lördag 17 februari 2018

Soldagar på lut

Med knappt hälften av februari kvar fortsätter ett för årstiden normalt vinterväder med måttlig köld, litet snö och ibland till och med klart väder. Dessutom blir det klarare och klarare.

BORGÅ. Medeltemperaturen -4,9 grader är lika som på lång sikt räknat från 2001 men litet mildare om man utgår från år 1974 som visar på -5,7 grader som februari månads genomsnittliga temperatur. De närmaste tio dygnen blir det ännu litet kallare. Nätterna kan uppvisa ned mot 15 köldgrader medan dagstemperaturen pendlar kring och litet mildare än tio köldgrader.
Snödjupet i Harabacka mäts i dag den 17.2. till 19 centimeter, det är vitt överallt och det är ett gott skidföre Vinter-OS i PyeongChang till ära. Några större snöfall finns inte i sikte.
Mera sol
Det mulna vintervädret som i januari  uppgick till 9 procent vackert ligger nu kring 16 procent, men det fina i kråksången är att det ser ut att bli flera vackra än mulna dagar under både sportlovet och litet därutöver. Det är verkligen på tiden.
I bästa fall kan det betyda att sol- och klarvädret för februari stiger över 30 procent, vilket är det samma som på lång sikt. I fjol var det vackert för 31 procent, och både den kalla februari 2011 (-10,6) och 2007 (-9,6) var det 50 procent vackert, vilket är det vackraste vi upplevt i Borgå sedan 2000. Vi måste backa 24 år tillbaka för att komma fram till den rekordvackra februari 1994 med sina 71 procent sol- och klarväder. Då var det också -12,7 grader kallt i medeltal.Hopp om mera sol. I dag den 17.2. var det vackert för ungefär 50 procent och det blir flera soldagar under sportlovsveckan som ligger framför oss. För tillfället har vi haft det klart för 16 procent i februari. Vyn är från åkrarna vid Harabacka.

onsdag 7 februari 2018

Februari kom med klassisk vinter i släptåg

Närmare barndomens vintrar än nu i februari kommer man inte. Det är lämpligt kallt, det finns snö och emellanåt skiner solen.

BORGÅ. Efter de första dagarnas blida har vädret slagit om till det bättre och kallare. Som kyligast var temperaturen nere i 14 köldgrader den 3 februari, därefter har kölden varit måttlig och snötäcket har ökat till ungefär 20 centimeter. Skidspåren i Kokon går i normala slingor och det går att skida såväl till Humla och något har t.o.m. dristat sig till Holken, där det åtminstone igår fanns uppskidade spår, enligt uppgift av initierade som tagit sig dit.
Medeltemperaturen är nu ungefär den normala, dvs. -5,8 grader (5,7 på lång sikt), det har varit vackert för drygt 30 procent och den snö som faller är lätt och tilltalande köldsnö.
Likadant följer
Prognosen för de närmaste tio dagarna talar om en fortsättning i samma banor, någon bister köld finns inte i sikte, endast sol- och klarvädret verkar bli i knappaste laget.
Gissar man på en månadstemperatur för februari på 4–5 köldgrader ligger vi kanske ganska nära sanningen. Det ska ställas i relation till de senaste åren då februari varit rätt mild. I fjol var medeltemperaturen -3,2 grader, 2016 var den -0,5 grader och 2015 samt 2014 +0,2 grader. Också 2013 var rätt mild med -2,3 grader i genomsnitt. Det var så långt tillbaka som åren 2012 med -8,0 grader, 2011 med -10,6 grader och 2010 med -8,7 grader som februari senast var ordentligt kall.
Nu är det bara att njuta av vintervädret, skida, skrinna eller ta promenader, allt är möjligt för den som så vill.


Snövinter. Snön ligger nu nästan 20 centimeter djup. Bilden från den 4 februari är tagen i närheten av Ishockeyvägen vid Pepot sandgrop.

onsdag 31 januari 2018

Mild och mulen januari

Januari var mild och rekordmulen. Snön kom och försvann men den nya snö som föll den 28 januari ser ut att stanna kav den här vintern.

