tisdag 31 januari 2017

Fortsatt milt vinterväder

Januari fortsatte liksom den första vintermånaden december med ett mildare väder än normalt. Den övervägande mulna och tidvis blida väderleken gjorde att sol- och klarvädret höll sig under det normala, men ännu finns det snö kvar på marken.

BORGÅ. Medeltemperaturen -2,7 grader är 2,5 grader högre än normalvärdet på -5,2 grader i januari. Tre gånger har januari varit mildare sedan 2000 och åtta gånger sedan 1974. Det för in årets januari i den mildaste femte delen räknat under 44 år.
Den mildaste januari upplevde vi 1989 då medeltemperaturen var 0,0 grader. Kallast var den legendariska januari 1987 då det i genomsnitt var -17,8 grader.
Med undantag för den 4–6 januari och ett fåtal andra dagar har temperaturen sågat kring 0-strecket. Nyårsdagen firades t.ex. i en temperatur mellan -2 och +1 grader och utan snö på marken.
Den nämnda tre dagar långa köldperioden sänkte ordentligt på medeltemperaturen, som utan den kalla perioden omkring trettondagen, hade slutat på ungefär -1,2 grader. Kallast var det på morgonnatten den 6 januari då temperaturen var nere i 24 köldgrader. På sina håll, där det var låglänt och kölden kapslades in i en ficka, var minimitemperaturen nere i c. 30 köldgrader. Mildast hade vi den 10, 19 och 26 januari med tre värmegrader.
Soldagar
Sol- och klarvädret uppgick till 23 procent. Det är sex procentenheter lägre än medeltalet för de senaste 44 åren.
Sju gånger har det varit vackrare sedan 2000, dvs. på 18 år, så någon bottennotering talar vi inte om.
Den inregistrerades för januaris del 1998 då det var klart för bara 10 procent. Vackrast var inte så oväntat den smällkalla januari 1987 med 65 procent klart väder. Dagarna med minst 75 procent vackert blev tre denna januari medan de helt mulna dagarna räknades till 15.
Snö kvar
December hade tidvis snö men avslutades utan snö på marken, men från den 2.1. fick vi under tre dagar upp emot 20 centimeter snö.
Det milda vädret naggade därefter på snön som kring den 14.1. var nere i 15 centimeter och tre dagar före månadsskiftet i 8–9 centimeter. Den blöta snö som föll den 30 januari fick snötäcket att igen växa till sig till ungefär 10 centimeter, enligt mätstationen i Harabacka.
Nederbördsdagarna i januari blev 16 jämfört med normalvärdet 18. Det föll såväl snö som snöslask och regn.
Mest nederbördsdagar i januari hade vi 2005 då det uppgick till 26, minst var de i januari 1987 och 1992 då de räknades till nio stycken.
Februari ett frågetecken
Februari är vår kallaste månad med en medeltemperatur på -5,6 grader i genomsnitt. Som prognosen nu ser ut verkar bli litet kallare, dvs. normala temperaturer fram till månadens mitt.
Om den milda vädertypen ändå håller i sig därefter kan februari bli vinterns mildaste månad.  I december var medeltemperaturen -1,1 grader, i januari -2,7 nu återstår att se vad februari för med sig. Sannolikt stannar ändå vinterns temperaturmedeltal i trakten av -2 grader, vilket är nästan 2,5 grader mildare än genomsnittet på -4,4 grader.
I februari har vi normalt en temperatur på -5,6 grader, det är vackert för 38 procent och det faller nederbörd i 14 dagar. I fjol var medeltemperaturen så hög som -0,5 grader, det var vackert för 18 procent och det föll nederbörd i 21 dagar.Soldis. Mot slutet av januari låg dimman i ett par dagar tät över vatten och is på Vessö. Fotot togs den 27 januari.

fredag 20 januari 2017

Mörkaste tiden är nu förbi

Dagarna blir ljusare och från och med i morgon är den mörkaste tiden i Borgåtrakten över för den här gången.

