söndag 23 juli 2017

Kalla nätter håller medeltemperaturen nere

Juli håller på att utvecklas till en av de kyligaste efter de tre kallaste julimånaderna på 1980-talet. De låga nattemperaturerna är en av orsakerna till det här.

BORGÅ. Med en medeltemperatur som nu ligger på 15,1 grader och en prognos till slutet av juli på varmare väder landar vi antagligen litet under 16 grader när juli slår över i augusti.
Dagstemperaturerna har så småningom börjat visa en dragning mot det normala, dvs. på värden över 20 grader. Men nattemperaturen har 13 dagar av 23 hållit sig på högst 10 grader. För tillfället är nattemperaturens medeltal 10,4 grader jämfört med normalvärdet 13,0 grader i juli. Kallast var det den 7 och 15.7. med 7 grader, varmast den 16 juli då temperaturen gick upp till 24 grader.
En het dag
De heta dagarna denna sommar är för tillfället en enda, noterad den 17 juni då det med nöd och näppe blev 25 grader.
Det är katastrofalt litet för i genomsnitt har vi ändå 17 heta dagar per sommar. I fjol var de 9 och 2016 fem stycken, men åren innan 32 och 26. Sämst var det sommaren 1987 då de uppgick till 2 och 1993 då de blev 3 stycken.
Betecknande för den här sommaren är en kall vattentemperatur (16 grader), litet mygg, bromsar och getingar och ingen algblomning.
Trots kyligare väder än normalt har solen lyst allt emellanåt och procenten för sol- och klarvädret är som bäst 54 (57 normalt). Regnmängden är uppe i 50 millimeter, det åskregn som föll den 22.7. bidrog med 13 millimeter. I genomsnitt regnar det 63 millimeter i juli.Också sol. Den 21 juli lyste solen nästan hela dagen. Fotot är från Lilla Tackholmen.

lördag 15 juli 2017

Sakteliga mot det varmare

Det går långsamt som kvällsskyn men i alla fall. Medeltemperaturen i mitten av juli har sakteliga segat sig uppåt men juli månad som helhet stannar troligtvis i segmentet för den kyligaste tiondelen, räknat allt sedan 1974.

BORGÅ. Trenden från april, maj och juni befästs därmed också med en juli som verkar bli kallast på tiotals år, men andra hälften av månaden återstår för all del.
Prognosen är ändå inget att skryta med, medeltemperaturen från den 15:e fram till den 24.7 ligger kring 17,4 grader, för att nu vara 15,3 grader. Det tyder på en medeltemperatur kring 16 grader eller kanske något mer när juli övergår till augusti.
Om så är fallet har juli varit kallare bara tre gånger, alla på 1980-talet. 1987 var medeltemperaturen 15,2, 1984 var den 15,3 och 1985 var den 15,6 grader. I genomsnitt är den så hög som 18,0 grader. I fjol hade vi en medeltemperatur på 17,6 grader i juli men året innan var den nere i 16,1 grader. Riktigt varm var juli 2011 med 20,7 grader och 2010 med rekordvarma 22,1 grader i genomsnitt.
Omväxlande
Vädret har fortsättningsvis varit omväxlande. Det syns i sol-och klarvädret som nu visar på 48 procent (57 normalt för juli).
Regnmängden är inte så värst hög, som bäst har det regnat 34 millimeter (63 normalt för månaden som helhet). 
Havsvattnet har varit ovanligt högt, dvs. 20-40 cm över det normala, vilket bara är ett tecken på ostadigt väder. Samtidigt har ihärdiga nordvästanvindar hållit temperaturen i vattnet nere kring 15 grader. Normalt är det redan simbart med temperaturer kring 18-20 grader i havsvattnet. Men någon algblomning har inte förekommit, så något gott har den tillsvidare kyliga sommaren fört med sig.

Lugnt i viken. Den 14.7. bjöd på lugn och stilhet i vattnen kring Varpet på Vessö. Notera svanen till höger om stenen i mitten av bilden.
fredag 7 juli 2017

Äntligen litet varmare

Med första veckan i juli avverkad är det lätt att hålla sig för skratt, men det syns en liten ljusning.

