tisdag 31 december 2019

Mild och blöt december

Väderåret drygt en grad över det normala

December blev en mild månad med en medeltemperatur på drygt fyra grader över det normala. Det var blött medan det föll bara sporadiskt med snö. Årsmedeltalet blev ett av de högst noterade.

BORGÅ. December månads medeltemperatur +1,5 grader (-2,7 normalt) har överskridits fem gånger sedan år 2000 och sex gånger räknat sedan 1974. Månaden var överlag mild och mulen men dessutom var det kyligt de tre första dagarna liksom den 10-11 december samt den 27-29 december då dagstemperaturen höll sig under eller någon grad över 0-strecket, medan de kalla nätterna dominerade. Kallast var det den 28.12. med -10 grader, varmast den 5, 6 och 18 december då temperaturen steg till +7 grader. Kallast i december hade vi 1978 med -11,4 grader, mildast december 2006 med en snittemperatur på +2,7 grader.
I regel drog fuktiga och milda vindar in från syd-sydväst men då vinden vände mot norr bet kölden till. Det medförde snö som låg kvar från månadens början till den 4.12. samt mellan den 9–14 december. Julen var snöfri i motsats till i fjol då det bestående snötäcket lade sig den 16.12.
Generellt sett har var tredje jul (33 procent) varit snöfri mellan 1974 och 2000 men räknat från 2001 till och med i år har de snöfria jularna ökat till 2 av 5, dvs. 40 procent. 
Blött
Nederbörden var rikligare än normalt. I Vanda som har rätt likadant väder som Borgå var nederbördsmängden c. 88 millimeter jämfört med medelvärdet 58 millimeter. Nederbörden i Borgå föll under 18 dagar, fem av dem i form av snö. Mest regnade det den 18.12. då Helsingfors fick 16 och Vanda 19 millimeter nederbörd.
Solen tittade fram ett par gånger men procenten för sol- och klarvädret blev inte högre än 18 (26 i genomsnitt). I fjol var december rekordmulen med ett procenttal på endast 5 procent. Tre dagar var denna december vackra för minst 75 procent medan 18 dagar var helt mulna, alldeles normalt för december.
Milt väderår
Medeltemperaturen för år 2019 stannade på 6,8 grader. Det är 1,1 grader varmare än normalt. 2018 var väderåret futtiga 0,1 grader kallare.
Fyra gånger har årsmedeltalet varit varmare. År 1975 var medeltemperaturen 7,6 grader, år 2000 var den 7,3 grader, 2008 hade vi 7,1 grader och 2015 blev medeltemperaturen 7,2 grader. Samma temperatur som i år var det 2011 och 2014.
Januari, maj, juli och september var 2019 kallare än i genomsnitt, de övriga månaderna varmare.
Vintern och hösten var betydligt varmare än i genomsnitt. Vintern uppvisade med -2,7 grader i medeltal en temperatur som låg 1,7 grader högre än normalt. Våren med 5,4 grader var 0,8 grader mildare och sommaren med 17,2 grader likaså 0,7 grader varmare än på lång sikt. Hösten var för sin del 1,6 grader mildare än normaltemperaturen på 6,2 grader.


Kännspak vy. Den 19 december var delvis klar med utsikt över Maren.


Milt väderår 2019. Alla månader förutom januari, maj, juli och september var varmare än i genomsnitt. Medeltemperaturen 6,8 grader är 1,1 grader högre än i genomsnitt.

Vädret i december

Medeltemperatur: +1,5 grader. Normalt: -2,7 grader.
Varmast: +7 grader den 5, 6 och 18.12
Kallast: -10 grader den 28.12.
Soligt & klart: 18 procent. Normalt: 26 procent.
Nederbördsdagar: 19. Normalt. 24.

År 2019

Medeltemperatur: 6,8 grader. Normalt: 5,7 grader.
Alla månader förutom januari, maj, juli och september var varmare än i genomsnitt. Med undantag för januari var differenserna små.
Varmast 2019 var det den 18.7. med 33 grader.
Kallast hade vi den 22.1. då temperaturen sjönk till 23 köldgrader.

söndag 15 december 2019

Ingen snövinter i december

Litet snö har lyst upp omgivningen men någon vit jul, för att inte tala om en likadan snövinter i december som i fjol, ser det inte ut att bli.

