lördag 16 juni 2018

Adjö till blåbär och svamp?

Det är fortfarande ovanlig torrt i naturen och de futtiga regn som fallit har varit lokala. Efter tre goda år med blåbär ser det ut som om vi skulle få nöja oss med en skral skörd. Också svamputsikterna är svaga.

BORGÅ. För tillfället har det regnat 17 millimeter i Borgå, den 12.6; och ingenting alls på sommarstället på Vessö. Med 12 millimeter regn som bottensats från maj är det inte konstigt att det varnas för skogsbrand också för midsommaren, inga ”kokkobrasor” med andra ord.
Den torra perioden har pågått hela maj och halva juni. Till midsommarveckan utlovades till en början regn s.g.s varje dag men nu är prognosen reviderad så att det utlovas litet regn till tisdagen den 19 och midsommarlördagen den 23 juni. Det betyder att blåbärsskörden blir nästan obefintlig om det inte börjar regna ordentligt i juli. För svamparnas del läste jag att de klarar sig bättre i torka vilket kanske  indikerar på en hyfsad skörd, förutsatt alltså att det börjar regna inom kort. Annars är det adjö till båda läckerheterna.
Normalvarmt
Medeltemperaturen är nu 14,5 grader och kan gott stiga till något över 15 grader när juni övergår i juli, dvs. i trakterna av det normala för juni som är 15,1 grader.
I fjol var junis medeltemperatur 13,2 grader, 2016 var den 15,3 grader, åren 2015 och 2013 13,5 respektive 13,9 medan juni 2012 hade höga 18,0 grader i genomsnitt.
Sol- och klarvädret visar på 58 procent vilket eventuellt ännu stiger. Det skulle betyda en vackrare juni än under de senaste fem åren. Vi får backa till 2011 då vi hade vackert för hela 66 procent. Genomsnittsvärdet är 56 procent.


Blått. Vädret har varit torrt och ofta soligt med blå himmel denna juni. 


lördag 9 juni 2018

Tillbaka till "finsk sommar"


Det gick litet som man befarade. Den exceptionellt varma och soliga maj övergick i juni till normal "finsk sommar".


BORGÅ. Ännu den andra och tredje juni bjöd på två heta dagar med en maximitemperatur på 26 grader. Men därefter drog nordliga vindar in över Borgåtrakten och temperaturen sjönk drastiskt.
För närvarande har vi en medeltemperatur på drygt 13 grader (14,6 för maj). På dagarna har vi haft upp emot 15–17 grader men i synnerhet nattemperaturerna har varit kallare än normalt. Kallast var det för några dagar sedan då temperaturen var nere i 3 grader men också nätter med 4 och 5 grader varmt har förekommit.
På Vessö har det här också återspeglats i vattentemperaturen som mot slutet av maj var 18 grader men sedan sjönk till 3,5 grader i början av veckan. Nu är det 7 grader i vattnet.
Litet bättre ska det bli. Uppemot 20 grader utlovas och också mildare nätter. Men när det långsiktiga medeltalet för juni är 15,1 grader har vi ännu en bit att gå.
Torkan fortsätter också. I juni har det tillsvidare fallit litet regn två dagar men så litet att det inte synts i regnmätaren. Till tisdagen den 12.6. utlovas i alla fall omkring 5 millimeter regn men det är ännu för obetydligt för skördeutsikterna och tillgången på blåbär.
Vädret har varit halvklart och procenten för sol- och klarvädret är nu kring 60 procent.
Bra sommar?
Tre väderspåmän intervjuades i Ilta-Sanomat i april. En siade om en regnig och kall juni och juli medan augusti skulle bli varm och het. En annan talade om en någorlunda hygglig sommar, han prickade bl.a. in förutsägelsen att det skulle bli varmt fr.o.m. den 6 maj medan den tredje väderprofeten utlovade en riktigt bra sommar. Någon av dem har rätt, men omöjligt att veta vem.


Soligt men kyligt. Juni blev efter en varm start kallare än normalt

torsdag 31 maj 2018

Maj var varmast och vackrast

En så varm och vacker som maj 2018 har inte förekommit under mäthistoriens fyrtiofem år. I själva verket var maj den vackraste månaden någonsin och de heta dagarna uppvisade ett tangerat rekord. Maj blev helt enkelt en extra sommarmånad.

