söndag 31 juli 2016

Omväxlande juli med regn och värme

Juli hade ett omväxlande högsommarväder. Det regnade mer än normalt, men det först rätt kyligare vädret blev småningom varmare och solen sken mellan verserna.

BORGÅ. Månaden inleddes med värme i tre dagar, men från den 4 till den 11 juli var det kyligare, så i mitten av juli var medeltemperaturen 16,2 grader och under andra hälften av juli 19,0 grader.
Medeltemperaturen 17,6 grader (18,0 normalt) visar att det ändå inte var så varmt som det är i bästa fall. Sedan år 2000 har det varit kyligare i juli fyra gånger, sämst var det i fjol med en genomsnittstemperatur på 16,1 grader.
Varma julimånader hade vi 2001 (21,2); 2003 (20,6) och 2010 då medeltemperaturen var uppe i rekordvarma 22,1 grader. Kyligast var juli 1984 och 1987 med 15,3 respektive 15,2 grader i genomsnitt.
De heta dagarna denna juli blev fem. I medeltal är de åtta, i fjol var de två. Hetast var det den 2 och 24 juli med 26 grader, kallast den 4 och 5 juli då temperaturen var nere i 11 grader.
Inte så soligt
Sol- ock klarvädret i juli 2016 på 41 procent är lågt, i genomsnitt ska det vara vackert för 57 procent.
Mulnare juli har de facto förekommit bara 2004 med 39 procent, 1974 då det var 34 procent och 1996 då det var 40 procent vackert. Vackrast var juli 2006 då procenten på 80 är det högst noterade, alla månader inberäknade.
Dagarna med minst 75 procent vackert denna juli blev sex och de helt mulna dagarna fyra.
Regnigt
Det regnade mer än normalt. Regndagarna blev 11 och regnmängden 99 millimeter.
Normalt regnar det 65 millimeter i juli, i fjol föll det 87 millimeter. Mest regn föll det den 15 juli då regnmängden uppgick till 30 millimeter i samband med åska. Det åskade inalles tre gånger i juli, men åskorna var överlag svaga.
I samband med värmen, som började stiga med ett par, tre grader över 20 ungefär vid mitten av månaden, började också blåalgerna att blomma i våra vatten, men efter den värsta perioden mellan den 23 och 27 juli försvann algerna igen.
Augusti bäst i fjol
Augusti kan ibland vara sommarens varmaste månad, vilket var fallet 1979, 1985, 1996 och förra året, då augusti förgyllde en i övrigt skral sommar.
I genomsnitt är medeltemperaturen 16,4 grader, det är vackert för 52 procent och det faller 74 millimeter regn i augusti. År 2015 var augustis medeltemperatur 16,8 grader, det var rekordvackert med 78 procent sol- och klarväder och det föll 55 millimeter regn.


Också vackert. Fastän det överlag var ovanligt mulet i juli förekom det vackra dagar med. Foto: Egil Green.

måndag 25 juli 2016

Med värmen kom också algerna

Det återkommande otyget med blommande blåalger var ett faktum på Vessö lördagen den 23 juli. En grön soppa breder ut sig s.g.s överallt i Finska viken som bäst.


BORGÅ. Ja, det behövdes bara rätta vindar och värme för att den oönskade effekten skulle manifestera sig. När nordanvindarna övergick till syd och dagstemperaturen gick upp till 22-23 grader kom också algerna till vårt grunda innanhav och stränder.
Det betyder ju inte att allt är dött, det finns fisk och det nappar på metspö men en sim- eller för den delen fisktur är inte lockande.
Så här fortsätter det antagligen ännu en tid för till tisdag den 26.7. utlovas i våra trakter sommarens högsta temperatur på upp emot 30 grader. Och även om de heta dagarna kanske inte fortsätter efter det är det fortfarande så varmt att algerna finns kvar.