BORGÅ. Tänker vi oss att det är som mörkast den tid då solen går ned senast kl 16 så sker det mellan den 9.11. och 21.1. Det betyder 74 dygn, dvs. nästan 2 och en halv månad, som det är som mörkast.
Men den 21.1. går solen alltså ned kl. 16 och sedan går det undan med en ljusning på ca 2,5 timmar per månad.
Det betyder att om det är ljust för 7 timmar och 1 minut den 21 januari är det 30 dygn senare, alltså den 20 februari, ljust i 9 timmar och 34 minuter. Nämnda datum går solen ner kl. 17.19 dvs. 1 timme och 19 minuter senare än den 20.1.
Den 7 mars går solen sedan ner kl. 18, den 19 mars kl. 18.30 och i.o.m. övergången till sommartid söndagen den 27 mars går solen ner först kl. 20 den 31 mars.
I Utsjoki tog tiden för det som på finska kallas ”kaamos” slut den 16 januari då solen allt sedan den 25.11. (51dygn) inte hade synts över horisonten men nu var uppe mellan 11.57 och 12.48.
Där uppe i norr blir det ljusare mycket snabbare än hos oss i söder, dvs. drygt 3 timmar på morgonen och 3 timmar 22 minuter på kvällen per månad, alltså totalt nästan 6,5 timmar på en månad, jämfört med 2,5 timmar i Borgåtrakten.
I något skede måste solen i Utsjoki alltså gå ned först samtidigt och sedan senare  än i Borgå och det sker i trakterna av vårdagjämningen den 20 mars, mera exakt den 23 mars, då solen går ned kl. 18.42 på båda orterna. I den ljusaste ändan, vid sommarsolståndet har vi en solnedgång kring 22.50 i Borgå medan solen inte sjunker under horisonten i Utsjoki mellan 17 maj och 27 juli (72 dygn).
Snäppet vintrigare
För närvarande ligger medeltemperaturen kring -3,8 grader, det har varit vackert för 19 procent och det finns c. 10 centimeter snö på marken.
Någon stark köld finns inte i sikte, litet kallare utlovas temporärt mot veckoslutet den 21-22.1.17 men därefter rör sig medeltemperaturen kring två köldgrader så månadsmedeltalet väntas bli kring -3,0 grader, dvs. 2,2 grader mildare än normalt.
Också december var cirka två grader mildare än i genomsnitt så om trenden fortsätter i februari får vi en genomsnittlig vintertemperatur på c. -2,5 grader jämfört med medeltalet som är -4,4 grader räknat sedan 1974 och -3,9 grader räknat sedan 2001 (15 år).

Vintrarna på senare tid har varit milda. 2015-16 var vinterns medeltal -3,1 grader, 2014-15 var den -1,2 grader och 2013-14 var den -1,9 grader. Kallast sedan 2000 var vintern 2002-2003 då medeltemperaturen var -7,3 grader (-7,9/ -9,3 och -4,8 grader från december till februari).


Försök till is. Tunna och några tjockare isflak har under veckan bildats på viken mellan Långholmsudden och Nyvarpet på Vessö, men en kilometer i riktning mot syd svallar vattnet fritt.

lördag 14 januari 2017

Vintern sågar sig vidare

Den snö som föll den 2 januari verkar bli bestående. Samtidigt som det föll mera snö har temperaturen tidvis gått upp över 0-strecket så vintern sågar sig vidare.

