söndag 31 maj 2020

Vårvärme i slutet av maj

Maj var kall, blåsig och regnig fram till månadens sista tredje del då det blev varmt och torrt.

BORGÅ. Medeltemperaturen i maj på 9,4 grader (10,7 normalt sedan 1974) är ändå låg. I synnerhet som medeltemperaturen från och med år 2000 är 11,3 grader. Räknat från år 2000 har maj varit kyligare en gång, år 2017 då genomsnittstemperaturen vara 8,9 grader, och 9 gånger sedan 1974. 
Maj började kall och det kyliga vädret höll i sig fram till den 21.5. då varmare vindar från sydväst började dra in över södra Finland. Den 20.5. var medeltemperaturen så låg som 7,1 grader medan genomsnittet för den sista tredje delen av maj hade en temperatur på 13,5 grader. Kallaste maj noterades 1994 då medeltemperaturen var 7,9 grader. Varmast vara det i maj 2018 med 14,6 grader i genomsnitt. Som högst i år var temperaturen den 26 maj med 24 grader, kallast den 1 maj med en temperatur på -2 grader.
Normalt vackert
Det var klart och soligt för 60 procent, dvs. som normalt. Men också i det här fallet kom värmen med solskenet för den 20.5. var det ännu vackert för bara 53 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert väder stannade på 10. Sju av dem inföll efter den 20 maj. En dag var helt mulen.
Nederbördsmängden uppgick till 53 millimeter (43 normalt). Två gånger föll det snö, den 11 och den 15 maj då bland annat de blommande körsbärsträden i Den japanskt inspirerade författarparken norr om huvudbiblioteket avtecknade sig mot en vit mark och bakgrund. Snön smälte båda gångerna bort samma dag. Mest nederbörd föll det mellan den 15 och 20 maj, då millimetertalet blev 27. 
Våren kylig
Det ovanliga med våren liksom vintern var avsaknaden av ett bestående snötäcke och att Borgå å inte hade någon islossning.
Vårmånaderna mars–maj hade en genomsnittlig temperatur på 5,2 grader. Det är i och för sig 0,6 grader mildare än i genomsnitt men den ofta friska nordliga vinden och nederbörden gav ett huvudsakligt intryck av kyla och regn. Kallare vår sedan 2000 har det varit 13 gånger, mildare 8 gånger.
Våren var klar och solig för 50 procent, det samma som normalt. Nederbördsdagarna räknades till 42. I genomsnitt är de 36.
Mot sommaren
Juni har normalt en temperatur på 15,2 grader, det är vackert för 56 procent, nederbördsdagarna är 12 och regnmängden 75 millimeter. I fjol var juni varm, genomsnittstemperaturen var 17,3 grader och de heta dagarna uppgick till 9 samtidigt som det var vackert för 65 procent. Regnmängden blev 36 millimeter, uppmätt under 11 nederbördsdagar.

Vädret i maj

Medeltemperatur: 9,4 grader. Normalt: 10,7 grader.
Varmast: 24 grader den 26 maj.
Kallast: -2 grader den 1 maj.
Soligt & klart: 60 procent. Som normalt.
Nederbördsdagar: 11. Som normalt.
Nederbördsmängd: 53 millimeter. Normalt: 43 millimeter.

Vårens väder

Medeltemperatur: 5,2 grader. Normalt: 4,6 grader.
Kallast: -9 grader den 31.3.
Varmast: 24 grader den 26.5.
Soligt & klart: 50 procent. Som normalt.
Nederbördsdagar: 42. Normalt: 36.


Ofta halvmulet. Vädret i maj var kyligare än normalt, lika vackert som på lång sikt och litet regnigare. Vyn från Maren är rätt typisk för det omväxlande vädret som länge var kallt och blött men slog om till värme under månadens sista tredje del.


onsdag 20 maj 2020

Rekordkall maj får äntligen över normal värme

Det återstår visserligen en tredje del av maj månad, normalt sett den varmaste delen, men så här långt har maj varit kallare än någonsin. Men nästa vecka vänder det. Äntligen.