 Låga månadsmedeltal

Som bäst är medeltemperaturen några tiondelar över 17 grader och med en knapp vecka kvar av juli blir månadsmedeltalet nära 17,5 – 18 grader, dvs. lägre än det långvariga medeltalet som är 18,9 grader, räknat sedan 2001.
Sol- och klarvädret är nu 36 procent, vilket är det samma som det lägst noterade för juli, men klart väder är inte uteslutet mot månadens slut så procenten för sol- och klarvädret kan stiga mot 40, vilket fortfarande är lågt.
De rikliga regn som föll i början och mitten av juli slutade för tillfället fredagen den 15.7. då det i Borgå föll hela 30 millimeter och på Vessö 16 millimeter i samband med en svag åska. Nederbördsmängden är nu uppe i 79 millimeter, dvs. 16 millimeter högre än normalt, som är 63 millimeter.Osmakligt. Algblomningen var ett faktum förra lördagen och fick havet att anta en sjukligt grönaktig färgton.

lördag 16 juli 2016

Fukt och mera värme är melodin för juli

Det relativt varma och fuktiga vädret under denna vecka har ännu inte ändrat på faktumet att medeltemperaturen ligger under det normala.

BORGÅ. Nu när halva juli har passerats och därmed också halva sommaren, om vi räknar den från första juni till sista augusti, ligger genomsnittstemperaturen på några tiondelar över 16 grader jämfört med det långvariga medeltalet som är 18,9 grader för åren 2001-2015. 
Men temperaturen är på stigande och kan eventuellt klättra upp till c. en eller en och en halv grader högre (17,2 - 17,7) innan månaden är slut.
Men den nu rådande vädertypen handlar om ett ostadigt väder. För närvarande har det regnat tre dagar av fem och regnmängden är över 70 millimeter (63 normalt). Det senaste tillskottet kom i samband med det regn- och svaga åskväder som drog över Vessö i går den 15 juli.
Vill det sig kan regnmängden överskrida 100 millimeter, vilket skedde senast i juli 2009 då det föll 126 mm och 2007 då den totala nederbörden var 116 mm. Regnigast var det i juli 2004 då regnmängden uppgick till 176 mm; torrast 1994 då det föll en enda millimeter regn. Samtidigt har det blåst frisk under veckan med c. 12 sekundmeter från dels ost och syd, dels nordväst.

Skralt med sol

Det ombytliga vädret syns också i sol- och klarvädret som nu är 33 procent (57 normalt), vilket de facto är det mulnaste som noterats för juli. Ser vi på månaden som helhet har juli varit mulnast 2004 med 39 procent klart och 1996 då procenten var 40. Vackrast var juli 2006 med ett procenttal på 80, vilket är rekordvackert alla månade inberäknade.
I medierna har man läst att fukten och värmen för med sig en rekordstor svamp- och bärskörd. Avigsidan är att också nya myggenerationer kläcks inom kort, och när vi går in i augusti är även älgflugorna tillbaka.


Mera regn. Den 15 juli föll det rikligt med regn i södra Finland, vilket återspeglade sig i överfulla regntunnor och vattenkaskader från ovan. Bilden är den tredje i sommar då regntunnan stått som motiv.
tisdag 12 juli 2016

Fortfarande fullt i regntunnan

Det ostadiga vädret fortsätter med vindar från sydväst, regnskurar och temperaturer på omkring 20 grader.


BORGÅ. Fram till torsdagen den 21 juli utlovas fyra dagar med mera ihållande regn och ett par med spridda regnskurar. Nederbördsmängden är nu uppe i drygt 50 millimeter, genomsnittet för juli är litet på 60 millimeter och då återstår det ännu nästan två tredje delar av månaden. Det är fortsättningsvis fullt i regntunnorna.
Orsaken är de lågtryck som envisas med att dra in från Atlanten med regn och blåst i sitt släptåg. För att det ska bli hett och ett stabilare vackert väder en längre tid måste vindarna vända till ost eller sydost så det inlandsklimat som råder i vårt östra grannland skulle beskäras även oss. Så ser det emellertid inte ut så långt som väderprognoserna sträcker sig, dvs. drygt tio dygn framöver.