BORGÅ. Med medeltemperaturen 14,6 grader överskrider årets maj normaltemperaturen på 10,7 grader med nästan fyra grader. Näst varmast var maj 2013 med 13,3 grader i genomsnitt och maj 2016 då vi hade medeltemperaturen 13,1 grader. 14,6 grader är en ovanligt hög temperatur och överskridet t.ex. juni månads genomsnittstemperatur 6 gånger räknat från år 2000 och 17 gånger sedan 1974.
Ändå började månaden under bistra stjärnor, regnig och kall och med temperaturer på under 10 grader dagstid. Vi fick vänta till den 6.5. för att temperaturen överskred 15 grader men den stora förändringen mot värme skedde i mitten av maj då det noterades fyra heta dagar den 13–16 maj, följd av ytterligare tre heta dagar närmare slutet av månaden. Lika många heta dagar hade vi i maj 2014 men de inföll under slutet av månaden.
20-graders strecket uppnåddes den 11 maj, vilket är rätt normalt. Kallast var det natten till den 6 och 9 maj med +3 grader, varmast den 15 maj med en temperaturtopp på 29 grader. I mitten av maj var medeltemperaturen 12,8 grader så månadens andra hälft uppvisade en snittemperatur på 16,5 grader.
Orsaken till det varma, vackra vädret var s.g.s. stationära högtryck som avlöste varandra och höll de nordliga vindarna och lågtrycksfronterna från väst-sydväst i schack. 
Rekordvackert
och torrt
Ett väder med soligt och klara dagar för 81 procent denna maj är det högst noterade för alla månader under året och därmed en procentenhet högre än i juli 2006 då det var vackert för 80 procent. Normalt har vi vackert för 60 procent i maj.
Dagarna med minst 75 procent vackert i maj uppgick till 25 och de helt klara dagarna till 18. I början av maj hade vi två helt mulna dagar.
Regndagarna räknades till fyra och regnmängden till 12 millimeter (43 normalt). Lika torrt var det i fjol medan maj medan det föll så litet som 7 millimeter regn i maj 1988 och 4 millimeter år 1993.
Varmare vår
än normalt
Vårens medeltemperatur blev 5,0 grader (4,2 normalt). Mars var med -4,7 grader kall och hela tre grader kallare än i genomsnitt. April hade en medeltemperatur på 5,2 grader, 1,2 grader varmare än normalt, medan maj var 3,9 grader varmare än i genomsnitt.
Sol- och klarväder i vår hade vi för 58 procent (51 normalt) fördelat så att det i mars var vackert för 48 procent, april för 45 procent och maj för 81 procent. Vackrare vårar har förekommit tre gånger. Senast skedde det 1993 då det var vackert för 66 procent, 1987 var det klart för 60 procent och 1983 för 61 procent.
Nederbördsdagarna i vår blev totalt 33 (36 normalt). Mars hade 15, april 14 och maj 4 dagar med nederbörd.

Majvädret

Medeltemperatur: 14,6 grader. Rekordvarmt.
I genomsnitt: 10,7 grader.
I fjol: 8,9 grader.
Varmast i maj 2018: 29 grader.
Maj hade 7 heta dagar,
tangerat rekord med maj 2014.
Kallast i maj 2018: +3 grader.
Första gången minst 20 grader: 11 maj.

Sol- och klarväder
Maj 2018: 81 procent. 
Vackrast någonsin sedan 1974.
Normalt är maj vacker för 60 procent.
I fjol: 43 procent vackert i maj.

Regndagar: 4 st.
Regnmängd: 12 millimeter (43 normalt).

Våren 2018
Medeltemperatur: 5,0 grader.
4,1 grader i genomsnitt.
I fjol: också 4,1 grader.

Våren var vacker för 58 procent.
Normalt: 51 procent.
I fjol: 45 procent.

Nederbördsdagar i vår: 33.
Normalt: 36.