BORGÅ. Medeltemperaturen 7,1 grader den 20.5. ligger 0,8 grader under genomsnittet för maj 1994 som hade 7,9 grader och är den kallast uppmätta. 
Det beror delvis på lägre dagstemperaturer än normalt men framför allt på att nattemperaturen alla dagar förutom två legat på högst +3 grader, oftast snäppet över 0-strecket eller under.
När maj i genomsnitt har c. 15 grader på dagen och 6 grader på natten och alltså en medeltemperatur kring 10,5 grader, har den så här långt hållit sig kring 12 grader på dagen och 2 grader på natten, vilket alltså inneburit en snittemperatur på 7 grader.
Snö har det fallit den 11 och den 15 maj, och hagel flera gånger den här veckan tillsammans med en och annan åskknall. I regel har nätterna och förmiddagarna varit vackra medan det bildats moln med regnskurar på eftermiddagarna. Procenten för soligt och klart väder är för tillfället 50 och regnmängden 51 millimeter, uppmätt under 10 dagar.
Varmare
Men det kalla vädret viker undan. Till veckoslutet drar varmare vindar från sydväst in över Finland och under nästa vecka stiger dagstemperaturen från tisdag–torsdag upp emot 21–22 grader, samtidigt som nattemperaturen ligger kring 7–9 grader. Det här tyder på en snittemperatur i närheten av 9 grader för maj månad 2020. Kallare har det varit en gång sedan 2000 och sex gånger sedan 1974. 

Mulna eftermiddagar. Maj har tillvidare varit kall, regnig och mulen. Speciellt har molnen dragit ihop sig på eftermiddagarna. Men nästa vecka blir det varmare. I dagsläget ligger medeltemperaturen tre grader under det normala men nu stiger den till närmare fyra grader över det normala, dvs. femton grader i dygnet.


tisdag 12 maj 2020

Snö och drastiskt temperaturfall

Dagen efter mors dag den 10 maj sjönk temperaturen drastiskt samtidigt som snö och snöslask bäddade in marken i ett vitt täcke.

BORGÅ. Ett lågtryck från väster svepte den 11 maj över landet österut och snön vräkte ned i Helsingfors- liksom Borgåregionen samtidigt som temperaturen sjönk ned mot 0 grader.
Differensen till mors dagen den 10 maj var markant. Då var maximitemperaturen uppe i 15 grader och ännu 12 grader när dygnet växlade till den 11 maj. Mors dagens medeltemperatur var närapå 9 grader medan den dagen därpå hade sjunkit till 6 grader och den 12.5. till närmare 3 grader.
Det betydde att medeltemperaturen som den 10 maj var  8,7 grader under de två påföljande dygnen sjönk med en halv grad.
Rött mot vitt
Den Japanskt inspirerade  författarparken norr om Borgå stadsbibliotek besöktes under den gångna veckan av en aldrig sinande ström av fotograferande människor som tog foton av träden och sig själv och vänner bland blommande körsbärsträd.
Där rörde sig kanske omkring 100 personer i timmen, vilket under en 10 timmars besökstid i dygnet innebar 1.000 personer. Under den vecka körsbärsträden blommar kan kanske parken ha besökts av 7.000 personer, plus, minus ett par tusen personer.
När sedan snöfallet började måndagen den 11 maj sveptes parken och körsbärsträden in av ny, vit snö. Det kan uttryckas med ordet makabert.
Kylig maj
Medeltemperaturen är nu cirka 8,3 grader, det har varit vackert för över 60 procent och fallit nederbörd två dagar. Millimetertalet är nu 21.