Osäkert

Hur osäkert det är att förutsäga vädret nu på sommaren verifieras av ständigt reviderade prognoser för vädret någon vecka framåt.
Ännu i går förutspåddes t.ex. till veckoslutet den 15-17.7. en halvklar fredag och klar lördag, nu utlovas det regn allt från fredag till söndag. Och även denna prognos kommer sannolikt att förändras ju närmare veckoslutet vi kommer.

Juli sedan 2001

Men förvisso är det en vacker juli semesterfirare och andra önskar sig och ibland har det varit riktigt fint.
Sedan 2001 har juli sju gånger uppvisat en medeltemperatur på över 19 grader; genomsnittet är 18,9 grader räknat just från 2001.
Så här ser julis medeltemperatur - och de heta dagarna inom parentes - ut fr.o.m. 2001:
2001: 21,1 med.temp. (22 heta dagar)
2002: 19,3 (14)
2003: 20,6 (18)
2004: 17,4 (3)
2005: 19,2 (12)
2006: 18,5 (16)
2007: 17,8 (5)
2008: 17,1 (5)
2009: 17,2 (2)
2010: 22,1 (25)
2011: 20,7 (19)
2012: 18,0 (6)
2013: 18,1 (11)
2014: 19,9 (18)
2015: 16,1 (2).

För närvarande är medeltemperaturen 16,2 grader och juli månads enda heta dag noterades den 2.7. Från och med nästa vecka tyder prognosen på varmare och kanske t.o.m. hett väder, men osäkerhetsfaktorn är hög.Regnsjukt. Regnmängden är ny drygt 50 millimeter, dvs. 10 millimeter under genomsnittet för juli.

onsdag 6 juli 2016

Ostadig start på juli

Liksom juni inleddes juni med först varmt och sedan kyligt och regnigt väder. Någon höjdare kan man inte tala om och utsikterna tyder på varierande väder.

BORGÅ. Månadens tre första dagar var varma, varmast blev den 2 juli då temperaturen steg till heta 26 grader, de övriga dagarna hade en topp på 22 grader.
Men därefter fick vi en ordentlig känning på det lågtryck som parkerat sig över Finland. Temperaturen gick ned till maximala 16 grader och drygt 10 grader nattetid. Det ger en medeltemperatur på 16,5 grader den 6.7. då genomsnittet är 18,0 grader för juli, men det mesta återstår givetvis.
Samtidigt kom det två kraftigare regn som betydde 17 respektive 10 millimeter nederbörd och tillsammans med de mindre två regndagarna är nederbörden nu uppe i 34 millimeter.
Sol- och klarvädret är heller inget att hurra över och räknas i detta nu till 35  procent. Det är hälften av procenttalet för den första veckan i juni medan maj hade hisnande 99 procent vid samma tidpunkt.
En blick framåt ger vid handen att regnet fortsätter ännu torsdagen den 7 juli medan det därefter utlovas varierande väder med aningen regn, halvklart och normalare dagstemperaturer på upp emot 21 grader fram till den 18.7. men ändå inga heta dagar.
Det goda med regnen är att blåbären nu vuxit sig stora och att även de första kantarellerna dykt upp.


Blommor i grönskan. Det blommar och är grönt denna rätt våta och tidvis svala första vecka i juli. 

fredag 1 juli 2016

Både typisk och ovanlig junisommar

Juni var en rätt typisk finsk sommarmånad som varken utmärkte sig i den ena eller andra riktningen med undantag för fyra hårda regn, två av dem i samband med en sommarstorm, tidiga blåbär och ett tidigt varmt havsvatten.