I fjol: 37.Soligt och varmt. Det var inte mycket man behövde följa med regnradaren i maj. Det var rekordvarmt och så klart att årets maj var vackrast av alla månader under året sedan 1974. Bilden är från den japanskt inspirerade författarparken ovanför stadsbiblioteket den 29 maj.


onsdag 23 maj 2018

Det lutar mot rekordvarm maj

Håller prognosen för sista veckan i maj blir månaden den varmaste i Borgå sedan noteringarna började 1974. Det konstaterar också meteorologerna men de talar för sin del om Finland som helhet.

BORGÅ. För tillfället är medeltemperaturen 14,1 grader (Kvarnbackens skolas mätstation visar 14,3 grader, men i det fallet mäts temperaturen kontinuerligt, inte som i mitt fall där dagens lägsta och högsta temperatur är riktgivande). Prognosen för slutet av maj ger ett medelvärde på 16,6 grader vilket skulle betyda en medeltemperatur för maj på c. 14,7 grader. Gällande rekord är från 1975 då vi hade 14,5 grader i maj. I genomsnitt är medeltemperaturen 10,7 grader.
I dag har vi haft 6 heta dagar och några till ska det väl bli. Det är också rekord i eget slag. I dag hördes också åskan mullra och mörka moln tornade upp sig öster om Vessö. En blick på åskradarn Blitzortung.org visade att åskfronten låg över Lovisatrakten ända fram till Sarfsalö i väster, men längre än så nådde den inte.
Sol- och karväder har vi nu för 77 procent, snuddande nära alla tiders rekord på 80 procent, noterat i juli 2006.
Regndagarna är nu fyra och regnmängden 12 millimeter, c. 1/4 av snittvärdet för maj. Det som nu många undrar är om sommaren fortsätter lika varm och vacker, i synnerhet som de tre senaste somrarna inte tjusat marknaden. Långtidsprognosen visar på varmare väder än normalt i juni, så det verkar ganska bra i nuläget.


Trädblomning nr 1. Äppelträdet på gården i Borgå blommar tidigt och mycket rikligare än i fjol då pollineringen blev svag.


Trädblomning nr 2. Också syrenen blommar tidigare än normalt tack vare den ovanliga majvärmen.torsdag 17 maj 2018

Tangerat värmerekord för maj

I tisdags, den 15 maj, steg temperaturen till 29 grader. Det är det samma som tangerat värmerekord för maj, noterat bara två gånger tidigare.

BORGÅ. 29 grader hade vi nämligen också den rekordvarma maj 1975 liksom i maj 2014.
Så här höga majtemperaturer är sällsynta. Nästan lika varmt, 28 grader, har det varit tre gånger i maj åren 1992, 1995 och 2007. 
Det som gör det ännu mera unikt är att perioden med fem dagars hetta från 13–17 maj infallit så tidigt under månaden. I maj 2014, som hade en medeltemperatur under 12 grader, förekom visserligen hela 7 heta dagar, men de noterades under sista tredje delen av maj då juni redan skymtade bakom hörnet.
Mot 14 grader
Med två veckor kvar av maj och en medeltemperatur på 13,3 grader för tillfället är det inte omöjligt att vi når upp till trakterna av 14 grader. Det skulle i så fall betyda att årets maj blir den andra varmaste efter 1975 som hade 14,5 grader i genomsnitt. I genomsnitt är medeltemperaturen i maj 10,7 grader.
Sol- och klarvädret kan i bästa fall också snusa på 80-procentstrecket, vilket skulle vara det samma som under den rekordvackra juli 2006. Nu har vi haft vackert för 75 procent.
Regnmängden på 6 millimeter är liten och har underskridits bara 1993 då det föll 4 millimeter regn i maj. Normalt regnar det omkring 40 millimeter.

Nu verkar det ändå komma en aning regn, eventuellt i samband med åska. Men i huvudsak fortsätter det vackra, för årstiden varma, men inte längre heta vädret. 