Denna vecka och delvis nästa vecka blir kylig så medeltemperaturen är uppskattningsvis bara 7 till 7,5 grader den 20.5. Månadens sista tredje del avgör maj månads medeltemperatur men den verkar bli mycket lägre än normalt, dvs. 10,7 grader. Kallast var maj 1994 med 7,9 grader i genomsnitt. Sedan 2000 var maj 2017 med 8,7 grader den kallaste. Varmaste maj inföll 2018 då snittemperaturen noterades till 14,6 grader.


Normalt. Körsbärsträd i blom är ett årligen återkommande fotograferingsobjekt. Fotot är taget mors dagen den 10 maj.


Onormalt. Den 11 maj sveptes parken med träden in i ett snötäcke. 

torsdag 30 april 2020

Litet aprilvärme men mest kyligt

Temperaturen i april blev ungefär som i genomsnitt, men dagarna med vårvärme var få och de nordliga vindarna fick det oftast kylslagna vädret att verka ännu kallare.

BORGÅ. Medeltemperaturen 4,4 grader är 0,3 grader högre än på lång sikt, räknat från 1974, men 0,4 grader kallare om man utgår från år 2000. Från millennieskiftet har april sex gånger varit kyligare och fjorton gånger mildare.
Månaden började kall och fortsatte kylig fram till perioden den 21–23 april då maximitemperaturen på 15 grader uppnåddes den 21.4. Också den 8 april steg dagstemperaturen till 14 grader liksom den 22 och 23 april. Kallast var det på morgonen den 30 april med tre köldgrader. Nätterna var överlag kalla. 18 gånger var temperaturen nere i 0 grader eller under 0-strecket.
Ofta blåste det friskt från norr vilket gjorde att det kändes ännu kallare. I mitten av april var medeltemperaturen 3,7 grader medan månadens andra hälft hade en snittemperatur på 5,1 grader.
Normalt vackert
April var vacker för 48 procent dvs. det samma som i genomsnitt. Sedan 2000 har april varit vackrare 9 gånger.
Vackrast var april 2004 med 70 procent soligt och klart, mulnast april 2015 då det var vackert för 39 procent. Räknat från 1974 var det mulnast i april 1977 då procenten var 28 medan det var som vackrast i april 1990 då sol- och klarvädret uppgick till 72 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert blev sju medan de helt mulna dagarna räknades till två.
Länge torrt
Nederbördsdagarna stannade på 13 (11 i genomsnitt). Regnigast var det mellan den 10 och 17 april, sedan rådde länge uppehållsväder fram till den 29 april då det föll snö och hagel.
Marken var också vit den 16 april, men snön smälte bort samma kväll.
Vårtecken
I fjol var april varm. Medeltemperaturen skrevs till 6,3 grader. Temperaturen steg till 21 grader den 23 april, vilket var rekordtidigt för tidpunkten när temperaturen första gången når upp till minst 20 grader.
Vårtecknen droppade förstås ändå in även denna april. I Japanska parken ett stenkast norr om Borgå stadsbibliotek blommade som vanligt scillorna och vitsipporna först, senare några blyga narcisser. Parkens körsbärsträd, som i fjol blommade den 27 april och fick folk att vallfärda dit med kameror i hand, är ännu i knopp med undantag för ett träd som synbarligen är av en tidig sort. Men väderprognosen bär på löften om en tilltagande värme redan första veckan i maj. Därefter blir det igen litet kyligare.
Normalt har maj en medeltemperatur på 10,7 grader, det är vackert för 60 procent och det faller nederbörd 10 dagar. År 2019 var medeltemperaturen 10,3 grader, det var vackert för 50 procent och det föll nederbörd 13 dagar. Regnmängden dokumenterades då till 84 millimeter. I genomsnitt faller det c. 50 millimeter regn i maj.
Egil Green

Vädret i april

Medeltemperatur: 4,4 grader. Normalt: 4,1 grader.
Varmast: 15 grader den 21.4.
Kallast: -3 grader den 30.4.
Soligt & klart: 48 procent dvs. som normalt..
Nederbördsdagar: 13. Normalt: 11.