BORGÅ. Med en medeltemperatur på -2,0 grader (-5,2 normalt) placerar sig januari 2018 i den mildaste sjätte delen. Tre gånger har det varit mildare sedan år 2000 och sex gånger räknat sedan 1974.
Senast det var mildare än i år var 2008 då medeltemperaturen uppgick till -0,3 grader i januari. Också 2005 och 2001 med -1,0 grader i genomsnitt var mildare. Den mildaste januari hade vi 1989 med en medeltemperatur på 0,0 grader. Kallast var det i januari 1987 då genomsnittstemperaturen var nere i -17,8 grader. Kallt var det också 1985 med medeltemperaturen -15,3. Få se om det någonsin blir lika kallt i januari längre. Räknat från år 2000 var januari som kallast 2010 då vi hade -12,1 grader och 2016 med -10,5 grader i genomsnitt.
Januari i år började med temperaturer på över 0 grader i fem dygn. Sedan följde rätt normala vintertemperaturer fram till den 20.1. då det skärpte till i tre dygn med nattemperaturer på minst 10 köldgrader. Den 24 januari innebar en tvärvändning mot det mildare i sex dygn tills vi i slutet av månaden igen hade dygnsmedeltal en bit under 0-strecket. I mitten av månaden var medeltemperaturen -1,0 grad så månadens andra hälft hade en medeltemperatur på -3,0 grader. Mildast var det den 25 januari med 5 värmegrader, kallast natten till den 23.1. då temperaturen var nere i 15 köldgrader.
Mulet alltjämt
Höstens och december månads mulna vädertyp fortsatte i januari som blev den mulnaste någonsin. Tar rekorden i mulet väder aldrig slut?
Det tidigare bottenrekordet 2001 och 1998 på 10 procent vackert underskred nu med en procentenhet. I genomsnitt är januari vacker för 28 procent utgående från 1974 men bara 22 procent om vi räknar från år 2001. Mulnare och mildare vintermånader med andra ord.
Två dagar hade vi vackert för 50 procent, nämligen den 7 och 8.1. medan det den 16 januari rentav var vackert för 5/8 dvs. 62,5 procent. Därutöver var det bara sporadiskt litet vackert. 18 dagar var helt mulna.
Senast vi hade en litet vackrare januari var 2016 med 28 procent och 2014 med 33 procent klart. Vackrast sedan 2000 var januari 2003 då procenttalet var 39. Den smällkalla januari 1987 var allra vackrast med 65 procent sol- och klarväder.
Oroligt med snön
De fram och tillbaka sågande temperaturerna återverkade också på nederbördsmängden, som vi bjöds på i snitt två dagar av tre. 68 procent av månadens dagar föll det mestadels snö eller blötsnö och den 25.1. rent regn.
Månaden startade utan snö på marken men mellan den 6 och 10.1. samt 17 och 26 januari fanns det snö i varierande mängder. Efter snöfallet den 23–24.1. visade Harabacka mätstation på ett snödjup på närmare 20 cm. Men den 25 januari regnade det och var 5 grader varmt. Tövädret fortsatte så snötäcket var försvunnet den 27 januari. Ny snö föll det sedan den 28.1. vilket torde bli datumet  för det bestående snötäcket. I fjol fick vi bestående snö den 2.1. och vintern 2015-2016 den 12.2. Vi måste gå tillbaka sex år till 2012 då det senast blev ett bestående snötäcke före nyåret. Då skedde det den 28 november.
Kallaste månaden
Februari är årets kallaste månad statistisk sett. Medeltemperaturen är -5,7 grader utgående fr.o.m. 1974 och -4,9 grader räknat sedan 2001. Månaden är i medeltal vacker för 38 procent och det faller nederbörd 14 dagar.
Förra året hade februari medeltemperaturen -3,2 grader, det var vackert för hyfsade 31 procent och det föll nederbörd 11 dagar.
Tiodygnsprognosen visar på normalt vinterväder med snö och litet sol fram till den 8.2. då temperaturen stiger till litet över 0 grader.

Ny snö. Snön kom och försvann tre gånger i januari men bildens snö på Borgå å, fotograferad den 29 januari torde stanna kvar till våren.

fredag 26 januari 2018

Vintern kom tillfälligt av sig

Den snö som vräkte ner över Borgåregionen i torsdags försvann nästan helt när milda vindar med regn fick vädret att tvärvända den 24.1. Men det blir kallare igen.

