söndag 31 januari 2016

Tre veckors januariköld

Den andra vintermånaden januari skilde sig markant från den ovanligt milda december och bjöd på en vinterkyla av gammalt beprövat virke, men mot slutet blev det milt igen.

BORGÅ. Medeltemperaturen -10,5 grader (-5,3 normalt) betyder att januari 2016 var den fjärde kallaste sedan 1974. Kallast i januari var det 1985 och 1987 med -15,3 och -17,8 grader i medeltal samt 2010 då genomsnittstemperaturen var nere i 12,1 grader.
Månadens köldperiod inleddes redan den 2 januari och fortsatte till den 22.1. dvs. i tre veckor. Då gick nattemperaturer många gånger ned under 20 köldgrader och dagstemperaturerna kretsade kring 12-16 minusgrader.
Två köldtoppar
Två specifika köldtoppar noterades. Den första inföll kring trettondagen den 6-8 januari och den andra mellan den 18 och 22 januari.
Under dessa perioder hade vi nattemperaturer kring 22-24 köldgrader. Kallast var det natten till den 8 januari då temperaturen gick ned till -27 grader. Den 22.1. var det en grad mildare. Lokalt var det betydligt kallare som det brukar vara.
Nollstrecket passerades första gången den 26 januari efter en temperaturstegring som inleddes den 23.1.och som medförde och som har fortsatt med dagstemperaturer på över 0 grader och med nattemperaturer på någon köldgrad. Mildast i januari i år var det den 28 och 30.1. då temperaturen steg till +4 grader.
Månadens första hälft hade ett medeltal på -13,4 grader och den andra på -7,6 grader. Att januari var kall bevisas av att medeltalet för den högsta dagstemperaturen blev -7,3 grader, vilket är kallare än genomsnittstemperaturen för januari som alltså är -5,3 grader. Medeltalet för den lägsta nattemperaturen var -13,7 grader.
Om december 2015 med +1,8 grader i genomsnitt var cirka fem grader mildare än normalt var januari nu ungefär fem grader kallare, så i genomsnitt är vinterns medeltemperatur tillsvidare som den brukar vara på lång sikt.
Sol och köld
I och med kölden fick vi litet mera sol på köpet. Procenten för sol- och klarvädret stannade nämligen på 28, vilket i stort sett är det samma som det långsiktiga medeltalet på 29.
Ser vi på hur klar januari varit sedan år 2000 är årets januari den sjätte vackraste. Vackrast var januari 2003 med 39 procent sol-och klarväder men det förekom också ordentlig mulna januarimånader som år 2001 med 10 procent, 2015 med 12; 2005 och 2011 då det var vackert för 14 procent och år 2002 då procenten för sol- och klarvädret var 16.
Den mulnaste januari överlag noterades 1998 med 10 procent vackert och en medeltemperatur på -1,1 grader och den klaraste den smäll- och rekordkalla januari 1987 med 65 procent vackert.
Rikligt med snö
Med kölden kom också snön, men först den 2.1. som blev dagen för det bestående snötäcket. Nyåret firades alltså ännu på barmark.
Den första ordentliga snöstormen noterades den 12 januari då snötäcket växte till ungefär 20 centimeter och mera snö vräkte ned en vecka senare.
Som mest hade vi cirka 25 centimeter snö men de tre, fyra regndagarna mot slutet av månaden decimerade snötäcket, som enligt Meteorologiska institutets lokala vädersida för Borgå nu visar på endast 2 centimeter snö i Harabacka. På det hela taget kan man väl tala om 5-10 centimeter snö för tillfället. Nederbördsdagarna i januari uppgick till 21. Det är tre fler än i genomsnitt.
Men trots kölden och på grund av den snö som fallit är vinterisarna längre ut till havs osäkra och ställvis direkt svaga. Det regniga och milda vädret i slutet av januari har gjort det ännu farligare att gå på isen. Bara någon kilometer från stränderna svallar havet fortfarande fritt.
Fortsatt milt
Forecas väderprognos fram till den 13 februari visar på ett fortsatt milt väder med dagstemperaturer på några plusgrader och nattemperaturer på några köldgrader. Men så milt som i februari 2014 och 2015 blir det kanske inte, då var månadens medeltemperatur +0,2 grader.
Februari har i genomsnitt ett månadsmedeltal på -5,7 grader, det är vackert för 38 procent och det förekommer 14 nederbördsdagar. Förra året hade februari alltså en medeltemperatur på +0,2 grader, det var vackert för 26 procent medan nederbördsdagarna räknades till 13.Fram till sista veckan i januari var isen vid Vessö rätt tjock och höll bra att gå på. Vid månadsskiftet januari-februari hade isen ändå decimerats och en stor del av snön var försvunnen.Kallt. Januari 2016 var den fjärde kallaste.

söndag 24 januari 2016

Nu blir det regn

Vädret håller snabbt på att förändras från iskallt till normalt och fr.o.m. tisdag stiger temperaturen över 0 grader.