Bakslag. Våren kom inte utan bakslag. Den 16 april var marken vit fram till sena kvällen.

Märkligt moln. Den fjortonde april seglade en ovanligt molnformation lågt över havet på Vessö.

lördag 25 april 2020

Våren tog ett steg tillbaka

Vårvärmen mot slutet av april höll i sig i tre dagar men sedan fick nordliga vindar temperaturen att sjunka.

BORGÅ. Den kalla och regniga april som inleddes den 11.4 slutade den 18:e då det blev torrare och mellan den 20 och 23 april upplevde vi dagar med en maximitemperatur på 15 grader, den 21.4; samt nattemperaturen kring fyra värmegrader. 
Därefter var det slut på det roliga. Vinden vände till nord och fastän det på dagarna var närmare 10 grader orsakade vindens kyleffekt att det kändes ovanligt kallt jämfört med dagarna innan. På morgonnatten i dag den 25.4. sjönk temperaturen till -2 grader, senast det var fallet var den 12 april.
Också snö
Medeltemperaturen med fem dagar kvar till Valborg är nu 4,5 grader (4,1 normalt), det har fallit nederbörd 12 dagar. Allt sedan den 17.4. har det varit uppehåll. Torsdagsmorgonen den 16 april var marken vit av snö, men snötäcket smälte bort samma dags kväll.
För tillfället har vi haft vackert för 50 procent och det utlovas halvklart fram till månadsskiftet, så procenten bibehålls sannolikt.
Vårtecken
Vårtecknen droppar ändå in. I Japanska parken utanför vårt hus blommar scillorna och några blyga narcisser med dem.
I fjol då april var ovanligt varm började svål magnolian som körsbärsträden blomma kring den 27 april. Vi får nog vänta på det till tidigast första veckan i maj.

Vårtecken. Scillorna står än så länge för blomsterprakten i Japanska parken – eller den Japanskt inspirerade författarparken – som den egentligen heter.


söndag 12 april 2020

Solvädret övergår i regn och rusk

Påsken är en nyckfull högtid vad vädret beträffar på gränsen mellan vinter och vår.  I år var långfredag och påsklördag den 10–11.4. mild, halvklar och torr men påskdagen blöt och kall. Så blir också påskannandag.

BORGÅ. Strålande påskväder fortsätter med 20 graders värme rubricerades inlägget på denna blogg om förra påskens väder, som inföll fredagen den 19 till måndagen den 22 april och var drygt en vecka senare än i år, men i alla fall. Det var varmt.
Eftersom påsken är en rörlig högtid som inträffar någon gång mellan den 23 mars och den 24 april är redan de naturliga avvikelserna så stora att vädret kan bli litet hur det råkar.
Som normalt
April har i detta nu en medeltemperatur på +4,1 grader, vilket är exakt som på lång sikt. Det har varit vackert för c. 60 procent och fallit nederbörd 7dagar av 12. Det här måste man nog godkänna som hyfsat, men fortsättningen blir ostadigare, regnigare och kallare, främst under kommande vecka.
När jag skriver detta inlägg hamrar regnet mot taket, hunden har varit ut och luktar som en våt hund brukar och så kommer det att fortgå en tid. Meteorologiska institutet utlovar ett väder med dagligt regn och fem till åtta grader på dagen fram till fredagen den 17.4. Därefter blir det sol och litet varmare. Långsiktsprognosen som sträcker sig till den 25 april på sajten klart.se visar att medeltemperaturen alltjämt håller sig vid 4,1 grader men att det blir mestadels mulet och att det faller nederbörd över 20 millimeter.
Varmt och kallt
I fjol var april strålande, medeltemperaturen var 6,3 grader, som varmast var det 21 grader, det var vackert för 69 procent och det föll nederbörd 4 dagar.
Men det kan vara värre. April 2017 var den kallaste på 20 år med ett temperaturgenomsnitt på 2,4 grader, 43 procent vackert och 16 nederbördsdagar.
Vårtecknen fortsätter hur som helst att droppa in. På långfredag den 10 april visade sig några blyga vitsippor längs en stig vid Uddas. På samma rutt märktes nere vid ån att renoveringen av brunnar och rör vid avloppsreningsverket/pumpstationen i Kokon äntligen är genomförd efter ett snart två års arbete. 
Vårtecken. Vitsipporna blommade långfredagen den 10 april.