BORGÅ. Efter snöfallet den 23–24.1. visade Harabacka mätstation på ett snödjup på närmare 20 cm. I dag har det beskattats till någon enstaka centimeter.
Onödigt tycker de flesta. Den vinter som kom så bra igång efter mitten av januari kunde gott ha fått fortsätta. Nu har vi temperaturer kring +3–5 grader på dagen och över 0 grader också nattetid. Det är blött och halt på sina ställen.
Men det blir kallare och kommer mera snö. Det intressanta är om snön hinner försvinna helt före det knäpper till eller inte. Kvarstår alltså den nya snö som började falla den 17.1? I så fall gäller detta datum för den bestående snöns ankomst för i vinter. I annat fall blir det först mot slutet av januari.
En titt på Meteorologiska institutets 10-dygnsprognos visar att temperaturen går under 0-strecket fr.o.m. den 28 januari och fortsätter att sjunka så att temperaturen den 4.2. blir kring -10 grader. Det snöar också i början av nästa vecka så marken blir igen vit.
Mulet
För tillfället har vi en medeltemperatur på -2,2 grader. Det har snöat eller regnat i 17 dagar men det mest markanta är att sol-och klarvädret uppvisar bara 10 procent vackert, vilket är det samma som nytt bottenrekord, tangerat i januari 1998.
I genomsnitt är januari vacker för 29 procent utgående från år 1974. Men räknat sedan 2001 är procenttalet redan nere i 23 och antar vi att årets klarväder är kring 10 procent så sjunker procenttalet ytterligare med en procentenhet till 22. Vintrarna blir mildare och mulnare så sant som det är sagt.

Snöigt. Lekande dagisbarn i Pastor Viréns park vid Prästgårdsbacken den 24 januari.

Töväder. Gångvägen i Harabacka var delvis översvämmad den 25 januari.

fredag 19 januari 2018

Snövintern är här

Den snö som föll i två dagar den 17–18 januari är sannolikt också den som blir bestående till våren. 

BORGÅ. Snön har kommit och försvunnit flera gånger alltsedan november men det ihärdiga snöfall som enligt Harabacka mätstation idag den 19.1. nu uppgår till 21 centimeter blir sannolikt kvar hela vintern, men helt säker kan man inte vara.
Datumet för den bestående snöns ankomst verkar alltså vara den 17 januari. Den snö som föll den 6 januari då det samtidigt blev officiellt vinter med minst fem påföljande dagar med en medeltemperatur under 0 grader, försvann nämligen den 11 januari. 
Datumet är sent men inte ovanligt jämfört med tidigare år före år 2000 då det vanligtvis blev ett bestående snötäcke före nyår.
I fjol vintras fick vi bestående snö den 2.1. och vintern 2015-2016 den 12.2. Det är det senaste datumet för den bestående snön om vi undantar vintern 2007-2008 då det var så milt att ingen bestående snö kunde konstateras.
Vintern 2014-2015 kom den snö som stannade kvar den 3.1. och vintern innan den 11.1. Senast vi hade ett bestående snötäcke före nyår var vintern 2012-2013
då det var dags den 28.11. Tidigast vi fick bestående snö var vintern 2002-2003 då datumet var den 8.11.
Köld och blida

Medeltemperaturen är nu c. 2 köldgrader och procenten för sol- och klarvädret 14.
I början av nästa vecka får vi en ordentlig kölddag på måndag med en nattemperaturer ner under 20 grader. Men sedan blir det blidväder och plusgrader i åtminstone tre-fyra dagar och därefter någon minusgrad. Snötäcket torde i alla fall bestå.


Snö i stan. Den 17 januari började snöfallet. Bilden är från Andersbergsgatan i Borgå.


Snö på landet. Den 18 januari fortsatte ännu snöfallet också på Vessö.

tisdag 16 januari 2018

Januari blir nu kallare

Januari var under första veckan mild och regnig, därefter något kyligare men från och med månadens mitt ser vädret ut att bli ännu kallare