BORGÅ. Medeltemperaturen 15,3 grader var i alla fall bättre än i juni 2014 och 2015 som hade under 14 grader i genomsnitt. Det långvariga medeltalet räknat under drygt 40 år ligger på 15,3 och på 15,0 grader räknat sedan 2001.
Medeltalet för den högsta dagstemperaturen stannade på 20 och för den lägsta nattemperaturen på 10,6 grader. Juni började med tre heta dagar och också midsommarsöndagen den 26 juni steg temperaturen till heta 27 grader, så de heta dagarna blev en färre än genomsnittet för juni som är fem. Varmast var det den 2.6. då vi hade 28 grader i Borgå. Kallast var det natten till den 6 och 10.6. då temperaturen var nere i 4 värmegrader.
Kylig period
En kylig period mellan den 4 och 12 juni följde på värmen i början av månaden men i fortsättningen rådde ett omväxlande och småningom allt varmare väder.
I mitten av juni var medeltemperaturen låga 13,2 grader medan månadens senare hälft hade genomsnittet 17,4 grader. Den varmaste juni noterades 1999 då medeltemperaturen var 18,8 grader och de heta dagarna uppgick till 18. Kyligast var juni 1982 med 11,8  grader i genomsnitt. Sedan 2000 har den varmaste juni infallit 2013 då genomsnittet var 18,0 grader och de heta dagarna nio.
Ovanligt
Det första ovanliga med juni var att havsvattnets temperatur på Vessö i slutet av de tre heta dagarna den 3 juni steg till 19 grader. Det är ungefär en månad tidigare än normalt. Sedan sjönk vattentemperaturen med nordliga vindar ned till 7 grader för att igen stiga till 20 grader i slutet av månaden.
Den andra ovanligheten var att de första blåbären gick att plocka redan den 27 juni, i fjol skedde det den 4 juli, vilket också är tidigt och också det c. en vecka tidigare än normalt.
Mindre vanlig var också den sommarstorm med mycket nederbörd som noterades den 17-18 juni.
Halvklart
Med ett procenttal på 50 var juni omväxlande och mestadels halvklar. I genomsnitt är det sex procentenheter vackrare i juni. Dagarna med minst 75 procent vackert blev sju och de helt mulna dagarna två. Den vackraste juni inföll 1992 med 78 procent sol- och klarväder medan det var som mulnast i juni 1998 och 2014 då procenttalet var nere i 36.
Midsommaren visade sig efter en två, tre års paus igen från sin bättre sida. Fredagen den 24.6. denna midsommar höll sig temperaturen mellan 12 och 21 grader, det var klart för en åttondel och det föll 1 millimeter regn. På lördagen pendlade temperaturen mellan 15 och 24 grader och det var halvklart och inget regn. Söndagen den 26.6. var temperaturen uppe i 27 grader och nere i 15 grader som kallast. Det var vackert för 62,5 procent och regnfritt. Senast det var hett under midsommaren var år 2001.
Hårda regn
De 10 regndagarna i juni motsvarade i stort sett genomsnittet (11 dagar) men regnmängden var närmare 15 millimeter högre än normalt och uppgick till 94 millimeter. I Helsingfors föll det 140 millimeter, vilket är alla tiders rekord.
Då det regnade föll det fyra gånger mycket vatten under ett dygn. Den 15 kom det 18 millimeter regn och den 17 och 18.6. föll  det i samband med en ovanligt tidig sommarstorm 19 respektive 17 millimeter. Ännu den 27 juni öste det ned 20 millimeter under dygnets timmar. Med andra ord motsvarade regnmängden dessa dagar 79 procent av månadens totalmängd.
Regnigast var juni 2002 då det föll 163 millimeter och torrast juni 1989 med 24 millimeter men också juni 1992, 1999 och 2006 var torra med 26 millimeter nederbörd. Två svaga åskväder noterades i juni.
Högsommar
Högsommarmånaden juli har i genomsnitt en temperatur på 18,0 eller 18,9 grader beroende på om vi räknar från 1974 eller 2001. Det är vackert för 57 procent och faller drygt 60 millimeter regn under 12 dagar.

Fjolårssommaren var dålig, t.ex. de heta dagarna blev bara 5. År 2015 uppvisade juli medeltemperaturen 16,1 grader, de heta dagarna blev 2, det var vackert  för 45 procent och det föll 87 millimeter regn. Någon värmebölja finns inte nu prognosticerad åtminstone fram till ungefär mitten av juli. Det blir halvklart, normalt varmt och regnigt.Regn i tunnan. Juni var regnigare än i genomsnitt och fyra hårdare regn noterades under månaden.