torsdag 31 mars 2016

Mars igen mildare än normalt

Mars var liksom under de två senaste åren mildare än normalt, tidvis var det klart och soligt och den snö som föll i ett par repriser smälte bort till slutet av månaden. Islossningen var ett faktum den 31.3.

BORGÅ. Medeltemperaturen i mars på +0,3 grader (-1,6 normalt) betyder att månaden hör till den mildaste fjärde delen av marsmånaderna sedan 1974. Mars 2014 med sina +1,8 grader och 2015 med +2,2 grader i genomsnitt var ändå mildare, medan mars 2013 med en medeltemperatur på -6,7 grader var den kallaste hittills. Mildast var mars 2007 med genomsnittstemperaturen +3,2 grader.
Månaden började i för årstiden rätt milda tecken, den 10.3. var genomsnittet -0,4 grader men sedan följde en kall period mellan den 17 och 24.3 då nattemperaturen kretsade kring 10 köldgrader och dagstemperaturen kring 0 grader. Kallast var det natten till den 21 mars med -11 grader, varmast mot slutet av månaden då det annandag påsk den 28 mars och dagen därpå var +10 grader varmt.
Samtidigt blev det klart att tiden mellan +10 grader i höstas och nu på våren inskränkte sig till 99 dygn, nämligen mellan den 20.12.2015 och den 28.3.2016. Det är rekordkort och lika kort som våren 2007 då det sista gången var +10 grader den 15.12. 2006 på senhösten och igen på våren den 24.3.2007.
Den längsta perioden för +10 grader under höst och vår är bokförd mellan den 9.10.1976 och 29.4.1977 som uppgick till 202 dygn. Långa perioder på 196 respektive 193 dygn noterades också den 18.10.1978 och 2.5.1979 och den 18.10.1987 och 28.4.1988.
Tidigast vi haft minst +10 grader på våren är 1997 då det skedde den 10 mars, senast den 5.5.1985. I fjol var det dags den 17 mars.

Termisk vår

Den termiska våren verkar nu vara här. Enligt definition infaller den då dygnets medeltemperatur ligger över nollstrecket en vecka i sträck.
Den sista veckan i mars är också en vattendelare i den meningen att dygnets medeltemperatur på lång sikt här i söder nu stiger över 0 grader. För Helsingfors del är veckans medeltemperatur i snitt +0,8 grader den här veckan medan den veckan innan var -0,9 grader. Därefter blir det stadigt varmare för varje vecka. I mitten av april är medeltemperaturen +2,2 grader. Vecka 16 den 18-24 april är också nattemperaturen på plussidan och den långsiktiga medeltemperaturen kring 6,0 grader.

Islossning

Islossningen i Borgå å var ett faktum den 31 mars. Isen försvann utan större drama men oväntat snabbt eftersom det ännu den 30 mars såg ut som om isen skulle ha legat kvar åtminstone några dagar.
I genomsnitt sker islossningen den 11 april. I fjol var det dags redan den 10.3 och 2014 den 28.3.
Tidigast har isen försvunnit den 25 februari 1990, senast den 25.4.1985. Från 1975-1979 gick isen i genomsnitt den 20 april, på 1980-talet den 14 april, på 1990-talet den 7 april, 2000-2009 den 10 april och 2010-2016 den 6 april.

Småmulet

Sol- och klarvädret i mars på 36 procent (42 normalt) är lägre än i genomsnitt och det lägst noterade sedan 2010 som hade 35 procent vackert. 
Mars är i alla fall i regel klarare än höst- och vintermånaderna. Den mulnaste mars är dokumenterad år 1995 med 22 procent klart, den vackraste år 1980 då det var vackert för 68 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert denna mars stannade vid 6 och de helt mulna dagarna vid 11. 
Nederbördsdagarna räknades till 10 (14). Nederbörden föll i form av snöslask och snö. Snömängden som i början av mars höll sig kring 15 centimeter decimerades till slutet av månaden till nära 0. Några kraftigare regn borde bilda den sista vinjetten för en avslutad snövinter för den här gången.
April ska i genomsnitt ha en medeltemperatur på 4,0 grader, det är vackert för 48 procent och faller nederbörd i 11 dagar. Förra året hade april medeltemperaturen 5,4 grader, det var vackert för 39 procent medan nederbördsdagarna blev 13.