BORGÅ. I Forecas prognos framtill Runebergsdagen den 5.2. ingår givetvis en viss osäkerhetsfaktor för att den sträcker sig så långt framåt. Men den visar i alla fall att det blir blida med snöslask och t.o.m. enbart regn räknat från den 26 januari.
Mtv3:s meteorolog Liisa Rintaniemi framhöll igår att det rentav finns en risk för att snötäcket i söder försvinner: den snö som fallit och i dag uppgår till c. 20 cm är nämligen lätt yrsnö som ett eventuellt regn beskattar hårt och dessutom utlovas temperaturer på upp till +6 grader den 30.1.
Snabbt mildare
Allt detta innebär att medeltemperaturen för januari blir högre (mildare) dag för dag och att den när månaden är till ända ungefär stannar på c. 10,5 - 11 köldgrader. Genomsnittet för januari är -5,3 grader.
Ponera att medeltemperaturen fram till månadens slut skulle ligga på 0 grader. Då skulle vi få en medeltemperatur på drygt -10 grader för januari men när den de facto medeltemperaturen t.o.m. den 31.1. ändå är någon eller några grader på minussidan blir det litet kallare i medeltemperatur i alla fall.
Nu är det också slut på det vackra vädret men inte helt och hållet. Till den 28 och 29 finns solchanser men procenten för sol- och klarvädret som nu lyder på drygt 30 går nog ner till c. 27 när januari övergår i februari. I genomsnitt är det vackert för 29 procent i januari. I fjol var procenten 12 men den rätt kalla januari 2014 med -7,2 grader i genomsnitt var den uppe i 35.


Ännu snö. Men hur länge? Snart utlovas plusgrader, snöslask och regn och det bestående snötäcket kanske försvinner.

fredag 22 januari 2016

Nu blir det töväder i alla fall

Väderprognosen fram till slutet av januari har förändrats radikalt. Nu utlovas både töväder och samtidigt blir januari sannolikt inte den tredje kallaste.

BORGÅ. Forecas prognos daterad i dag berättar om ett betydligt mildare väder med temperaturer på över 0 grader, snöslask och t.o.m. regn räknat från den 27 januari till slutet av månaden.
Det betyder att medeltemperaturen från nuvarande c. 14,5 köldgrader stiger till ungefär 11 köldgrader för januari som helhet.
Eftersom den tredje kallaste januari sedan 1974 noterades år 2010 med en medeltemperatur på -12,1 grader, blir januari 2016 i så fall den fjärde kallaste.
Närmast ligger januari 1976 med -9,4 grader och januari 1982 då vi hade -8,9 grader och januari 1986 som uppvisade -8,1 grader i genomsnitt.
För februari utlovas likaså ett mildare väder än normalt, så när januari antagligen kommer att bli närmare fem grader kallare än i genomsnitt blir eventuellt februari ett par, tre grader mildare än normalt. Samtidigt sjunker småningom elkonsumtionen till normala värden och folk kan bada i elbastu utan dåligt samvete.


Snö sol och köld men hur länge? Det ovanligt kalla vädret förutspås bli milt nästa
vecka.

onsdag 20 januari 2016

Blir januari tredje kallast?

Som bäst knäpper kölden i knutarna och dygnsmedeltalet kretsar kring 20 köldgrader. Vi upplever nu den andra hårda köldperioden i januari efter Trettondagsperioden.