Byggarbetena vid pumpstationen i Kokon är färdiga och trafiken löper normalt.


Regn. Påsksöndagen kom med regn och rusk. Utsikt från bilen mot nya bron.

tisdag 31 mars 2020

Mars mild och rätt solig

Mars fortsatte i likhet med vintermånaderna med en temperatur rejält över det normala. Det förekom också perioder med såväl regn som solsken.

BORGÅ. Medeltemperaturen +1,8 grader är cirka tre grader högre än i genomsnitt (-1,5 grader). Men kall blåst fick temperaturen att många gånger kännas lägre.
Hur som helst har mars varit mildare bara två gånger sedan 2000 och fyra gånger sedan 1974. Mildaste mars hade vi 2007 med +3,2 grader. Kallast var det för sju år sedan, 2013, då temperaturmedeltalet stannade på -6,7 grader, kallare än alla vintermånader det året. I mitten av mars det här året var medeltemperaturen +2,0 grader, så den senare hälften av månaden hade en snittemperatur på +1,6 grader. Varmast var det den 28 mars då temperaturen var uppe i 11 grader, kallast på morgonnatten den 31 mars med -9 grader.
Regn och sol
Att det var mildare i början berodde på att det drog in lågtryck från sydväst och därför ofta regnade fram till den 18 mars, både häftigare och i form av duggregn. I Vanda var nederbördsmängden c. 55 millimeter, normalt är den 20 millimeter mindre. Snö som stannade på marken i Borgå förekom mellan den 4 och 5 mars samt den 20 och 23 mars. Den 31.3. föll det så mycket snö att marken blev vit igen.
Nederbördsdagarna uppgick till 18 (14 normalt). De flesta inföll före den 15.3. Mellan den 21 och den sista mars var det uppehållsväder. Då sken också solen mest och nätterna var klara. Procenten för soligt och klart väder blev hyggliga 41 (48 normalt, räknat från 1974). Vackrare i mars har vi haft 10 gånger på tjugo år. 
Vackrast i mars var det 1980 med 68 procent och 2013 med 66 procent sol- och klarväder. Mulnast hade vi 1995 med 22 procent samt 1978, 1988, 1989 och 1992 då procenten var 25. I fjol var mars också mild med en snittemperatur på -0,3 grader och det var vackert för 31 procent. Däremot var den kalla mars 2018 med -4,7 grader i genomsitt  vackert för hela 48 procent.
Dagarna med minst 75 procent vackert och de helt mulna dagarna blev båda sju till antalet.
Omväxlande april
April ser i väderprognosens ljus ut att under de närmaste tio dagarna få en medeltemperatur kring +3 grader. Först är det soligt, därefter mulet med små mängder nederbörd.
April har i genomsnitt en medeltemperatur på +4,1 grader, det är vackert för 48 procent och faller nederbörd 11 dagar. Förra året var april fin. Medeltemperaturen var 6,3 grader, det var vackert för 69 procent och det föll nederbörd 4 dagar.


Vädret i mars

Medeltemperatur: +1,8 grader. Normalt: -1,5 grader.
Varmast: +11 grader den 28.3.
Kallast: -9 grader den 31.3.
Soligt & klart: 41 procent. Normalt: 48 procent.
Nederbördsdagar: 18. Normalt: 14.


Också sol. Omväxlande väder med regn och sol var karakteristiskt för milda mars. Fotot är taget den 8 mars då solen sken från en klarblå himmel.