Islossning. Det är nu tredje året i rad Borgå å blir isfri i mars. Islossningen i år skedde den 31 mars.

tisdag 29 mars 2016

Annandag påsk kom med värme

Påsken avslutades med sol från en klarblå himmel och +10 grader annandag påsk den 28 mars.

BORGÅ. 10-gradersstrecket är ett vårtecken som nu uppnåddes senare än i fjol (17.3.) men c. två veckor tidigare än i genomsnitt, som är den 13 april.
Samtidigt blev det klart att tiden mellan +10 grader i höstas och nu på våren inskränkte sig till 99 dygn, nämligen mellan den 20.12.2015 och den 28.3.2016. Det är rekordkort och lika kort som våren 2007 då det sista gången var +10 grader den 15.12. 2006 på senhösten och igen på våren den 24.3.2007.
Den längsta perioden för +10 grader under höst och vår är bokförd mellan den 9.10.1976 och 29.4.1977 som uppgick till 202 dygn. Långa perioder på 196 respektive 193 dygn noterades också den 18.10.1978 och 2.5.1979 och den 18.10.1987 och 28.4.1988.
Tidigast vi haft minst +10 grader på våren är 1997 då det skedde den 10 mars, senast den 5.5.1985.

Islossning

Nästa vårtecken är islossningen i Borgå å. Vattnet strömmar redan fritt vid strandbodarna norr om nya bron och då brukar det vara dags om någon vecka.
I fjol gick åisen den 10 mars. I genomsnitt sker det den 13 april. Månne inte ån blir isfri den här eller nästa vecka, alltså senast den 10 april.Nästa vårtecken. Isen ligger ännu på Borgå å, men islossningen torde ske inom någon eller några veckor.

söndag 27 mars 2016

Den termiska våren är här

Påskdagen den 27 mars kom efter långfredagens och påsklördagens mulna, dimmiga väder med solglimtar och temperaturer som ger hopp om en start på den egentliga våren.

BORGÅ. På sommarstället på Vessö fanns ingen is på havet eller snö vid strandremsan, men en bit in i skogen låg ännu tjockare våt snö i drivor här och var. Men bäckarna porlande redan så smått och löften om vår låg i luften.
Den termiska våren verkar nu vara här. Enligt definition infaller den då dygnets medeltemperatur ligger över nollstrecket en vecka i sträck.
”Den termiska våren är samtidigt den kortaste av alla årstider. Den varar mellan sex och nio veckor. Längst är våren i kusttrakterna och i skärgården på grund av att havet fortfarande är kyligt. Under den termiska våren ligger medeltemperaturen på mellan 0 och +10 grader. På vidsträckta marker försvinner snön 2-3 veckor efter det att den termiska våren börjat. Från skogarna försvinner snön senast två veckor senare.” Det skriver Sara Langh så träffande om den termiska våren på Yle.

Den sista veckan i mars är också en vattendelare i den mening att dygnets medeltemperatur på lång sikt här i södern nu blir över 0 grader. För Helsingfors del är veckans medeltemperatur +0,8 grader medan den veckan innan var -0,9 grader. Därefter blir det stadigt varmare för varje vecka. I mitten av april är medeltemperaturen +2,2 grader. Vecka 16 den 18-24 april är också nattemperaturen på plussidan och medeltemperaturen kring 6,0 grader.

Vi har nu ett snötäcke i Borgå på c. 5 cm som decimeras hela tiden. Mars ser ut att få en medeltemperatur på omkring +0,5 grader, det är drygt två grader mildare än i genomsnitt. Däremot är det hugget som stucket om temperaturen hinner stiga till +10 grader i mars. Också islossningen i Borgå å verkar ske i april. I fjol blev ån utan is den 10 mars och det blev första gången +10 grader den 17 mars.