BORGÅ. Den 15.1. var medeltemperaturen -1,0 grad  och kring den 13:e gick medeltemperaturen under 0 grader. 
I fortsättningen fram till månadens sista vecka ser temperaturen ut att pendla mellan 13 köldgrader och 0 grader. Håller prognosen streck blir medeltemperaturen per den 24 januari c. -2,5 grader, vilket kunde indikera en månadsmedeltemperatur på tre köldgrader. Det ligger i trakterna för januari i fjol, men sett ur ett större perspektiv är det ännu milt eftersom det är -5,2 grader i januari räknat sedan 1974 och -4,6 grader från är 2001. 8 grader är köldrekordet, satt natten till den 16.1. I fjol var det 24 grader i januari, vilket samtidigt var vinterns kallaste temperatur.
Snöfritt
Det var snöfritt under nyårshelgen fram till den 6.1. då ett tunt snötäcke täckte marken. Men den 11 januari var snön i praktiken försvunnen, bara åkrar och ängar lyste i aningen vitt medan centrum och gatorna i förorterna var bara. Den 17 januari börjar det falla ny snö i ett par dagar så kanske det bestående snötäcket nu kan noteras den 17.1.18.
Mulet
Vädret har varit mulet, men det är inget nytt utan bara en fortsättning på höstens och december månads vädertyp.
För tillfället har det varit vackert för 13 procent, på lång sikt är det drygt 40 procent vackert i januari. Litet soligare kanske det ändå blir men överskrider procenten för sol- och klarvädret 20 är det en överraskning. Som om det inte skulle räcka med allt mulnare höstar verkar också vintern numera visa sig från sin gråaste sida. 


Snöfria gator. Den 13 januari var gatorna i centrala Borgå snöfria och snön i praktiken försvunnen.

Ån ännu öppen. Den 14 januari var Borgå å öppen fram till Mannerheimgatans bro men den verkar frysa till mera allmänt nu när temperaturen går nedåt.

onsdag 10 januari 2018

Det syns redan en ljusning

Dygnet är redan nästan 40 minuter ljusare än när det var midvintersolstånd den 21 december. Och det går framåt med en hastighet på cirka fem minuter per dygn.

BORGÅ. Den mörkaste, liksom den ljusaste tiden, infaller ändå inte samtidigt om vi ser på solens upp- och nedgång.Tänker vi oss att det är som mörkast den tid då solen går ned senast kl. 16 så sker det mellan den 9.11. och 21.1. Det betyder 74 dagar, dvs. nästan 2 och en halv månad, som det är som mörkast.
Som mörkast är det, sett ur solens nedgångsperspektiv, mellan den 12.12. - 20.12. då solen går ned som tidigast 15.06.  Ser vi på saken när solen senast stiger upp är det som mörkast mellan den 25–28.12. då den går upp som senast kl. 9.25 enligt Borgås horisont.
I dag den 10 januari går solen i Borgå upp 9.15 och ned 15.35. När det var som mörkast gick solen upp 9.25 och 15.06. Det är alltså nu 10 minuter ljusare på morgonen och 29 minuter ljusare på kvällen, dvs. 39 minuter ljusare totalt.
Den 20.1. går solen sedan upp kl. 9.00 och den 21.1. ned kl. 16. Då är den mörkaste tiden på 74 dygn förbi.
Den 1.2. går sedan solen ned först 16.29; den 12.2. kl. 16.59; den 24.2. kl 17.30 och den 7.3. kl. 17.59.
Ungefär var elfte dag går solen med andra ord ned en halv timme senare. Den 18 mars är dygnet lika ljust som mörkt i Borgå, då går solen upp 6.26 och ned 18.27. Det här ska ju egentligen ske vårdagjämningen den 20 mars men inträffar de facto litet tidigare p.g.a. ljusets böjning i atmosfären, den s.k. atmosfäriska refraktionen, som innebär att solen lyser på litet mer än halva jorden på en gång.
Vinterkänning
Den vinter vi nu upplever med en gnutta snö på marken, några köldgrader och litet sol då och då är som ett avlägset eko från vad man brukar tala om när det är riktig vinter, dvs. ordentlig köld och solsken över vita drivor. Månne det alls sker den här vintern? Åtminstone verkar januari inte medföra någon större köldknäpp.
Ändå är det rådande vädret givetvis bättre än det envisa regn och snöfrihet som präglade nästan hela hösten och december. Och med det tilltagande ljuset är vi på god väg mot vårvintermånaden mars.


Sondby träsk. Ett tunt istäcke hade lagt sig över Sondby träsk den 9 januari. Men isen håller absolut inte ännu. Också på Borgå å har skrovliga små isflak frusit ihop.


Snöbildning. I Kokonbacken har snökanonerna varit igång sedan den 7 januari.