söndag 30 september 2018

Tangerat värmerekord för september

Länge låg medeltemperaturen på rekordnivå men det kyliga vädret den sista veckan i september gjorde att september i år och 2006 blev lika varma med en snittemperatur på 13,7 grader. År 1975 var september nästan lika varm med 13,6 grader i medeltal.

BORGÅ. 13,7 grader är nästan två grader högre än i genomsnitt (12,0 grader). Temperaturmedeltal på minst 13 grader i september är inte vanliga och har förekommit fyra gånger sedan 2000 och åtta gånger sedan 1974.
September i år var onormalt varm fram till den 22.9. då temperaturen blev normal för årstiden. I mitten av månaden var medeltemperaturen 16,4 grader medan den senare häften i september hade ett genomsnitt på normala 11 grader. Men ändå var det alltså mycket varmt fram till den 23.9. då dagstemperaturerna med ens sjönk från 20 grader till litet på 10 grader och nattemperaturen från 12 grader ned till 0 och därunder.
Sista gången vi hade 20 grader var den 22.9. medan den första nattfrosten slog till redan den 24.9. då temperaturen var ner i +3 grader men det var frost på marken. I fjol kom den första frosten den 17.10. I genomsnitt blir det frost den 18.9.
Ovanligt
Den 29 september var en ovanlig dag, vilket en meteorolog intervjuad i en av våra kvällstidningar underströk samma dag. 
Temperaturen gick nämligen på morgonen ned till 3 köldgrader. Det är i det närmaste unikt och förekommer i september bara ungefär vart 11:e år. Egen statistik visar samma sak. Minimitemperaturen i september 2002 var den samma som i år dvs. -3 grader. Ännu kallare var det i september 1993 och 1986 då kvicksilvret sjönk till 5 köldgrader.
Jämför vi september 2006 och 2018 var genomsnittet för den högsta dagstemperaturen 2006 så mycket som 17,6 grader och för den lägsta nattemperaturen 9,8 grader. I september 2018 var motsvarande temperaturer 17,0 och 10,4, det vill säga dagstemperaturerna var nu 0,6 grader lägre och nattemperaturerna 0,6 grader högre.
Varmast var det den 8 september då vi upplevde något så ovanligt som en het dag med 25 grader. Kallast var alltså den 29.9. med tre köldgrader.
Perioden maj – september i år är med en medeltemperatur på 16,5 grader den absolut varmaste. Närmast kommer 1997, 2010 och 2011 med ett genomsnitt som ligger 0,7 grader lägre.
Omväxlande
Några längre enhetliga perioder med sol är inte vanligt på hösten och vädret var som det brukar i september omväxlande med sol och spridda regnskurar.
Det var i alla fall soligt och klart för normala 44 procent  (46 på lång sikt) medan det t.ex. i fjol var en regnig september och sol- och klarvädret därför uppgick bara till 28 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert blev 7 medan ingen dag var helt mulen.
Regndagarna denna september stannade på normala 13 medan regnmängden blev 65 millimeter (81 normalt). Mest regnade den 11.9. då det föll 25 millimeter nederbörd.
Stormigt
Ovanligt för denna september var fyra höststormar mot slutet av månaden. Under den första stormen blåste det från sydväst med 26 sekundmeter i vindbyarna, under den andra 27 meter i sekunden medan stormen den 27.9. hade 29 sekundmeter i byarna vid Emsalö lotsstation. Vattnet steg samtidigt som högst den 27.9. och gick då upp till cirka 90 centimeter över det normala. Bryggor flöt i land och vattnet i Borå å steg upp på Ågatan, på Svinövägen och runt Wiléns varv vid västra åstranden. Den sista stormen drog in natten till den 30.9. med högvatten på c. 70 centimeter och vindar på 24 meter i sekunden i byarna.
Väderprognosen för den första tredje delen i oktober visar på ett något mildare väder än normalt och en medeltemperatur på cirka 7 grader. Normalt är oktober varm för 5,9 grader, det är vackert för 36 procent och det faller 91 millimeter nederbörd.
I fjol var det vått och mulet. Medeltemperaturen i oktober 2017 var 5,4 grader, det var vackert för blygsamma 16 procent och det regnade 207 millimeter, vilket var det samma som alla tiders regnrekord.

Vädret i september

Medeltemperatur: 13,7 grader. Tangerat rekord med september 2006. Normalt är medeltemperaturen 12,0 grader.
Varmast: 8.9. med 25 grader.
Kallast: 29.9. med tre köldgrader.