Sommartid

Natten till den 27 mars övergick vi i Finland till sommartid, visarna flyttades en timme framåt så att kvällarna blev ljusare och morgnarna mörkare än tidigare. Kritiska röster har som vanligt höjts i medierna om sommartiden, man har talat om rubbad nattsömn och att det är onödigt. Månne det. Ljusare kvällar är välkomna, i annat fall skulle solen gå ned kl. 21-tiden i maj, 22-tiden i juni och 20-tiden i augusti, nu sker det en timme senare.
Vårtecken. Vårbäckar är ett tecken på att våren är här.

söndag 20 mars 2016

Påsken kan vara litet hur som helst

Eftersom påsken är en rörlig högtid som inträffar någon gång mellan den 23 mars och den 24 april är redan de naturliga avvikelserna så stora att vädret kan bli litet hur det råkar.

BORGÅ. Kommande påsk den 25-28 mars väntas i Borgå ha temperaturer kring några minusgrader till uppemot fem grader varmt, det kan regna, falla litet snö eller vara uppehållsväder.
Påsken 2016 hör enligt meteorologiska institutets indelning i tre kategorier till den tidigaste, dvs. perioden mellan den 23.3. och 2.4. Den följande, s.k. mellanperioden, består av påskhögtider som inträffar den 3-12 april och den sista av sena påskar mellan den 13 och 25 april.
Enligt meteorologiska institutets påskstatistik för de tidigaste påskarna var Borgå den varmaste orten långfredagen den 29 mars 2002 då den högsta dagstemperaturen steg till 15,2 grader. Egen statistik visar på en temperatur på 15 grader.
Men det har också snöat rikligt under tidiga påskar. 1970 fanns det 63 centimeter snö till påsk och 2013 var snömängden 42 centimeter. Också helt snöfria tidiga påskar har förekommit i söder.
För de mellantidiga påskarnas del sticker påsken 1982 ut som synnerligen nederbördsrik. Vädret den 9-11.4.82 var molnig och det snöade i hela landet. I Nyland var nederbördsmängden 40-60 millimeter. Egen statistik visar att temperaturen var mellan +6 grader och en köldgrad, det föll antingen snöslask eller snö alla dagar under påsken. Andra gånger det har fallit mycket nederbörd till påsken inträffade 1971, 1977, 1983 och 1994.
Nästan hett
Under de sena påskarna är temperaturen högre och påsken 2000 var det snudd på hett, dvs. en temperatur på över 25 grader. Den 24.4. 2000 uppmättes nämligen under påsken 24,9 grader i Uttis. Vi talar om annandag påsk då det var 23 grader i Borgå.
Den 21 april 2003 uppvisade påsken också höga temperaturer i Östra Nyland och Österbotten. Varmast var då Borgå med 21,2 grader (19 enligt egen statistik).
Ännu kallt
Temperaturen i Borgå ligger som bäst kring 0 grader, det är rätt soligt och kring 10 köldgrader på nätterna och någon plusgrad på dagarna.
Till påsk och mot slutet av mars utlovas aningen mulnare och varmare väder med i bästa fall upp emot 8 grader varmt och plusgrader också nattetid.
Litet ny snö föll till veckoslutet men nederbördsmängden torde inte öka nämnvärt. Sol- och klarvädret ligger nu kring 35 procent, det långvariga medeltalet är 43 procent.
PS. På måndag morgon den 21.3. hade det fallit c. 10 cm ny snö. Vitt på marken. Fredagen den soliga18 mars hade det fallit litet ny snö i japanska parken intill stadsbiblioteket.Måndag morgon. Mera snö föll under morgonnatten den 21 mars. Snötäcket i Harabacka är nu c. 10 centimeter.

fredag 11 mars 2016

Nu blir det solsken

Fram till den 10 mars var procenten för sol- och klarvädret låga 15, men fr.om. lördagen den 12 mars utlovas sol varje dag åtminstone tio dagar framåt.