BORGÅ. Det intressanta är om januari 2016 blir den tredje kallaste januarimånaden räknat sedan 1974 och om dagstemperaturen når upp till 0 grader.
Kallast i januari var det 1985 och 1987 med -15,3 och -17,8 grader i medeltal. Som bäst har vi c. -14 grader i genomsnitt och den pågående köldperioden fortsätter ännu t.o.m. fredag. Sedan blir det mildare väder men medeltemperaturen kommer sannolikt att röra sig kring 12,5 - 13,5 köldgrader för januaris del. I så fall blir det den tredje kallaste januari för på tredje plats för tillfället har vi januari 2010 med -12,1 grader i genomsnitt.
Blir det 0 grader?
Det verkar också som om januari enligt Forecas prognos i år inte når upp till en dagstemperatur på minst 0 grader - och det är ovanligt.
Också under de smällkalla januarimånaderna 1985 och 1987 var den högsta temperaturen 0 respektive +1 grader. Den enda gången som den högsta temperaturen hållit sig under 0 grader är i januari 2010 då det som varmast var -1 grad.
År 1985 och 1986 var det 0 grader som högst och samma gällde den ovanligt kalla december 1978 med -11,4 grader i genomsnitt och alltså 0 grader som varmast.
Snötäcket är i detta nu kring 23 centimeter och det har varit vackert för över 30 procent (29 normalt). 


Vy från Borgbacken den 19.1. Januari blir antagligen den tredje kallaste och frågan är om det alls blir någon blida med temperaturer på minst 0 grader.


lördag 16 januari 2016

Fortsatt vintrigt väder

Vintern kom i år oväntat snabbt med temperaturer nere i närmare 30 köldgrader före den 10.1. Också snötäcket ökade med 20 centimeter i samband med ett snöoväder litet före mitten av januari.

BORGÅ. Kvällstidningarna tutar nuförtiden ut varje väderomslag som ett stort drama och samma gällde det snöoväder som drog in över södra Finland tisdagen den 12 januari och som väntades fortsätta nästa dag och medföra snö på upp till 40 centimeter.
Det här stämde sist och slutligen in bara till 50 procent. Snötäcket ökade med 20 centimeter och yrvädret pågick i ett dygn. Men mera snö har fallit s.g.s. varje dag och som bäst har vi c. 25 centimeter snö i Borgåtrakten.
Januari visade sjunkande temperaturer allt från månadens första dag och de riktigt kalla dagarna kom den 5 - 8.1. med en köldtopp på -27 grader den 8.1.  Sedan följde några dagar med temperaturer på i genomsnitt c. 10 köldgrader, men fr.o.m. i dag den 16.1. har nattemperaturen igen fallit till under 20 grader och dagstemperaturen rör sig kring 14-15 köldgrader. Så ska det fortsätta med en  kantring mot det mildare fr.om. nästa fredag den 22.1. Till den 28.1. förutspår Foreca t.o.m. en dagstemperatur på 0 grader, så januari kan, om det vill sig. t.o.m. uppvisa upp ett litet blidväder mot slutet.
Kallt
Men medeltemperaturen för januari 2016 kommer antagligen ändå att röra sig kring 12,5 - 13 köldgrader, vilket skulle vara den tredje kallaste för januaris del efter de ”omöjliga” januarimånaderna 1985 och 1987 med -15,3 respektive -17,8 grader i genomsnitt.
Intressant att notera är ECMWF:s långtidsprognos, som hittas på meteorologiska institutets hemsida: fmi. fi.
I den förutspås vintervädret fram till april. Här talas det i klartext om mildare temperaturer än normalt för februari-mars med 70-80 procents sannolikhet.
Trot´t den som vill. Förra långtidsprognosen i början av december siade också om en mild vinter, vilket alltså inte stämde in för januari månads del.
Snö och is. Isen på Vessö i riktning Tackholmarna har lagt sig och snön har täckt in det mesta.

måndag 11 januari 2016

Nu kommer snön

För närvarande har vi i Borgåtrakten ett snölager på c. 7 centimeter. Men till torsdag den 14.1.2016 torde snön ligga mellan 30 och 40 centimeter tjock.

BORGÅ. Det bestående snötäcket daterades till den 2 januari och de två-tre centimeter som då fanns på marken har fram till i dag den 11 januari ökat till 7 centimeter. Men nu drar alltså en kraftig snöyra över södra Finland fr.o.m morgonnatten tisdagen den 12 januari och snön fortsätter att falla fram till onsdag middagstid enligt prognosen. Efter det ska snötäcket vara omkring 40 centimeter i Borgåregionen.
Det är ett betydande tillskott men ingenting mot snömängden under de redan nästan legendariska snövintrarna 2010-2013 då snötäcket var uppe i c. 80 centimeter i Borgå.
Ett nytt snörekord för ett dygn slogs under veckoslutet då det snöade 70 centimeter i Sastmola (Merikarvia) på finska västkusten.
Medeltemperaturen i Borgå är nu c. 14 köldgrader och enligt prognosen stannar vi i slutet av januari på ett medeltal på omkring -12 till -12,5 grader. Det är kallt, kallare i januari har vi haft bara 1987 med rekordkalla -17,8 och 1985 med -15,3 grader i medeltal. Senast januari var kall skrev vi år 2010 då det var -12,1 grader i genomsnitt.
Sol- och klarvädret ligger nu kring 35 procent (29 normalt) men några längre perioder med klart väder förutspås inte så procenten sjunker antagligen när månadsmedeltalet ska räknas ut.