Soligt & klart: 44 procent. Normalt 46 procent.
Regndagar: 13. Som normalt.
Regnmängd: 65 millimeter. Normalt: 91 millimeter.Högvatten. Fyra stormar drog in över Borgåregionen mot slutet av september. Den sista stormen kom natten till den 30.9. med högt vatten och kraftig vindar. 

torsdag 27 september 2018

Tredje höststormen tog bryggan

Igår blåste det för tredje gången upp till höststorm denna september och den här gången fick mången sommarstugägare se sin brygga flyta i land, bland dem undertecknad.

BORGÅ. Vanligtvis brukar det inte bli storm med kraftigt högvatten förrän i oktober, men med stormen den 26 september följde ett nästan en meters högvatten och då var det klippt. Stormen drog in från sydväst mitt på blanka eftermiddagen, vilket fick alltså brygglavorna att flyta i land med vågorna, som kunde räddas en efter en.
Som mest var vindstyrkan mellan kl. 14 och 16 uppe i 29 meter i sekunden i byarna medan högvattennivån kretsade kring 90 centimeter och litet på. I Borgå svämmade ån över sina bräddar vid Ågatan, Svinö och västra åstranden, närmare bestämt Wiléns båtupplägg. Någon större regnmängd medförde stormen inte. På Vessö föll det 2 och i Borgå 3 millimeter regn.
Det är ännu höljt i dunkel om september blir rekordvarm, dvs. har en medeltemperatur på minst 13,7 grader, men det kan gott bli så. Nu är medeltemperaturen 14,2 grader, men natten till lördag ska det bli någon minusgrad också vid kusten, medan det kompenseras av en varm sista dag då temperaturen enligt prognosen ligger mellan 7 och 13 grader. 


Renrakat. Brygglavorna flöt i land med stormen den 26.9. Ännu den 27.9. blåste det med en vindstyrka på över 24 meter/sekund från nordväst men molnen hade skingrats och solen sken. Observera svanparet till vänster.

måndag 24 september 2018

Frosten slog till

Det varma höstvädret i september pågick till den 22.9. Sedan slog det om till ett väder med t.o.m. kallare temperaturer än normalt. Den första frosten noterades den 24.9; nästan en månad tidigare än fjol.

BORGÅ. I dag den 24.9. är medeltemperaturen fortfarande litet över 15 grader. I genomsnitt har september en medeltemperatur på 11,9 grader. 
Men nu sjunker temperaturen radikalt. Prognosen fram till månadens slut tyder på dygnstemperaturer kring 8 grader, c. 3 grader lägre än i genomsnitt. Men före det låg temperaturen 4–5 grader över genomsnittet.
Hur det blir när september är slut är spännande. Det kan nämligen hända att septemberrekordet från 1975 på 13,6 grader står sig. Eller så tangeras det, men det är heller inte omöjligt att årets september blir den varmast noterade. Men då ska medeltemperaturen fram till den 30.9. inte underskrida 7,9 grader i genomsnitt. En temperatur mellan t.ex. 3 och 13 grader dagligen räcker till, men det är osäkert om det förverkligas.
För nu är nattemperaturen låg och frosten är här. På morgonen i dag hade vi frost i gräset och en minimitemperatur på +3 grader. I fjol fick vi den första frosten först den 17.10. p.g.a. en mild och regnig september och oktober.I genomsnitt får vi frost den första gången på hösten den 18 september.
Sol- och klarvädret är nu hyggliga 43 procent (46 normalt) och regnmängden 58 millimeter ( 81 i genomsnitt) ligger under det normala för årstiden.
Under veckoslutet drog en andra höststorm, Mauri-stormen, över södra Finland. Vattnet steg på Vessö till nästan 70 cm över det normala och det var fem före att brygglavorna inte flöt i land. Den sydvästliga vinden var i byarna uppe i 25 meter/sekund.


Frost i gräset. Frosten slog till den 24.9. Det är ungefär en vecka senare än normalt men nästan en månad tidigare än förra året.


