltemperaturen redan var uppe i -0,7 grader. Från den 27 till den 29.11. gick nattemperaturen igen som mest ner till 11 köldgrader medan dagstemperaturen var under 0 grader. Månadens sista dag föll det snöslask som naggade på den snö vi fick dagarna innan. I skrivande stund är snötäcket knappa 3-4 centimeter.
Medeltemperaturen -0,9 grader betyder att november ändå var kallare än i fjol då vi hade +4,7 grader, och året innan då medeltemperaturen vara +2,4 grader. Mildare har det också varit 2013, 2012 och 2011 då medeltemperaturen respektive år låg kring plus tre och fyra grader. Först 2010 var november aningen kallare med -1,3 grader i genomsnitt. Sedan 2000 har november de facto bara två gånger varit kyligare, 2002 skedde det också med en medeltemperatur på -2,2 grader.
Kallast sedan 1974 var november 1993 med -3,4 grader i genomsnitt, mildast november 2000 då medeltemperaturen var uppe i +4,9 grader.
Kallast i år var det natten till den 11.11. med 14 köldgrader, mildast den 19, 21 och 22.11. då dagstoppen var 7 värmegrader.
Litet sol
Sol- och klarvädret nådde upp till 10 procent, ett tangerat bottenrekord med november 1976 och 2000. Klarast denna november var det några dagar under köldperioden under månadens vinterperiod samt den 28-29.11. då vi hade halvklart väder.
I genomsnitt har vi sol- och klarväder för 24 procent i november, räknat sedan 1974, så det var inte mycket sol eller stjärnhimmel vi fick skåda. Annat var det den rekordkalla november 1988 då det var vackert för 48 procent.
Mycket nederbörd
Efter torra september och oktober blev årets november ganska normal. Det föll snö, regn eller snöslask under 18 dygn, vilket ändå är 6 dygn färre än genomsnittet på 24 dygn för november.
Någon rekordtidig datum för ett bestående snötäcke blev det inte heller eftersom den snö som kom den 2.11. smälte bort. Därför är rekordet för det tidigaste snötäcket i bestående form till våren fortfarande daterat till 2002 då snön stannade kvar på marken från och med den 8 november.
Kanske vit jul
Långtidsprognosen fram till nästan mitten av december visar på en medeltemperatur nära det långvariga genomsnittet på tre köldgrader, det finns solchanser men snö och regn kommer vi inte  att undvika. I fjol hade vi ingen snö till jul, eventuellt blir det annorlunda i år. Fem gånger har julen firats utan snö sedan år 2000 och 11 gånger sedan 1974.
December har i genomsnitt en medeltemperatur på cirka tre köldgrader, det är vackert för drygt 20 procent och faller nederbörd under 24 dygn. Förra året var december mild med gröna gräsmattor hela månaden och en genomsnittstemperatur på +1,8 grader. Det var vackert för 28 procent och föll liksom i november i år nederbörd under 18 dygn. Annat var det  i november 1988, med en medeltemperatur på minus tre grader, då det var vackert för 48 procent.
Mycket nederbörd
Efter torra september och oktober blev årets november ganska normal. Det föll snö, regn eller snöslask under 18 dygn, vilket ändå är 6 dygn färre än genomsnittet på 24 dygn för november.
Någon rekordtidig datum för ett bestående snötäcke blev det inte heller eftersom den snö som kom den 2.11. smälte bort. Därför är rekordet för det tidigaste snötäcket i bestående form till våren fortfarande daterat till 2002 då snön stannade kvar på marken från och med den 8 november.
Kanske vit jul
Långtidsprognosen fram till nästan mitten av december visar på en medeltemperatur nära det långvariga genomsnittet på tre köldgrader, det finns solchanser men snö och regn kommer vi inte  att undvika. I fjol hade vi ingen snö till jul, eventuellt blir det annorlunda i år. Fem gånger har julen firats utan snö sedan år 2000 och 11 gånger sedan 1974.
December har i genomsnitt en medeltemperatur på cirka tre köldgrader, det är vackert för drygt 20 procent och faller nederbörd under 24 dygn. Förra året var december mild med gröna gräsmattor hela månaden och en genomsnittstemperatur på +1,8 grader. Det var vackert för 28 procent och föll liksom i november i år nederbörd under 18 dygn.


Hopp för backen. Slalombackens snökanoner i Kokon gick på högvarv den vackra novemberdagen den 29.11. 


torsdag 17 november 2016

Vintern tog farväl - åtminstone tillfälligt

Den snö som gladde åtminstone barn och hundar försvinner i rask takt men det finns hopp om en förändring i slutet av nästa vecka.