BORGÅ. Vem vet, kanske kölden under ”tredagars vintern” den 3-6 januari med uppmätta 24 köldgrader som kallast blev vinterns köldtopp.
Som det nu ser ut utlovas i fortsättningen något mellan normala och litet mildare dygnstemperaturer än i genomsnitt, dvs. medeltemperaturer på c. 3-4 köldgrader. I genomsnitt är medeltemperaturen i januari -5,3 grader.
Snö
Snön verkar som sagt stanna kvar på marken. I fjol vintras blev det bestående snö den 12.2.16, vintern innan den 3.1.15 och vintern 2013-2014 den 11 januari 2014.
Den nysnö som föll den 2.1. fick ett kraftigt tillskott den 12-13 januari i samband med en kraftigare snöyra. Den som inte var ute i arla morgonstund och skottade bort det som föll ned från skyn fick finna sig i att skotta bort betydligt tyngre snö fredagen den 13 januari då temperaturen gick upp till i två plusgrader kring 10-snåret. Som tjockast var snötäcket i Borgå kring 20 centimeter medan det nu den 14.1. finns kring 13-14 centimeter snö.
Medeltemperaturen ligger som bäst kring -4,6 grader  p.g.a. ett tillfälligt blidare och omväxlande väder. T.ex. den 10 januari var medeltemperaturen ännu -6,0 grader.
Mulet
Sol- och klarvädret som den 5.1. var uppe i 35 procent har nu sjunkit till 22 procent p.g.a. ett övervägande mulet och grått vinterväder. Först när det är ordentligt kallt har vi nämligen också klara dagar.
Det här hänger ihop med den långsamma uppvärmningen, den s.k. växthuseffekten, som den också kallas. Normalt ska en vinter vara vacker för 30 procent, men räknat sedan 2000 har 14 av 17 vintrar varit mulnare än 25 procent. Och när det grå vädret brukar inledas i oktober och pågå till mitten av februari eller senare är det lätt att hålla sig för skratt.


Snö på marken. Vägarna längs åkrarna i Harabacka hade snö efter yran den 12-13 januari, men blidföret hade redan fått delar av snön att smälta bort.


fredag 6 januari 2017

Kung Bore kopplade på greppet

Vintern kopplade hela Finland och Borgå i sitt järngrepp den 4 januari och fastän det blir mildare lördagen den 7 januari blev vi nogsamt påminda om hur högt uppe i norr vi befinner oss.


BORGÅ. Efter en mild december öppnades nämligen just den 4 januari en fri passage för möjligast kalla vindar från nordost, vilket betydde att hela Finland kyldes ned mellan den 4 och 6 januari 2017.
I Borgå nåddes köldtoppen på trettondags morgonen den 6.1. då temperaturen gick ned till 23 köldgrader. Nationellt sett slogs köldrekordet på morgonnatten till den 5 januari då det i Muonio uppmättes -41,7 grader.
Samma torsdag pendlade temperaturen mellan 16 och 20 grader minusgrader i Borgå. Till lördag sker ändå ett omslag i vädret med nästan 20 grader mildare temperaturer på upp emot -3 grader och allmänt snöfall. Vädertypen beräknas fortsätta fram till onsdagen den 11 januari, sedan blir det normala temperaturer för januari vilket innebär kring 10 köldgrader nattetid och - 6 på dagen.
Kallt i januari
Januari har i genomsnitt en temperatur på -5,2 grader. Under de senaste 20 åren har januari varit ordentligt kall tre gånger: år 2003 då medeltemperaturen var -9,3 grader, 2010 då den var -12,1 grader och i fjol då medeltemperaturen var -10,5 grader.
Ser vi ännu längre tillbaka var det kallt i januari också 1976 med -9,4 grader i genomsnitt samt den rekordkalla januari 1987 då medeltemperaturen var nere i hisnande -17,8 grader.
Men också under januarimånader med inte så kalla månadsmedeltal har det förekommit hård köld. Så var det t.ex. i fjol då köldrekordet var -27 grader liksom år 2013. 2010 hade vi -26 grader som kallast och 2003 var temperaturen nere i 28 köldgrader. 1975 uppmättes 31 köldgrader medan rekordkylan naturligtvis är noterad den svinkalla vinter 1987 då det i januari var 35 grader kallt.
Bestående snö
För tillfället har vi cirka 15-20 centimeter snö på marken och mera utlovas de kommande dagarna och påföljande vecka.
I så fall skulle det betyda att den bestående snön dateras till den 2 januari. 
Förra vintern kom den säsongens  bestående snö den den 12.2. 2016. Vintern 2014 skede det den 3.1.15 och vintern 2013 den 11.1.14.  År 2012  blev det bestående snö på marken så tidigt som den 28 november.
De kalla dagarna har fört med sig sol så procenten för sol och klarvädret nu är 45 procent, jämfört med medelvärdet för januari som är 29 procent.