BORGÅ. Medeltemperaturen 14,3 grader är rekordkall, vi är visserligen bara i början av juli ännu. Men i alla fall.
Den kallaste juli är noterad det olycksaliga året 1987 med sin kalla vinter, vår och sommar. Då hade juli 15,2 grader i genomsnitt. Kallt var det i juli också 1984 och 1985 med 15,3 respektive 15,6 grader i medeltal. Efter det har det inte varit julimedeltemperaturer som börjar på 15 grader. I genomsnitt är julis medeltemperatur 18,0 grader. I fjol var den 17,6 grader.
Eftersom somrarna 2015 och 2016 var kyligare än normalt känns det extra trist. Men vi behöver bara gå tillbaka till sommaren 2014 då det var riktigt varmt. Den bjöd bl.a. på 32 heta dagar och 2013 var de 26 stycken.
Men det verkar bli bättre nu i juli, åtminstone för en vecka framåt. Dagstemperaturen ska stiga till litet över 20 grader, det blir soligt och litet regn, sedan är allt ännu en öppen fråga.
Sol- och klarväder har det för tillfället varit för skrala 35 procent och regn har det fallit för 10 millimeter. Varmast var det den 2 juli med 21 grader medan de två senaste nätterna var kalla, temperaturen var nere i 8 respektive 7 grader.Sol. Den 7 juli bjöd på sol över Sondby träsk. Nu ska det bli bättre väder än det har varit.

lördag 1 juli 2017

Juni bara två gånger kallare

Årets juni månad placerar sig inom den kallaste tiondelen räknat sedan 1974. Det ostadiga och kylslagna vädret hade en liten ljusglimt i form av en het dag, men det var mulnare och litet regnigare än normalt.

BORGÅ. Medeltemperaturen på 13,2 grader (15,4 i genomsnitt) har underskridits två gånger. Juni 1982 var rekordkall med 11,8 grader medan 1987 hade genomsnittstemperaturen 13,0 grader. Lika kyliga var juni 1985 och 1994, det vill säga för 23 år sedan. Orsaken är lågryck från sydväst och ihärdiga nordvästliga vindar. Vinden ska komma en längre tid från ost-sydost för att det ska bli hett.
Den heta dagen med 25 grader inföll den 17.6. Andra dagar med temperaturer över 20 grader räknades till 7. Kallast var det natten till den 2 och 4 juni då kvicksilvret var nere i +2 grader, det betydde också nattfrost de gångerna.
Det gick som befarat, dvs. trenden från de hittills kallaste vårarna, och vintrarna med för den delen, 1985 och 1987, följdes igen upp av en kall början på sommaren. 1985 hade juni–augusti 13,2 – 15,6 och 16,5 grader och för 1987 13,0 – 15,2 och för augustis del rekordkalla 12,8 grader i medeltal.
Juliprognosen tyder på fortsatt ostadigt och kyligare väder än normalt. Knappa två veckor framöver ligger medeltemperaturen kring 14,5 – 15 grader jämfört med det långvariga medeltalet för juli som är så högt som 18,0 grader. Meteorologer har talat om risken för uteblivna heta dagar i juli. Hoppet står med andra ord till augusti.
Mindre sol än normalt
Sol- och klarvädret för juni stannade på 49 procent. Det betyder att juni hörde till den mulnaste tredje delen sedan 1974. Normalt är det vackert för 56 procent. 
29 gånger har juni varit vackrare,10 gånger var det fallet sedan år 2000. Vackrast var juni 1992 då procenttalet steg till 78. Mulnast var juni 1998 och 2014 då sol- och klarvädret var nere i 36 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert blev nu 7 och de helt mulna dagarna en.
Regnmängden uppgick till 85 millimeter under 11 regndagar. I genomsnitt regnar det 82 millimeter under 10 dagar. I fjol regnade det 94 millimeter i juni. Mest regn denna juni föll det den 12.6. då regnmängden var 18 millimeter samt den 8 juni då det föll 17 millimeter regn.
Åskan gick i juni tre gånger utan större oväsen, men några snygga regnbågar fick vi se ändå.
Månadens sista dag blåste det upp till storm från nordost. På Emsalö uppmättes 22 meter i sekunden i de starkaste vindbyarna.
Ännu kyligt
Till juli utlovas alltså kyligare än normalt, omväxlande väder med både regn och sol men knappast heta dagar åtminstone fram till ungefär månadens mitt, dvs. så långt prognosen sträcker sig. I fjol hade juni 4 och juli 5 heta dagar, så vi ligger långt efter i år.
I juli är medeltemperaturen 18,0 grader, det är vackert för 57 procent och det regnar litet på 60 millimeter. Förra året var medeltemperaturen 17,6 grader, det var vackert för 41 procent och regnmängden var uppe i  99 millimeter.


Spridda skyar. Molnigheten var högre än normalt i juni och det var kyligt och regnigare än normalt.måndag 26 juni 2017

Midsommaren litet bättre än väntat

Länge utlovades kallt och regnigt midsommarväder men i verkligheten var det litet bättre än väntat.