BORGÅ. Med temperaturer på omkring 5-7 värmegrader under den närmaste veckan  är chansen för att snön försvinner överhängande. På Borgå å mellan Gamla bron och Alexandersgatans bro strömmade det redan vatten genom sprickor i isen i dag den 17.11. Ett normalt grått höstligt novemberväder med värmegrader är ett faktum.
Den snö som började falla den 2 november och ökade veckan därpå började för några dagar sedan naggas i kanterna. Som mest hade vi drygt 20 centimeter snö kring den 10 november men i dagsläget är snötäcket inte mera än 14 centimeter i Harabacka och minskar hela tiden. 
Normalare temperatur
Också väst- sydvästliga vindar har inneburit att medeltemperaturen stigit till omkring tre köldgrader och kanske stannar på nära 0 grader när månaden tar slut.
Det skulle betyda att vi bara får cirka en en grad kallare medeltemperatur än normalt. I fjol var november varm och hade en medeltemperatur på över +2 grader.
November har också efter några soldagar under köldperioden i början uppvisat normala siffror för sol- och klarvädret som nu är cirka 10 procent, dvs. 14 procentenheter under långsiktsvärdet. Förra november var det vackert för 15 procent.
Men det finns hopp. Enligt meteorologens långsiktsprognos föreligger ännu chansen för ett kyligare väder med temperaturer kring 0 grader i slutet av nästa vecka och ännu något kallare i början av december. Den nederbörd som faller blir i så fall snö så julen kan bli vit ändå i motsats till i fjol.


Grått och vått och milt. Det flödar vatten på isen mellan Gamla- och Mannerheimgatans bro. Vintern återgick till höst.
tisdag 8 november 2016

Mest snö i Borgå

Iltalehti citerar i dag Meteorologiska institutet som meddelar att det under natten och i dag har snöat mest i Borgå.

BORGÅ. Meteorologen Eerik Saarikalle konstaterar ändå att snömängden inte är exceptionell fastän vintern inletts tidigt. Mest snö har det fallit i Borgå som fått 12-15 centimeter, följd av Esbo och Vanda. På Meteorologens hemsida för Borgås del kan man läsa att snödjupet i Haraback för tillfället är litet på 20 centimeter. Efter veckoslutet förutspås upptill 40 centimeter snö i Borgå.
Det ovanliga i detta nu är att det vanligtvis finns mest snö i norr den här tiden, inte i söder.
Men snökanonfenomenet över den fritt svallande Finska viken späder på med mera snö som väntas fortsätta ymnigt i dag och i morgon och flera dagar framöver. Vädret fortsätter också att vara kyligt åtminstone en vecka.
Tidigast 1941
I förra väderinslaget konstaterades att snön i Borgå kom rekordtidigt, dvs. den 2.11 och att förra rekordet var från november 2002 då den första snön som blev kvar kom den 8.11.
I Mtv3 :s väderruta igår konstaterades att det bara en gång fallit en första snö tidigare i söder, nämligen för 75 år sedan, hösten 1941.
Mildare
Medeltemperaturen sjunker stadigt dag för dag och rör sig som bäst kring tre köldgrader men mot slutet av nästa vecka stiger dagstemperaturen över 0 grader medan nattemperaturen ligger någon grad under 0-strecket.
Nederbörden faller i det skedet både i form av regn, snöslask eller snö. Huruvida snön stannar kvar eller försvinner är omöjligt att säga, men hur som helst blir det snömodd och blött före om prognosen håller streck.


Mat åt hungriga. Fågelmaten är nu nödvändig när snön vräker ned.

fredag 4 november 2016

Tidig start på vintern

Den snö som föll den 2 november kan verkligen bli kvar på marken eftersom prognosen fram till månadens mitt utlovar kyligt väder.

BORGÅ. Den första snön i form av några snöflingor som singlade ner den 13 oktober följdes alltså den 2 november av det första större officiella snöfallet, som fortsatt den 3 november. Snödjupet är som bäst kring 4-5 centimeter och det utlovas mera snö under kommande vecka.

Ovanligt

Så här tidiga vintrar med bestående snö är inte vanliga om nu snön således blir kvar. Den tidigaste tidpunkten för den bestående snön är nämligen den 8.11.2002 medan det 2007 aldrig blev något riktigt snötäcke. Årets datum skulle i så fall vara rekordtidig. Andra tidiga vintrar har förekommit 2010 då snön blev kvar den 17.11. samt hösten 1993 och 1988 då vi fick snötäcke den 18.11.
Den senaste tidpunkten för ett bestående snötäcke när det väl hade bildats var den 11.2.1993 och den 12.2. i år.
I oktober har det aldrig blivit bestående snö fram till våren medan det i november har hänt 10 gånger och i december 12 gånger. Bestående snötäcke i januari har förekommit hela 13 gånger och i februari 2 gånger.
I fjol vintras blev det alltså ett bestående snötäcke den 12 februari 2016 och vintern innan den 3 januari 2015. Men fastän snön kom sent förra vintern var januari svinkall, medeltemperaturen var -10,5 grader, det snöade också men snön smälte bort i slutet av januari och början av februari.
November ser ut att bli kallare än normalt eftersom medeltemperaturen på lång sikt är +1,0 grader och det nu verkar som om vi skulle få ett par minusgrader eller t.o.m. litet kallare i genomsnitt till den 15 november.


Redan klassisk julkortsvy. Den 3 november låg den snö som började falla dagen innan kvar på marken.