BORGÅ. Snö hade vi i Borgå mellan den 29 november och 3 december samt den 10 och den 13 december i samband med lägre temperaturer. Det lågtryck med milda temperaturer som drog in över södra Finland den 14 december fick snön att smälta bort.
Fram till den sista veckan i december ser vädret i prognosens ljus mörkt ut. I bästa fall kan det falla aningen snö annandag jul men julen verkar att bli snöfri.
Var tredje jul (33 procent) är snöfri räknat sedan 1974 medan två av fem (40 procent) är utan snö sedan år 2001, dvs. under de senaste 20 åren. Det har blivit mildare och regnigare i december.
Det syns också i statistiken för den bestående snöns ankomst. I fjol var ett undantag då det blev bestående snö redan den 16 december men 2013–2017 har det bestående snötäcket kommit kommit sent, efter nyår, den 11.1.14; 3.1.15; 12.2.17; 2.1.17 och 29.1.18. Räknat från 2001 har det kommit tidig bestående snö i november eller december åren 2001, 2002, 2005, 2009, 2010 och 2012.  Med andra ord har snön kommit sent 11 gånger och tidigt 9 gånger.
Mellan 1974 och 2001 har den bestående snön kommit tidigt, dvs. före nyår, 18 gånger och senare, efter nyår, 8 gånger.  
Nu när december hunnit halvvägs är medeltemperaturen +1,4 grader (-2,7 normalt), det har varit vackert för 26 procent, i huvudsak tack vare den kalla, vackra första decemberveckan medan nederbördsdagarna räknas till 10. Och det grå vädret med omväxlande regn eller snöslask fortsätter med minimala inslag av solglimtar.
Morgon vid ån. Grått väder men uppehåll vid Borgå å den 14 december.

fredag 6 december 2019

Grå och blöt självständighetsdag

Självständighetsdagen är i regel blöt och mulen, så också i år.

BORGÅ. Jag analyserade självständighetsdagen väder senast 2017 i denna blogg då Finland firade sina 100 år som suverän stat. Det framgick att vi oftast firar i regn och plusgrader.
Statistiskt sett befinner vi oss i gränsmarkerna mellan höst och vinter, en årstid då vintern ännu inte består oss med snö och mörkret ligger som tätast. Sällan skärper till med köld eller är vitt på marken. Tänk om vi fått fira självständighetsdag den 6 april, maj, juni, juli, augusti eller september. Då hade det sett annorlunda ut.
Normalt har självständighetsdagen räknat från 1974 på sin höjd någon köldgrad på natten och flera plusgrader på dagen. 30 gånger av 46 har temperaturen stigit till plussidan, vilket betyder 65 procent, dvs. två av tre gånger. I år har temperaturen pendlat mellan 5 och 7 värmegrader, det regnar och allmänintrycket är deprimerande grått.
Så är det i regel för oftast är självständighetsdagen mulen. De större undantagen skedde år 1979 då det var vackert för 75  procent, 1992 då det var helt klart, 2016 då det var klart för 7/8 och i fjol med 75 procent klart. Regn har det fallit 12 gånger, snöslask 5 gånger och snö 17 gånger. Torrt har vi haft det 12 gånger. 
Undantag
Början av december är sällan kall och ordentligt kyla på självständighetsdagen har det undantagsvis uppträtt bara fem gånger.
1980 pendlade temperaturen mellan 18 och 8 grader kallt, 1985 hölls temperaturen mellan 15 och 8 köldgrader, 1990 var den mellan 13 och 3 grader kallt, 2002  var den mellan 14 och 6 grader under 0-strecket och så sent som 2016 mellan 12 och 4 köldgrader.

Mildast var självständighetsdagen 2015 med en temperatur mellan +6 och +10 grader, 2016 då temperaturen pendlade mellan 5 och 9 värmegrader och alltså i år med en temperatur mellan 5 och 7 plusgrader.
Säjlvständighetsdagens morgon. Grått och blött vid Mannerheimsgatans bro. 


Blöt flagga. Det flaggades i regn. Inte ovanligt.