Isskulptur. Det kyliga vädret skapade isskulpturer på Vessö under veckoslutet.


torsdag 7 januari 2016

Köldrekord i norr och i söder

Vinterkölden är här på allvar. I natt uppmättes nya köldrekord såväl i Lappland som i södra Finland.

BORGÅ. I Muonio uppmättes natten till i dag den 7 januari -40,7 grader. I Borgå lydde köldrekordet på -26 grader i hemknutarna. Kvarnbackens skolas väderstation visar nu nio på morgonen -25,6 och i Harabacka är det -26,9 grader.
Kölden slog till den 2 januari och det har gått mot det kallare dygn för dygn. T.ex. den 5 januari pendlade temperaturen i Borgå mellan -15 och -21, den 6.1. var det mellan -19 och -24 grader och till i dag torde temperaturen ligga mellan -26 och -21 grader. När dygnets medeltemperatur håller sig under 20 köldgrader är det bitande kallt, på samma sätt som det är hett på sommaren med dygnstemperaturer på över +20 grader.
Lika kallt 2013
Lika kallt i januari var det för tre år sedan 2013 då temperaturen sjönk under 20 köldgrader två gånger. Den 18.1. var det - 23 och den 19 januari 2013 uppmättes -27 grader. 
En längre köldperiod uppmättes för sin del i januari 2010 då det var under -20 grader sex gånger och -26 grader som kallast den 3 och 27.1. 2010. Medeltemperaturen var också så låg som -12,1 grader den gången.
Ovanligt kallt
För tillfället har vi närmare -13 grader i medeltemperatur och till mitten av månaden blir snittemperaturen sannolikt mellan ovanligt låga 14 och 15 köldgrader eftersom det ännu hinner vara ordentligt kallt fram till söndagen den 10.1. då det slår om till något mildare, men ändå kallt under de följande dagarna med dagstemperaturer kring 12-14 och nattemperaturer ned mot 15-16 köldgrader. Medeltemperaturen i januari är närmare sex köldgrader så det är omkring sju grader kallare än normalt för tillfället. Snömängden är för sin del moderat och uppgår till c. fem centimeter, men det utlovas mera snö till nästa vecka.
Förra vintern var det som kallast i december 2014 med -19 grader. Januari hade -16 och februari -12 grader som kallast och vintern 2014-2015 var mild.
Kallast i vår region var det i januari 1987 då medeltemperaturen var -17,8 grader och köldrekordet -35 grader.


Köldvarning. Ute råder ett vinterväder med 26 köldgrader och det blir fortsatt kallare än normalt åtminstone fram till mitten av januari. Nätbild.


söndag 3 januari 2016

Vintern kom med snö och kyla

Det kyliga väderomslaget sista veckan i december fortsatte med sjunkande temperaturer och snöfall när år 2016 inleddes.

BORGÅ. Ett lätt snöfall natten till den 2 januari målade landskapet i vitt på morgonen och snön fortsatte att singla ned hela dagen. I dag den 3 januari fortsätter snöfallet och det ska det göra under flera dagar kommande vecka. Det betyder sannolikt att det bestående snötäcket dateras till den 2.1.2016. I fjol skedde det i samma trakter den 3.1.2015.
Samtidigt har temperaturen sjunkit så att det i natt var -14 grader. På dagen beräknas temperaturen stiga, men inte mer än till  8 köldgrader.
Medeltemperaturen i Borgå ligger för närvarande kring 7 köldgrader och det förutspås blir bara kallare med nattemperaturer ned mot 20 grader och dagstemperaturer kring 14 köldgrader fram till den 9 januari. Sedan beräknas temperaturen kortsiktigt att stiga upp mot ett par köldgrader samtidigt som det fortsätter att snöa.
Kokon skidcentrum öppnade för säsongen i lördags, en par pilkade satt redan på Borgå åis utanför Sakta farten så nu är vintern här alltid.Snö i sikte. Ett lätt snötäcke låg över åisen den 2 januari.