BORGÅ. Så värst bra var midsommarhelgen ändå inte på Vessö. På midsommaraftonen höll sig temperaturen mellan 6 och 15 och det var halvklart. På midsommardagen visade temperaturen 10–17 och det var klart för en fjärde del medan midsommarsöndagen var klar för 37,5 procent och det började regna mot natten, totalt 8 millimeter. Temperaturen varierade mellan 11 och 17 grader.
Så illa som bottennappet, midsommaren 2014, var det ändå inte då temperaturen pendlade mellan 5 och 17 grader och det föll några snöflingor på midsommardagen.
Senast vi hade hett på midsommaren var de facto i fjol då temperaturen på midsommarsöndagen steg till 27 grader och det dagarna innan var 21 och 24 grader och rätt soligt. Men före det var det hett så långt tillbaka som 2000 och 2001. 9 gånger har det varit hett någon av midsommardagarna sedan 1976 så vanligt är det inte.
Ser vi litet framåt ser det fortfarande ut som om medeltemperaturen i juni skulle stanna på huttriga drygt 13 grader (15,4 normalt), det blir antagligen klart för under 50 procent (56 normalt) och regnmängden stiger eventuellt upp till det normala på drygt 80 millimeter.
I nuläget är medeltemperaturen 13 grader, det är vackert för 47 procent och det har fallit sammanlagt 76 millimeter regn.
Juli förutspås också den bli kyligare än normalt (18,0 grader i genomsnitt) men varmare än juni blir det i alla fall.
Två gånger har det åskat denna juni med medföljande regnbågar över himlen och den 17.6. upplevde vi sommarens första heta dag med 25 grader.Naturskådespel. Den 22 juni åskande det och efteråt syntes regnbågen.

torsdag 15 juni 2017

Kyligt men soligare

Juni bjöd på några friska regn men efter det har vädret blivit varmare och soligare. Ändå är medeltemperaturen fortsättningsvis låg.

BORGÅ. 12,0 grader visar genomsnittstemperaturen den 15.6. och med tanke på att juni 1982 var rekordkall med 11,8 grader i medeltal är det en av de kallaste junimånaderna som pågår.
Regn behövdes och de kom den 12 och 13 juni då regnmängden blev 18 respektive 10 millimeter. Totalt har det fallit 52 millimeter för närvarande. Genomsnittet för juni är 82 millimeter.
Sol-och klarvädret visar på 49 procent, i snitt är det vackert för 56 procent i juni. Den 14 och 15.6. var s.g.s. helt klara, vilket bidrog till att höja medeltalet.
Mot varmare väder
I fortsättningen ända fram till midsommarhelgen förutspås dagstemperaturer kring 20 grader och nattemperaturer runt 10 grader.
De två senaste dagarna har nattemperaturen gått ned till 7 grader p.g.a. de klara nätterna. Medeltemperaturen för juni som helhet ser i detta nu ut att bli kring närmare 14 grader. Det betyder att juni har varit kallare fyra gånger sedan 2000 och 12 gånger sedan 1974. Men vädret kan slå om till det varmare och då börjar vi rentav närma oss någon grad under det långsiktiga medeltalet på 15,4 grader för juni.


Sol på vattnet. Torsdagen den 15 juni verkar bli veckans varmaste och vackraste dag. En välkommen omväxling efter två dagar med regn den 12-13 juni.torsdag 8 juni 2017

Sommaren knackade på dörren

Den kyliga våren och försommaren övergick till sist i sommar den 7 juni. Men glädjen var kortvarig. Nu utlovas igen litet mera omväxlande väder med temperaturer något under det normala, omväxlande molnighet och risk för regn nästan varje dag.

BORGÅ. Sommardagen den 7 juli mötte oss med strålande sol och 22 graders värme. Men som sagt, det blir litet sämre åtminstone fram till medlet av juni.
För tillfället är medeltemperaturen 9,9 grader (15,4 normalt för hela juni) p.g.a. den kalla starten på juni. Det har varit sol- och klarväder för 46 procent (56 normalt) och regnat 7 millimeter.
Sannolikt kring 14 grader
Ponerar vi att det i mitten av juni blir en medeltemperatur på c. 12 grader ska det mycket till för att uppnå ens en normalt långsiktig temperaturmedeltal för i så fall ska andra hälften av juni ha ett temperaturgenomsnitt på 18,6 grader. Mera sannolikt är att juni får en medeltemperatur i närheten av 14 grader, ganska lågt med andra ord.
Det här följer bara mönstret för de kalla vårarna 1985 och 1987 då också sommaren var skral. 1985 var det 13,2 grader i juni, 15,6 i juli och 16,5 grader i augusti. 1987 var motsvarande siffror 13,0 – 15,2 och huttriga 12,1 grader i genomsnitt i augusti.Molnigt men snyggt. Början av juni var ännu kylig men det blev sommarstämning för en dag den 7.6. Vyn från Maren är tagen den 4.6.