lördag 15 september 2018

Det lutar mot höstvärmerekord

Halvmånadsöversikten ger belägg för att vi som bäst upplever den varmaste septembermånaden som dokumenterats.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 15 september ligger nämligen på höga 16,4 grader och t.o.m. medeltemperaturen för den lägsta nattemperaturen på 13,7 grader är mera än det långsiktiga genomsnittet som är 11,9 grader för september.
Tiodagarsprognosen visar på ett fortsatt milt förhöstväder, ja i mitten på nästa vecka går dagstemperaturen igen upp över 20 grader medan nattemperaturen håller sig på båda sidorna av 10 grader.
Håller prognosen kan vi gott få en medeltemperatur för september på snäppet över 14 grader. Det är rekordvarmt och omkring en halv grad mera än den hittills varmaste september, noterad 1975 då snittemperaturen var 13,6 grader. September månader med medeltemperaturer på minst 13 grader är inte vanliga och har förekommit 7 gånger sedan 1974, dvs. i genomsnitt alltså en gång på sex år. Antagligen blir medeltemperaturen för maj–september också rekordhög, men det får vi analysera närmare när september övergår i oktober.
Mulet och milt
Till det milda höstvädret har bidragit en mulen vädertyp som hållit nattemperaturen hög. Kallast hade vi den 13.9. då termometern visade på 10 grader och mycket kallare nattetid verkar det inte bli heller under den kommande tiodygnsperioden. September är normalt den månad då vi får den första frosten på besök i Borgå och då temperaturen går under 0 grader. I genomsitt sker det den 18 respektive den 20.9. Men knappast i år. Inte heller i fjol fick vi någon frost i september p.g.a. det mulna och regniga vädret. Först den 20.10. gick temperaturen under 0 grader, närmare bestämt till -2 grader.
Sol- och klarvädret är nu 33 procent. I genomsnitt har september ett medeltal på 46 procent klart. Det mulna och omväxlande vädret märks i att dagarna med minst 75 procent vackert nu är bara två medan ingen dag har varit helt mulen.
Regnmängden är för tillfället uppe i 39 millimeter. I genomsnitt regnar det litet på 80 millimeter i september. Mest regn föll det den 11.9. då regnmätaren visade 25 millimeter. Den 12 september blåste det upp till en första höststorm. Vattnet steg c. 40 cm över det normala, och i vindbyarna på Emsalö mätstation blåste det hela 27 meter i sekunden. Mot natten drog även en mindre åskfront över regionen.Den 12 september blåste det på Vessö upp till storm på kvällen och natten. I vindbyarna var vindstyrkan 27 meter i sekunden och i genomsnitt litet på 20 meter i sekunden.

torsdag 6 september 2018

Mulet och milt septemberväder

September har inletts med ett mulet, dimmigt men för årstiden ovanligt varmt väder.

BORGÅ. Medeltemperaturen den 6.9. ligger kring 16 grader. Det är litet på fyra grader högre än normaltemperaturen för hela september. Men prognosen tyder på fallande temperaturer fr.o.m. nästa vecka, så det jämnar ut sig.
Det utlovade soliga vädret har uteblivit. I stället har dimman legat tät kring större vattendrag medan ett molntäcke hållit solen borta bl.a. i Borgå. Först mot kvällen har det klarnat en aning.
Regnmängden i skrivande stund är omkring fyra-fem millimeter. Det har inte hindrat svamparna från att skjuta upp. I synnerhet stensopp och kantareller har funnits i rikliga mängder.
Sol- och klarvädret är nu kring 30 procent. Normalt är det vackert för 46 procent i september.
Något kyligare men ändå varmt
10-dygnsprognosen utlovar för Forceras del sjunkande temperaturer som dagstid går upp till c. 15–16 grader börjande från den 11.9. dvs. nästa vecka. Meteorologiska institutets motsvarande prognos är ungefär likadan. Ett halvmulet väder med en snittemperatur på 13–14 grader utlovas och det faller åtminstone litet regn nästan dagligen. I mitten av september torde medeltemperaturen fortfarande ligga kring höga 14,5 grader.
Sommaren var med medeltemperaturen 18 grader den femte varmaste under 45 år men räknar vi med den ovanligt varma maj – som hade en snittemperatur på rekordhöga 14,6 grader och 7 heta dagar –  är medeltemperaturen för maj–augusti 17,2 grader, vilket är alla tiders värmerekord. Det är inte heller omöjligt att september fortsätter att vara så mild att perioden maj–september också blir den hittills varmaste.

Svampar i sikte. Stensopparna har skjutit upp ur marken trots att några större regn uteblivit tillsvidare i september.

lördag 1 september 2018

Varm augusti avrundade fin sommar

Liksom juli fortsatte augusti i varma tecken, trots att vädret var mera ostadigt än i juli. Augusti var den fjärde varmaste sensommarmånaden medan sommaren blev den femte varmaste, noterat under fyrtiofem år.

