måndag 24 april 2017

April kan bli kallast på 20 år

Våren ligger efter i tidtabellen med c. 2 veckor. Det har man känt i kroppen och om det har man kunnat läsa i tidningarna. Ifall det kyliga vårvädret fortsätter till första maj kan april bli den kallaste på 20 år.

BORGÅ. Som bäst är medeltemperaturen 2,2 grader. Vädertypen med växlande molnighet och nederbörd i alla former – regn, snö och hagel – samt kalla nätter och fem-sju plusgrader på dagen bäddar sannolikt för en månadstemperatur på +2, 6 grader eller någon tiondel högre. 
Den långsiktiga medeltemperaturen för april är 4,0 grader, räknat under 44 år. Senast det var minst lika kyligt i april var 1997 då månadens medeltemperatur blev +2,1 grader. 2013 var genomsnittstemperaturen +2,8 grader liksom år 2003. År 2014–2016 var den däremot snäppet över +5,0 grader alla år.
Åskknallar
Ett för april typiskt väder med allt från solsken till snöbyar, regn- och hagelskurar har varit standarden också för i år. Ja, den 21 april hördes t.o.m. åskan en kort stund på eftermiddagen.
Det omväxlande vädret har inneburit att de helt mulna dagarna nu räknas till två liksom också dagarna med minst 75 procent vackert. Alla andra 21 dagar har det varit mer och oftast mindre solskenstimmar, medan kvällarna och nätterna varit klara och kalla.
Vädret till 1 maj är en öppen fråga, vilket meteorolog Anne Borgström konstaterade i går på tv. Antingen får vi varma vindar från syd och sydväst då temperaturen kan stiga till upp emot 15 grader eller så stannar värmen vid bara 10 grader.
Meteorologiska institutets prognos för första majveckoslutet lördagen den 29.4. – 1.5. utlovar temperaturer från 6 upp till 13 grader den första maj medan Foreca förutspår något mellan 7 till 11 grader för samma tid. Efter åskan. Fredagen den 21 april gick åskan över Borgå på eftermiddagen.

torsdag 13 april 2017

Påsken blir vintrig

Gåtan beträffande påskens väder är löst. Det blir en återgång till vintern och påsken är dessutom vintrig ovanligt sent. Som bäst snöar det och ett vitt snötäcke breder ut sig över gräsmattor och gårdsplaner.


BORGÅ. Meteorolog Pekka Pouta uttalar sig i en kolumn på Mtv3:s hemsida i dag på skärtorsdag om påskvädret:
– En så här kall period under en påsk som infaller så här sent minns jag inte. Glöm promenaderna och förhåll er till påsken som till skidlovet, då kan det blir roligt.
Till påsktrafiken utlovas någorlunda hyggligt före i söder men längre norrut minskar sannolikheten för att temperaturen ens håller sig över 0 grader och det snöar allmänt. De som bytt till sommardäck ska vara beredda på att köra till sidan av vägen om det börjar snöa kraftigare, konstaterar Pouta.
Kallt
Karakteristisk för påsken är det kalla vädret, orsakat av vindar från nordost. Våg efter våg med kall luft strömmar nu in från Ryssland. I söder stiger temperaturen över 0-strecket till eftermiddagarna men under nätter och på förmiddagar är det köldgrader, i söder till och med ned till fem–tio grader.
Utsikterna för april som helhet tyder på en medeltemperatur under det normala på 4,0 grader och närmar sig nu något kring 3,3 grader om det inte svänger om rejält.


Snön är tillbaka. Påsken blir vintrig trots att den i år infaller relativt sent.

tisdag 11 april 2017

Påskvädret ännu en gåta

Påsken infaller ungefär mellan den 25 mars och 25 april. Årets påskväder är ännu en öppen fråga. Det kan komma ordentligt med snöslask och regn eller så blir det uppehållsväder och solchanser.