BORGÅ. Om väderprognosen stämmer kommer det i så fall att ha varit klart för ungefär 30 procent t.o.m. den 22 mars, men en långsiktsprognos är alltid osäker.
Det konstaterade också Mtv 3:s meteorolog Pekka Pouta som tidigare talade om en höstliknande vår med regn och grått väder, men nu vågat sig på att förutspå enbart ”omväxlande” vårväder - litet snö, snöblask, regn och sol om vartannat. Och rätt normala temperaturer.
Långt till +10 grader
Temperaturmedeltalet ligger för tillfället vid -0,4 grader (-1,7 normalt för hela mars) och kommer att vara ungefär det samma fram till den 22.3. Till kommande vecka 11 prognosticeras maximalt 5-6 värmegrader i söder och 10 grader i sydväst i samband med de föhnvindar som drar in från Norge.
10-gradersstrecket är en milstolpe på väg mot vår men vi får antagligen vänta ännu kanske i en månad på den godbiten.
I genomsnitt sker det här i Borgåregionen den 10 april. I fjol uppnåddes +10 grader redan den 17 mars, men då var också månaden både soligare (42 procent) och varmare (+2,2 grader i snitt) än årets marsmånad.
Ser vi på statistiken för de tidigaste tidpunkterna för uppnådda +10 grader ser det ut så här:
1997: 10.3; 2014: 12.3; 2015 & 1990: 17.3. samt 1992: 23.3.
Längst fick vi vänta på att temperaturen skulle stiga till 10 värmegrader enligt följande:
1987: 24.4; 1988: 28.4; 1977: 29.4; 1979: 2.5. och 1985: 5.5. Som vi ser är det 1970- och 1980-talet som är aktuella i det här fallet.
Snötäcket ligger ännu 19 centimeter tjockt i Harabacka och trots varmare dagar är nätter kalla i samband med solskensvädret så det beskattar inte snötäcket på samma sätt som om det hade varit värmegrader dygnet runt. Sakta men säkert går vi hur som helst mot våren.Sol på kommande. Sol och klart väder utlovas för de närmaste tio dagarna. Foto: Egil Green

lördag 5 mars 2016

Små steg mot vår

Vårmånaden mars har inletts med ganska normala temperaturer men den ser ut att bli en av de mulnaste om vädertypen fortsätter som fram till den 17.3. Våren går framåt men med små steg åt gången.

BORGÅ. Medeltemperaturen är som bäst kring -2,5 grader och enligt Forecas prognos t.o.m. den 17.3. ska genomsnittstemperaturen ligga kring 0 grader vid nämnda tidpunkt. I medeltal har mars en temperatur på -1,7 grader räknat fr.o.m. 1974 och på -1,4 grader räknat från år 2000.
Mars har uppvisat en medeltemperatur över 0 grader 4 gånger sedan 2000 och 8 gånger sedan 1974, så det är rätt ovanligt. 
I fjol var mars liksom hela våren mild. Medeltemperaturen var +2,2 grader. Temperaturen steg till 10 grader den 17.3. 2015 och åisen i Borgå försvann den 10 mars. I genomsnitt ska det bli 10 grader först den 10 april medan åisen  försvinner den 13 april.
Mulet
Med undantag för de två första dagarna i mars har solen lyst med sin frånvaro och den förutspås skina på nytt först den 10 och därefter den 17 mars.
Procenten för sol- och karvädret i mars är nu 25 procent (43 i genomsnitt) men ser ut att minska i samband med den trista, grå vädertyp som råder. Därmed föreligger risken för att mars det här året blir tidernas mulnaste. Den hittills mulnaste mars inföll 1995 då det var klart för bara 22 procent, klarast var mars 1990 med 68 procent sol- och klarväder.
Nederbördsmängden förutspås bli liten och kommer antagligen inte att öka nämnvärt på det snötäcke på 21 cm som nu noteras i Harabacka. Men snön kommer heller inte att smälta förrän det blir temperaturer på närmare 5-10 grader och det verkar bli aktuellt tidigast under den andra hälften av mars.Grått och trist. Utsikten från korsningen av Brinkgatan och Linnankoskigatan den 4.3. berättar om ett för mars typiskt gråväder.