Efterlängtat dopp. Vår simglada Molly tog sig en liten svängom i ån den 15  maj då vi noterade ett tangerat värmerekord i Borgå på 29 grader.

måndag 14 maj 2018

Sommaren damp ned med värme i famnen

Majsolen ler mot oss med sitt varmaste leende i dag under månadens andra heta dag. Ve den som vojar sig över  att det är hett efter en seg och kall vår

BORGÅ. Med en medeltemperatur på 11,4 grader närmar vi oss kanske genomsnittstemperaturen för maj 2016 som var 13,1 och 2013 då vi hade 13,3 grader i snitt. Det ska jämföras med det långsiktiga medeltalet i maj som är 10,7 grader. Den 11.5. var maximitemperaturen 21 grader, dagen därpå 24, igår 27 och i dag 28 grader.
Också maj 2014 var varm trots att medeltemperaturen var 11,2 grader, men vi upplevde då en hel vecka med heta temperaturer, dvs. minst 25 grader.
Som det nu ser ut ska de heta dagarna fortsätta ännu på tisdag och onsdag och också de två följande dagarna har en maximitemperatur på 24 grader. Och över 20 grader på dagen består oss maj med dessutom fram till slutet av Forecas prognos t.o.m. den 23.5.
Soligt och torrt
Det stationära högtrycket innebär också att solen skiner dag efter dag från en s.g.s. molnfri himmel. I detta nu har vi haft det vackert för 72 procent (60 i genomsnitt för maj som helhet). Vackrast var maj 1976 med 77 procent sol- och klarväder, följd av maj 1988 då det var vackert för 76 procent och maj 2016 då procenttalet var 75.
Regn har det inte fallit sedan den 3.5. och regnmängden är bara 6 millimeter. Några större regn finns heller inte i sikte.
Som i sången
Årets maj får mig att tänka på AliceTegnérs (1864–1943) vackert romantiska barnsång Majas visa (När lillan kom till jorden), som av förekommen anledning ligger oss varmt om hjärtat. Organisten, tonsättaren och musikläraren från Sverige är främst känd för visorna Ekorrn satt i granen, Mors lilla Olle och Blåsippor men det är just i Majas visa hon diktar att i andra strofen ”Sjön glittrade som silver och körsbärsträden stod i blom och svalan kvick och munter
just hit med våren kom”. Precis det här upplever vi även denna maj, rågat med en mindre värmebölja.


Och körsbärsträden stod i blom. Bilden är från en av trädgårdarna vid Alexandersgatan. Foto: Mikael Green.


Sjön glittrade som silver. Solblänk i viken utanför sommarstället på Vessö.


måndag 7 maj 2018

Sommarvindar tidigt i maj

Maj började regnig och kall men fr.o.m. den 6.5. har vädergudarna bestått oss med sommar och sol.

BORGÅ. Om valborgsmässoafton var hyfsad med en temperatur mellan 13 och 3 grader, torr och halvklar, var första maj ett bottennapp. Temperaturen pendlade mellan 6 och 9 grader, det var mulet och det föll litet regn. Också andra maj var skral men sedan har det bättrat sig dag för dag. I går den 6 maj var högsta temperaturen uppe i 17 och i dag den 7.5. i 19 grader. Och solen har strålat från en klar himmel över onda som goda båda dagarna.
Som väderprognosen nu ser ut verkar det vackra, varma och torra vädret att fortsätta åtminstone en vecka framåt. Det kan betyda att vi har en medeltemperatur på någonting mellan 12,5 – 13 grader i mitten av maj. Vi verkar helt enkelt ha fått en extra sommarmånad, vilket är mer än välkommet efter en lång och seg vårvinter och början på våren.
Ovanligt
Det här med hög värme i maj är ovanligt. I fjol var maj så pass kylig som 8,9 grader i genomsnitt. Första veckan i maj har i genomsnitt en medeltemperatur på 8,5 grader och andra veckan litet på 10 grader. 
Senast maj var varm skrev vi år 2013 då medeltemperaturen för månaden som helhet var 13,3 grader och maximitemperaturen 25 grader. Sedan får vi gå tillbaka ända till 1993 då maj också var varm, medeltemperaturen var då 13,6 grader. Varmast var maj 1975 med 14,5 grader i genomsnitt.
Sol- och klarvädret är nu uppe i 46 procent (60 normalt) och stiger dag för dag i samband med det soliga högtrycksvädret. Regn har det fallit under månadens första tre dagar men regnmängden är inte större än 6 millimeter.

Hund bland scillorna. Vår hund Molly väntar på att bollen ska kastas i gräset på gården.

Sommarsäsongen är här. Gatuserveringarna vid östra åstranden var öppna och kommersen livlig söndagen den 6 maj.