BORGÅ. Allt beror på vem man förlitar sig på. Meteorologiska institutets prognos från långfredag till påsksöndag 14–17 april förutspår regn och snöslask alla dagar och nattemperaturer på ner mot fyra köldgrader som mest och dagstemperaturer kring några plusgrader.
Foreca som Mtv3 förlitar sig på har en prognos med halvklart uppehållsväder på fredag–lördag och snö på söndag samt regn på måndag med dagstemperaturer kring +4 grader och minus sex till minus två på natten.
Normal fortsättning
Däremot är båda överens om att vädret fortsätter i för årstiden normala tecken med temperaturer kring fyra, fem värmegrader och ned till några köldgrader på natten. April är normalt en ganska vacker och torr månad, men efter påsk förutspås ett halvklart väder och risk för nederbörd.  I genomsnitt har april medeltemperaturen 4,0 grader, det är vackert för 48 procent och det faller nederbörd elva dagar.
De tre senaste åren har april varit mildare än normalt med medeltemperaturer på över 5 grader. 2014 var det klart för 65 procent men 2015 och 2016 bara för 39 och 38 procent. För tillfället ligger medeltemperaturen på 3,7 grader, det har varit vackert för 31 procent och det har fallit nederbörd fyra dagar av 10. Lugna vatten. Ån är isfri sedan den 1 april och vyn över strandbodarna som vanligt fin.

lördag 1 april 2017

Islossning den 1 april

Åisen försvann i Borgå den 1 april. Det är nästan två veckor tidigare än genomsnittet den 13 april.

BORGÅ. Åisen har enligt min definition försvunnit när isen är borta från Borgå å fram till Sakta farten. Genomsnittsdatumet är uträknat med start år 1975.
Ser man på decennierna separat ser det litet annorlunda ut. 1975-1979 gick åisen i medeltal den 20 april, på 1980-talet den 14 april, på 1990-talet den 7 april, 2000-2009 den 10 april och 2010-2017 den 4 april.
Nedan visas datumet för islossningen i Borgå, år för år. Som man ser var det tidigaste datumet den 25 februari 1990 medan det senaste är den 25 april 1985.

Islossningen i Borgå å

1975 -   19.4             
1976 -   22.4.
1978 -   17.4.   
1979 -   22.4.          Medeltal: 20.4. 

                             
1980 -  18.4.
1981 -  17.4.
1982 -    8.4.
1983 -    9.4.
1984 -  15.4.       14.4. 
1985 -  25.4.
1986 -  22.4.
1987 -  20.4.
1988 -  13.4.
1989 -  27.3.

1990 -  25.2.
1991 -    8.4.
1992 -  25.3.
1993 -    7.4.
1994 -  12.4.       7.4. 
1995 -  11.4.
1996 -  22.4
1997 -  17.4
1998 -  24.4.
1999 -  14.4.

2000 -  10.4.
2001 -    9.4.        10.4.
2002 -    5.4.
2003 -  24.4.
2004 -  13.4.
2005 -    8.4.
2006 -  20.4.
2007 -  29.3.
2008 -    1.4.
2009 -  13.4.   

2010 - 11.4.
2011 - 15.4.  
2012 - 12.4.
2013 - 20.4.
2014 - 28.3.
2015 - 10.3.
2016 - 31.3.   2010-2017 :  4.4.
2017 - 1.4.
Nästa milstolpe är när temperaturen första gången i vår stiger till minst 20 grader. Det sker i medeltal den 11 maj. Tidigast skedde det 1995 och 2000 den 24 april och senast 1987 den 21 juni.

Isfritt. Åisen i Borgå var s.g.s. försvunnen den 31 mars men helt isfri var ån den 1.4.2017.


fredag 31 mars 2017

Mars igen mildare än normalt

Liksom de tre senaste åren var också mars 2017 mildare än normalt. När de sista dagarna också var rätt soliga blev det hyfsat klart. Nederbördsmängden var liten och snön försvunnen.