Sol över Alexandersbron. Den 5 januari var solig och hade en temperatur mellan 16  och 20 köldgrader.söndag 1 januari 2017

Milt slut på december

December började med kyla men från ungefär halva månaden blev vädret milt. Medeltemperaturen blev några grader mildare än normalt. Det var hyfsat klart och snön som kom och försvann i ett par repriser lyste till sist igen med sin frånvaro.

BORGÅ. Medeltemperaturen -1,1 grader är 2,2 grader mildare än normalt. Sedan 2000 har december varit mildare åtta gånger och kyligare åtta gånger.
Kallast sedan 1974 var december 1978 med -11,4 grader, mildast december 2006 då genomsnittstemperaturen var +2,7 grader.
Fram till den 15 december var det kallt, medeltemperaturen var då -4,0 grader medan den andra hälften av månaden uppvisade ett genomsnitt på +2 grader.
Mildast var det den 26 och 31 december då temperaturen gick upp till 7 grader. Kallast var det natten till den 6 och 12 december då temperaturen kröp ned till 12 köldgrader.
Hyfsat klart
Sol- och klarvädret på rätt hyfsade 25 procent är några procentenheter under det långsiktiga medelvärdet. De flesta soldagarna inföll under den kalla perioden, då två dagar var klara för minst 75 procent. Nio av månadens dagar var å andra sidan helt mulna. I mitten av december var det klart för 38 procent. 
Klarast i december hade vi 1975 då det var vackert för 44 procent, mulnast i december 1997 och 2012 då procenten för sol- och klarvädret blev 8.
Nederbördsdagarna uppgick till 10 och nederbörden föll mest i form av snö men också litet snöslask och regn. I genomsnitt uppgår nederbördsdagarna till mer än 20 så det var rätt torrt.
December inleddes med några centimeter snö på marken, men från den 5 till den 11 december var det snöfritt. Mera snö föll det igen den 12.12; en snö som låg kvar till den 20 december. Som mest var snötäcket 4 centimeter tjockt. Julen firades som i fjol utan snö på marken.
Året litet mildare än normalt
Årsmedeltalet för 2016 blev 6,0 grader, vilket är 0,3 grader högre än i genomsnitt, räknat sedan 1974. Men fjolåret var mildare, då var årsmedeltalet uppe i 7,2 grader. Mildast var år 1975 då medeltemperaturen var uppe i 7,6 grader och kallast 1987 med ett genomsnitt på 2,7 grader.
År 2016 började med en huttrande kall januari, som hade en medeltemperatur på -10,5 grader (-5,2 normalt). Sedan följde fyra månader med mildare medeltemperaturer än normalt. Februari hade -0,5 (-5,7); mars +0,3 (-1,7); april 5,1 (4,0) och maj 13,1 (10,5) grader.
Juni hade samma medeltemperatur som i genomsnitt, dvs. 15,3 grader medan juli med 17,6 (18,0) och 16,2 (16,4) var aningen kyligare än i genomsnitt.  September var igen mild med en medeltemperatur på 12,3 grader (11,2 normalt) medan torra oktober och november hade en litet kyligare genomsnittstemperatur än normalt. Det var 4,9 grader i oktober (5,7) och -0,9 grader (+0,7) i november. December var med medeltemperaturen -1,0 grader (-3,3) mildare än normalt.
Kall årsbörjan
Efter ett ovanligt milt årsskifte verkar januari 2017 enligt väderprognosen bli nästan lika kall som 2016 med temperaturer på närmare 20 köldgrader i mitten av årets första vecka och dagstemperaturer kring 10–12 köldgrader. Så fortsätter det åtminstone fram till mitten av januari.

I genomsnitt har januari en medeltemperatur på -5,2 grader, det är vackert för 29 procent och det faller nederbörd i 13 dagar. I fjol var januaris medeltemperatur alltså -10,5 grader, det var vackert för 28 procent och det föll nederbörd i 21 dagar.

Pang, pang. Nyåret togs in med fyrverkeri vid Konstfabriken vid 18-tiden den 31.12.2016.


Snöfritt. Ingen snö i Borgå den sista december.

Aningen mildare år. År 2016 går till väderhistoriken som ett något mildare år än i genomsnitt. Januari var ordentligt kall men det jämnade ut sig.