BORGÅ. Med en medeltemperatur på 18,3 grader ligger årets augusti alltså på fjärde plats vad temperaturen beträffar. Varmare i augusti har det varit 2006 med 18,4 grader, 2002 med rekordhöga 19,2 grader och 1997 med 18,6 grader. 1979 hade augusti samma medeltemperaturen som i år.
De 7 heta dagarna fick vi under första tredje delen av augusti, efter det blev temperaturen mera normal. Varmast var det den 2, 3 och 10 augusti med en maximitemperatur på 30 grader. Svalast var det natten till den 22 augusti med 8 grader.
I månadens mitt var medeltemperaturen 20 grader medan andra hälften av augusti uppvisade en medeltemperatur på 16,6 grader. I genomsnitt har augusti 16,5 grader. I fjol var medeltemperaturen 16,2 grader.
Mulnare och regn
Det var soligt och klart för 53 procent i augusti, vilket är fem procentenheter under det normala. Dagarna med minst 75 procent vackert blev i alla fall 11 jämfört med året innan då de var 5.
Regndagarna uppgick till 12 och nederbördsmängden till 102 millimeter (75 normalt). Två gånger kom det ordentligt med nederbörd. Den 12.8. fick vi 19 millimeter men mest regnade det den 20 augusti då regnmängden blev 28 millimeter. Också dygnet innan föll det 10 millimeter. Över hälften av månadens regnmängd, 57 millimeter, föll med andra ord under dessa tre dagar.
Varm sommar
Sommaren 2018 blev varm och övervägande vacker, vilket var välkommet eftersom de tre tidigare somrarna var mindre varma och klara.
Medeltemperaturen uppgick till 18,0 grader (15,1 – 20,7 – 18,3 för juni –augusti). I genomsnitt är sommarens medeltemperatur 16,5 grader. Varmare somrar hade vi 2011 med 18,4 grader, 2010, 2002 med 18,3 grader och inte minst den rekordvarma sommaren 1997 då snittemperaturen blev 18,5 grader. Sommaren 1999 var lika varm som i år.
De heta dagarna uppgick till 32; juni hade 4 av dem, juli 21 och augusti 7. Men minns också att maj var varm och bestod oss med 7 heta dagar. Sommaren i Borgåtrakten har i genomsnitt 18 heta dagar. I fjol var de tre, 2016 blev de 9 och 2015 uppgick de heta dagarna till 5. Sommarens hetaste dagar i år inföll den 16–17.7. då det var 31 grader.
I genomsnitt hade vi vackert i somras för 59 procent (55 normalt), fördelat så att juni var vacker för 57 procent, juli för 66 procent och augusti för 53 procent. Dagarna med minst 75 procent vackert stannade på 38 (36 normalt).
Regnmängden denna sommar uppgick till 283 millimeter. I juni regnade det 69 millimeter, i juli 111 och i augusti 103 millimeter. Normalmängden regn är c. 240 millimeter.
Varm september
Trots att vi nu går in i september fortsätter vädret i somriga tecken. Fram till den 10.9. utlovas en medeltemperatur på omkring 16 grader, det vill säga det blir ovanligt varmt, men samtidigt ostadigt och mera regnigt.
Normalt har september en medeltemperatur på 11,9 grader, det är vackert för 46 procent och det regnar omkring 80 millimeter.
I fjol var september aningen kyligare och regnigare än normalt men mycket mulnare än på lång sikt. Medeltemperaturen var 11,4 grader, det var vackert för 28 procent och det regnade 95 millimeter.

Vädret i augusti

Medeltemperatur: 18,3 grader. 16,5 grader i genomsnitt. Fjärde varmast sedan 1974.
Heta dagar: 7. Normalt 5. 
Varmast: 2, 3 & 10 augusti med 30 grader.
Svalast: 8 grader.

Soligt & klart: 53 procent. Normalt 58 procent.
Regndagar: 11. Normalt 13.
Regnmängd: 102 millimeter. Normalt 75 millimeter.

Sommaren 2018

Medeltemperatur: 18,0 grader. Normalt 16,5 grader. Femte varmast sedan 1974. 
Heta dagar: 32. 4 i juni, 21 i juli och 7 i augusti. Normalt har sommaren 18 heta dagar.
Sommarens hetaste dagar: 31 grader den 16–17 juli.
Soligt & klart: 59 procent. 57 procent i juni, 66 i juli och 53 i augusti.
Normalt är det vackert för 55 procent.
Regnmängd: 282 millimeter (241 normalt). 69 mm i juni, 111 i juli och 102 i augusti.

Regndagar: 25. Normalt 33.Soligt och varmt. Sommaren 2018 går till väderhistoriken som en av de varmaste och soligaste.