BORGÅ. Medeltemperaturen i mars på +1,0 grader (-1,6 normalt) följder trenden med milda marsmånader som pågått på några undantag när s.g.s. under hela 2000-talet.
Också i fjol var mars mild, medeltemperaturen var +0,3 grader, 2015 var den +2,2 grader och 2014 ännu så mycket som +1,8 grader.
Marsmånader med medeltemperaturer under 0 grader har vi haft sex gånger sedan år 2000 och 16 gånger sedan 1974. Senast det bet till ordentligt i mars skrev vi 2013 då medeltemperaturen på -6,7 grader i själva verket var rekordkall. Mildast var mars 2007 då genomsnittstemperaturen blev +3,2 grader.
Efter de första tre dagarna i mars följde en fyra dagars kallare period med dagstemperaturer under 0 grader och månadens kallaste nattemperaturer på nio köldgrader som noterades den 5 och 6.3. Sedan blev det mildare, nattemperaturen pendlade på bägge sidor av 0-strecket medan dagstemperaturen först var uppe i +6 grader, sedan 8 grader och till sist 11 grader den 26 och 27 mars, som blev månadens maximirekord för temperaturens del.
I mitten av mars var medeltemperaturen -0,2 grader och under månadens andra hälft +1,2 grader.
10 grader
Den 26.3. uppnåddes en av vårens milstolpar, nämligen dagen då temperaturen uppgick till minst 10 grader den här våren. Det är betydligt tidigare än genomsnittet som inträffar den 10 april.
Sedan 2000 har 10-gradersstrecket uppnåtts tidigare än i vår åren 2005 (25.3), 2014 (12.3.) och 2015 (17.3.) Allra tidigast som vi hade minst 10 grader var 1997 då det skedde den 10 mars; senast var 1977 då det var dags först den 29 april.
Dagarna räknat från när det var 10 grader som senast på hösten och tidigast  på våren sträckte sig nu till 167 (i genomsnitt 172 dygn) och noterades mellan den 10.10.16 och alltså den 26.3.17.
Den längsta perioden daterades mellan den 9.10.76 och den 29.4.77 då dagarna uppgick till 202 medan den kortaste perioden var mellan den 15.12.2006 och den 24.3.2007 då perioden uppgick till 99 dygn. Notera att det alltså var +10 grader varmt 2006 så sent som den 15 december.
Natten till den 28 mars drog en nordostlig storm medvindstyrkor på upp till 25 meter per sekund i byarna också över södra Finland. Träd välte och folk blev utan elektricitet.
Sol mot slutet 
Mars har i genomsnitt klart för 48 procent så årets medeltal för sol- och klarvädret på 33 procent är rätt lågt. 
Men det kunde ha varit sämre om inte några rätt klara dagar mellan den 26 och den 30 mars drog upp medeltalet. Mulnare än i år har mars varit två gånger sedan år 2000 och 11 gånger sedan 1974. Klarast var mars 1980 med 68 procent vackert, mulnast mars 1995 då procenttalet var 25. 
Dagarna med minst 75 procent vackert denna mars blev fem och de helt mulna dagarna åtta.
Litet nederbörd
Fastän nederbördsdagarna i mars räknades till 15 (14 normalt) var mängden nederbörd rätt liten. Enligt mätstationen i Harabacka försvann snön den 18 mars. Efter det föll litet det snöslask och regn, men den sista mars bjöd på snö som smälte bort längs dagens lopp.
Islossning pågår
Islossningen i Borgå å som allt sedan 2014 skett i mars var nära att ske den sista mars i år, men det fanns ännu is kvar den 31.3. ett tiotal meter från platsen där m/s J.L. Runeberg är förankrad i riktning söderut mot Sakta farten. Norröver var ån isfri fram till Gamla bron och längre norrut mot Maren. Så var läget kl. 20 på kvällen den 31 mars. Antagligen försvinner isen helt i Borgå å den 1 april.
Och i april är medeltemperaturen +4,0 grader, det är vackert för 48 procent och det förekommer 11 nederbördsdagar. Förra året var medeltemperaturen i april 5,1 grader, det var vackert för 38 procent och nederbördsdagarna uppgick till 10.

Prognosen fram till den 12 april utlovar inget vidare, dvs. en genomsnittstemperatur på 2–3 grader, bara litet sol och sporadiskt med nederbörd, mest i form av regn.


Isfritt till J.L. Runeberg. Den 31 mars hade islossningen i Borgå å kommit så långt att ån kl. 20 var s.g.s. isfri fram till m/s J.L Runeberg.


Isfritt norrut. Ån var isfri från Alexandersgatans bro mot norr.

söndag 26 mars 2017

10-graders milstolpen uppnåddes

I dag den 26 mars steg temperaturen till minst 10 grader. Det passade bra för sommartiden utlystes samma datum. De facto stannade temperaturen på 11 grader och ovanligt nog var det som varmast sent på eftermiddagen. Litet föhnvindar hjälpte till.


BORGÅ. Det är betydligt tidigare än genomsnittet för nämnda minst 10 grader som beräknas inträffa den 10 april.
Sedan 2000 har 10-gradersstrecket uppnåtts tidigare än i vår åren 2005 (25.3), 2014 (12.3.) och 2015 (17.3.) Allra tidigast som vi hade minst 10 grader var 1997 då det skedde den 10 mars; senast var 1977 då det var dags först den 29 april.
Dagarna räknat från när det var 10 grader som senast på hösten och tidigast  på våren sträckte sig nu till 167 (i genomsnitt 172 dygn) och noterades mellan den 10.10.16 och alltså den 26.3.17.
Den längsta perioden daterades mellan den 9.10.76 och den 29.4.77 då dagarna uppgick till 202 medan den kortaste perioden var mellan den 15.12.2006 och den 24.3.2007 då perioden uppgick till 99 dygn. Beaktningsvärt då var att det var +10 grader varmt så sent som den 15 december 2006.
I dagsläget verkar mars få en genomsnittstemperatur på nära en värmegrad (-1,7 normalt), sol- och klarvädret ligger litet under 30 procent och nederbörden har varit rätt liten.
Snön försvann i Harabacka den 18 mars. De sista dagarna i mars kommer dagstemperaturen inte att stiga upp till 10 grader och det blir också dagar då nattemperaturen är lägre än dagstemperaturen, vilket innebär att den termiska vår som nu pågått i över en vecka avbryts och det blir att räkna om från ett senare datum.Över 10 grader. Solen och föhnvindarna fick temperaturen i Borgå att stiga till 11 grader den 26 mars. Bilden är från Tullportsgatan.

onsdag 22 mars 2017

Det drar ihop sig till islossning

I ett tidigare inlägg antog jag att isen i Borgå å knappast försvinner i mars. Nu är jag ändå benägen att revidera min åsikt. Islossningen har inletts och ån kan vara isfri innan vi övergår till april.

BORGÅ. Vattnet strömmar nämligen redan fritt under Mannerheimgatans bro liksom under Gamla bron. Mellan broarna syns också öppna stråk med vatten framför åbodarna i riktning söderut.
Men riktigt säker kan man inte vara ännu. Det utlovas visserligen något mildare väder till veckoslutet men nästa vecka ligger dagstemperaturerna kring tre-sex plusgrader och nätterna uppvisar tidvis temperaturer ned mot fyra till sex köldgrader. Helst ska isen smälta dygnet runt för att islossningen ska fortskrida.
I fjol gick åisen den 31.3; 2015 den 10.3. och 2014 den 28.3. Men därförinnan skedde islossningen den 20.4. år 2013 och den 12.4. år 2012. Ja, ända tillbaka till 2008 försvann isen också först i april. I genomsnitt försvinner åisen den 13 april.
Efter mulna och halvklara dagar med regn och snöslask utlovas förutom kommande lördag ett soligt men rätt kyligt vårväder med dagstemperaturer betydligt under 10 grader grader fram till månadens slut. Upp till 10 grader blir det knappast längre i mars, men också den prognosen kan man hamna att revidera.


Islossning i sikte. Vattnet strömmar redan fritt under Mannerheimgatans bro den 22 mars. Det kan betyda att åisen försvinner i mars liksom under de tre senaste åren.